top of page
MOSIAH 11-17
Vecka 20
13-17 maj 2024
Veckans läsning

Varje alternativ ger 1 lektions närvaro

Seminarie TV: Se på avsnitt och svara på frågan.

Dagens skriftställe: Gör minst 4 av 5 i veckan.

Veckorapporten: Gör den i slutet av veckan.

Måndag 13 maj

Seminarie TV 18

Se avsnitt

?

Besvara STV-frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 14 maj

Mosiah 11

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 15 maj

Mosiah 12-13

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 16 maj

Mosiah 14-16

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 17 maj

Repetition: Nyckelskriftställen

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

abinadi_before_king_noah.jpeg
Veckans filmer

Sammanfattning Mosiah 11-17

Kung Noah tar över riket efter sin far, Zeniff, men han leder folket på ondskans vägar. Profeten Abinadi tillrättavisar Kung Noa och hans präster och poängterar vikten av att hålla moselagen och att förlita sig på Kristi försoning. Abinadi dödas genom eld. Alma, en av Noas präster, tror på Abinadi och skriver ner hans ord. 

Seminarie TV 18: Mosiah 11-17

Louis Herrey, tillsammans med två seminarieelever, presenterar veckans läsning. 

Living Scriptures

En tecknad och underhållande sammanfattning av veckans läsning. 

Äldre Seminarie TV: Mosiah 11-17

Louis Herrey diskuterar viktiga lärosatser från veckans läsning.

Abinadi vittnar om Jesus Kristus

(25:37) Profeten Abinadi kallar kung Noah till omvändelse och poängterar Kristi försoning.

Varför är Mosiahs bok viktig?

Mosiahs bok är namngiven efter den kung och profet som var son till kung Benjamin och sonson till kung Mosiah (se Omnis bok). Vi läser om Kung Benjamin som ger den mest storslagna predikan om Kristi evangelium, om Abinadis profetior om Kristus, om Alma den äldres fantastiska omvändelse, om hur Mosiah leder sitt folk i rättfärdighet. Vi läser också om onda män som kung Noah och Amulon och hur det går för dem som vänder sig bort från Gud. Men än viktigare, hur välsignade de blir som sätter sin lit till Herren och förtröstar på hans försonande kraft.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

För lärare: Veckans läsning

John Hilton III undervisar Book of Mormon Master om veckans läsning.

Viktiga verser

som du inte vill missa

Gud kan befria oss om vi omvänder oss

Mosiah 11:21, 23, 25

"Och om de inte omvänder sig och vänder sig till Herren sin Gud, se, då skall jag överlämna dem i deras fienders händer. Ja, och de skall försättas i träldom... och ingen, utom Herren, den allsmäktige Guden, skall befria dem. Och om de inte omvänder sig i säck och aska och ropar med kraft till Herren sin Gud skall jag inte höra deras böner, och inte heller skall jag befria dem från deras lidanden. Och så säger Herren, och så har han befallt mig."​

En varning till dem som inte undervisar evangeliet på rätt sätt.

Mosiah 12:26-27

"Jag säger till er: Ve er som förvränger Herrens vägar! Ty om ni förstår detta, så har ni ändå inte undervisat därom. Således har ni förvrängt Herrens vägar. Ni har inte av hjärtat ansträngt er att förstå. Därför har ni inte varit visa. "​

Vi blir frälsta genom buden och försoningen

Mosiah 12:33

"Men då sade Abinadi till dem: Jag vet att om ni håller Guds bud skall ni bli frälsta. Ja, om ni håller de bud som Herren överlämnade till Mose på berget Sinai."​

Mosiah 13:28

"Och vidare säger jag er att frälsning inte kommer enbart genom lagen. Och om det inte vore för den försoning som Gud själv skall utföra för sitt folks synder och ondska så skulle de oundvikligen förgås, trots Moses lag."​

Herrens kraft och Ande var med Abinadi

Mosiah 13:2-6

"Och de gick fram och försökte bära hand på honom. Men han motstod dem och sade till dem: Rör mig inte, ty Gud skall slå er om ni bär hand på mig, ty jag har inte överlämnat det budskap som Herren har sänt mig för att överlämna... Utan jag måste utföra de befallningar som Gud har befallt mig... Nu hände det sig att sedan Abinadi talat dessa ord vågade kung Noas folk inte bära hand på honom, ty Herrens Ande var över honom, och hans ansikte lyste med utomordentlig glans, alldeles som Moses gjorde medan han var på Sinai berg och medan han talade med Herren. Och han talade med kraft och myndighet från Gud."​

Sanningen är hård för de onda

Mosiah 13:4, 7

"... och eftersom jag har sagt er sanningen vredgas ni på mig... och jag märker att det skär er i hjärtat för att jag säger er sanningen om er ondska." (Se 1 Nephi 16:2)​

Abinadi upprepar budorden

Mosiah 13:12-24

12-13. "Du skall inte göra dig någon avgudabild... Du skall inte tillbe sådana, inte heller tjäna dem." (bud 2)

15. "Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn." (bud 3)

16. "Kom ihåg sabbatsdagen så att du håller den helig." (bud 4)

20. "Hedra din far och din mor." (bud 5)

21. "Du skall inte döda." (bud 6)

22. "Du skall inte begå äktenskapsbrott. (bud 7)  Du skall inte stjäla." (bud 8)

23. "Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa." (bud 9)

24. "Du skall inte ha begär till din nästas hus." (bud 10)​

Försoningen nödvändig för vår frälsning, inte endast lagen (buden)

Mosiah 13:27

"Och vidare säger jag er att frälsning inte kommer enbart genom lagen. Och om det inte vore för den försoning som Gud själv skall utföra för sitt folks synder och ondska så skulle de oundvikligen förgås, trots Moses lag."​

Moselagen påminde folket om deras plikt mot Gud

Mosiah 13:29-30

"Och nu säger jag till er att det var nödvändigt att en lag gavs till Israels barn, ja, en mycket sträng lag. Ty de var ett styvnackat folk, snara att göra ont och sena till att komma ihåg Herren sin Gud. Därför gavs en lag till dem, ja, en lag bestående av förrättningar och av förordningar, en lag som de noggrant skulle hålla från dag till dag, för att påminna dem om Gud och sin plikt mot honom."​

Moselagen (och profeterna) pekade mot Kristus och försoningen - men alla förstod det inte

Mosiah 13:32-35

"Nej, alla förstod inte lagen, och detta på grund av sina hjärtans hårdhet. För de förstod inte att ingen människa kan frälsas utom genom Guds återlösning. Ty se, profeterade inte Mose för dem om Messias ankomst och om att Gud skulle återlösa sitt folk? Jo, och alla profeter som har profeterat ända sedan världens begynnelse – har de inte talat mer eller mindre om detta? Har de inte sagt att Gud själv skulle komma ned bland människobarnen och ikläda sig människogestalt och gå fram i mäktig kraft på jorden? Ja, och har de inte även sagt att han skulle åstadkomma de dödas uppståndelse och att han själv skulle bli förtryckt och plågad?"​

Profetia om Messias lidande och död

Mosiah 14:4-7 (Jesaja 53:4-5)

"Förvisso har han burit våra sorger och tagit på sig våra smärtor. Ändå ansåg vi honom slagen, tuktad av Gud och pinad. Men han blev sargad för våra överträdelsers skull, han blev slagen för vår ondskas skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade... Han blev förtryckt och han blev pinad, men ändå öppnade han inte sin mun. Han förs som ett lamm till slakt, och liksom ett får är stumt inför dem som klipper det så öppnade han inte sin mun."​

 

Kristus tillfredställer rättvisans krav

Mosiah 15:9

[Kristus har] uppstigit till himlen, hyser innerlig barmhärtighet, är fylld av medlidande med människobarnen, står mellan dem och rättvisan, har brutit dödens band, har tagit på sig deras ondska och deras överträdelser, har återlöst dem och tillfredsställt rättvisans krav.

Vi är förlorade utan försoningen

Mosiah 15:19

För vore det inte för den återlösning som han har utfört för sitt folk, vilken var beredd från världens grundläggning, jag säger er att vore det inte för denna skulle hela människosläktet oundvikligen ha gått förlorat.

Kristus har brutit dödens band

Mosiah 16:7-8

Och om Kristus inte hade uppstått från de döda, eller inte hade brutit dödens band för att graven inte skulle få någon seger och döden inte skulle ha någon udd, kunde det inte ha funnits någon uppståndelse. Men det finns en uppståndelse, och därför har graven ingen seger och dödens udd är uppslukad i Kristus.

Kristus är världens ljus och liv

Mosiah 16:9

Han är världens ljus och liv, ja, ett ljus som är oändligt, som aldrig kan förmörkas, ja, och även ett liv som är oändligt så att det inte längre kan finnas någon död.

Guds barmhärtighets armar är utsträckta

Mosiah 16:9

[De onda har] följt sina egna köttsliga begär och önskningar och aldrig vänt sig till Herren medan barmhärtighetens armar var utsträckta mot dem, för barmhärtighetens armar var utsträckta mot dem, men de ville inte, och de varnades för sin ondska och ändå ville de inte avvika från den, och de befalldes att omvända sig och ändå ville de inte omvända sig.

Frälsning endast genom Kristus

Mosiah 16:13
Och borde inte ni nu bäva och omvända er från era synder och komma ihåg att ni endast i och genom Kristus kan bli frälsta?

Sammanfattning av Abinadis budskap

Mosiah 16:14-15

Om ni därför undervisar om Moses lag, så lär även att den är en skuggbild av det som ska komma. Lär dem att återlösning kommer genom Kristus Herren, som är den sanne evige Fadern. Amen.

bottom of page