top of page
Zoom klasser - SEMINARIET
Zoom klasser - INSTITUTET

Morgonklass - Hela Sverige

Tisdag-Fredag, kl 06:30-07:10

Lösenord: 641830

Lärare: M Brändh, E Vuorinen, V Ottosson, L Herrey

Kvällsklass - Hela Sverige

Onsdag kl 19:00-19:40

Lösenord: 641830

Lärare: Sandra Renman

Borås

Tisdag kl 18:30-19:15

Lärare: Magnus Ågren

Utby

Tisdag, kl 06:30-07:10

Onsdag + Torsdag, kl 19:30-20:10

Lärare: Sandra Renman

Trollhättan

Tisdag kl 17:30

Lärare: Helen Roskvist

Institutet - hela Sverige

Tisdag kl 19:00 & Torsdag kl.12

Lösenord:641830

Kurs: Återställelsens grunder

Lärare: Marcus Brändh

Missionärsförberedelser

Tisdagar kl 20:00-21:00

Lösenord: 846647

Engelsk klass för hela Norden

Lärare: Marcus Brändh, Jens Andersen, Louis Herrey

bottom of page