Seminarie TV: Gamla testamentet
Viktigt att veta om STV
 

Varje avsnitt av Seminarie TV är en videolektion som sammanfattar och lyfter fram viktiga principer från veckans läsning. STV är måndagens seminarielektion, därmed obligatorisk för att få "närvaro". Det rekommenderas att eleven ser programmet med sina föräldrar, av två orsaker: 1) Föräldrar behöver rapportera till läraren att eleven har deltagit, och 2) I varje program finns det frågor som eleven bör diskutera med en vuxen i hemmet. Alternativt, om elever är själv, skrivs svaren ner i elevens studiedagbok.

Seminarie TV 1: Välkommen till Gamla testamentet

 

Louis Herrey och Marcus Brändh välkomnar alla elever - i synnerhet alla första års elever - till kursen Gamla testamentet. De delar med sig av tankar, uppmaningar och tips till hjälp för elever, föräldrar och ledare. För mer information om kursen samt studiematerial, gå till seminariet.org.

Seminarie TV 2: Moses 6 (1 Mos 5)

 

Louis Herrey och Marcus Brändh presenterar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Mose 6 och 1 Moseboken 5 är de kapitel som vi läser denna veckan i Kom och följ mig. De handlar om profeten Enoks kallelse. Men eftersom vi under jullovet "missade" att läsa några viktiga kapitel som handlade om skapelsen lägger vi in dessa i veckans läsning också. De är Mose 1-3 i Kostbara pärlan samt 1 Moseboken 1-3.

Seminarie TV 3: Moses 7

 

Marcus Brändh och Greg Lake sammanfattar veckans läsning som denna gång tar oss till Mose 7 och berättelsen om profeten Enok. Vi lär oss hur Enok, efter kallelsen från Gud, omvände ett helt folk. De levde i ett Sion: i enighet och rättfärdighet, utan fattiga ibland sig. Till slut togs hela Enoks stad upp till himlen. Vi lär oss också mer om Guds egenskaper - att han kan gråta för sina barn - och att han älskar oss med den djupaste kärleken.

Seminarie TV 4: 1 Mos 6-11; Moses 8

 

Louis Herrey och Marcus Brändh reflekterar över veckans läsning där profeten Noa spelar huvudrollen. Berättelsen om Noas ark är kanske den mest välkända i hela Gamla testamentet. Även om det är svårt att veta dess historiska betydelse, vad kan vi ändå lära oss för värdefulla livsprinciper av Noas berättelse. Louis och Marcus diskuterar bland annat vikten av att lyssna till profetens röst, vara sann mot förbundet med Gud och hur Noa var en symbol för Kristus.

Seminarie TV 5: 1 Mos 12-17; Abraham 1-2

 

Veckans avsnitt är helt tillägnat Abraham, specifikt Abrahams förbund. Louis Herrey och Marcus Brändh berättar mer om det förbund Gud slöt med Abraham - och i förlängningen med oss - och vad han respektive vi lovar varandra. Vidare lär vi oss mer om Abrahams karaktär, om hans starka önskan att vara ett rättfärdigt medel i Guds händer till att välsigna många folk och nationer.

Seminarie TV 6: 1 Moseboken 18-23

 

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Herren lovar Abraham och Sarah en son i deras höga ålder. Innan det sker räddas Lots familj undan Sodom och Gomorras förstörelse. I Moseboken 22 är veckans viktigaste kapitel: Abraham befalls att offra sin son Isak. Läs och försök finna symboler och likheter med Kristus. Både Abraham och Isak visar exempel på exceptionell tro.

Seminarie TV 7: 1 Moseboken 24-27

 

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Abraham är mån om att hans son Isak gifter sig inom "förbundet". Därför arrangeras ett äktenskap med Isaks kusin Rebecka, en trofast och hängiven kvinna. Tillsammans får de tvillingarna Esau och Jakob. Genom vad som kan tyckas märkliga omständigheter mister Esau förstfödslorätten till Jakob, men allt enligt Herrens vilja, eftersom förbundet ska gå genom hans efterkommande. Dessa kapitel är fyllda med äventyr, romantik, hängivenhet och tro. Missa inte!

Seminarie TV 8: 1 Moseboken 28-33

 

Vid Betel ("Guds hus") drömmer Jakob om stegen som når upp till Gud (varje steg är ett förbund vi sluter med Gud). Jakob arbetar 14 år för Laban för att få äkta hans dotter Rakel. Till slut får Jakob barn med fyra hustrur, 12 söner och 1 dotter (sönerna utgör det framtida stammarna i Israel). Jakob "brottas med Gud" för att bli välsignad, och får därmed det nya namnet "Israel". Efter 20 år återförenas Jakob och hela hans familj med sin tvillingbroder Esau i ett känslosamt möte. President Nelson har också sagt att en av betydelserna av namnet Israel är "låta Gud råda" i våra liv (Let God Prevail). Det var just det som var Jakobs hela önskan.

Seminarie TV 9: 1 Moseboken 37-41

 

Louis Herrey, tillsammans med några institutelever från Göteborg, presenterar veckans läsning. De diskuterar händelserna i Josefs liv: Josef favoriseras av sin far; hans bröder säljer honom till slav; Josef hamnar hos Potifar och vinner hans förtroende; men Potifars fru försöker förföra Josef, som vägrar synda mot Gud; Josef beskylls och hamnar i fängelse; där hjälper han två medfångar och tyder deras drömmar; Josef tyder sedan Faraos besvärande drömmar; han hjälper Farao förbereda för 7 år av hungersnöd. Vad kan vi lära av Josefs karaktär? Och på vilka sätt är han en sinnebild av Kristus? Det talar vi om idag.

Seminarie TV 10: 1 Moseboken 42-50

 

Louis Herrey och Marcus Brändh presenterar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Tidigare har vi läst att Joseph såldes som slav av sina bröder och hamnade i Egypten. Efter en rad prövningar blev Josef till slut Faraos högra hand för att förbereda landet för den annalkande hungersnöden. Det är nu som hans bröder reser till Egypten för att köpa säd till Jakobs hela familj. Det blir ett kärt återseende och berättelsen är en undervisning i kärlek och förlåtelse. Joseph blir på många sätt en sinnebild för Kristus. Innan Jakob dör välsignar han sina söner. Vi talar om vad en Patriarkalisk välsignelse är och varför alla medlemmar borde skaffa en.

Seminarie TV 11: 2 Moseboken 1-6

 

Marcus Brändh gästas av sin kollega från Norge, Kittel Kittelsen. Tillsammans sammanfattar de veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Historien berättar att ca 400 år efter det att Jakob (Israel) och hans familj kom till Egypten hade folket vuxit sig stora. Men den "nya" farao hade förslavat folket. Det är nu vi möter Mose. Vi lär om om hans födelse och kallelse som profet. Viktiga principer: Mod, gudsfruktan, tro, tillit, och att Gud alltid håller sina förbund.

Seminarie TV 12: 2 Moseboken 7-13

 

Louis Herrey och Sandra Renman sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Den historiska handlingen: Moses försöker övertyga farao om att frigöra Israels folk; Farao vägrar och Gud sänder totalt 10 plågor över landet; vid tiden för den sista plågan (där alla förstfödda dör som inte är skyddade av lammblod på husets dörrposter) låter farao folket gå; i hast firar folket den första påsken och det osyrade brödets högtid innan de lämnar landet. Viktiga principer: Guds makt är större än Satans; Guds bud är botemedlet för dagens "plågor"; Jesu blod helar oss.

Seminarie TV 13: 2 Moseboken jag 14-17

 

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Moses leder israeliterna ut ur slaveriet från Egypten.  I början av israeliternas resa ser vi många mirakel som visar hur Herren strider för sig folk och ser till deras behov: Röda havet delas; det bittra vattnet i Mara blir sött; Vaktlar och manna kommer från himlen; ur klippan i Horeb kommer vatten. På vår resa genom livet ser vi också många mirakel. Vad är ditt "röda hav"? Hur har Gud hjälpt dig att ta dig igenom det? Äldste D Todd Christofferson undervisar till sist om Kristus som "livets bröd", hur han alltid är där i de dagliga stunderna.

Seminarie TV 14: 2 Moseboken 18-20

 

Louis Herrey samtalar med några seminarieelever från Göteborg stav om veckans läsning. Moses och Israels folk har nu kommit fram till Sinai berg där Gud kommer att ge dem sin lag, de tio budorden. Moses jag vad han kan för att helga folket inför Herren, som i sin tur gör vad han kan för att visa israeliterna att de är hans "egendomsfolk" - förbundsfolket som ska välsigna alla andra nationer. Gruppen diskuterar varför det är viktigt att delegera, hur man kan hålla sig nära Guds förbund och vilka bud som är viktigast. Men de kommer samtidigt fram till att allt handlar om kärlek; det är kärleken som uppfyller lagen: om vi älskar Gud och vår nästa håller vi buden.

Seminarie TV 15: 2 Moseboken 24, 31-34

 

Marcus Brändh sammanfattar och belyser viktiga principer från veckans läsning tillsammans med Skellefteå seminarieelever. Moses har tagit emot Guds lag (de tio budorden) och fortsätter få undervisning från Sinai berg från Herren. Moses undervisar i sin tur folket. Det som Moses tar emot är det gamla förbundet som uppfylls till slut i Kristus, förmedlare av det nya förbundet. Moses fortsätter att försöka helga folket, men de avviker snart från Herren och tillverkar en guldkalv. Vad kan vi göra för att inte ha "avgudar" i vårt eget liv? Hur helgar vi sabbaten och andra viktiga bud för att visa vår kärlek till Gud?

Seminarie TV 16: 2 Mos 35-40; 3 Mos 1, 16, 19

 

I detta avsnitt kommer vi se en sammanfattning om tabernaklets uppbyggnad och om vad dess heliga föremål har för symbolisk betydelse. Som vi kommer att se så pekar allt mot Messias, Jesus Kristus, som skulle komma och försona för världens synder. Filmmaterialet är hämtat från Messages of Christ, en Youtube kanal vi starkt rekommenderar för dina studier av Gamla testamentet: https://www.youtube.com/c/messagesofChrist

Seminarie TV 17: 4 Moseboken 11-14,20-24

 

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Efter en folkräkningen bryter nu Israels folk upp från Sinai berg och beger sig norrut mot det utlovade landet. På grund av sin otro får folket dock inte komma in i landet utan vandrar 40 år i öknen. Efter denna tid har gått görs en andra folkräkningen, och då har hela den första generationen dött ut, med undantag av Kaleb och Josua. Alla dessa förbereder sig nu att komma in i Guds utlovade land. 4 Moseboken har många inspirerande berättelser och vad det innebär att tro på och förtrösta på Gud.

Seminarie TV 18: 5 Moseboken 

 

Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. När Israels folk förbereder sig för att komma in i det utlovade landet, efter 40 års vandring i öknen, talar Mose till den nya generationen och påminner dem om de lagar och förbund som Gud tidigare givit folket (Deuteronomy, 5 Moseboken på engelska, betyder "den andra lagen") Folket påminns om vikten av att älska Gud av hela sitt hjärta. Tillsammans med ordet KÄRLEK är ordet HÖR ("Hör, Israel" - 5 Mos 6:5) ett viktigt ord för Israel; om folket älskar Gud och hör hans ord så kommer detta leda till lydnad till Gud, vilket i sin tur leder till välsignelser. Hur kan du visa Gud att du älskar honom och vill ha hans ord i ditt hjärta?

Seminarie TV 19: Josuas bok 

 

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Israels folk har nu kommit fram till det utlovade landet. Josua är folkets nya ledare. Herren visar att han är med honom liksom han var med Mose. Genom ett underverk tar sig israeliterna igenom Jordanfloden (på torr mark) in i Kanaans land. Där erövrar de så småningom hela landet. Viktiga lärdomar: Gud strider för sitt folk; han ska inte överge dig; vandra i tro; kom alltid ihåg vad Herren har gjort för dig; tänk på Guds ord (skrifterna) dag och natt; välj idag att tjäna Gud (Josua 24:15 - nyckelskriftställe)

Seminarie TV 20: Domarboken

 

I ett klassiskt STV-avsnitt, inspelat på Bolliaden i Helsingborg, 2015-16, sammanfattar några elever och lärare veckans läsning. Efter Josuas död går israeliterna igenom 330 år av avfall. Folket har inte längre en härförare eller profet som leder dem, och till skillnad från den framgångsrika tiden med Josua så lider folken nu av andligt förfall. Detta leder inte sällan till nöd och fångenskap. Det är i denna situation som Herren kallar på s k domare, som t ex Simson och Gideon, för att rädda israeliterna. I slutet på avsnittet får vi lära känna Rut och vad som gjorde henne till en så speciell kvinna, ett exempel på kärlek och tro.

Seminarie TV 21: Ruts bok

 

Marcus Brändh ger en kort sammanfattning av Ruts bok i Gamla testamentet.

Seminarie TV 22: Vad har du missat under sommaren?

 

Marcus Brändh sammanfattar vad som hänt i Gamla testamentet under seminariets uppehåll på sommarlovet. Huvudpersoner presenteras, viktiga händelser beskrivs och värdefulla skriftställen citeras från Gamla testamentet.

Seminarie TV 23: Psaltaren

 

Louis Herrey delar sina tankar om hur man bättre kan förstå och uppskatta Psaltaren i Bibeln. Psaltaren innehåller 150 psalmer, varav 70 skrevs av David. Med sitt poetiska språk och andliga djup är Psaltaren en stor källa till inspiration. Louis får hjälp av några primärbarn för att illustrera några verser, speciellt Psalm 23 - Herren är min herde. Ladda ner Justcoach, för att kunna svara på frågorna i varje STV-avsnitt: https://www.seminariet.org/justcoach Sammanfattning av sommarens läsning, med Marcus Brändh: https://youtu.be/K0YgfSlauLU

Seminarie TV 24: Ordspråksboken, Predikaren

 

Louis Herrey och Marcus Brändh presenterar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Ordspråksboken innehåller otaliga värdefulla livsråd. Boken uppmanar läsaren att vara vis och frukta/vörda Gud. Predikaren lyfter fram livets flyktighet - hur allt egentligen bara är ett "jagande efter vind" och meningslöst OM man inte har Gud i sitt liv. Veckans nyckelskriftställe är Ords 3:5-6, om att alltid förtrösta på Gud. Vad innebär det för dig? Ladda ner Justcoach, för att kunna svara på frågorna i varje STV-avsnitt: https://www.seminariet.org/justcoach

Seminarie TV 25: Jesaja 1-5

 

Louis Herrey presenterar profeten Jesaja för STVs tittare. Vad är hans bakgrund och varför anses han vara en så stor profet. Till och med Jesus säger att "stora är Jesajas ord" (3 Nephi 23:1). I detta avsnitt lär vi oss hur vi bättre kan förstå Jesajas budskap. Dessutom lär vi oss om hans kallelse och första råd till Juda- och Israels folk. Han kallar dem till omvändelse och påminner dem att inte sätta sin lit till mänsklig hand, utan till Herrens hand. Jesajas viktigaste profetior handlar om Messias ankomst, om barnet som ska födas av en jungfru och bli världens fridsfurste (Jes 7:14; 9:6).

Ladda ner Justcoach, för att kunna svara på frågorna i varje STV-avsnitt: https://www.seminariet.org/justcoach 

Seminarie TV 26: Jesaja 13-35

 

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Många av dessa kapitel är Jesajas domsord över de onda nationerna. Babels och Satans fall förutses. Återställelsen av evangeliet och framkomsten av Mormons bok profeteras om. Bland många av domsorden talar också Jesaja tröstande ord om hur underbar Herren är.

Ladda ner Justcoach, för att kunna svara på frågorna i varje STV-avsnitt: https://www.seminariet.org/justcoach 

Seminarie TV 27: Jesaja 40-49

 

Marcus Brändh och Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Efter att ha gett många domsprofetior ändrar Jesaja ton från och med kapitel 40. Han talar nu tröstande ord till Israels folk, att trots deras avvikelse från förbundet så kommer Herren att stärka dem och insamla dem. De kommer på nytt vara Herrens vittnen och tjänare, ett ljus för hela världen.
Ladda ner Justcoach, för att kunna svara på frågorna i varje STV-avsnitt: https://www.seminariet.org/justcoach

Seminarie TV 28: Jesaja 50-57

 

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Denna veckan är det Frälsaren, Jesu Kristi lidande och död som lyfts fram av Jesaja. "Herrens tjänare" kommer att lida oerhört pina för att vi, genom "hans sår" kan bli helade (läs nyckelskriftstället: Jesaja 53:3-5). Dessutom, ett liv med Herren är ett liv i frid, för det finns ingen frid för de ogudaktiga. Herrens vägar är inte våra vägar, hans tankar så mycket högre än våra; därför behöver vi sätta vår lit till honom som har hela perspektivet.
Ladda ner Justcoach, för att kunna svara på frågorna i varje STV-avsnitt: https://www.seminariet.org/justcoach