Seminarie TV: Läran och förbunden
Viktigt att veta om STV
 

Varje avsnitt av Seminarie TV är en videolektion som sammanfattar och lyfter fram viktiga principer från veckans läsning. STV är måndagens seminarielektion, därmed obligatorisk för att få "närvaro". Det rekommenderas att eleven ser programmet med sina föräldrar, av två orsaker: 1) Föräldrar behöver rapportera till läraren att eleven har deltagit, och 2) I varje program finns det frågor som eleven bör diskutera med en vuxen i hemmet. 

STV: Introduktion - Läran och förbunden

(18:07)

Introduktion till det nya läsåret i Seminariet med Läran och förbunden som grundkurs. Instruktioner och tankar till elever, lärare, ledare och föräldrar.

STV 1: Joseph Smith - Historien

(19:24)

Medverkande: Marcus Brändh, Seminarier & Institut koordinator. Simon Olsson, fd UM president i Stockholm Södra stav. Äldste David A Bednar, De Tolvs kvorum. Äldste Ingvar Olsson, fd Områdessjuttio.

Om du vill, här kan du se ytterligare en videolektion om den första synen , presenterad av Louis Herrey

STV 2: Läran & förbunden 1-5

(21:38)

Presenterad av Handens seminarieelever. 

Nyckelskriftställe (L&F 1:37-38)
Undervisning av Äldste Neil L Andersen, Sophia Olsson och Louis Herrey.

Om du vill kan du under veckan även se denna videolektion som handlar enbart om nyckelskriftstället L&F 1:37-38 (som citeras av en ung Christopher Herrey).

STV 3: Läran och förbunden 6-10

(19:51)

Sammanfattning och tankar från veckans läsning.
Undervisning av Louis Herrey  samt UK från Göteborg stav.
Nyckelskriftställen citeras av seminarieelever.

Ytterligare videolektioner:
Läran och förbunden 8:2-3
Läran & förbunden 10:5

STV 4: Läran & förbunden 11-18

(19:28)

Tankar och sammanfattning från veckans läsning: L&F 11-18

Presenterad av elever från Gävle seminarium.
Undervisning av Marcus Brändh, Anna Peterson och Alexander Hegyessy.
Speciella budskap från Äldste David A Bednar och Ann M Dibb.

Extra videolektioner om nyckelskriftställen:
L&F 14:7 wp.me/P12x7u-Ba
L&F 18:10, 15-16 wp.me/P12x7u-Br

STV 5: Läran & förbunden 19-21

(17:09)

Tankar och sammanfattning från veckans läsning: L&F 19-21

Presenterad av Seminarieelever från Umeå distrikt.

Programledare: Emma Greyson och KimHeng Mong.
Nyckelskriftställe av Axelle Gilbert och Marielle Karttunen.
Undervisning av Äldste M Russell Ballard, Henrik Sahlin (Västerhaninge), Äldste L Tom Perry, Simon Carlsson, Oliver Norin, Seyla Thoeuk, Viktor Ottosson, Äldste Ruiz de Mendoza, Daniel Carlsson.

Vill du lära dig mer om L&F 19 :16-19 (om Kristi försoning) se på denna videolektion:
wp.me/P12x7u-C7

STV 6: Läran & förbunden 22-29

(21:28)

Louis Herrey samtalar med Viktor Åkebrand (och Josefine Ludwig och Joakim Hulterström) om veckans läsning: L&F 22-29

För ytterligare videolektion om L&F 25:12 (ett gammalt nyckelskriftställe):
wp.me/P12x7u-Cs

STV 7: Läran & förbunden 30-38

(13:50)

Jonatan Stigsson presenterar veckans läsning: L&F 30-38.
Övrig undervisning av President Thomas S Monson, Äldste Robert D Hales och missionärerna i Göteborg stav.

 

STV 8: Läran & förbunden 39-42

(19:27)

Oscar och Jacqueline Karlsson (Stockholm seminarium) presenterar veckans läsning: L&F 39-42

Marcus Brändh, Seminarier & Institut koordinator, undervisar.

STV 9: Läran & förbunden 43-47

(14:26)

Några videoklipp som illustrerar viktiga principer i veckans läsning: L&F 43-47.

STV 10: Läran & förbunden 48-53

STV 11: Läran & förbunden 54-59

(18:47)

Sammanfattning och tankar från veckans läsning: L&F 54-59

Presenterad av seminarieelever från Umeå distrikt.
KimHeng Mong citerar nyckelskriftställe L&F 58:27.
Henrik Kohlström och Daniel Carlsson citerar nyckelskriftställe L&F 58:42-43.
Jeanette Andersson ger ett budskap om omvändelse och Guds förlåtande kraft.
Äldste Jeffrey R Holland ger ett budskap om sabbatsdagen.

STV 12: Läran & förbunden 60-64

(25:21)

Louis Herrey sammanfattar och undervisar från veckans läsning: L&F 60-64.
Ämnen som tas upp är bl a missionärsarbete, handlingsfrihet och förlåtelse.
Västra Frölundas seminarieklass är med och diskuterar ämnet förlåtelse.

STV 13: Läran & förbunden 65-72

(22:33)

Familjen Brändh sammanfattar och undervisar från Läran & förbunden 65-72.
Med ytterligare budskap från Äldste M Russell Ballard och President Gordon B Hinckley.

STV 14: Läran & förbunden 73-76

(21:18)

Täby seminarieklass presenterar Läran & förbunden 73-76.

Studiovärdar: Tobias Hultgren och Ebba Stenkrona.
Lärare: Anders Stenkrona.
Budskap: Louis Herrey, Täby missionärer, President Ezra Taft Benson.

STV 15: Läran & förbunden 77-83

(16:35)

Sammanfattning och tankar från L&F 77-83

Undervisning av Louis Herrey, Roy Tunnicliffe, Mark Schütze, Äldste Williams & Svensson.

Elever från Borås:
Nyckelskriftställen av Ilse Ahlström och Jakob Johansson.
Förklaring av nyckelskriftställen: Cecilia Bensige och Antonia Gällentoft.

SVT 16: Läran & förbunden 84-86

(15:53)

I höstterminens sista STV avsnitt lyfts några verser fram ur veckans läsning:
L&F 84:85 – Marcus Brändh
L&F 84:80 – President Jakob Hagman (Stockholm stav)
L&F 84: 33-39 – President Marcus Karlsson (Stockholm Södra stav)
Dessutom ger President Thomas S Monson oss ett julbudskap.
Filmklippet som visades kallas: ”Han är gåvan.” Det kan ses här: mormon.org/swe/jul

STV 17: Läran & förbunden 87-88

(12:22)

Veckans läsning, L&F 87-88, presenteras av Wisdom Udeji och Promise Mmesoma.
Även undervisning från President Henry B Eyring, Boyd K Packer och Äldste David A Bednar.

STV 18: Läran & förbunden 89-93

Lägg till mer information om denna artikel...

(17:10)

Louis Herrey lyfter fram några principer och lärdomar från Veckans läsning:
L&F 89 – Om Visdomsordet.
L&F 93 – Om ljus och sanning

STV 19: Läran & förbunden 94-98

Lägg till mer information om denna artikel...

(15:24)

Programledare: Clara Herrey
Vittnesbörd: Martin Midelf och Michelle Cisternas
Undervisning: Marcus Brändh, President Gordon B Hinckley och Äldste Dallin H Oaks.

STV 20: Läran & förbunden 99-102

Lägg till mer information om denna artikel...

(16:01)

Louis Herrey undervisar från L&F 99-102.
Om missionärsarbete, undervisa med den Helige Anden, vara ett ljus, prövningar, heliggörelse, Gud strider för oss och att sitta i råd.

Se "The District" här:
lds.org/callings/missionary/the-district?lang=eng

STV 21: Läran & förbunden 103-106

Lägg till mer information om denna artikel...

(22:11)

Marcus Brändh sammanfattar L&F 103-106 och presenterar sedan filmen: "Sions läger"

STV 22: Läran & förbunden 107-108

(18:18)

Louis Herrey och Marcus Brändh undervisar från L&F 107-108 samt låter elever träna nyckelskriftställen.
Ett av dessa, L&F 107:8, citeras av Jonathan Ludwig.

STV 23: Läran & förbunden 109-114

(8:53)

Sammanfattning av veckans läsning i Läran & förbunden, kapitel 109-114.
Manus och presentation av Borås seminarieelever.
Filmad och redigerad av Ellen Ågren.

STV 24: Läran och förbunden 115-123

(17:57) 

Veckans läsning presenteras av Jakobsbergs seminarieelever: Marcela Miranda, Nicki De Souza Dato och Angie Garcia.

Undervisning av Patricia Espinoza (lärare) och Manuel Miranda (biskop).

Budskap från President Boyd K Packer, Äldste David A Bednar och Äldste Dallin H Oaks.

STV 25: Läran & förbunden 124-124

(13:25)

Luleå seminarieklass filmar, presenterar och redigerar veckans avsnitt.

Medverkande: Elisabeth Dahlqvist, Moa Wirtala, Joseph Wirtala, Isak Näslund; med hjälp av Stockholmare: Saga Ståhlberg, Frida Ståhlberg, Beatrice Halldén.
Budskap av David Newell, Grenspresident i Luleå.

OBS: Detta är avsnitt 25, inte 24 som inledningen visar.

STV 26: Läran & förbunden 127-131

(16:11)

Veckans läsning presenteras av Adrian Ståhlberg och Thea Jonsson, Norrköping seminarium
Undervisning av Marcus Brändh.
Budskap av Biskop Carl-Johan Bondesson

STV 27: Läran & förbunden 132-133

(32:51)

Louis Herrey presenterar L&F 132-133. Ämnen: månggifte; evigt äktenskap; komma till Sion.
Intervju med Marcus & Heidi Brändh om evigt äktenskap och familj.
Jennifer Stenberg talar om att "dra ut från Babylon".

STV 28: Läran & förbunden 134, 135, 137

(19:52)

Sammanfattning och höjdpunkter från veckans läsning: L&F 134, 135, 137.
Delvis filmad under Almedalsveckan, Visby.

Programvärd: Maria Tugolukova (Västra Frölunda seminarium)
Reporter: Isak Herrey (Kungsbacka seminarium)
Undervisning, Louis Herrey, Johannes Herrey (Kungsbacka seminarium), Martin Hulldin

STV 29: Läran & förbunden 136; Färden västerut

(25:49)

Sammanfattning av veckans läsning.
Louis Herrey undervisar om de sista dagars heligas färd västerut.
Jerry Vennerholm förklarar om successionsordningen i kyrkan.
Isak Herrey och Tilda Vennerholm delar med sig av skriftställen och tankar från L&F 136.

Inspelad i London.

STV 30: Brigham Young; Handkärrekompaniet

(21:29)

Denna lektion är kopplad till veckans läsning i elevens studevägledning, s 165-174 (om Brigham Young)

Programmet undervisar om vikten att stå upp för sin tro, ödmjukhet, Brigham Young och handkärrekompaniet (Gbg stav:s majhajk 2014)

Medverkande: Louis Herrey, President Ulf Strömbom, Christian Strömberg, Alexandra Tittus, ungdomar från Malmö och Göteborg stav)

STV 32: L&F 138, Lorenzo Snow, Joseph F Smith, Heber J Grant

(14:16)

Veckans läsning är tagen från elevboken: Lorenzo Snow, Joseph F Smith, Heber J Grant; samt Läran & förbunden 138.

Sketcher presenteras av seminarieelever i Malmö stav.

För fler videofilmer med kyrkans profeter klicka nedan:
lds.org/media-library/video/categories/prophets-of-the-restoration?lang=eng

STV 33: George Albert Smith, David O McKay, Frälsningsplanen

(19:54)

En kort presentation av kyrkans åttonde och nionde president, George Albert Smith och David O McKay.
Dessutom ett SeminarieTV inslag från Norge som behandlar Frälsningsplanen.

STV 34: Joseph Fielding Smith, Harold B Lee, Spencer W Kimball, Officiellt Tillkännagivande 2

(15:08)

I veckans läsning lär vi känna fler av kyrkans presidenter.
Filmad i en buss på väg hem från templet - med Kungsbacka församling.

STV 35: President Benson, Hunter, Hinckley och Monson

(19:26)

En presentation av Norrköping seminarium.
Undervisning av Marcus Brändh.

STV 36: Familjen, Levande Kristus, Trosartiklarna

(20:25)

Seminarieelever och medlemmar från Kristianstad gren hjälper Louis Herrey att undervisa om följande tre dokument:
1. Familjen - ett tillkännagivande för världen
2. Den levande Kristus
3. Trosartiklarna
Videolektionen avslutas med en överraskning. :)

Please reload

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215