top of page
JAKOB 5-7
Vecka 15
8-12 april 2024
Veckans läsning

Varje alternativ ger 1 lektions närvaro

Seminarie TV: Se på avsnitt och svara på frågan.

Dagens skriftställe: Gör minst 4 av 5 i veckan.

Veckorapporten: Gör den i slutet av veckan.

Måndag 8 april

Seminarie TV 13

Se avsnitt

?

Besvara STV-frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 9 april

Jakob 5:1-53

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 10 april

Jakob 5:54-77; Jakob 6

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 11 april

Repetition Nyckelskriftställen

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 12 april

Jakob 7

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

depositphotos_310782354-stock-photo-olive-grove-on-the-island.jpeg
Veckans filmer

Sammanfattning

I kapitel 5-6 citerar och förklarade Jakob profeten Zenos allegori om olivträden, som visar Frälsarens outtröttliga strävan att ge alla Guds barns frälsning. I kapitel 7, i sitt möte med Sherem, som var en antikrist, visar Jakob hur vi på ett rättfärdigt sätt bemöter dem som ifrågasätter eller kritiserar vår tro.

Seminarie TV 13: Jakob 5-7

Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. 

Living Scriptures

En tecknad och underhållande sammanfattning av veckans läsning. 

Jakob 5-6: Vingårdens Herre

(18:46) Ny produktion från Book of Mormon videos som visar vilken kärlek och omvårdnad Herren har om sina barn i alla tider.

Äldre dramatisering om liknelsen om olivträden

(13:49) Några seminarieelever lär sig om symboliken i Jakob 5, där Jakob jämför Herren kärlek för sina barn med omvårdnaden av ett olivträd (Israels hus).

Jakob 7: Sherem förnekar Kristus

(7:23) Sherem försöker få Jakob och alla nephiter att förneka sin tro på Kristus. Han kräver ett tecken och slås till slut av Guds makt.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Jakob 5: ALLEGORIN OM DE ODLADE OCH DE VILDA OLIVTRÄDEN

För lärare: Veckans läsning

John Hilton III undervisar Book of Mormon Master om veckans läsning.

Glöm inte! 

Läs skrifterna

VARJE dag!

Viktiga verser

som du inte vill missa

Gud har omsorg om sitt folk

Jakob 5: 3

"För se, så säger Herren: Jag skall likna dig vid ett odlat olivträd som en man tog och vårdade i sin vingård."

Jakob 5:7, 11

"Det skulle smärta mig att förlora detta träd - - - Och vingårdens Herre lät gräva omkring trädet och lät beskära det och gav det näring och sade till sin tjänare: Det skulle smärta mig att förlora detta träd."

Jakob 5:41

"Och det hände sig att vingårdens Herre grät och sa till tjänaren: 'Vad mer kunde jag ha gjort mer för min vingård?' "

Jakob 5:47

Men vad kunde jag mer ha gjort i min vingård? Har jag hållit tillbaka min hand och inte gett den näring? Nej, jag har gett den näring och jag har grävt omkring den och jag har beskurit den och jag har gödslat den. Och jag har sträckt ut min hand nästan hela dagen lång, och slutet närmar sig. Och det skulle smärta mig att hugga ner alla träden i min vingård och kasta dem i elden för att brännas upp. Vem är det som har fördärvat min vingård?”

Gud och profeterna ger "näring" åt alla människor

Jakob 5:28

"Och det hände sig att vingårdens Herre och vingårdens Herres tjänare gav näring åt all frukt i vingården."

Är högmod orsaken till fördärvad frukt (orättfärdighet) i Herrens vingård?

Jakob 5:48

Och det hände sig att tjänaren sa till sin mästare: ”Beror det inte på trädens höjd i vingården – har inte grenarna tagit överhanden över de friska rötterna? Och eftersom grenarna har tagit överhanden över rötterna, se, de växte snabbare än rötterna orkade och tog själva all kraft. Se, jag säger, är inte detta orsaken till att träden i din vingård har blivit fördärvade?”

Vi är kallade till missionärsarbete en "sista" gång innan Kristi andra ankomst

Jakob 5:61-62

"gå därför till verket och kalla tjänare, så att vi kan arbeta flitigt med all vår kraft i vingården, och så att vi kan bereda vägen, så att jag återigen kan få fram den naturliga frukten, den naturliga frukt som är god och dyrbarare än någon annan frukt. Låt oss därför gå till verket och arbeta av all vår kraft denna sista gång, för se, slutet närmar sig och det är nu sista gången som jag ska beskära min vingård.

I de sista dagarna är Herrens tjänare "få"

Jakob 5:61-62

"Och det hände sig att vingårdens Herre sände sin tjänare. Och tjänaren gick och gjorde som Herren hade befallt honom och tog med sig andra tjänare, och de var få."

Tjänaren i denna vers är Joseph Smith. Medtjänarna är "få" i relation till världens befolkning.

Kristus arbetar tillsammans med oss i vingården

Jakob 5:71-72

"Och vingårdens Herre sade till dem: Gå till verket och arbeta i vingården av all er kraft. Ty se, detta är sista gången som jag skall vårda min vingård. Ty slutet är nära och nästa årstid kommer med hast. Och om ni arbetar av all er kraft med mig skall ni få glädje av den frukt som jag skall lagra för egen del inför den tid som snart kommer. Och det hände sig att tjänarna gick och arbetade av all sin kraft. Och även vingårdens Herre arbetade med dem, och de lydde vingårdens Herres befallningar i allt."

De som tjänar med Kristus är välsignade

Jakob 5:71-72

"Och välsignade är ni, för eftersom ni har varit flitiga att arbeta med mig i min vingård och har lytt mina befallningar och har åter gett mig den naturliga frukten, så att min vingård inte längre är fördärvad, och de dåliga har kastats bort, ska ni med mig glädjas över frukten från min vingård."

Jakob 6:3

"Och hur välsignade är inte de som arbetat flitigt i hans vingård!"

Gud är barmhärtig mot oss

Jakob 6:4

"Och hur barmhärtig är inte vår Gud mot oss, ty han kommer ihåg Israels hus, såväl rötter som grenar. Och han sträcker ut sina händer mot dem hela dagen lång. Och de är ett styvnackat och ett motsträvigt folk. Men alla som inte förhärdar sitt hjärta skall bli frälsta i Guds rike."

Kom till Gud med helhjärtat uppsåt

Jakob 6:5-6

"Därför, mina älskade bröder, vädjar jag till er med allvarliga ord att omvända er och komma med helhjärtat uppsåt och hålla er till Gud som han håller sig till er. Och förhärda inte era hjärtan medan hans barmhärtighets armar är utsträckta mot er i dagens ljus. Ja, förhärda inte era hjärtan om ni hör hans röst i dag, för varför skulle ni vilja dö?

Förneka inte Kristi ord

Jakob 6:8

"Se, vill ni förkasta dessa ord? Vill ni förkasta profeternas ord, och vill ni förkasta alla de ord som har talats om Kristus, efter det att så många har talat om honom, och förneka Kristi goda ord och Guds makt och den Helige Andens gåva och förkväva den Helige Anden och håna den stora återlösningsplan som har beretts för er?

Alla profeter vittnade om Kristus

Jakob 7:10-11

Och jag sa till honom: ”Tror du på skrifterna?” Och han sa: ”Ja.”

Och jag sa till honom: ”Då förstår du dem inte, för de vittnar i sanning om Kristus. Se, jag säger dig att ingen av profeterna har skrivit eller profeterat utan att de har talat om denne Kristus.

Vi skulle förgås utan Kristi försoning

Jakob 7:12

"Och detta är inte allt – det har uppenbarats för mig, för jag har hört och sett, och det har även uppenbarats för mig genom den Helige Andens kraft varför jag vet att om ingen försoning skulle ske, skulle hela människosläktet gå förlorat.”

Ett liv med Kristus är ett liv med sorg (för världens omringande ondska)

Jakob 7:26

"jag har skrivit efter bästa förstånd och med att säga att tiden rann bort för oss, och även våra liv rann bort som en dröm för oss eftersom vi är ett ensamt och allvarligt folk, vandringsmän, utdrivna från Jerusalem, födda under prövningar i en vildmark och hatade av våra bröder, vilket orsakat krig och stridigheter, varför vi levt ut våra dagar i sorg."

bottom of page