top of page
2 NEPHI 20-25
Vecka 10
4-8 mar 2024
Veckans läsning

Varje alternativ ger 1 lektions närvaro

Seminarie TV: Se på avsnitt och svara på frågan.

Dagens skriftställe: Gör minst 4 av 5 i veckan.

Veckorapporten: Gör den i slutet av veckan.

Måndag 4 mars

Seminarie TV 9

Se avsnitt

?

Besvara STV-frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 5 mars

2 Nephi 21-24

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 6 mars

Repetition: Nyckelskriftställen

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 7 mar

Utvärdera ditt lärande

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 8 mar

2 Nephi 25

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

Varför är 2 Nephi en viktig bok?

Boken, som skrevs av Nephi ca 570 f Kr, 30 år efter hans familj lämnade  Jerusalem, hjälper dig att förstå evangeliets grundsatser som Adams och Evas fall, Jesu Kristi försoning och handlingsfrihet. Boken är också fylld med profetior av Nephi, Jakob och Jesaja, som var särskilda vittnen om Frälsaren. De vittnar kraftfullt om Kristi mission  samt profeterar om evangeliets återställelse i de sista dagarna, om att Guds förbundsfolk skulle  och om Jesu Kristi andra ankomst och om tusenårsriket. 

nephi jesaja.jpeg
Veckans filmer

Om 2 Nephi 20-25

Nephi sammanfattar varför han finner så mycket glädje i Jesajas ord: för att de hjälper oss stå emot högmod och riktar våra blickar mot Messias - den enda som kan rädda oss från synd och död.

Seminarie TV 9: 2 Nephi 20-25

Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. 

Living Scriptures

En tecknad och underhållande sammanfattning av veckans läsning. 

Nyckeln till att förstå Jesaja

(5:08) John Bytheway förklarar på ett humoristiskt sätt hur man bättre kan förstå Jesaj.

För lärare: Veckans läsning

John Hilton III undervisar Book of Mormon Master om veckans läsning.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Glöm inte! 

Läs skrifterna

VARJE dag!

Viktigt att förstå när du läser: Varför citeras profeten Jesaja så mycket?

Jesaja, som levde ca 700 f Kr, profeterade mycket om Messias ankomst, verksamhet och försoning.

1 Nephi 5:21  Mässingsplåtarna, med Jesajas ord, är av stort värde. De hjälper oss bevara Herrens befallningar åt våra barn.

1 Nephi 19:23  Nephi stärker sin familjs tro på Återlösaren genom att läsa Jesaja ord för dem (Jesaja vittnar om Kristus). Nephi tillämpade all helig skrift på sig.

2 Nephi 6:4-5  Jesaja talar om de ting som är och som skall komma. Mycket av det han säger kan tillämpas av oss.

2 Nephi 11:2, 8  Nephi gläds åt Jesajas ord. De kan tillämpas på alla människor.

3 Nephi 23:1  Jesus säger att Jesajas ord är stora.

Viktiga verser

som du inte vill missa

Profetia: Joseph Smith och kyrkans återställelse

2 Nephi 21:1-2, 10-12

"Och ett skott skall skjuta fram ur Isais stam, och en gren skall växa fram ur hans rötter. Och på honom skall Herrens Ande vila...

Och på den dagen skall det finnas en Isais rot som står som ett baner för folken. Dit skall icke-judarna söka sig, och hans vila skall vara härlig. Och det skall ske på den dagen att Herren för andra gången åter skall sträcka ut sin hand för att... återvinna den återstod av sitt folk som finns kvar. Och han skall resa upp ett baner för nationerna och skall samla Israels fördrivna och samla in Judas förskingrade från jordens fyra hörn."  ​

Kristus är "Isais stam". Joseph Smith är "skott" och "rot" från Isais stam. Det "baner" som ska uppresas är Jesus Kristi kyrka i de sista dagarna, återupprättad för att samla in Israels folk (genom missionärs- och tempelarbete). Se även L&F 113:1-6.

Profetia: Tusenårsriket

2 Nephi 21:6-9

"Även vargen skall bo tillsammans med lammet... Och kon och björnen skall gå och beta... Och dibarnet skall leka invid huggormens hål...De skall inte göra vad ont och fördärvligt är på hela mitt heliga berg, ty jorden skall vara full av kunskapen om Herren, liksom vattnen täcker havet."  ​

Ingen okunnighet eller mörker när Herren regerar på jorden under tusenårsriket.

Profetia: Lucifers fall

2 Nephi 24:12-19

"Hur har du inte fallit från himlen, o Lucifer, du morgonrodnadens son! Hur har du inte fällts till marken, du som försvagade nationerna! Ty du sade i ditt hjärta: Jag skall stiga upp till himlen, jag skall upphöja min tron ovanför Guds stjärnor, jag skall även sätta mig på gudaförsamlingens berg längst uppe i norr. Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall bli lik den Allrahögste. Dock skall du föras ned till helvetet, längst ned i gropen. De som ser dig skall titta noga på dig och skall betrakta dig och säga: Är detta den man som kom jorden att darra, som kom riken att skaka, och som förvandlade jorden till en vildmark och ödelade dess städer, och som inte öppnade sina fångars hus? Nationernas alla kungar, ja, allesammans, ligger med ära, var och en i sitt eget hus. Men du är utkastad ur din grav likt en avskyvärd gren."  ​

Denna profetia handlar både om Lucifers och Babylons (den ogudaktiga världens) fall​.

Varför Nephi citerar Jesaja (en av orsakerna)

2 Nephi 23:12-19

"Därför skriver jag [Jesajas ord] till mitt folk, till alla dem som i framtiden får del av det jag skriver, så att de må känna till Guds straffdomar, att de drabbar alla nationer enligt det ord som han har talat."  

Nephi gläds åt Jesajas ord - de är tydliga

2 Nephi 25:4-5, 7

"Ty även om Jesajas ord inte är tydliga för er är de ändå tydliga för alla dem som är fyllda av profetians ande... Ty se, min själ gläds åt att tala tydligt till mitt folk så att de kan få kunskap. Ja, och min själ gläds åt Jesajas ord... jag fortsätter med min egen profetia på mitt tydliga sätt vilket jag vet att ingen kan missförstå."  

Jesajas ord har stort värde för oss idag

2 Nephi 25:8

"Därför är [Jesajas ord] av värde för människobarnen, och den som tror att de inte är det, till honom skall jag tala särskilt och begränsa mina ord till mitt eget folk. Ty jag vet att de skall bli av stort värde för dem i de sista dagarna, ty på den dagen skall de förstå dem. Därför, för deras bästa, har jag skrivit dem."  

Vi är frälsta genom Guds nåd

2 Nephi 25:23

"Ty vi arbetar flitigt med att skriva för att förmå våra barn, och likaså våra bröder, att tro på Kristus och att förlikas med Gud. Ty vi vet att det är genom nåd vi blir frälsta, sedan vi har gjort allt vi kan göra."

Vi talar om Kristus

2 Nephi 25:26

"Och vi talar om Kristus, vi gläds i Kristus, vi predikar om Kristus, vi profeterar om Kristus, och vi skriver i enlighet med våra profetior så att våra barn skall kunna veta till vilken källa de kan se för att få förlåtelse för sina synder."

bottom of page