Seminarie TV
Viktigt att veta om STV
 

Varje avsnitt av Seminarie TV är en videolektion som sammanfattar och lyfter fram viktiga principer från veckans läsning. STV är måndagens seminarielektion, därmed obligatorisk för att få "närvaro". 

 

Det rekommenderas att eleven ser programmet med sina föräldrar, av två orsaker:

 

1) Föräldrar behöver rapportera till läraren att eleven har deltagit.

 

2) I varje program finns det frågor som eleven bör diskutera med en vuxen i hemmet. 

 

OBS! I vissa avsnitt ombeds eleven skicka in sina svar. Detta är inte längre nödvändigt.

Alla avsnitt
Seminarie TV

STV har spelat in spännande videolektioner till Seminariets alla kurser, lektioner som samman-fattar och belyser höjdpunkter ur veckans läsning. 

Ta mig till STV nu!

SEMINARIE TV 

BEHÖVER DIG!

 

Vill du hjälpa till med ett avsnitt? 

JA
NEJ