top of page
NYCKELLÄROR & NYCKELSKRIFTSTÄLLEN
Vecka 41
5-9 okt 2020
Veckans läsning

Nyckelläror

Vilka nyckelläror är det som Mormons boks nyckelskriftställen undervisar om?

 

Förvärva andlig insikt

 • 2 Nephi 28:30 

 • 2 Nephi 32:3

 • 2 Nephi 32:8–9

 • Mosiah 4:9

 • Ether 12:6

 • Moroni 10:4–5

1. Gudomen

 • 2 Nephi 26:33

 • 3 Nephi 11:10–11

 • 3 Nephi 12:48

 • 3 Nephi 18:15, 20–21

2. Frälsningsplane

 • 2 Nephi 2:22–25

 • 2 Nephi 2:27

3. Jesu Kristi försoning

 • Mosiah 3:19

 • Alma 7:11–13

 • Alma 34:9–10

 • Helaman 5:12

 • Ether 12:27

7. Förrättningar och förbund

 • Mosiah 18:8–10

 • 3 Nephi 27:20

8. Äktenskap och familj

 • Alma 39:9

9. Buden

 • 1 Nephi 3:7

 • Mosiah 2:17

 • Mosiah 2:41

 • Alma 41:10

 • Moroni 7:45, 47–48

 

Måndag 5 oktober

Seminarie TV 29 (kort avsnitt)

Vad tyckte du om  Generalkonferensen?Skriv ner:

 • Vad var höjdpunkten?

 • Vad sa profeten som du tog till dig?

 • Vad var det viktigaste budskapet till ungdomarna?

___________________________

 

Tisdag 6 oktober

Repetition: Nyckelläror / Nyckelskriftställen (1-12)

 • Lär dig var i Mormons bok du kan hitta nyckelskriftställena.

 • Vilken nyckellära är det som var och en av nyckelskriftställena undervisar om? Förklara hur.

 • Avancerat: Lär dig minst ett nyckelsktiftställe utantill.

___________________________

 

Onsdag 7 oktober

Repetition: Kunskapsutvärderingen (1 Nephi- Alma 16).

För de klasser som inte gjort denna utvärdering (prov) i våras, kan ni göra den idag (eller en annan dag i veckan om onsdag är en hemstudiedag). Kunskapsutvärderingen bygger mycket på nyckelläror och nyckelskriftställen.

Om den redan är gjord, använd dagen till att fortsätta repetera nyckelskriftställen

___________________________

 

Torsdag 8 oktober

Repetition: Nyckelläror / Nyckelskriftställen (13-25)

 • Lär dig var i Mormons bok du kan hitta nyckelskriftställena.

 • Vilken nyckellära är det som var och en av nyckelskriftställena undervisar om. Förklara hur.

 • Avancerat: Lär dig minst ett nyckelsktiftställe utantill.

___________________________

 

Fredag 9 oktober

Nyckellära: Äktenskap och familj

Om denna dag är en hemstudiedag för dig, klicka på länken ovan, läs texten och skriv sedan svaren på frågorna i din studiedagbok.

 • Vad har en central roll i Guds frälsningsplan och för vår lycka?

 • Varför tror ni att äktenskapet och familjen har en central roll eller är nödvändiga i vår himmelske Faders frälsningsplan och för vår lycka?

 • Vilka bud och ansvar har Gud gett oss för att hjälpa oss uppnå syftet med äktenskapet och familjen i hans plan?

Denna veckan repeterar vi nyckelskriftställen och nyckelläror. Det intilliggande schemat är ett förslag på hur veckans studier kan se ut. (Men anpassa gärna efter lokala förhållanden):

Paus från veckans läsning - men inte från studier i seminariet!

 

Då vi följer samma schema som hemkyrkan (Kom och följ mig) har vi denna vecka ingen läsning i Mormons bok. Detta ger oss en chans att diskutera lärdomar från generalkonferensen samt repetera nyckelskriftställen och nyckelläror. Det kan vi göra både hemma, tillsammans med föräldrar och syskon, och i klass tillsammans med lärare och andra elever.

Till kursen Mormons bok finns 25 nyckelskriftställen (som alla hör till en nyckellära). 

Ett förslag är att:

 • Läsa verserna tillsammans (hemma och i klass), stryka under dem i skrifterna (även i elektroniska skrifter).

 • Gå igenom svåra ord och meningar för att förstå dem bättre.

 • Försöka ta reda på vad bakgrunden och den historisk inramningen är (vem som talade och till vem och när).

 • Identifiera vilken nyckellära som skriftstället undervisar om. Och varför?

Referensguiden

Referensguiden (som nämndes i Seminarie TV) innehåller nyckelläror och nyckelskriftställen. Du finner den här. Se även nedan vilka 25 skriftställen som finns i Mormons bok.

Kort introduktionsfilm om veckans  studier

Skärmavbild 2020-10-04 kl. 10.17.42.png

Se på Generalkonferensen

Nyckelskriftställen

Vilka 25 nyckelskriftställen finns i Mormons bok?

 • 1 Nephi 3:7

 • 2 Nephi 2:22–25

 • 2 Nephi 2:27

 • 2 Nephi 26:33

 • 2 Nephi 28:30 

 • 2 Nephi 32:3

 • 2 Nephi 32:8–9

 • Mosiah 2:17

 • Mosiah 2:41

 • Mosiah 3:19

 • Mosiah 4:9

 • Mosiah 18:8–10

 • Alma 7:11–13

 • Alma 34:9–10

 • Alma 39:9

 • Alma 41:10

 • Helaman 5:12

 • 3 Nephi 11:10–11

 • 3 Nephi 12:48

 • 3 Nephi 18:15, 20–21

 • 3 Nephi 27:20

 • Ether 12:6

 • Ether 12:27

 • Moroni 7:45, 47–48

 • Moroni 10:4–5

bottom of page