top of page
Seminarie TV: Nya testamentet
Viktigt att veta om STV
 

Varje avsnitt av Seminarie TV är en videolektion som sammanfattar och lyfter fram viktiga principer från veckans läsning. STV är måndagens seminarielektion, därmed obligatorisk för att få "närvaro". 

 

För att få närvaro för STV-lektionen behöver eleverna svara på den fråga som ställs i avsnittet. Det gör du här.

STV 26: 2 Korintierbrevet 8-13

Louis Herrey med gäster sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Paulus avslutar sitt andra brev till korintierna och gör det på ett väldigt personligt vis. Han uppmanar medlemmarna att ta hand om varandra och att ge frikostigt. Han tala också om hur han har kämpat med svagheter, men hur Herrens nåd stärker honom.

Rapport från Kapellstafetten i Göteborg stav. Filmat på Träningskompaniet. 

 

Klicka här för att svara på frågan som ställs i avsnittet.

STV 25: 2 Korintierbrevet 1-7

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Detta brev är rättar till den konflikt som rådde mellan Paulus och korintierna. Paulus är mer personlig här och visar tydligt att han är motiverad av kärlek till medlemmarna i Korint. Brevet är fyllt av trösterika ord. Detta avsnitt innehåller också ett budskap från President Russell M Nelson till alla seminarieelever. 

 

Klicka här för att svara på frågan som ställs i avsnittet.

STV 24: 1 Korintierbrevet 14-16

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Paulus spinner vidare på de andliga gåvorna och tar upp profetians ande (att vittna om Kristus och evangeliet) som viktigare än tungomålsgåvan eftersom det uppbygger alla. Paulus vänder sig sedan till de som förnekar uppståndelsen och menar att detta är det mest centrala i vår tro. Ett filmklipp visar glädjen av att få återförenas med våra nära och kära.

 

Klicka här för att svara på frågan som ställs i avsnittet.

STV 23: 1 Korintierbrevet 8-13

Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter lyfter fram höjdpunkter. Åke Ottosson, grenspresident i Örnsköldsvik, medverkar även.

 

Klicka här för att svara på frågan som ställs i avsnittet: https://www.seminariet.org/forum/__st...

STV 22: 1 Korintierbrevet 1-7

Marcus Brändh sammanfattar den läsning i Nya testamentet som vi "missat" under sommarlovet: Apostlagärningarna och Romarbrevet.

STV 21: Johannes 14-17

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Johannes evangelium ger en något mer djupare beskrivning (än de andra evangelierna) av Frälsarens samtal med sina lärjungar i det "övre rummet". Jesus talar mer om kärleksbudet: att de ska älska varandra, men också visa kärlek till honom genom att hålla buden. Dessutom talar han tröstande ord om att han ska vara med dem även när han är borta; de ska alltid ha den Helige Anden hos dem för att vittna om Kristus och påminna om allt han har sagt dem.

STV 20: Matteus 26; Markus 14; Johannes 13

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Det är Jesu sista stund med sina lärjungar innan hans lidande och offer ska äga rum. De befinner sig in det "övre rummet". Där tvättar Jesus sina lärjungars fötter, ett tecken på stort tjänande och kärlek. Jesus instiftar också nattvarden, med ett nytt förbund att vi alltid ska minnas honom. När Jesus senare säger att en av lärjungarna ska förråda honom, svarar de alla: "Inte är det väl jag?" Detta är är en ödmjuk inställning att först se till sitt eget inre innan man dömer någon annan. Senare, i Getsemane örtagård, blir Jesus förrådd av Judas. Är han en förtappelsens son, eller blev han bara förledd av judarnas ledare?

STV 19: Matteus 24-25; Markus 12-13; Lukas 21

Louis Herrey delar några tankar om veckans läsning. Jesus närmar sig nu slutet av sin sista vecka i Jerusalem. Men innan han utför sitt försoningsverk undervisar han folket för sista gången. Då talar han om de svåra tider som föregår hans andra ankomst, och han ger tre liknelser om hur vi kan förbereda oss för tiden då han kommer åter. Några gamla STV-klipp delas, scener från UMUK hajken i Göteborgs stav visas samt en film från Living Scriptures.

För att kunna svara på denna lektions fråga, ladda ner Justcoach appen. Instruktioner finns här: https://www.seminariet.org/justcoach

STV 18: Matteus 21-23; Markus 11; Lukas 19-20; Johannes 12

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Jesus och hans lärjungar beger sig nu till Jerusalem för sista gången innan korsfästelsen. Några av händelserna: Jesus möter Sackeus; Maria smörjer Jesu fötter; Jesu intåg i Jerusalem; Jesus rensar templet från penningväxlarna; nyckelskriftstället Matteus 22:36-39 - Älska Gud och din nästa. Dessutom visas denna en länk där elever kan träna på nyckelskriftställen, som förberedelse för kunskapsutvärderingen i slutet på terminen: https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/new-testament-seminary-teacher-manual-2023/doctrinal-mastery-assessment-review-1?lang=swe

STV 17: Matteus 19-20; Markus 10; Lukas 18

Louis Herrey lyfter fram några av Jesu berättelser och lärdomar från veckans läsning. 1) Jesus undervisar om äktenskapet; det är en föreningen mellan man och hustru; man bör göra allt man kan för att undvika skilsmässa. 2) Jesus ber den unge rike mannen att sälja allt och ge pengarna åt de fattiga och följa honom; älskar vi något mer än vi älskar Gud? 3) Jesus frågar den blinde Bartimeus: "Vad vill du jag ska göra för dig?" Vad vill DU är Jesus ska göra för dig.

 

För att kunna svara på denna lektions fråga, ladda ner Justcoach appen. Instruktioner finns här: https://www.seminariet.org/justcoach

STV 16: Lukas 12-17; Johannes 11

Dagens Seminarie TV lektion spelades in i Umeå, under distriktskonferensen. Marcus Brändh samtalar med Josef Gilbert om vikten av stöd för ungdomar i kyrkan. Veckans läsning diskuteras mycket också; denna gång handlar det mest om Jesu liknelser. Ämnet tacksamhet lyfts fram. Även gäster i programmet: President och Syster Davis samt Hans Johansson.

För att kunna svara på denna lektions fråga, ladda ner Justcoach appen. Instruktioner finns här: https://www.seminariet.org/justcoach

STV 15: Johannes 7-10

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Johannes 7:17 är ett nyckelskriftställe - vi vet att något kommer från Gud först när vi följer det (t ex buden). Johannes 8 berättar om äktenskapbryterskan som inte Jesus fördömer, men befaller: "Gå, och synda inte mer." I samma kapitel förkunnar Jesus att han "Jag Är", Gamla testamentets Jehova. I Johannes 9 botar Jesus en blind man och varnar för andlig blindhet. Johannes 10 undervisar om Jesus som den Gode herden. Frågan vi bör ställa oss själva: Känner jag igen hans röst när han kallar?

STV 14: Matteus 18; Lukas 10

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Denna veckan står två liknelser i fokus: 1) Liknelsen om den obarmhärtige tjänaren, och 2) den barmhärtige samariern. Båda två lyfter fram vikten av kärlek till sin nästa, den första genom att praktisera förlåtelsens princip mot alla, den andra genom att ovillkorligt älska sin nästa, även om denne syns vara din ovän.

Eftersom det nyligen var påsk missade vi en del läsning från förra veckan. Därför sammanfattas Matteus 16 och 17 här också: vikten av prästadömsnycklar. Tankar från Generalkonferensen delas även.

STV 13: Påskens betydelse

Louis Herrey och Marcus Brändh samtalar om påskens betydelse. Vad betyder påsken för medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga? Är vi bra på att fira denna högtid, eller kan vi bli bättre på att låta påskens- och försoningens budskap bli starkare förankrade i våra hjärta? Vad känner du för påsken? Vad gör du för att den ska bli än mer meningsfull i ditt liv?

 

För att se på påskkonserten som nämndes i programmet, se här: https://youtu.be/NnA0gs7rnSI

STV 12: Matteus 14; Markus 6; Johannes 5-6

Tillsammans med sin mor och dotter sammanfattar Marcus Brändh veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Fyra händelser står i fokus: 1) Johannes döparens död. Jesus tar hårt på sin kusins död och söker frid i avskildhet med sin Fader. 2) Jesus mättar de fem tusen. Frälsaren har förmågan att inte bara ge oss det vi behöver utan och "förstora" saker i vårt liv - ge oss förmågan att klara av mer än vi förmår av egen kraft. 3) Jesus går på vattnet. Kristus har all makt. Vi måste fokusera blicken på honom och inte tappa tron. 4) Jesus beskriver sig själv som "livets bröd". Den som äter detta bröd ska aldrig hungra utan för evigt liv.

STV 11: Matteus 13; Lukas 8, 13

Seminarieelever från Västra Frölunda församling hjälper fröken Svahn och hennes assistent Lily att sammanfatta veckans läsning. Några av Jesu mirakel tas upp. Vilken roll spelar tron i dessa händelser? Dessutom lär vi känna några av Jesu liknelser. Vi diskuterar varför Jesus undervisade med hjälp av liknelser. Filmklipp visas från Bible Videos och Living Scriptures.

För att kunna svara på denna lektions fråga, ladda ner Justcoach appen. Instruktioner finns här: https://www.seminariet.org/justcoach

STV 10: Matteus 11-12; Lukas 11

Marcus Brändh gästas av sin kollega Kittel Kittelsen (S&I koordinator i Norge). De två sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Vi finner ett nyckelskriftställe i Matteus 11:28-30: Om vi kommer till Kristus och bär hans ok tillsammans med honom ska han lätta våra bördor. Som Kristi lärjungar borde också göra vad vi kan för att lätta andras bördor. Om denna vers säger även President Nelson att när vi kommer till Kristus och sluter förbund, då får vi del av hans återlösande kraft. En hel del av läsningen rör också Johannes döparen. Han var profeten som visade vägen för Kristus. På samma sätt visar levande profeter vägen till Kristus.

STV 9: Matteus 9-10; Markus 5; Lukas 9

Tillsammans med två seminarieelever sammanfattar Louis Herrey veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. De samtalar om några av de underverk som finns i texten: om kvinnan som led av kraftiga blödningar; om uppresandet av Jairus dotter: om "Legion" som blev befriad från onda andar. Alla dessa händelser är baserade på tro på Kristus. Han kan befria oss från alla våra olika typer av bojor. Dessutom samtalar de om Jesu undervisning till sina lärjungar när de förbereds för mission. Apostlarna uppmanas att "mista sina liv" i Herrens tjänst - för då finner de sina liv igen. 

För att kunna svara på denna lektions fråga, ladda ner Justcoach appen. Instruktioner finns här: https://www.seminariet.org/justcoach

STV 8: Matteus 8; Markus 2-4; Lukas 7

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar. Efter sin Bergspredikan börjar Jesus dra till sig ännu fler människor. Han gör gör många underverk och han VILL bota människor, allt beroende på deras tro. Vid ett tillfälle stillar han stormen. Vad betyder det för oss att han finns med i vår båt? Och hur kan han stilla stormarna i vårt liv. Jesus ger också flera liknelser, däribland den om såningsmannen - om hur Guds ord kan hamna i olika jordmån (dvs olika hjärtan hos människor). Hur vårdar vi ordet som sås i våra hjärtan? För att kunna svara på denna lektions fråga, ladda ner Justcoach appen. Instruktioner finns här: https://www.seminariet.org/justcoach

STV 7: Matteus 6-7

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Jesus fortsätter sin Bergpredikan. Han talar om vikten att ge allmosor, be och fasta, men att göra det av rätt orsak - inte för att synas av andra. Rätt motiv är temat för lektionen: att söka Guds rike, inte sitt eget. I detta ingår också att inte döma och följa den gyllene regeln. Till sist repeterar vi nyckelskriftställen: Lukas 2:10-12, Johannes 3:5 och 3:16, samt Matteus 5:14-16.

För att kunna svara på denna lektions fråga, ladda ner Justcoach appen. Instruktioner finns här: https://www.seminariet.org/justcoach

STV 6: Matteus 5

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. I början på Bergspredikan undervisar Jesus sin "grundlag" för att nå fullkomlighet: Saligprisningarna. Han uppmanar sina följare att också vara jordens salt och världens ljus - ett ansvar att vara ett exempel och missionär följer lärjungeskapet. Jesus undervisar dessutom om sin lag (Kristi lag) som lyfter människor till ett högre andligare plan; buden ska inte endast följas i praktiken (som i Moselagen), utan också följas i hjärta och sinne.

För att kunna svara på denna lektions fråga, ladda ner Justcoach appen. Instruktioner finns här: https://www.seminariet.org/justcoach

STV 5: Johannes 2-4

Louis Herrey, tillsammans med två seminarieelever, sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Under ett bröllop i Kana, utför Jesus sitt första underverk: förändra vatten till vin. Jesus samtalar med Nikodemos, medlem i det Stora rådet Sanhedrin, om vikten av att födas på nytt. Här vittnar Jesus också om Faderns stora kärlek då han utgav sin Enfödde Son (Joh 3:16). Sedan talar Jesus med en samaritisk kvinna om vikten av att dyrka Gud i ande och sanning, och vittnar om sig själv som Messias. I alla dessa händelser tog sig Jesus tid för människor och gav personliga budskap, alltefter vad de behövde höra.

STV 4: Matteus 4; Lukas 4-5

Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Efter att ha blivit döpt av Johannes döparen förbereder sig Jesus nu för sin mission. Han börjar med att fasta och spendera tid med sin Fader. Gör vi detsamma? Djävulen frestar honom, men Jesus stödjer sig i skrifterna i alla hans svar till motståndaren. Kan vi göra likadant? I synagogan i Kapernaum förklarar han för folket att han är den utlovade Messias. Han blir utvisad men beger sig till andra delar av Galileen. Där botar han bland andra en paralyserad man, förd till honom av sina vänner. Har vi vänner som för oss till Kristus?

STV 3: Matteus 3; Markus 1; Lukas 3

Veckans läsning handlar mestadels om Johannes döparen och Jesu dop. Men i detta avsnitt visas också ett äldre, populärt inslag om författaren Markus, eftersom hans evangelium introduceras denna vecka. För övrigt tas ämnet "Förvärva andlig insikt" upp igen, mönstret för hur man kan ta emot personlig uppenbarelse och kunskap i sitt liv. President Russell M Nelson talar också om detta. Programmet presenteras av fröken Svahn, vår virtuella onlinelärare.

För att kunna svara på denna lektions fråga, ladda ner Justcoach appen. Instruktioner finns här: https://www.seminariet.org/justcoach

STV 2: Johannes 1; Förvärva andlig insikt

Två teman presenteras: 1. Johannes evangelium kapitel 1: Aposteln Johannes vill lyfta fram Kristi gudomliga mission; lägg märke till alla Jesu Kristi titlar (Vad betyder dessa för dig personligen?); inbjudan till alla är "Kom och se" Kristus; Kristus hjälper oss också se oss själva som han ser oss.

2. FÖRVÄRVA ANDLIG INSIKT, som är ett mönster för att kunna förstå evig sanning och hitta svar på frågor eller problem; mönstret innehåller tre viktiga priciper: Handla i tro, granska idéer och frågor utifrån ett evigt perspektiv och söka ytterliga insikt i gudagivna källor.

För att kunna svara på denna lektions fråga, ladda ner Justcoach appen. Instruktioner finns här: https://www.seminariet.org/justcoach

STV 1: Introduktion till Nya testamentet; Matteus 1-2; Lukas 1-2

Louis Herrey och Marcus Brändh introducerar Nya testamentet och presenterar en historisk, kulturell och andlig bakgrund till boken. Veckans läsning, Matteus 1-2 och Lukas 1-2 presenteras också kortfattat, med hjälp av vår virtuella seminarielärare, fröken Svahn.

 

För att kunna svara på denna lektions fråga, ladda ner Justcoach appen. Instruktioner finns här: https://www.seminariet.org/justcoach

Gamla avsnitt

STV: Nya testamentet introduktion

(11:36) Introduktion till höstterminens kurs i Seminariet - Evangelierna i Nya testamentet. Information och tankar till elever, lärare, ledare och föräldrar.


Med Louis Herrey och Marcus Brändh.

STV 1: Matteus 1-5

(19:18) Kursens första läsblock presenteras av Borås seminarium.

STV 2: Matteus 6-10

(16:29) Vi lär oss mer om Jesu undervisning från Bergspredikan och de tolv apostlars kallelse. Budskap från Louis Herrey, Hans Henretta och Marcus Brändh. OBS! Uppgift 1 (memorera Matt 6:24) behövs inte. Detta är inte längre ett nyckelskriftställe. 

STV 3: Matteus 11-16

(24:02) Programmet leds av Louis Herrey, koordinator för Seminarier & Institut.
Budskap från Miriam Blanchette, Unga Kvinnors president i Stockholms södra stav.
Nyckelskriftställe (Matteus 16:15-19) av Jakob och Jonatan Stigsson, Malmö seminarium.
Tankekorn från Instituteleverna: Louise Paulsen, Rehan Falck, Oscar Bergström, David Hulterström och Alice Bentham.

STV 4: Matteus 17-23

(18:10) Marcus Brändh berättar om veckans läsning: Jesus på förklaringsberget; liknelser om omvädelse och förlåtelse; Jesus rensar templet; han lär oss vara ansvarfulla samhällsmedborgare; kärleksbudet förklaras. 

Äldste Jeffrey R Hollands budskap: Det är aldrig för sent att vända om till Herren.

Karins Lindén, f d seminarielärare, tala om skrifternas välsignelse.

STV 5: Matteus 24-28

(19:38) Christopher Herrey (numera missionär i Salt Lake City) leder detta avsnitt där vi lär oss om Jesu sista dagar. Louis ger historisk bakgrund. Fabrice Angelini vittnar om Kristi försoning och Emilia Åman om missionärsarbete.  OBS: Matteus 25:40 är inte längre ett nyckelskriftställe som det sägs i programmet.

STV 6: Markus 1-5

(22:56) Bröderna Kärn, som har läst seminariet i Handen, presenterar veckans avsnitt där de tillsammans med Marcus Brändh hjälper oss att lära känna evangelisten Markus bättre. Patricia Esponoza, seminarielärare i Jakobsberg, ger ett budskap om bön. Elever från Stockholm stav presenterar veckans läsning, Joseph B Withlin ger oss ett budskap och vi får se ett filmklipp från Bible Videos.

STV 7: Markus 6-10

(18:39) Louis och Clara Herrey presenterar veckans läsning. (Du uppmanas i detta avsnitt att flera gånger pausa och diskuterar utvalda verser.) Christoffer Rönndahl ger ett budskap om äktenskap. Åsa Dahlström ger ett budskap om att sätta Gud först i vårt liv. Louis talar till slut om hur viktig vår tro på Kristus är. 

STV 8: Markus 11-16

(14:48) Västerhaninge seminarium presenterar veckans avsnitt.
Veckans läsning: Madeleine & Simon Nätt, Borlänge seminarium
Vittnesbörd från: Äldste Dallin H Oaks. Övriga budskap från Camilla Dalevall (Institutlärare i Borlänge), Fredrik Jonsson (Grenspresident i Gävle) Äldste Todesco (fd missionär i Sverige) och Anders Hedström (Biskop i Borlänge).

STV 9: Lukas 1-5

(17:50) Idag visar vi flera filmklipp från Bible Videos, samt ett budskap från Äldste Neil L Andersen via Mormon Messages.
Så det blir mycket film. Ta fram både skrifterna och popcornskålen.  :)

STV 10: Lukas 6-9

(20:57) Ungdomar från Umeå Seminarium leder oss i dagens STV-avsnitt och presenterar veckans läsning.  
Budskap från Torbjörn Jälmbrandt och Marcus Brändh, samt videobudskap från Thomas S Monson och Gordon B Hinckley.

STV 11: Lukas 10-15

(24:08) Studiovärdar: Leo och Vincent Söderberg (V Frölunda)
Budskap från Seminarier & Institut koordinatorer: Mark Schütze (Tyskland), Erja Määttä (Finland), Jens Andersen (Danmark), Kittel Kittelsen (Norge)

STV 12: Lukas 16-21

(23:45) 

Presenterat av Umeå distrikt seminarium

Budskap från:
Äldste Adler, i de Sjuttios 3:e kvorum.
Camilla Norin, seminarielärare i Umeå.
Reijo Kääriä, seminarielärare i Sundsvall.
Marcus Brändh, Seminarier & Institut koordinator.

Samt undervisning från Äldste M Russell Ballard.

STV 13: Lukas 21-24

(11:30) 

Ett klassiskt avsnitt av Seminarie TV. Skapat och presenterat av Västra Frölundas seminarium. Filmad av Nicklas Lärka.

Med inslag av fd Äldste Ingvar Olsson och fd biskop Fabrice Angelini

STV 14: Johannes 1-4

(28:12)

 

Presenterad av Seminarier & Institutkoordinatorer från Europa. Budskap av Louis Herrey och Jens Åman. Undervisning av Äldste M Russell Ballard. Sång av Frankrikes S&I koordinatorer. Videoklipp från Bible Videos.

STV 15: Johannes 5-8

(15:02)

Alingsås seminarieklass presenterar kapitel 5-8 i Johannes.
Kortfilm: "Mobbaren"
Budskap: Michael Stode
Biblevideos: "Go, and sin no more"

Filmad och redigerad av Hans Borgenfalk

STV 16: Johannes 9-12

(22:31)

En STV julspecial presenterad av Miriam Ahlström. Louis Herrey: Kristus öppnar våra ögon. Äldste Ballard: Lyssna till den Gode Herdens röst. Alexandra Tittus: Kraften i ett eget vittnesbörd. Unga vuxna gör missionärsarbete. Marcus Brändh: Vilken gåva ger vi till Jesus? Franska seminarielärare sjunger julsånger. 

STV 17: Johannes 13-16

(20:58)

Detta avsnitt är inspelat på Kamratskapet (ungdomskonferens i kyrkan) i Alingsås, 2-5 jan 2013.

STV 18: Johannes 17-21

(31:18)

Liksom STV 17 är detta avsnitt inspelat på Kamratskapet (ungdomskonferens i kyrkan) i Alingsås, 2-5 jan 2013.

Presenterad av olika ungdomar på konferensen.

Budskap av President Kent Perciwall: Om konsten att lyssna.

Nyckelskriftställe (Joh 17:3) av Stephanie Mattsson.

Budskap av Mats Lundkvist: Att lära känna Kristus.

Budskap av Annya Hägglund: Följ ingivelserna från Gud och bli ett med honom.

Budskap av Ander Jelk: Varför är den uppståndne Kristus så viktig för oss?

Generalkonferensbudskap av Äldste Holland: Älskar vi Kristus tar vi hand om hans får.

STV 19: Apostlagärningarna 1-5

(22:46)

Presenterad av seminarieeleverna från Stockholm församling. 

Undervisning av Marcus Brändh. Budskap från President Hinckley.

Film från Bible Videos.

STV 20: Apostlagärningarna 6-12

(23:37)

Studiovärdar: UM i Jönköping seminarium.

Veckans läsning: Louis Herrey
Budskap om Paulus: Michelle Nilsson, Karlstad
Budskap om Levande profeter: Ulf Strömbom, stavspresident Göteborg
Budskap om Gudomen: Äldste Dallin H Oaks

STV 21: Apostlagärningarna 13-20

(22:46)

Sammanfattning och tankar kring veckans läsning, vecka 6.

Undervisning av Marcus Brändh, S&I koordinator.
Vittnesbörd av Jonathan Andersson (V Frölunda) och Elsa Henretta (Västerhaninge)
Budskap från President Uchtdorf och Äldste Bowen.

STV 22: Apostlagärningarna 21-28

(21:36)

Tankar kring Pauls sista levnadsår, hur han flitigt vittnade om Herren fram till sista andetaget.

Studiovärdar: Ungdomar från Malmö stav.
Veckans läsning: Louis Herrey
Vittnesbörd från Bolliaden 2013.

Youtube video: 
Titan Missionaries from Olympus Class of 2012 Opening the Mission Call
youtube.com/watch?v=H4zZH0v8DcY&feature=youtu.be

STV 23: Romarbrevet 1-8

Om Paulus, Luther, tro och gärningar (del 1)

(30:09)

Tankar och undervisning av Louis Herrey relaterat till Romarbrevets budskap om tro och gärningar.

STV 24: Romarbrevet 9-16

Om Paulus, Luther, tro och gärningar (del 2)

(32:43) Det finns väldigt mycket mer att säga om detta ämne, och säkert många fler vinklingar från visare personer än jag, men jag vill ändå skapa en medvetenhet kring ämnet eftersom det är så viktigt att förstå. Jag hoppas att ni i hemmet och klassen (och naturligtvis i ert personliga liv) funderar över innebörden av följande frågor, både medan ni ser lektionen och efteråt:

1. Vad betyder det att ha tro på Gud?
2. Hur kan Guds nåd verka i mitt liv?

Diskutera gärna efter ni sett lektionen: Fanns det något du hörde som hjälpte dig att bättre förstå innebörden av Kristi nåd. Finns det ytterligare aspekter av nåden som inte kom fram, som du skulle vilja ta upp? Vilka i så fall? Finns det andra skriftställen som tydliggör förhållandet mellan tro och gärningar samt läran om Guds nåd?

STV 25: 1 Korintierbrevet 1-16

(42:56) 

 

Detta avsnitt är filmat på engelska i syfte att låta seminarieelever i andra länder få ta del av Seminarie TV denna veckan.

STV 26: 2 Korintierbrevet 1-13

(26:40) 

Studiovärdar: Martin Midelf & Andree Hultgren.
Veckans läsning: Marcus Brändh, S&I koordinator.
Nyckelskriftställen: Kajsa-Lisa Ekelund
Budskap: Markus Karumo & Erica Stenkrona.
Generalkonferensbudskap: President Deiter F Uchtdorf & President Boyd K Packer.
Videoklipp om att utveckla sina gåvor.

STV 27: Galaterbrevet & Efesierbrevet

(25:53) STV bjuder på ett annorlunda men utmärkt avsnitt gjord av seminarie- och institutelever från Trollhättan. Avsnittet kallas "Seminarie Snack" och det tar upp tankar från Galatier- och Efesierbreven.

Regi: Samuel Jubell
Foto/klippning: Christopher Jubell
Deltagare: Samuel Jubell, Sebastian Jubell, Martin Stulen, David Gustafsson, Andreas Gustafsson, Äldste Allsop, Äldste Ingalls, Josefin Gunnarsson, Jonatan Jageklint.
Budskap: Biskop Dag Stulen

STV 28: Filipperbrevet & 1-2 Tessalonikerbreven

(15:00) 

Ett avsnitt av Hans Borgenfalk i samarbete med Utby seminarieklass.
Studiovärdar: Amanda Englund och Linnea Ludwig.
Budskap: Daniel Englund, Alexandra Tittus, Äldste Hally och Äldste Saldutti.
Generalkonferensbudskap: President Packer och Äldste Maxwell.

STV 29: 1-2 Timoteus; Titus; Filemon

(18:37) 

Presenterad av seminarieelever från Örebro (samt Västerhaninge och Katrineholm).
Budskap av Marcus Brändh.
Generalkonferens budskap från President Packer, Äldste Ballard och Äldste Perry.

STV 30: Hebreerbrevet

(24:11) 

Programvärdar: Ellen Jelk & Ellen Ågren
Veckans läsning: Louis Herrey
Ungdomar undervisar: Johannes Herrey, Vincent Söderberg, Leo Söderberg, Samuel Segelström, David Ramirez, Isak Bomgren, Christopher Herrey, Tommy Henriksson, Julien Angelini
Konferensbudskap: President Boyd K Packer
Budskap om tro: Shara Robayo

STV 31: Jakobs brev

(28:42) 

En film av Malmö seminarieklass.

Regi och redigering: Jeff Clark
Kamera: Jakob Stigsson
Studiovärdar: Rebecka & Malena Sjödin
Seminarielärare: Robert Isaksen
Budskap: Biskop Donald Eldenberg
Generalkonferensbudskap: Jeffrey R Holland
Pjäs om Äldste Gay: Krister Del Barco, Timothy Vaissi, Jeff Clark
Nyckelskriftställen: Jonatan & Moa Stigsson
Om missionärsarbete: Moa Stigsson & Stephanie Eldenberg

STV 32: 1-2 Petrusbreven

(22:15) 

Medlemmar i Kungsbacka församling delar med sig av tankar från Petrusbreven.

STV 33: 1-3 Johannesbreven; Judas brev

(20:01) 

Presenterad av Marcus Brändh, Seminarier & Institut koordinator.

STV 34: Uppenbarelseboken; Samtal med Arne Hedberg

(21:15) 

Detta är ett STV specialprogram. Vi samtalar med Arne Hedberg som under åren 1977-2000 arbetade som skolchef för Seminarier & Institut i Sverige och Norden. Arne delar med sig av tankar kring seminariet, skrifterna och Uppenbarelseboken (som vi börjar läsa denna veckan i seminariet)

STV 35: Uppenbarelseboken 10-22

(20:38) 

Kristianstads seminarieklass och Louis Herrey presenterar skolårets sista STV-avsnitt: Uppenbarelseboken 10-22. Med budskap också från Gordon B Hinckley och Jeffrey R Holland.

Please reload

bottom of page