top of page
2 NEPHI 26-30
Vecka 11
11-15 mar 2024
Veckans läsning

Varje alternativ ger 1 lektions närvaro

Seminarie TV: Se på avsnitt och svara på frågan.

Dagens skriftställe: Gör minst 4 av 5 i veckan.

Veckorapporten: Gör den i slutet av veckan.

Måndag 11 mars

Seminarie TV 10

Se avsnitt

?

Besvara STV-frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 12 mars

Nyckelläroror: 2 Nephi 26:33

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 13 mars

2 Nephi 27

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 14 mars

2 Nephi 28

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 15 mars

Nyckelläror: 2 Nephi 28:30

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

Varför är 2 Nephi en viktig bok?

Boken, som skrevs av Nephi ca 570 f Kr, 30 år efter hans familj lämnade  Jerusalem, hjälper dig att förstå evangeliets grundsatser som Adams och Evas fall, Jesu Kristi försoning och handlingsfrihet. Boken är också fylld med profetior av Nephi, Jakob och Jesaja, som var särskilda vittnen om Frälsaren. De vittnar kraftfullt om Kristi mission  samt profeterar om evangeliets återställelse i de sista dagarna, om att Guds förbundsfolk skulle  och om Jesu Kristi andra ankomst och om tusenårsriket. 

Skärmavbild 2024-03-03 kl. 16.57.23.png
Veckans filmer

Om 2 Nephi 26-30

Efter att citerat färdigt Jesaja avslutar Nephi sin uppteckning genom att vittna om Frälsarens mission. Nephi inbjuder alla att komma till Kristus. Han vittnar om Mormons boks framkomst, som en del av återställelsen, och hur viktigt det är med mer av Guds ord. .

Seminarie TV 10: 2 Nephi 26-30

Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. 

Living Scriptures

En tecknad och underhållande sammanfattning av veckans läsning. 

Nyckeln till att förstå Jesaja

(5:08) John Bytheway förklarar på ett humoristiskt sätt hur man bättre kan förstå Jesaj.

För lärare: Veckans läsning

John Hilton III undervisar Book of Mormon Master om veckans läsning.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Glöm inte! 

Läs skrifterna

VARJE dag!

Nyckelskriftställe
Skärmavbild 2020-02-23 kl. 17.27.57.png

2 Nephi 26:33

För inget av denna ondska kommer från Herren, för han gör det som är gott bland människobarnen. Och han gör inget som inte är tydligt för människobarnen. Och han inbjuder dem alla att komma till honom och ta del av hans godhet. Och han avvisar ingen som kommer till honom, varken svart eller vit, träl eller fri, man eller kvinna. Och han kommer ihåg hedningen, och alla är lika inför Gud, både jude och icke-jude.

Nyckelskriftställe
Skärmavbild 2020-02-23 kl. 17.45.05.png

2 Nephi 28:30

 

För se, så säger Herren Gud: ”Jag ska ge människobarnen rad på rad, bud på bud, lite här och lite där. Och välsignade är de som hörsammar mina bud och lånar ett öra åt mitt råd, för de ska lära visdom. För åt den som ctar emot ska jag ge mer. Och från dem som säger: ’Vi har nog’, från dem ska tas även det de har.

Viktiga verser

som du inte vill missa

Underverk sker i enlighet med vår tro

2 Nephi 26:13

och att han genom den Helige Andens kraft uppenbarar sig för alla dem som tror på honom, ja, för varje nation, släkte, tungomål och folk genom mäktiga underverk, tecken och under bland människobarnen, alltefter deras tro.

2 Nephi 27:23

För se, jag är Gud, och jag är en undrens Gud. Och jag vill visa världen att jag är densamme i går, i dag och i evighet. Och jag verkar inte bland människobarnen utom i enlighet med deras tro.”

Kristus ger sitt liv för att dra alla till sig

2 Nephi 26:24

Han gör ingenting utom det som är till nytta för världen, för han älskar världen så högt att han lägger ner sitt eget liv för att kunna dra alla människor till sig. Därför befaller han ingen att inte ta del av hans frälsning.

Kom till Kristus och fritt ta del av hans frälsning

2 Nephi 26:25-28

Se, ropar han väl till någon och säger: ”Gå bort från mig?” Se, jag säger er: Nej. I stället säger han: ”Kom till mig, ni alla jordens ändar, bköp mjölk och honung utan pengar och för intet.”  Se, har han befallt någon att gå bort från synagogorna eller bort från bönehusen? Se, jag säger er: Nej. Har han befallt någon att inte ta del av hans frälsning? Se, jag säger er: Nej. I stället har han gett den fritt åt alla människor. Och han har befallt sitt folk att de ska förmå alla människor att omvända sig. Se, har Herren befallt någon att inte ta del av hans godhet? Se, jag säger er: Nej. I stället har alla människor samma förmån, den ene som den andre, och ingen förmenas.

Nyckelskriftställe: Alla är lika inför Gud

2 Nephi 26:33

För inget av denna ondska kommer från Herren, för han gör det som är gott bland människobarnen. Och han gör inget som inte är tydligt för människobarnen. Och han inbjuder dem alla att komma till honom och ta del av hans godhet. Och han avvisar ingen som kommer till honom, varken svart eller vit, träl eller fri, man eller kvinna. Och han kommer ihåg hedningen, och alla är lika inför Gud, både jude och icke-jude.

Straffdomar för dem som strider mot Sion

2 Nephi 27:3

Och alla de nationer som strider mot Sion och som oroar henne ska vara som en drömsyn om natten. Ja, med dem ska det vara som när en hungrig man drömmer att han äter, men han vaknar och hans själ är tom, eller likt en törstig man som drömmer att han dricker, men han vaknar och försmäktar, och hans själ törstar. Ja, just så ska det vara med hela skaran av nationer som strider mot Sions berg.

Profetia om Mormons boks framkomst

2 Nephi 27:15-20

Men se, det ska ske att Herren Gud ska säga till den åt vilken han överlämnar boken: ”Ta dessa ord som inte är förseglade och överlämna dem till en annan så att han kan visa dem för den lärde och säga: ’Var vänlig läs detta.’ Och den lärde ska säga: ’För hit boken, så ska jag läsa dem.’” Och för att få världens beröm och för att skaffa sig vinning ska han säga detta, och inte till Guds ära. Och mannen ska säga: ”Jag kan inte föra hit boken, för den är förseglad.” Då ska den lärde säga: ”Jag kan inte läsa den.” Därför ska det ske att Herren Gud återigen överlämnar boken och dess ord till honom som inte är lärd. Och mannen som inte är lärd ska säga: ”Jag är inte lärd.” Då ska Herren Gud säga till honom: ”De lärda ska inte läsa dem, för de har förkastat dem, och jag kan utföra mitt eget verk. Därför ska du läsa de ord som jag ska ge dig.

Den lärde mannen är Dr Charles Anton som Martin Harris besökte under tiden för Mormons boks översättning. Dr Anton bekräftade för Martin att skrivtecknen som visats honom från guldplåtarna var äkta. Sedan ändrade han sig när han fick höra av Martin om hur en ängel hade överlämnat plåtarna till Joseph Smith. Joseph är den olärde mannen.

Ett underbart och förunderligt verk ska påbörjas (evangeliets återställelse och Mormons boks framkomst) 

2 Nephi 27:25-26

Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men har fjärmat sitt hjärta långt ifrån mig, och deras fruktan för mig består i inlärda människobud – ska jag därför påbörja ett underbart verk bland detta folk, ja, ett underbart och förunderligt verk. För deras visas och lärdas visdom ska förgås, och deras förståndigas förstånd ska döljas.

Den effekt Mormons bok har på människor

2 Nephi 27:29-30

Och på den dagen ska de döva höra bokens ord, och de blindas ögon ska se ut ur dunkel och ut ur mörker. Och de ödmjuka ska också tillväxa, och deras glädje ska vara i Herren, och de fattiga bland människor ska glädjas i Israels Helige.

Falska kyrkor i de sista dagarna 

2 Nephi 28:3-6

För det ska ske på den dagen att de kyrkor som är upprättade, men inte åt Herren, ska säga, den ena till den andra: ”Se jag, jag är Herrens.” Och de andra ska säga: ”Jag, jag är Herrens.” Och så ska alla säga som har upprättat kyrkor, men inte åt Herren. Och de ska strida med varandra. Och deras präster ska strida med varandra, och de ska undervisa med sin lärdom och förneka den Helige Anden, som inger vad de ska säga. Och de förnekar Guds, Israels Heliges, makt, och de säger till folket: ”Lyssna till oss och hör vår lära. För se, det finns ingen Gud i dag, för Herren och Återlösaren har utfört sitt verk, och han har gett sin makt åt människor. Se, lyssna till min lära. Om någon säger att ett underverk utförts av Herrens hand så tro det inte. För i dag är han inte en underverkens Gud, han har utfört sitt verk.”

Många försöker ursäkta sina synder

2 Nephi 28:7-9

"Ja, och det skall finnas många som skall säga: Ät, drick och var glada, ty i morgon skall vi dö och det skall gå oss väl. Och det skall även finnas många som skall säga: Ät, drick och var glada, men frukta ändå Gud – han ursäktar om vi begår en liten synd. Ja, ljug litet, dra fördel av någon för hans ords skull, gräv en grop för din nästa. Det finns inget ont i det. Och gör allt detta, ty i morgon skall vi dö. Och om så är att vi är skyldiga kommer Gud att ge oss några rapp, och till sist skall vi bli frälsta i Guds rike. Ja, och det skall finnas många som på detta sätt skall lära ut falska, fåfänga och dåraktiga lärosatser och bli uppblåsta i sina hjärtan och som skall försöka att i djupet dölja sina rådslag för Herren. Och deras gärningar skall göras i mörkret."

Högmodets stora synd

2 Nephi 28:12-15

På grund av högmod och på grund av falska lärare och falska lärosatser har deras kyrkor blivit fördärvade, och deras kyrkor har upphöjt sig. På grund av högmod är de uppblåsta. De plundrar de fattiga för sina fina helgedomars skull. De plundrar de fattiga för sina fina kläders skull, och de förföljer de ödmjuka och de i hjärtat fattiga eftersom de är uppblåsta i sitt högmod. De går styvnackade och med högburet huvud. Ja, på grund av högmod och ogudaktighet och avskyvärdheter och hor har de alla gått vilse utom några få som är Kristi ödmjuka efterföljare. Men dessa leds i många fall till att fela eftersom de undervisas enligt människobud. O de visa och de lärda och de rika som är uppblåsta i hjärtats högmod, och alla de som predikar falska lärosatser, och alla de som bedriver hor och förvränger Herrens rätta väg. ”Ve, ve, ve dem”, säger Herren Gud den Allsmäktige, ”för de ska kastas ner till helvetet”!

Djävulen rasar i människornas hjärtan

2 Nephi 28:20-22

För se, på den dagen ska han rasa i människobarnens hjärtan och hetsa dem till vrede mot det som är gott. Och andra kommer han att lugna och invagga i köttslig ro så att de säger: ”Allt är väl i Sion, ja, Sion blomstrar, allt är väl.” Och på så sätt bedrar djävulen deras själar och leder dem varsamt ner till helvetet. Och se, andra för han bort med smicker och säger dem att det inte finns något helvete. Och han säger till dem: ”Jag är ingen djävul, för det finns ingen” – och så viskar han i deras öron till dess han har bundit dem med sina hemska bojor från vilka ingen befrielse finns.

Nyckelskriftställe: Gud ger oss insikt lite i taget

2 Nephi 28:30

För se, så säger Herren Gud: ”Jag ska ge människobarnen rad på rad, bud på bud, lite här och lite där. Och välsignade är de som hörsammar mina bud och lånar ett öra åt mitt råd, för de ska lära visdom. För åt den som tar emot ska jag ge mer. Och från dem som säger: ’Vi har nog’, från dem ska tas även det de har.

Mormons bok är ett bevis för att Gud kommer ihåg alla nationer

2 Nephi 29:8-9

Varför knotar ni över att ni ska få mera av mitt ord? Vet ni inte att två nationers vittnesbörd är för er ett bevis på att jag är Gud och att jag kommer ihåg den ena nationen lika väl som den andra? Därför talar jag samma ord till den ena nationen som till den andra. Och när de två nationerna kommer samman ska även de två nationernas vittnesbörd komma samman. Och jag gör detta så att jag kan bevisa för många att jag är densamme i går, i dag och i evighet och att jag sänder ut mina ord efter mitt eget behag. Och ni ska inte tro att jag, för att jag har sagt ett bord, inte kan säga ett ord till, för mitt verk är ännu inte fullbordat. Det blir det inte heller förrän människosläktet är till ända, inte heller från den stunden och för evigt.

Vi döms efter det som står skrivet alla de böcker som Gud inspirerar oss att skriva 

2 Nephi 29:11

För jag befaller alla människor, både i öster och i väster och i norr och i söder och på havets öar, att de ska skriva de ord som jag talar till dem. För enligt de böcker som ska skrivas ska jag döma världen, varje människa efter hennes gärningar, enligt det som är skrivet.

Judarna ska börja tro på Kristus i de sista dagarna

2 Nephi 30:7

Och det ska ske att judarna som är förskingrade också ska börja tro på Kristus. Och de ska börja insamlas i hela landet, och alla som tror på Kristus ska även bli ett behagligt folk.

Förhållanden under tusenårsriket

2 Nephi 30:12-13 - Frid bland alla skapade varelser

Och då ska vargen bo med lammet, och leoparden ska ligga tillsammans med killingen, och kalven och det unga lejonet och gödboskapen ska vara tillsammans, och ett litet barn ska leda dem. Och kon och björnen ska beta, deras ungar ska ligga ner tillsammans och lejonet ska äta hö liksom oxen. 

2 Nephi 30:15 - Jorden full av kunskap om Herren

Ingenstans på mitt heliga berg ska man då göra vad ont och fördärvligt är, för jorden ska vara full av kunskapen om Herren, liksom vattnen täcker havet.

2 Nephi 30:17 - Mörkrets gärningar ska uppenbaras

17 Det finns inget som är hemligt som inte ska uppenbaras. Det finns ingen mörkrets gärning som inte ska komma fram i ljuset, och det finns inget som är förseglat på jorden som inte ska upplåtas.

2 Nephi 30:18 - Satan utan makt

Därför ska allt som har uppenbarats för människobarnen uppenbaras på den dagen, och Satan ska under lång tid inte längre ha makt över människobarnens hjärtan.

bottom of page