top of page
Seminarie TV: Nya testamentet
Viktigt att veta om STV
 

Varje avsnitt av Seminarie TV är en videolektion som sammanfattar och lyfter fram viktiga principer från veckans läsning. STV är måndagens seminarielektion, därmed obligatorisk för att få "närvaro". 

 

För att få närvaro för STV-lektionen behöver eleverna svara på den fråga som ställs i avsnittet. Detta görs i en app som heter Justcoach.

Om du inte har Justcoach, klicka här för instruktioner för att kunna ladda ner appen.

STV 5: Johannes 2-4

Louis Herrey, tillsammans med två seminarieelever, sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Under ett bröllop i Kana, utför Jesus sitt första underverk: förändra vatten till vin. Jesus samtalar med Nikodemos, medlem i det Stora rådet Sanhedrin, om vikten av att födas på nytt. Här vittnar Jesus också om Faderns stora kärlek då han utgav sin Enfödde Son (Joh 3:16). Sedan talar Jesus med en samaritisk kvinna om vikten av att dyrka Gud i ande och sanning, och vittnar om sig själv som Messias. I alla dessa händelser tog sig Jesus tid för människor och gav personliga budskap, alltefter vad de behövde höra.

STV 4: Matteus 4; Lukas 4-5

Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Efter att ha blivit döpt av Johannes döparen förbereder sig Jesus nu för sin mission. Han börjar med att fasta och spendera tid med sin Fader. Gör vi detsamma? Djävulen frestar honom, men Jesus stödjer sig i skrifterna i alla hans svar till motståndaren. Kan vi göra likadant? I synagogan i Kapernaum förklarar han för folket att han är den utlovade Messias. Han blir utvisad men beger sig till andra delar av Galileen. Där botar han bland andra en paralyserad man, förd till honom av sina vänner. Har vi vänner som för oss till Kristus?

STV 3: Matteus 3; Markus 1; Lukas 3

Veckans läsning handlar mestadels om Johannes döparen och Jesu dop. Men i detta avsnitt visas också ett äldre, populärt inslag om författaren Markus, eftersom hans evangelium introduceras denna vecka. För övrigt tas ämnet "Förvärva andlig insikt" upp igen, mönstret för hur man kan ta emot personlig uppenbarelse och kunskap i sitt liv. President Russell M Nelson talar också om detta. Programmet presenteras av fröken Svahn, vår virtuella onlinelärare.

För att kunna svara på denna lektions fråga, ladda ner Justcoach appen. Instruktioner finns här: https://www.seminariet.org/justcoach

STV 2: Johannes 1; Förvärva andlig insikt

Två teman presenteras: 1. Johannes evangelium kapitel 1: Aposteln Johannes vill lyfta fram Kristi gudomliga mission; lägg märke till alla Jesu Kristi titlar (Vad betyder dessa för dig personligen?); inbjudan till alla är "Kom och se" Kristus; Kristus hjälper oss också se oss själva som han ser oss.

2. FÖRVÄRVA ANDLIG INSIKT, som är ett mönster för att kunna förstå evig sanning och hitta svar på frågor eller problem; mönstret innehåller tre viktiga priciper: Handla i tro, granska idéer och frågor utifrån ett evigt perspektiv och söka ytterliga insikt i gudagivna källor.

För att kunna svara på denna lektions fråga, ladda ner Justcoach appen. Instruktioner finns här: https://www.seminariet.org/justcoach

STV 1: Introduktion till Nya testamentet; Matteus 1-2; Lukas 1-2

Louis Herrey och Marcus Brändh introducerar Nya testamentet och presenterar en historisk, kulturell och andlig bakgrund till boken. Veckans läsning, Matteus 1-2 och Lukas 1-2 presenteras också kortfattat, med hjälp av vår virtuella seminarielärare, fröken Svahn.

 

För att kunna svara på denna lektions fråga, ladda ner Justcoach appen. Instruktioner finns här: https://www.seminariet.org/justcoach

Gamla avsnitt

STV: Nya testamentet introduktion

(11:36) Introduktion till höstterminens kurs i Seminariet - Evangelierna i Nya testamentet. Information och tankar till elever, lärare, ledare och föräldrar.


Med Louis Herrey och Marcus Brändh.

STV 1: Matteus 1-5

(19:18) Kursens första läsblock presenteras av Borås seminarium.

STV 2: Matteus 6-10

(16:29) Vi lär oss mer om Jesu undervisning från Bergspredikan och de tolv apostlars kallelse. Budskap från Louis Herrey, Hans Henretta och Marcus Brändh. OBS! Uppgift 1 (memorera Matt 6:24) behövs inte. Detta är inte längre ett nyckelskriftställe. 

STV 3: Matteus 11-16

(24:02) Programmet leds av Louis Herrey, koordinator för Seminarier & Institut.
Budskap från Miriam Blanchette, Unga Kvinnors president i Stockholms södra stav.
Nyckelskriftställe (Matteus 16:15-19) av Jakob och Jonatan Stigsson, Malmö seminarium.
Tankekorn från Instituteleverna: Louise Paulsen, Rehan Falck, Oscar Bergström, David Hulterström och Alice Bentham.

STV 4: Matteus 17-23

(18:10) Marcus Brändh berättar om veckans läsning: Jesus på förklaringsberget; liknelser om omvädelse och förlåtelse; Jesus rensar templet; han lär oss vara ansvarfulla samhällsmedborgare; kärleksbudet förklaras. 

Äldste Jeffrey R Hollands budskap: Det är aldrig för sent att vända om till Herren.

Karins Lindén, f d seminarielärare, tala om skrifternas välsignelse.

STV 5: Matteus 24-28

(19:38) Christopher Herrey (numera missionär i Salt Lake City) leder detta avsnitt där vi lär oss om Jesu sista dagar. Louis ger historisk bakgrund. Fabrice Angelini vittnar om Kristi försoning och Emilia Åman om missionärsarbete.  OBS: Matteus 25:40 är inte längre ett nyckelskriftställe som det sägs i programmet.

STV 6: Markus 1-5

(22:56) Bröderna Kärn, som har läst seminariet i Handen, presenterar veckans avsnitt där de tillsammans med Marcus Brändh hjälper oss att lära känna evangelisten Markus bättre. Patricia Esponoza, seminarielärare i Jakobsberg, ger ett budskap om bön. Elever från Stockholm stav presenterar veckans läsning, Joseph B Withlin ger oss ett budskap och vi får se ett filmklipp från Bible Videos.

STV 7: Markus 6-10

(18:39) Louis och Clara Herrey presenterar veckans läsning. (Du uppmanas i detta avsnitt att flera gånger pausa och diskuterar utvalda verser.) Christoffer Rönndahl ger ett budskap om äktenskap. Åsa Dahlström ger ett budskap om att sätta Gud först i vårt liv. Louis talar till slut om hur viktig vår tro på Kristus är. 

STV 8: Markus 11-16

(14:48) Västerhaninge seminarium presenterar veckans avsnitt.
Veckans läsning: Madeleine & Simon Nätt, Borlänge seminarium
Vittnesbörd från: Äldste Dallin H Oaks. Övriga budskap från Camilla Dalevall (Institutlärare i Borlänge), Fredrik Jonsson (Grenspresident i Gävle) Äldste Todesco (fd missionär i Sverige) och Anders Hedström (Biskop i Borlänge).

STV 9: Lukas 1-5

(17:50) Idag visar vi flera filmklipp från Bible Videos, samt ett budskap från Äldste Neil L Andersen via Mormon Messages.
Så det blir mycket film. Ta fram både skrifterna och popcornskålen.  :)

STV 10: Lukas 6-9

(20:57) Ungdomar från Umeå Seminarium leder oss i dagens STV-avsnitt och presenterar veckans läsning.  
Budskap från Torbjörn Jälmbrandt och Marcus Brändh, samt videobudskap från Thomas S Monson och Gordon B Hinckley.

STV 11: Lukas 10-15

(24:08) Studiovärdar: Leo och Vincent Söderberg (V Frölunda)
Budskap från Seminarier & Institut koordinatorer: Mark Schütze (Tyskland), Erja Määttä (Finland), Jens Andersen (Danmark), Kittel Kittelsen (Norge)

STV 12: Lukas 16-21

(23:45) 

Presenterat av Umeå distrikt seminarium

Budskap från:
Äldste Adler, i de Sjuttios 3:e kvorum.
Camilla Norin, seminarielärare i Umeå.
Reijo Kääriä, seminarielärare i Sundsvall.
Marcus Brändh, Seminarier & Institut koordinator.

Samt undervisning från Äldste M Russell Ballard.

STV 13: Lukas 21-24

(11:30) 

Ett klassiskt avsnitt av Seminarie TV. Skapat och presenterat av Västra Frölundas seminarium. Filmad av Nicklas Lärka.

Med inslag av fd Äldste Ingvar Olsson och fd biskop Fabrice Angelini

STV 14: Johannes 1-4

(28:12)

 

Presenterad av Seminarier & Institutkoordinatorer från Europa. Budskap av Louis Herrey och Jens Åman. Undervisning av Äldste M Russell Ballard. Sång av Frankrikes S&I koordinatorer. Videoklipp från Bible Videos.

STV 15: Johannes 5-8

(15:02)

Alingsås seminarieklass presenterar kapitel 5-8 i Johannes.
Kortfilm: "Mobbaren"
Budskap: Michael Stode
Biblevideos: "Go, and sin no more"

Filmad och redigerad av Hans Borgenfalk

STV 16: Johannes 9-12

(22:31)

En STV julspecial presenterad av Miriam Ahlström. Louis Herrey: Kristus öppnar våra ögon. Äldste Ballard: Lyssna till den Gode Herdens röst. Alexandra Tittus: Kraften i ett eget vittnesbörd. Unga vuxna gör missionärsarbete. Marcus Brändh: Vilken gåva ger vi till Jesus? Franska seminarielärare sjunger julsånger. 

STV 17: Johannes 13-16

(20:58)

Detta avsnitt är inspelat på Kamratskapet (ungdomskonferens i kyrkan) i Alingsås, 2-5 jan 2013.

STV 18: Johannes 17-21

(31:18)

Liksom STV 17 är detta avsnitt inspelat på Kamratskapet (ungdomskonferens i kyrkan) i Alingsås, 2-5 jan 2013.

Presenterad av olika ungdomar på konferensen.

Budskap av President Kent Perciwall: Om konsten att lyssna.

Nyckelskriftställe (Joh 17:3) av Stephanie Mattsson.

Budskap av Mats Lundkvist: Att lära känna Kristus.

Budskap av Annya Hägglund: Följ ingivelserna från Gud och bli ett med honom.

Budskap av Ander Jelk: Varför är den uppståndne Kristus så viktig för oss?

Generalkonferensbudskap av Äldste Holland: Älskar vi Kristus tar vi hand om hans får.

STV 19: Apostlagärningarna 1-5

(22:46)

Presenterad av seminarieeleverna från Stockholm församling. 

Undervisning av Marcus Brändh. Budskap från President Hinckley.

Film från Bible Videos.

STV 20: Apostlagärningarna 6-12

(23:37)

Studiovärdar: UM i Jönköping seminarium.

Veckans läsning: Louis Herrey
Budskap om Paulus: Michelle Nilsson, Karlstad
Budskap om Levande profeter: Ulf Strömbom, stavspresident Göteborg
Budskap om Gudomen: Äldste Dallin H Oaks

STV 21: Apostlagärningarna 13-20

(22:46)

Sammanfattning och tankar kring veckans läsning, vecka 6.

Undervisning av Marcus Brändh, S&I koordinator.
Vittnesbörd av Jonathan Andersson (V Frölunda) och Elsa Henretta (Västerhaninge)
Budskap från President Uchtdorf och Äldste Bowen.

STV 22: Apostlagärningarna 21-28

(21:36)

Tankar kring Pauls sista levnadsår, hur han flitigt vittnade om Herren fram till sista andetaget.

Studiovärdar: Ungdomar från Malmö stav.
Veckans läsning: Louis Herrey
Vittnesbörd från Bolliaden 2013.

Youtube video: 
Titan Missionaries from Olympus Class of 2012 Opening the Mission Call
youtube.com/watch?v=H4zZH0v8DcY&feature=youtu.be

STV 23: Romarbrevet 1-8

Om Paulus, Luther, tro och gärningar (del 1)

(30:09)

Tankar och undervisning av Louis Herrey relaterat till Romarbrevets budskap om tro och gärningar.

STV 24: Romarbrevet 9-16

Om Paulus, Luther, tro och gärningar (del 2)

(32:43) Det finns väldigt mycket mer att säga om detta ämne, och säkert många fler vinklingar från visare personer än jag, men jag vill ändå skapa en medvetenhet kring ämnet eftersom det är så viktigt att förstå. Jag hoppas att ni i hemmet och klassen (och naturligtvis i ert personliga liv) funderar över innebörden av följande frågor, både medan ni ser lektionen och efteråt:

1. Vad betyder det att ha tro på Gud?
2. Hur kan Guds nåd verka i mitt liv?

Diskutera gärna efter ni sett lektionen: Fanns det något du hörde som hjälpte dig att bättre förstå innebörden av Kristi nåd. Finns det ytterligare aspekter av nåden som inte kom fram, som du skulle vilja ta upp? Vilka i så fall? Finns det andra skriftställen som tydliggör förhållandet mellan tro och gärningar samt läran om Guds nåd?

STV 25: 1 Korintierbrevet 1-16

(42:56) 

 

Detta avsnitt är filmat på engelska i syfte att låta seminarieelever i andra länder få ta del av Seminarie TV denna veckan.

STV 26: 2 Korintierbrevet 1-13

(26:40) 

Studiovärdar: Martin Midelf & Andree Hultgren.
Veckans läsning: Marcus Brändh, S&I koordinator.
Nyckelskriftställen: Kajsa-Lisa Ekelund
Budskap: Markus Karumo & Erica Stenkrona.
Generalkonferensbudskap: President Deiter F Uchtdorf & President Boyd K Packer.
Videoklipp om att utveckla sina gåvor.

STV 27: Galaterbrevet & Efesierbrevet

(25:53) STV bjuder på ett annorlunda men utmärkt avsnitt gjord av seminarie- och institutelever från Trollhättan. Avsnittet kallas "Seminarie Snack" och det tar upp tankar från Galatier- och Efesierbreven.

Regi: Samuel Jubell
Foto/klippning: Christopher Jubell
Deltagare: Samuel Jubell, Sebastian Jubell, Martin Stulen, David Gustafsson, Andreas Gustafsson, Äldste Allsop, Äldste Ingalls, Josefin Gunnarsson, Jonatan Jageklint.
Budskap: Biskop Dag Stulen

STV 28: Filipperbrevet & 1-2 Tessalonikerbreven

(15:00) 

Ett avsnitt av Hans Borgenfalk i samarbete med Utby seminarieklass.
Studiovärdar: Amanda Englund och Linnea Ludwig.
Budskap: Daniel Englund, Alexandra Tittus, Äldste Hally och Äldste Saldutti.
Generalkonferensbudskap: President Packer och Äldste Maxwell.

STV 29: 1-2 Timoteus; Titus; Filemon

(18:37) 

Presenterad av seminarieelever från Örebro (samt Västerhaninge och Katrineholm).
Budskap av Marcus Brändh.
Generalkonferens budskap från President Packer, Äldste Ballard och Äldste Perry.

STV 30: Hebreerbrevet

(24:11) 

Programvärdar: Ellen Jelk & Ellen Ågren
Veckans läsning: Louis Herrey
Ungdomar undervisar: Johannes Herrey, Vincent Söderberg, Leo Söderberg, Samuel Segelström, David Ramirez, Isak Bomgren, Christopher Herrey, Tommy Henriksson, Julien Angelini
Konferensbudskap: President Boyd K Packer
Budskap om tro: Shara Robayo

STV 31: Jakobs brev

(28:42) 

En film av Malmö seminarieklass.

Regi och redigering: Jeff Clark
Kamera: Jakob Stigsson
Studiovärdar: Rebecka & Malena Sjödin
Seminarielärare: Robert Isaksen
Budskap: Biskop Donald Eldenberg
Generalkonferensbudskap: Jeffrey R Holland
Pjäs om Äldste Gay: Krister Del Barco, Timothy Vaissi, Jeff Clark
Nyckelskriftställen: Jonatan & Moa Stigsson
Om missionärsarbete: Moa Stigsson & Stephanie Eldenberg

STV 32: 1-2 Petrusbreven

(22:15) 

Medlemmar i Kungsbacka församling delar med sig av tankar från Petrusbreven.

STV 33: 1-3 Johannesbreven; Judas brev

(20:01) 

Presenterad av Marcus Brändh, Seminarier & Institut koordinator.

STV 34: Uppenbarelseboken; Samtal med Arne Hedberg

(21:15) 

Detta är ett STV specialprogram. Vi samtalar med Arne Hedberg som under åren 1977-2000 arbetade som skolchef för Seminarier & Institut i Sverige och Norden. Arne delar med sig av tankar kring seminariet, skrifterna och Uppenbarelseboken (som vi börjar läsa denna veckan i seminariet)

STV 35: Uppenbarelseboken 10-22

(20:38) 

Kristianstads seminarieklass och Louis Herrey presenterar skolårets sista STV-avsnitt: Uppenbarelseboken 10-22. Med budskap också från Gordon B Hinckley och Jeffrey R Holland.

Please reload

bottom of page