top of page
Nyckelskriftställen: Gamla testamentet
Nyckelskriftställen är verser i skrifterna som utvidgar vår förståelse för evangeliets nyckelläror (grundläggande principer). Här nedan följer de 24 nyckelskriftställen som återfinns i Gamla testamentet. Om du studerar dem noggrant kommer du få större kunskap om frälsningsplanen samt stärka ditt vittnesbörd om din Frälsare Jesus Kristus.
LYSSNA

Lyssna här på alla 24 nyckelskriftställen. Ladda gärna ned dem i din telefon också, så att du alltid kan lyssna på dem, vart du än är. 

LÄR

Lär dig mer om bakgrunden till varje nyckelskriftställe, vilka principer som undervisas, hur du kan tillämpa verserna och vilken nyckellära som beskrivs.

1. Mose 1:39. Guds verk och härlighet är att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan.

2. Mose 7:18. Sion – ett hjärta och ett sinne i rättfärdighet.

3. Abraham 2:9-11. Abrahams efterkommande välsignas genom hans förbund med Gud.

4. Abraham 3:22–23. Abraham utvaldes innan han föddes.

5. 1 Moseboken 1:26–27. Gud skapade människan till sin avbild.

6. 1 Moseboken 2:24. Mannen och hustrun ska bli ett.

7. 1 Moseboken 39:9. Josef motstod frestelse.

8. 2 Moseboken 20:3–17. Gud uppenbarade de tio budorden.

9. Josua 24:15. Välj i dag vem ni vill tjäna.

10. Psaltaren 24:3–4. Inträde i Herrens helgedom krävs oskyldiga händer och rent hjärta.

11. Ordspråksboken 3:5–6. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, så ska han göra dina stigar jämna.

12. Jesaja 1:18. Om vi omvänder oss ska våra synder bli snövita.

13. Jesaja 5:20. Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont.

14. Jesaja 29:13–14. Återställelsen är ett underbart och förunderligt verk.

15. Jesaja 53:3–5. Jesus Kristus tog på sig våra smärtor och led för våra synder.

16. Jesaja 58:6–7. Fasta hjälper oss lossa orättfärdiga bojor, lösa okets band och sörja för de fattiga.

17. Jesaja 58:13–14. Sabbaten är Herrens heliga dag.

18. Jeremia 1:4–5. Jeremia förutordinerades till att bli profet.

19. Hesekiel 3:16–17. Herren väktare varnar oss på hans vägnar.

20. Hesekiel 37:15–17. Bibeln och Mormons bok fogas ihop.

21. Daniel 2:44. Guds rike ska bestå för evigt.

22. Amos 3:7. Gud uppenbarar sin hemlighet för sina profeter.

23. Malaki 3:8–10. Tiondebetalning medför välsignelser.

24. Malaki 4:5–6. Elia ska vända fädernas och barnens hjärtan till varandra.

Mose 1:39

"För se, detta är mitt verk och min  härlighet – att åstadkomma  odödlighet och evigt liv för människan.

Abraham 2:9-11

"Och jag ska av dig skapa ett stort folk och jag ska välsigna dig övermåttan och göra ditt namn stort bland alla folk, och du ska bli till välsignelse för dina avkomlingar efter dig, så att de i sina händer ska bära detta ämbete och prästadöme till alla folk. Och jag ska välsigna dem genom ditt namn, för alla som tar emot detta evangelium  ska uppkallas efter ditt namn och ska räknas som dina avkomlingar och ska ställa sig upp och prisa dig som sin  faderOch jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig, och i dig (det vill säga i ditt prästadöme) och i dina  avkomlingar (det vill säga ditt prästadöme), för jag ger dig ett löfte att denna rättighet ska fortsätta i dig och i dina avkomlingar efter dig (det vill säga den bokstavliga eller den kroppsliga avkomman), ska jordens alla släkter bli välsignade, ja, med evangeliets välsignelser, vilka är frälsningens välsignelser, det vill säga evigt liv.”

Psaltaren 24:3-4

"Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt."

Psaltaren 127:3

"Se, barn är en Herrens gåva,

livsfrukt en lön."

Mose 7:18

Och Herren kallade sitt folk Sion, eftersom de var av ett hjärta och ett sinne och levde i rättfärdighet, och det fanns inga fattiga bland dem. Och Enok fortsatte att predika i rättfärdighet för Guds folk. Och det hände sig i hans dagar att han byggde en stad som kallades Helighetens stad, ja, Sion.

Abraham 3:22-23

"Nu hade Herren visat mig, Abraham, intelligenserna som organiserades innan världen var till, och bland alla dessa fanns det många av de ädla och stora. Och Gud såg dessa själar, att de var goda, och han stod mitt ibland dem, och han sa: ”Dessa ska jag göra till mina styresmän”, för han stod bland dem som var andar, och han såg att de var goda, och han sa till mig: ”Abraham, du är en av dem, du utvaldes innan du föddes."

1 Moseboken 1:26-27

Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden.” Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

Psaltaren 119:105

"Ditt ord är mina fötters lykta

och ett ljus på min stig."

Ordspråksboken 3:5-6

"Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna."

bottom of page