top of page
ENOS - MORMONS ORD
Vecka 16
15-19 april 2024
Veckans läsning

Varje alternativ ger 1 lektions närvaro

Seminarie TV: Se på avsnitt och svara på frågan.

Dagens skriftställe: Gör minst 4 av 5 i veckan.

Veckorapporten: Gör den i slutet av veckan.

Måndag 15 april

Seminarie TV 14

Se avsnitt

?

Besvara STV-frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 16 april

Enos

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 17 april

Jarom, Omni

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 18 april

Mormons ord

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 19 april

Repetition Nyckelskriftställen

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

Skärmavbild 2024-04-03 kl. 00.03.10.png
Veckans filmer

Mormons ord

Som vi har lärt oss innehåller Nephis mindre plåtar böckerna 1 Nephi - Omni. De mindre plåtarna finns i början av Mormons bok i ursprunglig form. Mormons ord är en länk mellan Nephis mindre och Nephis större plåtar. (Det är från dessa större plåtar, Mosiah - 4 Nephi, som Mormon gör sitt sammandrag.) Kung Benjamin upprättar fred i landet efter stridigheter med lamaniterna.  

Seminarie TV 14: Enos-Mormons ord

Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. 

Living Scriptures

En tecknad och underhållande sammanfattning av veckans läsning. 

Enos ber med kraft

(6:28) Enos ber om förlåtelse för sina synder. Sedan ber han om sitt folks välfärd.

Och min själ hungrade 

(10:21) En ung man kämpar i bön till Herren för att få ett vittnesbörd av Anden.

Enos, Jarom och Omni

I dessa böcker ser vi hur Nephis mindre plåtar överlämnas från far till son (och ibland broder) genom 230 års historia. Enos, Jakobs son, bad hela dagen till Gud, fick syndernas förlåtelse och tillbringade sitt liv med att arbeta för nephiternas och lamaniternas frälsning. Hans son, Jarom, fick se en tid av framgång då nephiterna var noga med att hålla Guds bud. I Omnis bok lämnar Kung Mosiah och hans folk Nephis land och upptäcker Zarahemla folk, mulekiterna (vars förfäder också hade utvandrat från Jerusalem ca 600 f Kr). Mosiah blir kung över båda folken. Amaleki, den sista författaren på de mindre plåtarna överlämnar dem innan sin död till kung Benjamin, Mosiahs son.

Glöm inte! 

Läs skrifterna

VARJE dag!

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

För lärare: Veckans läsning

John Hilton III undervisar Book of Mormon Master om veckans läsning.

Viktiga verser

som du inte vill missa

Enos själ hungrade - bad hela dagen till Gud

Enos 1:3-4

"... de ord jag ofta hade hört min far tala om evigt liv och de heligas glädje sjönk in djupt i mitt hjärta. Och min själ  hungrade, och jag föll på knä inför min Skapare och ropade till honom i mäktig bön och vädjan för min egen själ. Och hela dagen lång ropade jag till honom, ja, och när kvällen kom höjde jag fortfarande min röst så högt att den nådde himlarna."

Tron på Kristus ger syndernas förlåtelse

Enos 1:5-8

"Och det kom en röst till mig som sade: Enos, dina synder är dig förlåtna, och du skall bli välsignad. Och jag, Enos, visste att Gud inte kunde ljuga, varför min skuld var utplånad. Och jag sade: Herre, hur kan det ske? Och han sade till mig: Tack vare din tro på Kristus som du aldrig förut har hört eller sett. Och många år skall förflyta innan han uppenbarar sig i köttet. Stå därför upp, din tro har helat dig."

Ber vi för familj, vänner... och fiender?

Enos 1:9, 11-12

"Nu hände det sig att när jag hört dessa ord började jag känna en önskan om mina bröder nephiternas välfärd. Därför utgöt jag hela min själ inför Gud för dem... Och jag bad till honom under mången lång kamp för mina bröder lamaniterna. Och det hände sig att Herren, sedan jag bett och kämpat med all iver, sade till mig: Jag skall ge dig enligt dina önskningar för din tros skull."

Att predika evangeliet ger störst glädje

Enos 1:26

Och jag insåg att jag snart måste gå ner i min grav, sedan jag blivit påverkad av Guds makt att predika och profetera för detta folk och förkunna ordet enligt den sanning som är i Kristus. Och jag har förkunnat det i alla mina dagar och har fröjdat mig mer däri än i det som hör världen till.

Hur blir vår återförening med Gud?

Enos 1:27

"Och jag går snart till min viloplats, som är hos min Återlösare, ty jag vet att hos honom får jag vila. Och jag fröjdar mig över den dag när mitt dödliga skall ikläda sig odödlighet och skall stå inför honom. Då skall jag se hans ansikte med välbehag, och han skall säga till mig: Kom till mig, du välsignade, det finns en plats beredd åt dig i min Faders boningar. Amen."

Ledarnas ansvar att undervisa med flit - speciellt om Kristi försoning

Jarom 1:11-12

"Därför arbetade profeterna, prästerna och lärarna flitigt och uppmanade tålmodigt människorna att vara flitiga. De undervisade om Moses lag och om avsikten i vilken den givits, och de övertalade dem att se fram emot Messias och tro på hans ankomst som om han redan kommit. Och på det sättet undervisade de dem. Och det hände sig att de genom att göra detta räddade dem från att utrotas från landets yta, för de genomborrade deras hjärtan med ordet och väckte dem ständigt till omvändelse."

Allt gott kommer från Herren

Omni 1:25

"[Jag] uppmanar alla människor att komma till Gud, Israels Helige, och tro på profetior och på uppenbarelser och på änglars betjäning och på gåvan att tala med tungor och på gåvan att uttyda språk och på allt som är gott. För det finns inget som är gott utom det som kommer från Herren, och det som är ont kommer från djävulen."

Frambär hela din själ som ett offer för Herren

Omni 1:26

"Och nu, mina älskade bröder, vill jag att ni ska komma till Kristus, som är Israels Helige, och ta del av hans frälsning och hans återlösnings kraft. Ja, kom till honom, och frambär hela er själ som ett offer åt honom, och fortsätt att fasta och be, och håll ut intill änden. Då ska ni, så sant Herren lever, bli frälsta.

Lyssna till Andens maningar - Herren vet allt

Mormons ord 1:7

Och jag gör detta i en vis avsikt [lägger till Nephis mindre plåtar till resten av mina uppteckningar], för så viskas det till mig, enligt Herrens Andes maningar inom mig. Och jag vet inte allt, men Herren vet allt som ska komma varför han manar mig att handla enligt sin vilja.

bottom of page