Nyckelläror
Studera nyckelläror

1. Förvärva andlig insikt genom att studera och handla i tro. 

2. Lär dig samtidigt behärska evangeliets nyckelläror och de skriftställen som undervisar om dessa läror. 
Varför Nyckelläror?
Grundläggande läror - eller nyckelläror - bör betonas i både seminariets och institutets klasser. Lärare ska hjälpa eleverna identifiera, förstå, tro på, förklara och tillämpa evangeliets nyckelläror. Detta hjälper elever att stärka sina vittnesbörd och att öka sin uppskattning för Jesu Kristi återställda evangelium. Eleverna blir dessutom bättre förberedda på att undervisa andra om dessa viktiga läror.
Hur hänger Nyckelläror och Nyckelskriftställen ihop?

I  Seminariet har vi kvar de 100 nyckelskriftställena, men vårt fokus har skiftat. Vi har inte dessa verser bara för att de ska memoreras eller användas i skriftställejakt. Det finns ett djupare syfte: nyckelskriftställena har noggrant valts ut för att stärka elevernas förståelse av nyckelläror. Med andra ord, det är nyckellärorna som eleverna förväntas ha kännedom om, och nyckelskriftställena är en resurs att nå detta mål.

Grundmaterial om Nyckelläror

I detta material undervisas vi om Nyckelläror för att kunna uppnå två resultat:

1. Att vi ska lära oss och tillämpa gudomliga principer för att förvärva andlig insikt.

2. Att bemästra Jesu Kristi evangeliums lära och de skriftställen som undervisar om den läran.

Nyckelläror - Referensguide

I detta vikbara kort finner du följande på vardera sida:

1. Alla 100 nyckelskriftställen för Seminariets grundkurser.

2. Alla 100 nyckelskriftställen uppdelade i en av de 10 nyckelläror de är ämnade att belysa.

Please reload

Elevmaterial

Nyckelläror - Lärarmaterial

Kursmaterialet om nyckelläror består av 10 lärotillfällen som behandlas under årets studiekurs. Instruktionsmaterialet för varje lärotillfälle behöver troligen läras ut vid mer än ett lektionstillfälle. 

Nyckelläror - Poster

En översiktbild i A4-format av alla nyckelläror som kan användas i undervisningen.

Please reload

Lärarmaterial

Schema - Nyckelläror
Samtliga nyckelläror bör vara i elevens och lärarens fokus under hela läsåret. Dessa läror finner vi i alla Nya testamentets kapitel. Men under läsårets veckor visar vi visar vi speciell uppmärksamhet på enskilda Nyckelläror. Så här ser det schemat ut:
Vecka 33-36    Förvärva andlig insikt
Vecka 37-39    Gudomen
Vecka 40-46    Frälsningsplanen
Vecka 47-51    Jesu Kristi försoning
Vecka 2-4         Återställelsen
Vecka 5-7         Profeter och uppenbarelser
Vecka 8-11       Prästadömet och prästadömsnycklar
Vecka 12-14    Förrättningar och förbund     
Vecka 16-18    Äktenskap och familj
Vecka 19-22    Buden