top of page
Nyckelskriftställen: Nya testamentet

Memorera hänvisningen och nyckelfrasen

Bekanta dig med nyckelskriftställehänvisningarna och nyckelfraserna. Det kan vara bra att ladda ner och använda mobilappen Nyckelläror som hjälp under genomgången.

Vårterminen 2023

 • Matteus 5:14–16. Låt ”ert ljus lysa för människorna”.

 • Matteus 11:28–30. ”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.”

 • Matteus 16:15–19. Jesus sa: ”Jag ska ge dig himmelrikets nycklar.”

 • Matteus 22:36–39. ”Du ska älska Herren din Gud. … Du ska älska din nästa.”

 • Lukas 2:10–12. ”I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren.”

 • Lukas 22:19–20. Jesus Kristus befallde att vi ska ta del av sakramentet för att minnas honom.

 • Lukas 24:36–39. ”En ande har inte kött och ben, som ni ser att jag har.”

 • Johannes 3:5. ”Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.”

 • Johannes 3:16. ”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son.”

 • Johannes 7:17. ”Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud.”

 • Johannes 17:3. ”Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och … Jesus Kristus.”

Höstterminen 2023

 

Tillämpa läran på verkliga situationer 

 • Använd ett eller flera nyckelskriftställen för att svara någon som frågar: ”Vad lär Nya testamentet oss om att få ett personligt vittnesbörd om att läran som undervisas i kyrkan kommer från Gud?”

 • Om du skulle undervisa någon om Guds kärlek till dem, vilka nyckelskriftställen i Nya testamentet skulle du använda? Hur kan du använda dessa skriftställen för att förklara Guds kärlek? Var beredd att berätta vilka nyckelskriftställen som har påverkat dig mest. Vad får vi veta om vår himmelske Fader och Jesus Kristus i det skriftstället?

 

Principer för att förvärva andlig insikt Läs stycke 5–12 i avsnittet ”Förvärva andlig insikt” i Grundmaterial om nyckelläror (2022).

Matteus 5:14-16

"Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen."

Matteus 11:28-30

"Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt."

Matteus 16:15-19

"Han sade till dem: 'Och ni, vem säger ni att jag är?'   Simon Petrus svarade: 'Du är Messias, den levande Gudens Son.' Jesus sade till honom: 'Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.' "

Matteus 22:36-39

" 'Mästare, vilket är det största budet i lagen?'Han svarade: 'Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.' "

Lukas 2:10-12

Men ängeln sade: "Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket: I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba."

Johannes 3:5

Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.

Johannes 3:16

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv."

bottom of page