top of page
2 NEPHI 11-19
Vecka 9
26 feb-1 mar 2024
Veckans läsning

Varje alternativ ger 1 lektions närvaro

Seminarie TV: Se på avsnitt och svara på frågan.

Dagens skriftställe: Gör minst 4 av 5 i veckan.

Veckorapporten: Gör den i slutet av veckan.

Måndag 26 feb

Seminarie TV 8

Se avsnitt

?

Besvara STV-frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 27 feb

2 Nephi 11

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 28 feb

2 Nephi 12-15

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 29 feb

2 Nephi 16

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 1 mars

2 Nephi 17-19

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

Varför är 2 Nephi en viktig bok?

Boken, som skrevs av Nephi ca 570 f Kr, 30 år efter hans familj lämnade  Jerusalem, hjälper dig att förstå evangeliets grundsatser som Adams och Evas fall, Jesu Kristi försoning och handlingsfrihet. Boken är också fylld med profetior av Nephi, Jakob och Jesaja, som var särskilda vittnen om Frälsaren. De vittnar kraftfullt om Kristi mission  samt profeterar om evangeliets återställelse i de sista dagarna, om att Guds förbundsfolk skulle  och om Jesu Kristi andra ankomst och om tusenårsriket. 

nephi-psalm2.jpeg
Veckans filmer

Om 2 Nephi 11-19

Nephi citerar Jesaja för att undervisa sitt folk om de straffdomar som drabbar Israels folk när de väljer bort Herren i sina liv. Jesaja tydliggör också behovet av en Frälsare. Detta ser vi i veckans kapitel som handlar mycket om forna Israels ondska och beroende av världslig styrka, hellre än den styrka som kommer genom Messias, den sanne kungen.

Seminarie TV 8: 2 Nephi 6-10

Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. 

Living Scriptures

En tecknad och underhållande sammanfattning av veckans läsning. 

Nyckeln till att förstå Jesaja

(5:08) John Bytheway förklarar på ett humoristiskt sätt hur man bättre kan förstå Jesaj.

För lärare: Veckans läsning

John Hilton III undervisar Book of Mormon Master om veckans läsning.

Glöm inte! 

Läs skrifterna

VARJE dag!

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Viktigt att förstå när du läser: Varför citeras profeten Jesaja så mycket?

Jesaja, som levde ca 700 f Kr, profeterade mycket om Messias ankomst, verksamhet och försoning.

1 Nephi 5:21  Mässingsplåtarna, med Jesajas ord, är av stort värde. De hjälper oss bevara Herrens befallningar åt våra barn.

1 Nephi 19:23  Nephi stärker sin familjs tro på Återlösaren genom att läsa Jesaja ord för dem (Jesaja vittnar om Kristus). Nephi tillämpade all helig skrift på sig.

2 Nephi 6:4-5  Jesaja talar om de ting som är och som skall komma. Mycket av det han säger kan tillämpas av oss.

2 Nephi 11:2, 8  Nephi gläds åt Jesajas ord. De kan tillämpas på alla människor.

3 Nephi 23:1  Jesus säger att Jesajas ord är stora.

Viktiga verser

som du inte vill missa

Varför är Jesajas ord så viktiga?

2 Nephi 11:2, 8

"Och nu skriver jag, Nephi, mer av Jesajas ord, ty min själ gläds åt hans ord. Ty jag skall tillämpa hans ord på mitt folk, och jag skall sända ut dem till alla mina barn, ty han såg i sanning min Återlösare, alldeles som jag har sett honom. Och även min bror Jakob har sett honom."

"Och nu skriver jag ned några av Jesajas ord så att var och en av mitt folk som ser dessa ord skall kunna lyfta sitt hjärta och glädjas för alla människors skull. Dessa är nu hans ord, och ni kan tillämpa dem på er själva och på alla människor.

1 Nephi 5:21

"Mässingsplåtarna som innehåll Jesajas ord... "ja, av stort värde för oss eftersom vi nu kunde bevara Herrens befallningar åt våra barn."

1 Nephi 19:23

"Men för att än mer kunna förmå dem att tro på Herren sin Återlösare läste jag för dem det som skrivits av profeten Jesaja. Ty jag tillämpade all helig skrift på oss för att det skulle kunna vara oss till nytta och lärdom."

2 Nephi 6:4-5

"Och se, nu vill jag tala till er om de ting som är och som skall komma. Därför skall jag läsa Jesajas ord för er. Och dessa är de ord som min bror har önskat att jag skall tala till er... Och de ord som jag nu skall läsa är de som Jesaja talade rörande hela Israels hus. Därför kan de tillämpas på er, ty ni är av Israels hus. Och det finns mycket som Jesaja har talat som kan tillämpas på er, eftersom ni är av Israels hus."

 

3 Nephi 23:1

 

Jesus säger: "Ja, en befallning ger jag er att ni noggrant skall utforska dessa uppteckningar, ty Jesajas ord är stora."

Jesaja ser templet i vår tid

2 Nephi 12:2-3

"Och det skall ske i de sista dagarna, när det berg där Herrens hus är skall stå grundat högst uppe bland bergen och vara upphöjt över höjderna, och alla nationer skall strömma dit. Och många folk skall gå ut och säga: Kom, och låt oss dra upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Och han skall undervisa oss om sina vägar, och vi skall vandra på hans stigar. Ty från Sion skall lagen utgå och Herrens ord från Jerusalem."

 

Dåliga nyheter för de högmodiga och fåfänga (Sions döttrar)

2 Nephi 13:16-21

"Eftersom Sions döttrar är så högdragna och går med rak hals och lättsinniga ögon och går där och trippar och pinglar med sina fotringar, därför skall Herren slå Sions döttrars hjässor med skorv, och Herren skall blotta deras nakenhet. På den dagen skall Herren ta bort glansen från deras pinglande prydnader och näthuvor och runda smycken... Och det skall ske att där skall vara stank i stället för vällukt, trasa i stället för gördel och skallighet i stället för väl uppsatt hår och hölje av säckväv i stället för bröstduk, brännmärken i stället för skönhet... hon skall vara övergiven och skall sitta på marken."

Kyrkan (med dess tempel) skyddar oss

2 Nephi 14:5-6

"Och Herren skall över varje Sions bergs boning och över hennes församlingar skapa en molnsky och rök om dagen och skenet av en flammande eld om natten, ty över all Sions härlighet skall det finnas ett värn. Och där skall finnas ett tabernakel som ger skugga om dagen mot hettan och som är en fristad och ett skydd mot storm och mot regn."

 

Ve dem som jagar efter starka drycker

2 Nephi 15:11, 22

"Ve dem som stiger upp tidigt på morgonen för att kunna jaga efter starka drycker, som fortsätter intill natten och berusar sig med vin!... Ve dem som är mäktiga i att dricka vin och som är duktiga i att blanda starka drycker."

 

Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont

2 Nephi 15:20
"Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!"

Jesaja ser sin Återlösare

2 Nephi 16:1, 5
"I det år då kung Ussia dog såg jag även Herren sitta på en tron, hög och upphöjd... ty mina ögon har sett Konungen, Härskarornas Herre."​

 

Utan tro kan vi inte bestå

2 Nephi 17:9

"Om ni inte vill tro, skall ni förvisso inte bestå."

 

Profetia: Jungfrun Maria ska föda Messias

2 Nephi 17:14

"Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, en jungfru skall bli med barn och skall föda en son och skall ge honom namnet Immanuel."

Sök er till skrifterna

2 Nephi 18:19-20

"... borde inte ett folk då söka sig till sin Gud för levande för att höra från de döda? Sök er till lagen och till vittnesbördet [= skrifterna, enligt Joseph Smith]!"  

 

Profetia: Ett barn blir oss fött

2 Nephi 19:2, 6

"Det folk som vandrat i mörker har sett ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land har ljuset strålat...  För ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans axlar skall herradömet vila, och hans namn skall vara: Underbar, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste."  

 

Ledares dåliga exempel

2 Nephi 19:16

"För detta folks ledare får dem att fela, och de som låter leda sig av dem går under."  ​

2 Nephi 20:12

"Ve dem som stadgar orättfärdiga stadgar och som skriver betungande påbud som de har stadfäst, för att förneka de behövande rättvisa och beröva de fattiga i mitt folk deras rätt, så att änkor kan bli deras byte och så att de kan plundra de faderlösa!"​

Detta är den avgörande orsaken till Israels folks undergång: Gud krävde rättvisa och skydd för de fattiga - ett "andligt" välfärdssamhälle. När de behövande istället plundrades och utnyttjades av de i maktposition upptändes Guds vrede.

bottom of page