top of page

7. Förrättningar och förbund

Vad är förrättningar?

En förrättning är en helig handling som utförs med prästadömets myndighet. Varje förrättning utformades av Gud för att undervisa om andliga sanningar, ofta genom symbolism. Vissa förrättningar är nödvändiga för vår upphöjelse och kallas frälsande förrättningar. Endast när vi tar emot de frälsande förrättningarna och håller de förbund som hör till dem, kan vi få alla de välsignelser som kommer genom Jesu Kristi försoning. Utan dessa frälsande förrättningar kan vi inte bli lika vår himmelske Fader eller återvända för att bo i hans närhet för evigt (se L&F 84:20–22). Frälsningens förrättningar utförs under ledning av dem som innehar prästadömsnycklar.

Dopet och den Helige Andens gåva

Evangeliets första frälsande förrättning är dop genom nedsänkning av någon som har myndighet. Dopet är nödvändigt för att en person ska kunna bli medlem i Jesu Kristi kyrka och komma in i det celestiala riket (se Joh. 3:5). När en person har döpts konfirmerar en eller flera melkisedekska prästadömsbärare honom eller henne som medlem i kyrkan och ger honom eller henne den Helige Andens gåva (se 3 Ne. 27:20). Den Helige Andens gåva skiljer sig från den Helige Andens inflytande. Före dopet kan en person känna den Helige Andens inflytande och få ett vittnesbörd om sanningen. När en person som håller sina förbund har tagit emot den Helige Andens gåva har han eller hon rätt till den Helige Andens ständiga sällskap.

Förrättningar för både levande och döda

Andra frälsande förrättningar innefattar ordination till melkisedekska prästadömet (för män), tempelbegåvning och vigselbesegling. De frälsande förrättningarna kan också utföras för de döda genom ställföreträdare i templet. Ställföreträdande förrättningar gäller inte förrän de avlidna personerna tar emot dem i andevärlden och ärar tillhörande förbund. Andra förrättningar, som att välsigna sjuka och ge barn ett namn och en välsignelse, är också viktiga för vår andliga utveckling.

Please reload

Vad är förbund?

Ett förbund är en helig överenskommelse mellan Gud och människan. Gud anger villkoren för förbundet och vi samtycker till att göra det han ber oss göra. Gud lovar oss sedan vissa välsignelser för vår lydnad (se 2 Mos. 19:5–6; L&F 82:10). Om vi inte håller våra förbund får vi inte de utlovade välsignelserna.

Prästadömet och förbund

Alla prästadömets frälsande förrättningar är knutna till förbund. Vi sluter till exempel förbund med Herren genom dopet (se Mosiah 18:8–10) och män som tar emot melkisedekska prästadömet ingår prästadömets ed och förbund. Vi förnyar förbund som vi har ingått genom att ta del av sakramentet.

Tempelförbund

Vi sluter ytterligare förbund när vi tar emot begåvningens och vigselbeseglingens frälsande förrättningar i templet. Vi förbereder oss på att delta i förrättningar och sluta förbund i templet genom att leva efter de normer för värdighet som Herren har satt (se Ps. 24:3–4). Det är viktigt att vi är värdiga att komma in i templet eftersom templet bokstavligt talat är Herrens hus. Det är den heligaste av alla jordens helgedomar. 

Please reload

Nyckelskriftställen som förklarar nyckelläran "Förrättningar och förbund"

  • 2  Moseboken 19:5–6. Om ni håller mitt förbund ska ni vara ett heligt folk. 

  • Psaltaren 24:3–4. För att få träda in i Herrens helgedom måste vi ha oskyldiga händer och rent hjärta.

  • Johannes 3:5. Vi måste födas av vatten och Ande för att komma in i Guds rike.

  • Mosiah 18:8–10. I dopet sluter vi förbund med Gud.

  • 3 Nephi 27:20. Bli döpta och heliggjorda genom att ta emot den Helige Anden.

  • L&F 82:10. Herren är bunden när vi gör vad han säger.

  • L&F 84:20–22. Gudaktighetens kraft är uppenbar i dess förordningar. 

Andra skriftställen:​ 

Malaki 4:5–6; Matteus 16:15–19; 1 Petrusbrevet 4:6; L&F 131:1–4.

Liknande nyckelläror:

Gudomen: Den Helige Anden; Frälsningsplanen: Livet efter döden; Jesu Kristi försoning; Prästadömet och prästadömsnycklar

bottom of page