top of page
1 NEPHI 1-5
Vecka 2
 8-12 jan 2024
Veckans läsning

Varje alternativ ger 1 lektions närvaro

Seminarie TV: Se på avsnitt och svara på frågan.

Dagens skriftställe: Gör minst 4 av 5 i veckan.

Veckorapporten: Gör den i slutet av veckan.

Måndag 8 jan

Seminarie TV 1

Se avsnitt

?

Besvara STV-frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 9 jan

Syftet med Mormons bok

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 10 jan

1 Nephi 1-2

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 11 jan

Nyckelskriftställe: 1 Nephi 3:7

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 12 jan

1 Nephi 4-5

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

Välkommen till första studieveckan i Seminariet !

Bakgrund till 1 Nephi 

När Lehi profeterar för folket i Jerusalem om deras ondska försöker de ta hans liv. Han flyr ut i vildmarken med sin familj. Efter tre dagar ber Lehi sina söner (Laman, Lemuel, Sam och Nephi) att återvända för att hämta mässingsplåtarna - dåtidens skrifter. De återvänder en andra gång för att hämta Ismaels familj, vars döttrar blir hustrur till Lehis och Sariahs söner. Under svåra omständigheter färdas de till platsen Ymnighet där Nephi leder arbetet med att bygga ett skepp. Tillsammans far de över haven till det utlovade landet. Under hela resan gör Laman och Lemuel uppror mot Gud, medan Nephi och Sam är trofasta. Boken skrivs ca 570 f Kr, 30 år efter det att Lehis familj lämnade Jerusalem.

Plates and Genealogies (header).jpeg.jpg
Veckans filmer

Seminarie TV 1: Joseph Smith, Mormons bok, 1 Nephi 1-5

1. Om Joseph Smith, uppenbarelser och Mormons bok. Kan man veta att Gud kallade Joseph och att Mormons bok är sann?  2. Överblick av 1 Nephi 1-7.

Vägvisaren

En tecknad, informativ och rolig  sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Herren kallar Lehi som profet

1 Nephi 1:4-6

Profeten Lehi varna folket i Jerusalem

1 Nephi 1:7-20

Nyckelskriftställe

1 Nephi 3:7

 Och det hände sig att jag, Nephi, sa till min far: ”Jag ska gå och göra det som Herren har befallt, för jag vet att Herren inte ger människobarnen några befallningar utan att bereda en utväg för dem att utföra det som han befaller dem.”

 

Lehis familj befalls att lämna Jerusalem

1 Nephi 1-2

Lehis familj rådgör om att lämna Jerusalem

1 Nephi 2:1-3

Lehis familj beger sig ut i ödemarken 

1 Nephi 2:4-7

Nephi leds av Anden att få mässingsplåtarna

1 Nephi 3-5

Nephi ber för Laman och Lemuel.

1 Nephi 2:8-24

För lärare: Veckans läsning

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Viktiga verser

som du inte vill missa

Född av goda föräldrar, gynnats av Herren.

1 Nephi 1:1

"Då jag, Nephi, är född av goda föräldrar har jag fått en del undervisning i all min fars lärdom. Och fastän jag har erfarit många lidanden under min levnads lopp, har jag ändå storligen gynnats av Herren i alla mina dagar. ​

Herrens ömma barmhärtighet

1 Nephi 1:20

"Herrens ömma barmhärtighet är över alla dem som han har utvalt på grund av deras tro, så att han gör dem mäktiga, ja, ger dem kraft till befrielse."​

Hjärtats önskan är början till tro

1 Nephi 2:16, 19

"...jag, Nephi... hade stor önskan att känna till Guds hemligheter. Därför ropade jag till Herren, och se, han besökte mig och uppmjukade mitt hjärta så att jag trodde alla de ord som hade talats av min far."

"Herren talade till mig och sade: Välsignad är du Nephi för din tros skull, ty du har sökt mig flitigt med ödmjukt hjärta."

Nyckelskriftställe - Herren hjälper oss utföra befallningarna

1 Nephi 3:7

Och det hände sig att jag, Nephi, sa till min far: ”Jag ska gå och göra det som Herren har befallt, för jag vet att Herren inte ger människobarnen några befallningar utan att bereda en utväg för dem att utföra det som han befaller dem.”

Gå framåt, ledd av Anden.

1 Nephi 4:6-7

"Och jag leddes av Anden utan att på förhand veta vad jag skulle göra. Ändå gick jag framåt..."

Skrifterna är värdefulla

1 Nephi 5:21

"Och vi hade hämtat uppteckningarna som Herren hade befallt oss och utforskat dem och funnit att de var värdefulla, ja, av stort värde för oss eftersom vi nu kunde bevara Herrens befallningar åt våra barn."

bottom of page