top of page
Registrering & Kurskrav
Institutet - Våren 2024

Registrering

Välkommen till vårterminen 2024 där de flesta klasser kommer att studera Återställelsens grunder.

Om du är unga vuxen, ålder 18-30, klicka på länken nedan för att registrera dig. OBS: Du behöver ditt LDS konto för att kunna logga in.

Registrering till kursen

Krav för godkänd kurs

För att få godkänt för läsårets kurser krävs det följande av dig som elev:

1. Läsa kapitlen till varje lektion.

2. Vara närvarande på minst 75% av lektionerna.

3. Svara på frågorna under "Höj nivån på kunskapen" (se nedan). Detta görs på både höst- och vårterminen.

Höj nivån på kunskapen

Den här övningen består av studiefrågor som är viktiga komplement till ditt klassdeltagande och studier av det tilldelade materialet. Genom att arbeta på svaren på de här frågorna under kursens gång när du studerar, tillämpar, skriver ner och berättar om principer och lärosatser kan du stärka ditt vittnesbörd och fördjupa din omvändelse till Jesu Kristi evangelium.

 

Utifrån lärosatserna, principerna och informationen du har studerat och tillämpat under kursen svarar du på TRE av de följande sju frågorna. (Din lärare kan tilldela dig specifika frågor.) Ha förslagen i avsnittet ”Svar” nedan i åtanke när du formulerar ditt svar. Var redo att berätta vad du har studerat och tillämpat genom att ta med svaren till lektionen under de schemalagda repetitionerna. 

Frågor 

1. Hur har du lärt känna din Fader i himlen bättre? 

2. Vad har hjälpt dig att bättre förstå och lita på Jesus Kristus och hans försoning? 

3. Hur har ditt vittnesbörd om evangeliets återställelse stärkts? 

4. Vad har hjälpt dig att bli bättre kvalificerad för templets välsignelser? 

5. Vilka sanningar i den här kursen har välsignat ditt liv? 

6. Hur har du stärkt ditt vittnesbörd om __________? (Läraren anger principen eller läran för den här frågan.) 

7. Hur har ditt liv förbättrats tack vare att du har fördjupat din kunskap om__________? (Välj EN av följande läror.) 

• Gudomen 

• Frälsningsplanen 

• Jesu Kristi försoning 

• Återställelsen 

• Profeter och uppenbarelse 

• Prästadömet och prästadömsnycklar 

• Förrättningar och förbund 

• Äktenskap och familj 

• Buden 

Svar 

 

Som hjälp att komma igång, här kommer några förslag på tankar du kan ta med i dina svar: 

• Ange en lära som har blivit mer meningsfull för dig medan du har deltagit i den här kursen. 

• Förklara läran med egna ord, skriftställen eller levande profeters ord. 

• Berätta om en upplevelse nyligen när du har känt lärans kraft i ditt liv. • Berätta om hur din upplevelse har fördjupat din omvändelse till Kristi evangelium. 

Obs: Om du har särskilda behov, funktionshinder eller hälsorelaterade begränsningar, tala med din lärare så att han eller hon kan skapa de förutsättningar du behöver för att utföra övningen.

Skärmavbild 2024-01-06 kl. 23.57.17.png

Återställelsens grunder

Skärmavbild 2024-01-06 kl. 23.42.03.png
bottom of page