top of page
MOSIAH 25-28
Vecka 22
27-31 maj 2024
Veckans läsning

Varje alternativ ger 1 lektions närvaro

Seminarie TV: Se på avsnitt och svara på frågan.

Dagens skriftställe: Gör minst 4 av 5 i veckan.

Veckorapporten: Gör den i slutet av veckan.

Måndag 27 maj

Seminarie TV 20

Se avsnitt

?

Besvara STV-frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 28 maj

Repetition inför Kunskapsutvärdering 1

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 29 maj

Mosiah 26

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 30 maj

Mosiah 27

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 31 maj

Mosiah 28

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

Alma-the-Younger-Conversion.webp
Veckans filmer

Sammanfattning Mosiah 25-28

Efter en tid av framgång för kyrkan är det många som förleds att synda. Några av kyrkans värsta motståndare är Mosiahs fyra söner och Alma den yngre. Dessa omvänder sig efter en ängels besök, och Alma talar om vikten av att bli född av Gud. De går till lamaniterna för att predika evangeliet.

Seminarie TV 20: Mosiah 25-28

Louis Herrey, tillsammans med Elias i Kristianstad, presenterar veckans läsning. 

Living Scriptures

En tecknad och underhållande sammanfattning av veckans läsning. 

Varför är Mosiahs bok viktig?

Mosiahs bok är namngiven efter den kung och profet som var son till kung Benjamin och sonson till kung Mosiah (se Omnis bok). Vi läser om Kung Benjamin som ger den mest storslagna predikan om Kristi evangelium, om Abinadis profetior om Kristus, om Alma den äldres fantastiska omvändelse, om hur Mosiah leder sitt folk i rättfärdighet. Vi läser också om onda män som kung Noah och Amulon och hur det går för dem som vänder sig bort från Gud. Men än viktigare, hur välsignade de blir som sätter sin lit till Herren och förtröstar på hans försonande kraft.

För lärare: Veckans läsning

John Hilton III undervisar Book of Mormon Masterclass om veckans läsning.

Glöm inte! 

Läs skrifterna

VARJE dag!

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Alma den yngres omvändelse

(11:39) Alma d y och Mosiahs söner försöker förgöra kyrkan, men omvänder sig efter en ängels besök.

Viktiga verser

som du inte vill missa

Konsekvenser av att lyda och inte lyda Gud

Mosiah 25:8-11

"För de visste inte vad de skulle tro, ty när de såg dem som hade befriats ur träldomen fylldes de med mycket stor glädje. Och vidare: När de tänkte på sina bröder som hade dräpts av lamaniterna fylldes de med sorg och fällde även många tårar av sorg. Och vidare: När de tänkte på Guds omedelbara godhet och hans makt att befria Alma och hans bröder ur lamaniternas händer och ur träldomen, höjde de sina röster och gav tack till Gud. Och vidare: När de tänkte på lamaniterna, som var deras bröder, på deras syndiga och vanhelgade tillstånd, fylldes de med smärta och ångest för deras själars välfärd."​

Hur kyrkan är organiserad

Mosiah 25:18-24

18. "Därför gick Alma ut i vattnet och döpte dem... och alla som han döpte tillhörde Guds kyrka."

19. "Och det hände sig att kung Mosiah tillät Alma att grunda församlingar överallt i Zarahemlas land och gav honom makt att ordinera präster och lärare över varje församling."

21. "Därför samlades de i olika grupper som kallades församlingar. Varje församling hade sina präster och sina lärare, och varje präst predikade ordet så som det framfördes för honom genom Almas mun."

22. "Och därför utgjorde de alla en enda kyrka, trots att det fanns många församlingar, ja, Guds kyrka, ty i alla församlingarna predikades endast omvändelse och tro på Gud."

23. "... alla som ville ta på sig Kristi namn, eller Guds namn, anslöt sig till Guds församlingar."

24. "Och de kallades Guds folk. Och Herren utgöt sin Ande över dem."​

Herren förlåter oss om vi omvänder oss

Mosiah 26:22-23

"För se, detta är min kyrka. Var och en som döps skall döpas till omvändelse. Och var och en som ni tar emot skall tro på mitt namn, och honom skall jag villigt förlåta. För det är jag som tar på mig världens synder. För det är jag som har skapat dem, och det är jag som beviljar honom som tror intill änden en plats på min högra sida."

Mosiah 26:29

"Ja, och närhelst mitt folk omvänder sig skall jag förlåta dem deras överträdelser mot mig."

Ett erkännande av synder (inför en biskop om så behövs) ger syndernas förlåtelse

Mosiah 26:29

"... var och en som syndar mot mig, honom skall du döma enligt de synder han har begått. Och om han bekänner sina synder inför dig och mig, och omvänder sig i sitt hjärtas uppriktighet, skall du förlåta honom, och även jag skall förlåta honom."​

Förlåt varandra - eller drabbas av fördömelse

Mosiah 26:29

"Och ni skall även förlåta varandras överträdelser, för sannerligen säger jag dig att han som inte förlåter sin nästas överträdelser då denne säger att han ångrar sig, han har bragt sig själv under fördömelse."​

Regler för medlemmar: förföljelser och ojämlikhet inte tillåtet

Mosiah 27:3

"Och till alla församlingar utgick en sträng befallning att inga förföljelser skulle förekomma bland dem och att jämlikhet skulle råda bland alla människor,"​

Regler för medlemmar: undvik högmod, älska din nästa, arbeta hårt

Mosiah 27:4

"att de inte skulle låta högmod eller uppblåsthet störa deras frid och att varje människa skulle akta sin nästa som sig själv och arbeta med egna händer för sitt uppehälle."​

Regler för medlemmar: inget betalt prästerskap i kyrkan

Mosiah 27:5

"Ja, och alla deras präster och lärare skulle arbeta med sina egna händer för sitt uppehälle under alla förhållanden, utom vid sjukdom eller i stor nöd."​

Inget kan störta kyrkan - utom medlemmarnas överträdelser

Mosiah 27:13

"Herren har ju sagt: Detta är min kyrka, och jag skall upprätta den, och ingenting skall störta den, utom mitt folks överträdelse."​

Böner besvaras i enlighet med vår tro

Mosiah 27:14

Och vidare sa ängeln: ”Se, Herren har hört sitt folks böner och likaså bönerna från sin tjänare Alma, som är din far. För han har bett med stor tro för dig att du skulle bringas till kunskapen om sanningen. I denna avsikt har jag kommit för att övertyga dig om Guds kraft och myndighet, så att hans tjänares böner kan besvaras enligt deras tro."

Bön + fasta = helande

Mosiah 27:22-23

Och han lät samla prästerna. Och de började fasta och be till Herren sin Gud att han skulle öppna Almas mun så att han skulle kunna tala, och likaså att hans lemmar skulle återfå sin styrka – så att folkets ögon skulle öppnas till att se och förstå Guds godhet och härlighet. Och det hände sig att sedan de fastat och bett under en tid av två dagar och två nätter återfick Almas lemmar sin styrka, och han stod upp och började tala till dem och manade dem att vara vid gott mod.

Vi måste födas på nytt för att ärva Guds rike

Mosiah 27:25-26

Och Herren sa till mig: ’Förundras inte över att hela människosläktet, ja, män och kvinnor, alla nationer, släkter, tungomål och folk, måste födas på nytt. Ja, födas av Gud, förändras från sitt köttsliga och fallna tillstånd till ett tillstånd av rättfärdighet, genom att de återlöses av Gud och blir hans söner och döttrar. Och på så sätt blir de nya skapelser, och om de inte gör det, kan de på intet sätt ärva Guds rike.

Ivrig att predika evangeliet

Mosiah 28:3

Nu önskade de att frälsning skulle förkunnas för varje levande varelse, för de kunde inte tåla att någon människosjäl skulle gå förlorad. Ja, blotta tanken att någon själ skulle lida oändlig pina fick dem att bäva och darra.

bottom of page