top of page
Seminarie TV: Mormons bok
Viktigt att veta om STV
 

Varje avsnitt av Seminarie TV är en videolektion som sammanfattar och lyfter fram viktiga principer från veckans läsning. STV är måndagens seminarielektion, därmed obligatorisk för att få "närvaro". 

För att få närvaro för STV-lektionen behöver eleverna svara på den fråga som ställs i avsnittet. Det gör du här.

STV 18: Mosiah 18-24

Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Denna veckan är det många historiska händelser med ibland komplicerade vändningar. Louis reder ur var alla bitarna passar in. Höjdpunkten är när Alma döper sitt folk vitt Mormons vatten och de sluter förbund med Gud. Vi lär oss också hur Herren lättar våra bördor och "befriar" oss från fångenskap. För att svara på avsnittets fråga:

För att svara på avsnittets fråga, klicka här.

STV 18: Mosiah 11-17

Louis Herrey, tillsammans med två seminarieelever, samtalar om det budskap som profeten Abinadi överlämnar åt den onde kung Noa och hans präster. De bör var ett gott exempel i att hålla Guds bud. Vi bör låta Kristi ljus lysa i oss. Hela moselagen pekar mot Kristus. Lagen allena kan inte frälsa oss; människosläktet är förlorat om det inte vore för Kristi försoning.

För att svara på avsnittets fråga, klicka här.

STV 17: Mosiah 7-10

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning, Mosiah 7-10, och lyfter fram några höjdpunkter. 

Kung Mosiah skickar en grupp, ledd av Ammon, för att finna de nephiter som 80 år tidigare begav sig till Nephis land. Ammon finner kung Limhi som berättar sitt folks historia, om hans farfar Zeniff som gjorde ett fördrag med lamaniterna om att få besitta en del av Nephis land. Lamaniterna försökte förslava nephiterna, men dessa får kraft av Herren att försvara sig. 

För att svara på avsnittets fråga, klicka här.

STV 16: Mosiah 4-6

Detta är delar av ett äldre STV-avsnitt. Kittel Kittelsen, Louis Herrey och Marcus Brändh presenterar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Budskap också från seminarieklasssen i Bergen och Moss, Norge, samt tankar från Richard Hawks och Äldste Paul Johnson. Detta är del 2 av kung Benjamins tal, där han talar om vikten av att tro på Gud av att ta på sig Kristi namn. 

För att svara på avsnittets fråga, klicka här.

STV 15: Mosiah 1-3

Louis Herrey, Marcus Brändh och Kittel Kittelsen sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Vid templet talar kung Benjamin en sista gång till sitt folk i Zarahemla. Han talar om vikten av att tjäna varandra och bär ett kraftfullt vittnesbörd om Kristus. Tre nyckelskriftställen presenteras:

Mosiah 2:17 - När vi tjänar andra tjänar vi Gud.

Mosiah 2:41 - Vi välsignas när vi håller Guds bud.

Mosiah 3:19 - Den naturliga människan är en fiende till Gud, men kan bli en helig genom Kristi försoning. 

För att svara på avsnittets fråga, klicka här.

STV 14: Enos-Mormons ord

Louis Herrey tillsammans med Borlänge seminarieklass sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Vi har kommit fram till de sista korta böckerna på "Nephis mindre plåtar". Enos bok lär oss vikten av bön. Jarom och Omni lägger inte till många lärdomar utöver det som Nephi och Jakob redan sagt. Louis förklarar hur Mormons ord sammanlänkar Nephis mindre plåtar med de större.

För att svara på avsnittets fråga, klicka här.

STV 13: Jakob 5-7

Louis Herrey förklarar om hur Jakob, i kapitel 5-6, framställde Zenos liknelse om olivträden, som symboliskt illustrerar Israels förskingring och Herrens ständiga ansträngningar att samla in alla vår himmelske Faders barn till honom. Den sista delen av den här liknelsen symboliserar Herrens verk i de sista dagarna – de ansträngningar som han och vi gör tillsammans för att en sista gång samla in själar till Kristus. Kapitel 7 berättar om Sherem som försöker förleda folkets hjärtan från Herren. Jakob stor trofast emot denna anti-krist - som senare slås av Gud då han hade bett om ett tecken. 

För att svara på avsnittets fråga, klicka här.

STV 12: Jakob 1-4

Louis Herrey sammanfattar veckans läsning: Jakob 1-4. Efter Nephis död blir hans bror Jakob nephiternas andliga ledare. Han undervisar folket om högmodets synd samt det allvarliga i att bryta kyskhetsbudet - i synnerhet månggifte utan Guds godkännande. Jakob och hans bror Josef känner stort ansvar för sitt kall att undervisa.

Budskap från Jan-Friedrich Hadzik om att tänka på sin nästa. 

För att svara på avsnittets fråga, klicka här.

STV 11: 2 Nephi 31-33

Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Filmad vid Icehotel utanför Kiruna samt i Vasaloppsspåret. Undervisning också från syster Hulldin och hennes seminarieelever i Alingsås församling. Nephi avslutar sina ord med att inbjuda alla att följa Kristus och göra det som han gjorde: döpa oss, ta emot den Helige Andens gåva, sträva framåt med ståndaktighet i Kristus och hålla ut intill änden. Nyckelskriftställen: 2 Nephi 32:3 (Mätta er med Kristi ord); 2 Nephi 32:8-9 (Tröttna aldrig på att be)

För att svara på avsnittets fråga, klicka här.

STV 10: 2 Nephi 26-30

Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Nephi inbjuder alla att komma till Kristus. Nyckelskriftällen: 2 Nephi 26:33 säger att Kristus avvisar ingen och att alla är lika inför honom; 2 Nephi 28:30 lär oss att ta emot kunskap rad på rad (vi växer ett steg i taget). Satan "rasar" i de sista dagarna men "ett underbart verk ska ske" - Mormons boks framkomst kommer föra människor till Kristus. Tankar framförda också av Hans T Boom, President i Europa Norra område, och Per Herrey.

För att svara på avsnittets fråga, klicka här.

STV 9: 2 Nephi 20-25

Louis Herrey och Sandra Renman sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Detta är den tredje och sista veckan där Jesajas ord lyfts fram av Jakob och hans bror Nephi. De har visat att Jesajas budskap är skrivet också för vår tid: om vi undviker stolthet, sätter vår lit till Gud och tror på Messias så kommer vi finna "glädje" i livet - ett upprepande tema hos Nephi.

 

För att svara på avsnittets fråga, klicka här.

STV 8: 2 Nephi 11-19

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Efter att Jakob har undervisat Jesajas ord tar nu Nephi över och förklarar ytterligare vikten av att begrunda Jesajas lärdomar. Nephi förstod att Jesaja såg våra dagar och kan därför ge oss råd om hur vi håller våra förbund, prioriterar templet, skyr det onda och fokuserar på Kristus.

 

För att svara på avsnittets fråga, klicka här.

STV 7: 2 Nephi 6-10

Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. Nephiterna har precis skiljt sig från lamaniterna. Nephis bror, Jakob, undervisar folket om Jesajas ord - för att Jesaja hjälper oss förstå och tillämpa Kristi försoning bättre samt att han talar om Israels insamling. En viktig fråga att ställa sig själv: Hur kan Herren "insamla" dig?

 

För att svara på avsnittets fråga, klicka här.

STV 6: 2 Nephi 3-5

Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning: Fader Lehi dör, nephiter och lamaniter skiljs åt, profetior om Joseph Smith, Nephis psalm. Viktiga lärdomar: Lev på ett sätt som skänker lycka, följ profeten och ägna ditt hjärta åt skrifterna. Louis Herrey lyfter fram seminarieelevers kommentarer från förra veckan. Dessa elever svara på frågorna: Vad är frihet i Kristus och vad är Djävulens fångenskap?

 

För att svara på avsnittets fråga, klicka här.

STV 5: 2 Nephi 1-2

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar. Innan sin död samlar Lehi sin familj. Han välsignar och undervisar dem: Håll Herrens bud och ha framgång i landet; varför Adam och Eva föll; allting har en motsats; människan är till för att ha glädje (2 Ne 2:25); ingen frälsning utan Kristus; ett rättfärdigt liv i Kristus ger frihet - ett orättfärdigt liv ger Djävulens fångenskap (2 Ne 2:27).

 

För att svara på avsnittets fråga, klicka här.

STV 4: 1 Nephi 16-22

Från Köpenhamn presenterar Louis Herrey veckans läsning tillsammans med några kollegor från Seminarie- och Institutprogrammen i Norden. Lehis familj gör en resa genom vildmarken i åtta år. De möter motgångar med leds av Herren, bl a genom Liahonan, vägvisaren. De bygger en båt och fördas till det utlovade landet. Vi lär oss att flit och trofasthet och lydnad till Andens röst leder till Guds välsignelser.

 

För att svara på avsnittets fråga, klicka här.

STV 3: 1 Nephi 11-15

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram höjdpunkter. Nephi har en önskan att veta och se det som fader Lehi såg i synen om Livets träd. Genom Anden får Nephi en uttydning. Trädet representerar Guds kärlek och det personifieras av Jesus Kristus, på grund av hans försonande verk för människobarnen. Den stora och avskyvärda kyrkan strider mot Lammet och hans kyrka. Mormons bok framkommer för att förtydliga de dyrbara stycken som borttagits ur Bibeln.

För att svara på STV-frågan, se här.

För en komplett överblicka av Nephis syn, se denna video:

STV 2: 1 Nephi 6-10

En sammanfattning av veckans läsning, delvis filmad på Bolliaden i Handen, jan 2024. Nephi och hans bröder hämtar Ismaels familj för att gör dem sällskap på resan mot det förlovade landet. Nephis bröder gör motstånd mot honom och mot Herren. Lehi beskriver sin drömsyn om livets träd. Nephi gläds i skrifterna och önskar veta mer om Herrens godhet. Vi hör budskap - många från våra Bolliadenungdomar - om förlåtelse, styrka från Herren, vikten av att hålla fast i ledstången och glädjen som kommer av att känna Guds kärlek.

 

Svara på STV-frågan här

STV 1: 1 Nephi 1-5

Detta avsnitt, inspelat 2013 och presenterat av Louis Herrey, är uppdelat i två delar. Del 1 är "Joseph Smith, uppenbarelser och Mormons bok - Hur kan man veta sanningen?" Del 2 är "Vad händer i början av Mormons bok? (1 Nephi 1-5)"

För att svara på avsnittets fråga, klicka här.  

Seminarie TV: Introduktion till Mormons bok

Marcus Brändh, med andra medlemmar i kyrkan, ger en introduktion till Mormons bok och berättar varför den är så värdefull för oss i våra dagar.

(Videon är inspelad 2013 så en del titlar och ämbeten stämmer inte längre. Bland annat är Russell M Nelson kallad som kyrkans president sedan dess.)

bottom of page