Seminarie TV: Läran och förbunden
Viktigt att veta om STV
 

Varje avsnitt av Seminarie TV är en videolektion som sammanfattar och lyfter fram viktiga principer från veckans läsning. STV är måndagens seminarielektion, därmed obligatorisk för att få "närvaro". Det rekommenderas att eleven ser programmet med sina föräldrar, av två orsaker: 1) Föräldrar behöver rapportera till läraren att eleven har deltagit, och 2) I varje program finns det frågor som eleven bör diskutera med en vuxen i hemmet. 

Seminarie TV 1

Joseph Smith - Historien

Introduktionsavsnitt till kursen Läran och förbunden. Louis Herrey och Marcus Brändh ger praktisk studieinformation samt sammanfattar veckans läsning. Mycket fokus på händelserna i Joseph Smiths unga år innan återställelsen av kyrkan.

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215