top of page
Seminarie TV: Nya testamentet
Viktigt att veta om STV
 

Varje avsnitt av Seminarie TV är en videolektion som sammanfattar och lyfter fram viktiga principer från veckans läsning. STV är måndagens seminarielektion, därmed obligatorisk för att få "närvaro". 

 

För att få närvaro för STV-lektionen behöver eleverna svara på den fråga som ställs i avsnittet. Det gör du här.

STV 37: Johannes uppenbarelsebok 6-22

Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Johannes fortsätter redogörelsen på den himmelska synen som Kristus visar honom. Johannes ser en sammanfattning av världens historia när Lammet (Kristus) bryter alla sigillen på bokrullen i Guds hand. Han ser lidande och krig, de vars kläder har tvättats rena i Lammets blod, Djävulens kamp mot Gud - både före och under jordelivet samt vid tidens slut, hur Gud besegrar ondskans makter. Nyckelskriftställe: Upp 20:12 - Vi döms efter våra gärningar i livets bok.

Klicka här för att svara på frågan som ställs i avsnittet.

STV 36: Johannes uppenbarelsebok 1-5

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Bibelns sista bok bjuder på vacker symbolik. Profetians och uppenbarelsen ande är nödvändig för att kunna förstå dess innehåll. Johannes tar emot uppenbarelsen från Jesus Kristus, och aposteln vittnar om Frälsarens gudomliga roll. Han skriver till de sju församlingarna i mindre Asien, de "sju ljusen" som Frälsaren håller i sin hand, och uppmuntrar dem att "segra", att hålla sin starka i tron trots yttre påtryckningar. Johannes säger att Jesus står vid dörren och knackar. Vi måste släppa in honom.

Klicka här för att svara på frågan som ställs i avsnittet.

STV 35: 1-3 Johannesbrevet; Judas brev; Kvinnorna i Nya testamentet

Tillsammans med Louis Herrey delar Angelica Ahlin några tankar om veckans läsning där aposteln Johannes uppmanar sina läsare att vandra i ljuset och älska varandra som Gud har älskat dem.

Angelica, som också driver bloggen bibelnskvinnor.se, ger oss mer insikt och information om kvinnor i Nya testamentet, i synnerhet dem som vi tidigare inte kände till så väl.

Klicka här för att svara på frågan som ställs i avsnittet.

STV 34: 1-2 Petrusbrevet

Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Petrus, kyrkans ledande apostel och profet, skriver två brev innan sin martyrdöd i Rom till de kristna i mindre Asien. Han påminner dem om de är ett "utvalt folk", kallade att förkunna Guds förunderliga gärningar. Han uppmuntrar dem att finna glädje i prövningar eftersom många förföljelser väntar dem. Han varnar också för inre faror - falska läror som kryper in i kyrkan. Medlemmarna ska lita på sin God Herde och "kasta sina bekymmer på honom" och själva vara hängivna herdar i församlingen.

Klicka här för att svara på frågan som ställs i avsnittet.

STV 33: Jakobs brev

Tillsammans med tre seminarieelever från Umeå district sammanfattar Louis Herrey veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Jakob, Jesu halvbroder, blev biskop i Jerusalems församlingen Jerusalem. Han är en andlig och pragmatisk ledare. Han skriver om hur vi kan växa från prövningar, att vi måste be i tro (nyckelskriftställe: Jak 1:5-6 - som inspirerade Joseph Smith att gå ut i lunden), att vi måste ta hand om de behövande, att tro utan gärningar är död (nyckelskriftställe: Jak 2:17-19) och att vi måste vakta vår tunga och hur vi pratar till varandra.

Klicka här för att svara på frågan som ställs i avsnittet.

STV 32: Hebreerbrevet

Louis Herrey, tillsammans med två seminarieelever från Sundsvall, sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Författaren (förmodligen Paulus) skriver till alla judekristna i kyrkan och uppmuntran dem att hålla fast vid Kristus - eftersom han är "större" än allt annat och är den enda vägen till himmelriket. Kristus är "högprästen" som sonar väldens synd med sitt blod. Nyckelskriftställe: Heb 12:9 - Gud är far till våra andar. Även mycket diskussion om ämnet tro, från kapitel 11.

Klicka här för att svara på frågan som ställs i avsnittet.

STV 31: 1-2 Timoteus; Titus, Filemon

Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Breven till Timoteus och Titus kallas de pastorala brevet för de är råd till dessa församlingsledare i Efesus och på Kreta. Här tar vi upp några av de råd och lärdomar som Paulus delar med sig av: hur beter sig en församlingsledare; hur är människans tillstånd i de sista dagarna; vikten av skriftstudier (nyckelskriftstället i 2 Tim 3:15-17); tjänande i kyrkan; och att bevara tron intill slutet.

Klicka här för att svara på frågan som ställs i avsnittet.

STV 30: 1-2 Tessalonikerbrevet

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Medlemmarna i Thessaloniki visar vikten av av vara goda exempel och missionärer tack vare sin trofasthet. Paulus skriver mycket om förberedelser inför Herrens andra ankomst. Detta missförstås tyvärr av vissa, därav nyckelskrriftstället i 2 Tess 2:1-3 där Paulus tillrättavisar dem och förklarar att avfallet kommer att ske först. Aposteln sammanfattar och säger att vad som än sker så kommer allt ordna sig om man håller sig till Herren.

Klicka här för att svara på frågan som ställs i avsnittet.

STV 29: Filipperbrevet; Kolosserbrevet

Louis Herrey tillsammans med två seminarieelever sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Breven till filipperna och kolosserna skriver Paulus från sin romerska fångenskap. Brevens karaktär liknar inte de övriga av Paulus brev, som ofta innehåller tillrättavisande budskap. Filipperna och kolosserna lever mer enligt sina förbund än de flesta. Därför ger aposteln i första hand motiverande råd, som att fästa blicken mot himlen, vara ödmjuka, lägga ifrån sig den gamla människan. Mycket fokus läggs också på att vittna om Jesu gudomlighet.

Klicka här för att svara på frågan som ställs i avsnittet.

STV 28: Efesierbrevet

Louis Herrey, tillsammans med två seminarieelever diskuterar några höjdpunkter från Efesierbrevet. Paulus skriver ett "mildare" brev än vanligt, med mindre tillrättavisning och mer uppbyggande undervisning, bland annat: medlemmarna ska vara en kropp i Kristus; kyrkans grundval är Kristus (hörnstenen) tillsammans med profeter och apostlar; kyrkan hjälper oss vara starkt rotade i Kristus; enighet och ömsesidig respekt är viktigt i ett äktenskap; vi behöver bära Guds vapenrustning.

Klicka här för att svara på frågan som ställs i avsnittet.

STV 27: Galaterbrevet

Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Aposteln Paulus skriver till församlingarna i Galatien. Han är besviken att se inflytandet av vissa judekristna medlemmar som påverka andra att återvända till moselagen. Paulus menar att "lagen" inte rättfärdiggör någon människa, utan att detta kan endast ske genom Kristi nåd, genom tro på hans namn. Louis diskuterar vad detta innebär konkret. Avnittet inleds med film och tankar från Preston, England, där de första missionärerna från kyrkan landsteg 1837.

 

Klicka här för att svara på frågan som ställs i avsnittet.

STV 26: 2 Korintierbrevet 8-13

Louis Herrey med gäster sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Paulus avslutar sitt andra brev till korintierna och gör det på ett väldigt personligt vis. Han uppmanar medlemmarna att ta hand om varandra och att ge frikostigt. Han tala också om hur han har kämpat med svagheter, men hur Herrens nåd stärker honom.

Rapport från Kapellstafetten i Göteborg stav. Filmat på Träningskompaniet. 

 

Klicka här för att svara på frågan som ställs i avsnittet.

STV 25: 2 Korintierbrevet 1-7

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Detta brev är rättar till den konflikt som rådde mellan Paulus och korintierna. Paulus är mer personlig här och visar tydligt att han är motiverad av kärlek till medlemmarna i Korint. Brevet är fyllt av trösterika ord. Detta avsnitt innehåller också ett budskap från President Russell M Nelson till alla seminarieelever. 

 

Klicka här för att svara på frågan som ställs i avsnittet.

STV 24: 1 Korintierbrevet 14-16

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Paulus spinner vidare på de andliga gåvorna och tar upp profetians ande (att vittna om Kristus och evangeliet) som viktigare än tungomålsgåvan eftersom det uppbygger alla. Paulus vänder sig sedan till de som förnekar uppståndelsen och menar att detta är det mest centrala i vår tro. Ett filmklipp visar glädjen av att få återförenas med våra nära och kära.

 

Klicka här för att svara på frågan som ställs i avsnittet.

STV 23: 1 Korintierbrevet 8-13

Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter lyfter fram höjdpunkter. Åke Ottosson, grenspresident i Örnsköldsvik, medverkar även.

 

Klicka här för att svara på frågan som ställs i avsnittet: https://www.seminariet.org/forum/__st...

STV 22: 1 Korintierbrevet 1-7

Marcus Brändh sammanfattar den läsning i Nya testamentet som vi "missat" under sommarlovet: Apostlagärningarna och Romarbrevet.

STV 21: Johannes 14-17

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Johannes evangelium ger en något mer djupare beskrivning (än de andra evangelierna) av Frälsarens samtal med sina lärjungar i det "övre rummet". Jesus talar mer om kärleksbudet: att de ska älska varandra, men också visa kärlek till honom genom att hålla buden. Dessutom talar han tröstande ord om att han ska vara med dem även när han är borta; de ska alltid ha den Helige Anden hos dem för att vittna om Kristus och påminna om allt han har sagt dem.

STV 20: Matteus 26; Markus 14; Johannes 13

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Det är Jesu sista stund med sina lärjungar innan hans lidande och offer ska äga rum. De befinner sig in det "övre rummet". Där tvättar Jesus sina lärjungars fötter, ett tecken på stort tjänande och kärlek. Jesus instiftar också nattvarden, med ett nytt förbund att vi alltid ska minnas honom. När Jesus senare säger att en av lärjungarna ska förråda honom, svarar de alla: "Inte är det väl jag?" Detta är är en ödmjuk inställning att först se till sitt eget inre innan man dömer någon annan. Senare, i Getsemane örtagård, blir Jesus förrådd av Judas. Är han en förtappelsens son, eller blev han bara förledd av judarnas ledare?

STV 19: Matteus 24-25; Markus 12-13; Lukas 21

Louis Herrey delar några tankar om veckans läsning. Jesus närmar sig nu slutet av sin sista vecka i Jerusalem. Men innan han utför sitt försoningsverk undervisar han folket för sista gången. Då talar han om de svåra tider som föregår hans andra ankomst, och han ger tre liknelser om hur vi kan förbereda oss för tiden då han kommer åter. Några gamla STV-klipp delas, scener från UMUK hajken i Göteborgs stav visas samt en film från Living Scriptures.

För att kunna svara på denna lektions fråga, ladda ner Justcoach appen. Instruktioner finns här: https://www.seminariet.org/justcoach

STV 18: Matteus 21-23; Markus 11; Lukas 19-20; Johannes 12

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Jesus och hans lärjungar beger sig nu till Jerusalem för sista gången innan korsfästelsen. Några av händelserna: Jesus möter Sackeus; Maria smörjer Jesu fötter; Jesu intåg i Jerusalem; Jesus rensar templet från penningväxlarna; nyckelskriftstället Matteus 22:36-39 - Älska Gud och din nästa. Dessutom visas denna en länk där elever kan träna på nyckelskriftställen, som förberedelse för kunskapsutvärderingen i slutet på terminen: https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/new-testament-seminary-teacher-manual-2023/doctrinal-mastery-assessment-review-1?lang=swe

STV 17: Matteus 19-20; Markus 10; Lukas 18

Louis Herrey lyfter fram några av Jesu berättelser och lärdomar från veckans läsning. 1) Jesus undervisar om äktenskapet; det är en föreningen mellan man och hustru; man bör göra allt man kan för att undvika skilsmässa. 2) Jesus ber den unge rike mannen att sälja allt och ge pengarna åt de fattiga och följa honom; älskar vi något mer än vi älskar Gud? 3) Jesus frågar den blinde Bartimeus: "Vad vill du jag ska göra för dig?" Vad vill DU är Jesus ska göra för dig.

 

För att kunna svara på denna lektions fråga, ladda ner Justcoach appen. Instruktioner finns här: https://www.seminariet.org/justcoach

STV 16: Lukas 12-17; Johannes 11

Dagens Seminarie TV lektion spelades in i Umeå, under distriktskonferensen. Marcus Brändh samtalar med Josef Gilbert om vikten av stöd för ungdomar i kyrkan. Veckans läsning diskuteras mycket också; denna gång handlar det mest om Jesu liknelser. Ämnet tacksamhet lyfts fram. Även gäster i programmet: President och Syster Davis samt Hans Johansson.

För att kunna svara på denna lektions fråga, ladda ner Justcoach appen. Instruktioner finns här: https://www.seminariet.org/justcoach

STV 15: Johannes 7-10

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Johannes 7:17 är ett nyckelskriftställe - vi vet att något kommer från Gud först när vi följer det (t ex buden). Johannes 8 berättar om äktenskapbryterskan som inte Jesus fördömer, men befaller: "Gå, och synda inte mer." I samma kapitel förkunnar Jesus att han "Jag Är", Gamla testamentets Jehova. I Johannes 9 botar Jesus en blind man och varnar för andlig blindhet. Johannes 10 undervisar om Jesus som den Gode herden. Frågan vi bör ställa oss själva: Känner jag igen hans röst när han kallar?

STV 14: Matteus 18; Lukas 10

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Denna veckan står två liknelser i fokus: 1) Liknelsen om den obarmhärtige tjänaren, och 2) den barmhärtige samariern. Båda två lyfter fram vikten av kärlek till sin nästa, den första genom att praktisera förlåtelsens princip mot alla, den andra genom att ovillkorligt älska sin nästa, även om denne syns vara din ovän.

Eftersom det nyligen var påsk missade vi en del läsning från förra veckan. Därför sammanfattas Matteus 16 och 17 här också: vikten av prästadömsnycklar. Tankar från Generalkonferensen delas även.

STV 13: Påskens betydelse

Louis Herrey och Marcus Brändh samtalar om påskens betydelse. Vad betyder påsken för medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga? Är vi bra på att fira denna högtid, eller kan vi bli bättre på att låta påskens- och försoningens budskap bli starkare förankrade i våra hjärta? Vad känner du för påsken? Vad gör du för att den ska bli än mer meningsfull i ditt liv?

 

För att se på påskkonserten som nämndes i programmet, se här: https://youtu.be/NnA0gs7rnSI

STV 12: Matteus 14; Markus 6; Johannes 5-6

Tillsammans med sin mor och dotter sammanfattar Marcus Brändh veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Fyra händelser står i fokus: 1) Johannes döparens död. Jesus tar hårt på sin kusins död och söker frid i avskildhet med sin Fader. 2) Jesus mättar de fem tusen. Frälsaren har förmågan att inte bara ge oss det vi behöver utan och "förstora" saker i vårt liv - ge oss förmågan att klara av mer än vi förmår av egen kraft. 3) Jesus går på vattnet. Kristus har all makt. Vi måste fokusera blicken på honom och inte tappa tron. 4) Jesus beskriver sig själv som "livets bröd". Den som äter detta bröd ska aldrig hungra utan för evigt liv.

STV 11: Matteus 13; Lukas 8, 13

Seminarieelever från Västra Frölunda församling hjälper fröken Svahn och hennes assistent Lily att sammanfatta veckans läsning. Några av Jesu mirakel tas upp. Vilken roll spelar tron i dessa händelser? Dessutom lär vi känna några av Jesu liknelser. Vi diskuterar varför Jesus undervisade med hjälp av liknelser. Filmklipp visas från Bible Videos och Living Scriptures.

För att kunna svara på denna lektions fråga, ladda ner Justcoach appen. Instruktioner finns här: https://www.seminariet.org/justcoach

STV 10: Matteus 11-12; Lukas 11

Marcus Brändh gästas av sin kollega Kittel Kittelsen (S&I koordinator i Norge). De två sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Vi finner ett nyckelskriftställe i Matteus 11:28-30: Om vi kommer till Kristus och bär hans ok tillsammans med honom ska han lätta våra bördor. Som Kristi lärjungar borde också göra vad vi kan för att lätta andras bördor. Om denna vers säger även President Nelson att när vi kommer till Kristus och sluter förbund, då får vi del av hans återlösande kraft. En hel del av läsningen rör också Johannes döparen. Han var profeten som visade vägen för Kristus. På samma sätt visar levande profeter vägen till Kristus.

STV 9: Matteus 9-10; Markus 5; Lukas 9

Tillsammans med två seminarieelever sammanfattar Louis Herrey veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. De samtalar om några av de underverk som finns i texten: om kvinnan som led av kraftiga blödningar; om uppresandet av Jairus dotter: om "Legion" som blev befriad från onda andar. Alla dessa händelser är baserade på tro på Kristus. Han kan befria oss från alla våra olika typer av bojor. Dessutom samtalar de om Jesu undervisning till sina lärjungar när de förbereds för mission. Apostlarna uppmanas att "mista sina liv" i Herrens tjänst - för då finner de sina liv igen. 

För att kunna svara på denna lektions fråga, ladda ner Justcoach appen. Instruktioner finns här: https://www.seminariet.org/justcoach

STV 8: Matteus 8; Markus 2-4; Lukas 7

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar. Efter sin Bergspredikan börjar Jesus dra till sig ännu fler människor. Han gör gör många underverk och han VILL bota människor, allt beroende på deras tro. Vid ett tillfälle stillar han stormen. Vad betyder det för oss att han finns med i vår båt? Och hur kan han stilla stormarna i vårt liv. Jesus ger också flera liknelser, däribland den om såningsmannen - om hur Guds ord kan hamna i olika jordmån (dvs olika hjärtan hos människor). Hur vårdar vi ordet som sås i våra hjärtan? För att kunna svara på denna lektions fråga, ladda ner Justcoach appen. Instruktioner finns här: https://www.seminariet.org/justcoach

STV 7: Matteus 6-7

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Jesus fortsätter sin Bergpredikan. Han talar om vikten att ge allmosor, be och fasta, men att göra det av rätt orsak - inte för att synas av andra. Rätt motiv är temat för lektionen: att söka Guds rike, inte sitt eget. I detta ingår också att inte döma och följa den gyllene regeln. Till sist repeterar vi nyckelskriftställen: Lukas 2:10-12, Johannes 3:5 och 3:16, samt Matteus 5:14-16.

För att kunna svara på denna lektions fråga, ladda ner Justcoach appen. Instruktioner finns här: https://www.seminariet.org/justcoach

STV 6: Matteus 5

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. I början på Bergspredikan undervisar Jesus sin "grundlag" för att nå fullkomlighet: Saligprisningarna. Han uppmanar sina följare att också vara jordens salt och världens ljus - ett ansvar att vara ett exempel och missionär följer lärjungeskapet. Jesus undervisar dessutom om sin lag (Kristi lag) som lyfter människor till ett högre andligare plan; buden ska inte endast följas i praktiken (som i Moselagen), utan också följas i hjärta och sinne.

För att kunna svara på denna lektions fråga, ladda ner Justcoach appen. Instruktioner finns här: https://www.seminariet.org/justcoach

STV 5: Johannes 2-4

Louis Herrey, tillsammans med två seminarieelever, sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Under ett bröllop i Kana, utför Jesus sitt första underverk: förändra vatten till vin. Jesus samtalar med Nikodemos, medlem i det Stora rådet Sanhedrin, om vikten av att födas på nytt. Här vittnar Jesus också om Faderns stora kärlek då han utgav sin Enfödde Son (Joh 3:16). Sedan talar Jesus med en samaritisk kvinna om vikten av att dyrka Gud i ande och sanning, och vittnar om sig själv som Messias. I alla dessa händelser tog sig Jesus tid för människor och gav personliga budskap, alltefter vad de behövde höra.

STV 4: Matteus 4; Lukas 4-5

Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Efter att ha blivit döpt av Johannes döparen förbereder sig Jesus nu för sin mission. Han börjar med att fasta och spendera tid med sin Fader. Gör vi detsamma? Djävulen frestar honom, men Jesus stödjer sig i skrifterna i alla hans svar till motståndaren. Kan vi göra likadant? I synagogan i Kapernaum förklarar han för folket att han är den utlovade Messias. Han blir utvisad men beger sig till andra delar av Galileen. Där botar han bland andra en paralyserad man, förd till honom av sina vänner. Har vi vänner som för oss till Kristus?

STV 3: Matteus 3; Markus 1; Lukas 3

Veckans läsning handlar mestadels om Johannes döparen och Jesu dop. Men i detta avsnitt visas också ett äldre, populärt inslag om författaren Markus, eftersom hans evangelium introduceras denna vecka. För övrigt tas ämnet "Förvärva andlig insikt" upp igen, mönstret för hur man kan ta emot personlig uppenbarelse och kunskap i sitt liv. President Russell M Nelson talar också om detta. Programmet presenteras av fröken Svahn, vår virtuella onlinelärare.

För att kunna svara på denna lektions fråga, ladda ner Justcoach appen. Instruktioner finns här: https://www.seminariet.org/justcoach

STV 2: Johannes 1; Förvärva andlig insikt

Två teman presenteras: 1. Johannes evangelium kapitel 1: Aposteln Johannes vill lyfta fram Kristi gudomliga mission; lägg märke till alla Jesu Kristi titlar (Vad betyder dessa för dig personligen?); inbjudan till alla är "Kom och se" Kristus; Kristus hjälper oss också se oss själva som han ser oss.

2. FÖRVÄRVA ANDLIG INSIKT, som är ett mönster för att kunna förstå evig sanning och hitta svar på frågor eller problem; mönstret innehåller tre viktiga priciper: Handla i tro, granska idéer och frågor utifrån ett evigt perspektiv och söka ytterliga insikt i gudagivna källor.

För att kunna svara på denna lektions fråga, ladda ner Justcoach appen. Instruktioner finns här: https://www.seminariet.org/justcoach

STV 1: Introduktion till Nya testamentet; Matteus 1-2; Lukas 1-2

Louis Herrey och Marcus Brändh introducerar Nya testamentet och presenterar en historisk, kulturell och andlig bakgrund till boken. Veckans läsning, Matteus 1-2 och Lukas 1-2 presenteras också kortfattat, med hjälp av vår virtuella seminarielärare, fröken Svahn.

 

För att kunna svara på denna lektions fråga, ladda ner Justcoach appen. Instruktioner finns här: https://www.seminariet.org/justcoach

bottom of page