top of page
                Nyckelläror

Introduktion till Nyckelläror

 

I Mormons bok lärde profeten Helaman sina söner: ”Det är på klippan, vår Återlösare, som är Kristus, Guds Son, som ni måste bygga er grundval” (Hel. 5:12). Att bygga vår grundval på Jesus Kristus – vilket omfattar att börja förstå, tro på och leva i enlighet med hans lära – fördjupar vår omvändelse och hängivenhet som hans lärjungar, skyddar oss mot motståndarens inflytande och hjälper oss att vara till välsignelse för andra.

Ett sätt för oss att åstadkomma detta är genom att studera skrifterna i ordningsföljd tillsammans som klass. Ett annat sätt att bygga vår grundval på Jesus Kristus och hans lära är genom att använda resursen Nyckelläror.

Resursen Nyckelläror fokuserar på två mål:

1. Förvärva andlig insikt

Att lära sig och tillämpa gudomliga principer för hur man förvärvar andlig insikt. Vår himmelske Fader har uppenbarat principer för hur man kan förvärva andlig insikt. Dessa principer innefattar att

  • handla i tro

  • granska lärosatser och frågor utifrån ett evigt perspektiv

  • söka ytterligare kunskap genom gudagivna källor.

Vi bemästrar nyckellärorna när vi tillämpar dessa principer under och utanför lektionen och söker efter svar på doktrinära, personliga, sociala och historiska frågor på ett sätt som tillåter den Helige Anden att stärka vår tro på vår himmelske Fader och Jesus Kristus.

2. Nyckelskriftställen

Bemästra nyckelskriftställena och läran i Jesu Kristi evangelium som de undervisar om. Vi når det här resultatet genom att

  • förstå läran som nyckelskriftställena undervisar om

  • tydligt förklara läran med hjälp av tillhörande nyckelskriftställen

  • komma ihåg och hitta nyckelskriftställena och lära oss nyckelfraserna utantill

  • tillämpa Jesu Kristi evangeliums lära och principerna för att förvärva andlig insikt i våra dagliga  val och i vårt sätt att bemöta doktrinära, personliga, sociala och historiska problem och frågor.

bottom of page