top of page
Seminarie TV: Mormons bok
Viktigt att veta om STV
 

Varje avsnitt av Seminarie TV är en videolektion som sammanfattar och lyfter fram viktiga principer från veckans läsning. STV är måndagens seminarielektion, därmed obligatorisk för att få "närvaro". Det rekommenderas att eleven ser programmet med sina föräldrar, av två orsaker: 1) Föräldrar behöver rapportera till läraren att eleven har deltagit, och 2) I varje program finns det frågor som eleven bör diskutera med en vuxen i hemmet. 

STV: Mormons bok introduktion

(16:22) Introduktion till det nya läsåret i Seminariet med Mormons bok som grundkurs. Instruktioner och tankar till elever, lärare, ledare och föräldrar.


Med Marcus Brändh.

STV 1: 1 Nephi 1-7

(23:05) Detta avsnitt är uppdelat i två delar:

1. Om Joseph Smith, uppenbarelser och Mormons bok.
Kan man veta att Joseph var kallad av Gud och att Mormons bok är Guds ord?

 

2. En överblick av 1 Nephi 1-7.

STV 2: 1 Nephi 8-14

Sammanfattning och tankar kring veckans läsning, vecka 36.

Presenterat av Louis Herrey
Budskap av Marcus Brändh och Daniel Blomberg

STV 3: 1 Nephi 15-22

Sammanfattning och tankar från veckans läsning, 1 Nephi 15-22.

Budskap från:
Louis Herrey, Marcus Brändh, Mathilda Holst och Äldste Bednar.

Ämnen som tas upp:
- Kristus hjälper oss i svåra stunder.
- Personlig inspiration och uppenbarelse.
- Den Helige Andens starka inflytande.
- Att tillämpa skrifterna på oss själva

STV 4: 2 Nephi 1-8

Denna videolektion är baserad på kortfilmen ”Handla av sig själv” som diskuterar ämnet Handlingsfrihet som det beskrivs i 2 Nephi 2.

ÖVRIGA SAKER MAN HELST INTE BÖR MISSA I VECKANS LÄSNING, 2 NEPHI 1-8:

STV 5: 2 Nephi 9-16

Tankar och sammanfattning av veckans skriftblock: 2 Nephi 9-16
Presenterad av deltagare i Borås seminareklass.
Budskap från Marcus Brändh och Louis Herrey.
Generalkonferens budskap: Gordon B Hinckley

STV 6: 2 Nephi 17-25

An all English episode of Seminary TV, 
This video lesson summarizes and gives thoughts from 2 Nephi 17-25.

Participants: 
Elise Murphy - STV host.
John and Kim Bytheway (interviewed by Amanda Cornelius) - Thoughts on Christ, Book of Mormon, and Seminary.
Louis Herrey - Teachings of Isaiah.
Jens Andersen - How to have a meaningful experience reading the Book of Mormon.
Anna Krylborn, Jonatan Jageklint, Cecilia Jageklint - Thoughts from Youth activity.
Misha Putnam - Quotes and explains 2 Nephi 25:23

STV 7: 2 Nephi 26-33

Sammanfattning och höjdpunkter från veckans skriftblock: 2 Nephi 26-33

Louis Herrey: Sammanfattning och budskap
Clara Herrey: Hjälper till svara på frågor.
Marcus Brändh: Budskap om att mätta sig med Kristi ord
Elsa Henretta: Förklarar nyckelskriftstället, 2 Nephi 32:3.
Joel Henretta: Förklarar nyckelskriftstället 2 Nephi 32:8-9

Plus specialreportage från Vätternrundan 2013.

STV 9: Enos, Jarom, Omni, Mormons ord

Presenterad av Johannes Herrey.

Budskap av Kittel Kittelsen.
Tankar från Äldste Robert D Hales.
Rollspel av Unga Män i Umeå distrikt.
Undervisning av Louis Herrey.

Ytterligare tips: Se Seminariefilmen "MIn själ hungrade"

STV 10: Mosiah 1-5

Introduktion och sammanfattning av veckans läsning: Mosiah 1-5
Inspelad i Norge (Moss och Bergen)

Medverkande:
Louis Herrey, S&I Koordinator, Göteborg
Johannes Herrey, Seminarieelev, Kungsbacka
Kittel Kittelsen, S&I Koordinator, Norge
Marcus Brändh, S&I Koordinator, Stockholm
Dorthe Willemann Hansen, Seminarielärare i Bergen, Norge
Richard Hawks, Assistant Administrator for Seminaries & Institutes
Paul V. Johnson, Commissioner of Church Educational System
Thomas S. Monsen, President, Jesu Kristi kyrka av Sista Dagars Heliga.
Seminarieelever i Moss och Bergen

Tack alla!

STV 11: Mosiah 6-12

Här kommer det allra första STV-avsnittet från England, som tar oss igenom Mosiah 6-12.

Sammanställd av Simon Stanton, Seminarier & Institutkoordinator i östra England.

VIKTIGT! Den andra halvan, som startar vid tid 13:30, innehåller olika övningar och aktiviteter. Pausa vid behov och diskutera ämnena och frågorna i lugn och ro. Hinner ni inte igenom hela filmen gör det inget. Obs! Denna del är inte textad.

STV 12: Mosiah 13-19

Tankar från veckans skriftblock: Mosiah 13-19

Nyligen var ungdomarna från Handen och Vendelsö församlingar på en speciell tempelresa till Madrid, Spanien. Till vår glädje passade de samtidigt på att filma ett STV-avsnitt. Ni ser lite från den resan här ovan… och en massa annat fint.

Presenterad av: Marielle Mhyrberg och Kajsa-Lisa Ekelund
Budskap av: Kajsa-Lisa Ekelund, Joel Kärn, Jacob Lindquist och Sophia Olsson

Redigerad av Filippa Öquist.

STV 13: Mosiah 20-25

När Marcus Brändh besöker Göteborg passar han på att presentera veckans läsning: Mosiah 20-25

Undervisning av
Marcus Brändh
Marielle Karttunen
Louis Herrey
President Gordon B Hinckley
Äldste Jeffrey R Holland
Äldste Dallin H Oaks

STV 14: Mosiah 26-29

I detta avsnitt:

1. Äldste Patrick Boutoille, områdessjuttio från Frankrike, ger ett fint budskap om skriftstudier.
2. En Oskarvinnande dramatisering av Alma den yngres och Mosiahs söners ogudaktighet och omvändelse.
3. Några tänkvärda frågeställningar att diskutera kring veckans skriftblock.

Dramatiseringen utfördes av Luleås seminarieelever: Isak Näslund, Josef och Elisabeth Dahlqvist, Anil Gällentoft och Joseph Wirtala.

Redigering av Isak Näslund.

STV 8: Jakob 1-7

En introduktion till Jakobs bok.

Jakob, bror till Nephi, fortsätter att undervisa folket och skriva på de "mindre plåtarna" efter Nephis död. Och budskapet är detsamma som hos Nephi: Kom till Kristus.

Tack till de som har bidragit till denna videolektion:

(i den ordning de framträder)
Per Herrey
Äldste Dallin H Oaks
Felix Sahlin
Jens Åman

vimeo.com/76838027

STV 15: Alma 1-5

Introduktion till veckans läsning: Alma 1-5

Medverkande: 
Seminarieelever från Katrineholm och Norrköping
Institutelever från Lund
Marcus Brändh
Louis Herrey

STV 16: Alma 6-14

Introduktion till veckans läsning: Alma 6-14

Deltagare:
Undervisning av Louis Herrey
Budskap från Christer Westerling
Budskap från Äldste Dallin H Oaks
Nyckelskriftställe (Alma 7:11-13) av Vendela och Lydia Nilsson
Julhälsning: UK från Jakobsberg och Marcus Brändh
Julsånger: Clara Herrey

STV 17: Alma 15-20

Lägg till mer information om denna artikel...

Alma 15-20 presenteras av Trollhättans seminarieklass.

Samuel Jubell, Regissör, skådespelare (lamanitisk tjuv)
Christopher Jubell, Filmare, (Creative Consultant) redigerare
Lucas Magnusson, Seminarieelev som drömmer
Sebastian Jubell, Seminarieelev, lamanitisk tjuv
Andreas Gustafsson, Ammon
Daniel Gustafsson, Seminarieelev, vän i soffan
Jonatan Jageklint, Seminarieelev
Lotta Jubell, Seminarielärare

STV 18: Alma 21-26

Sammanfattning och tankar från skriftblocket: Alma 21-26.
Inspelad på Bolliaden i Eskilstuna, januari 2014.

Presentarad av seminarieelever från hela Sverige.

Budskap och undervisning från:
President Ulf Strömbom, Veronica Stenkrona, Mats Jakobsson, Patricia Espinoza (med Michelle Cisternas, Nicki De Souza, Angie Garcia och Marcela Miranda), Therese Murphy och Nils Kohlström.

Stort tack till Julien Angelini, Michael Stode och Nils Kohlström för era videoklipp!

STV 19: Alma 27-33

Skriftblocket Alma 27-33 presenteras av Helsingborg seminarium.

Programledare:
Casper Wagner & Simon Wikström.

Budskap:
Jörgen Svensson, Biskop Glen Helmstad, Diana Sälöen, President Dieter F Uchtdorf.

Nyckelskriftställe:
Marta Sälöen

Skådespelare:
Ludvig Wrang, Marta Sälöen, Megan Rasmussen, Jörgen Svensson, Glen Helmstad, John Hedberg, Simon Wikström.

Piano:
Casper Wagner

STV 20: Alma 34-38

Sammanfattning av Mormons boks skriftblock: Alma 34-38.

Presenterad av Louis Herrey, med hjälp av Jacob Lindquist, Benjamin Öquist, Victor Renderos och Wisdom Udeji.

Budskap från Beata Näslund, President Henry B Eyring och Äldste Jeffrey R Holland.

Nyckelskriftställe (Alma 37:35) av Promise Mmesoma.

Vittnesbörd av Stephanie Mattsson och Samuel Rönndahl.

STV 21: Alma 39-44

Marcus Brändh lyfter fram viktiga principer i Alma 39-44, med hjälp av Martin Midelf, Promise Udeji och Jacob Lindquist från Handen seminarium. Äldste Dallin H Oaks talar också om faran med pornografi.

STV 22: Alma 45-50

Sammanfattning av veckans läsning: Alma 45-50.
Inspelad i samband med deltävling 2 i Melodifestivalen i Linköping.
Presenterad av Louis Herrey, med hjälp av Per Herrey

STV 23: Alma 51-57

Marcus Brändh förklara varför krig är ett vanligt förekommande tema i Mormons bok.
Louis Herrey berättar om Helamans armé (söner) och vad vi kan lära oss av detta.

STV 24: Alma 58-63

Louis Herrey undervisar om Helamans söner, mödrars betydelse och hur man på bästa sätt bemöter kritik och sårande ord. Dessutom ett budskap från David A Bednar.

STV 25: Helaman 1-8

Unga Kvinnor och Unga Män i Umeå ger en fin presentation av Helaman 1-8.

STV 26: Helaman 9-16

Sammanfattning av veckans läsning: Helaman 9-16

Detta avsnitt av skapat av Malmö seminarium, redigerad av Jeffrey Clark.
Undervisning av seminarieeleverna: Jeffrey Clark, Jonatan Stigsson, Malena Sjödin och Rebecka Sjödin, samt Äldste Knecht.
Budskap från Äldste Richard G Scott.
Redigerad av Jeffrey Clark.

STV 27: 3 Nephi 1-8

Lägg till mer information om denna artikel...

Sammanfattning av veckans läsblock: 3 Nephi 1-8.
Undervisning från olika Seminarier & Institut koordinatorer.

SVT 28: 3 Nephi 9-14

Jönköping församling ger oss en sammanfattning av veckans läsblock: 3 Nephi 9-14
Presenterad av Shara Robayo, seminarielärare.
Filmad och redigerad av Jonatan Nilsson.

STV 29: 3 Nephi 15-21

Louis Herrey lyfter fram några höjdpunkter i skriftblocket: 3 Nephi 15-21.
Missa inte härliga budskap från Äldste Holland och elever från Västra Frölunda seminarieklass,
samt en unik film om vad man kan lära sig när man paddlar kanot.

STV 30: 3 Nephi 22-27

Sammanfattning av veckans läsning: 3 Nephi 22-27
Filmad i Geilo, Norge.

STV 31: 3 Nephi 28-4 Nephi

Introduktion och sammanfattning av veckans läsning: 3 Nephi 28-30 och 4 Nephi.

PRESENTATION OCH UNDERVISNING FRÅN UTBY FÖRSAMLING:
Studiovärdar: Oskar Åman och Misha Putnam, seminarieelever.
Budskap om Mormons bok: Tommy Englund, högråd i Göteborg stav
Budskap om Sion: Kirsti Syvänen, seminarielärare
Undervisning stridslystenhet och kärlek: Louis Herrey

STV 32: Mormon 1-9

Jacob Lindquist och Martin Midelf (Handen församling) presenterar viktiga lärdomar från Mormon 1-9.
Undervisning också från President Thomas S Monson, Äldste L Tom Perry, Marcus Brändh och ungdomar från Stockholms Södra stav..

STV 33: Ether 1-9

Ett STV-avsnitt skapat av Lund Seminarium.

Emma Sinclaire leder oss igenom Ether 1-9.
Budskap av Robin Åkebrand och Emma Nilsson, seminarielärare.
Deltagare i sketcher:
Från Lund: Samuel Rönndahl, Emma Sinclaire, Vendela Nilsson, Lydia Nilsson.
Från Malmö: Jonatan Stigsson, Malena Sjödin, Rebecka Sjödin.
Från Helsingborg: Casper Wagner, Simon Wikström, Ludvig Wrang.

STV 34: Ether 10-15

En spännande videolektion gjord av Hans Borgenfalk och Västra Frölunda seminarieklass.

Programvärdar: Julien Angelini och Stephanie Mattsson
Budskap om Ether 12: Biskop Fabrice Angelini
Nyckelskriftställe Ether 12:27: Tommy Henriksson
Förklaring av Nyckelskriftställe: Emma Engelbrektsson (Borås)
Lärare: Elise Murphy

STV 35: Moroni 1-7

Sketcher och undervisning baserat på Moroni 1-7. Presenterad av Zaya Oisha & Lisa Seibke samt övriga ungdomar från Täby och Stockholm seminarier.
Obs! Mycket dramatik i inledningsscenen – känsliga tittare varnas. ;)

STV 36: Moroni 8-10

Läsåret 2013-14 avslutas med STV:s sista videolektion om Mormons bok: Moroni 8-10

Presenterad av Jonathan Ludwig (Utby församling)
Undervisning av elever från Umeå distrikt och Göteborg stav.
Undervisning om andliga gåvor: Victoria Wärja Wirtala (Luleå gren)
Nyckelskriftställe (Mor 10:4-5) av Linnéa Ludwig (Utby) och Emma Sofia Amundsen (Västra frölunda)
Budskap från Israel: David Manell och Marcus Brändh.

Please reload

bottom of page