top of page
1 NEPHI 6-10
Vecka 3
 15-21 jan 2024
Veckans läsning

Varje alternativ ger 1 lektions närvaro

Seminarie TV: Se på avsnitt och svara på frågan.

Dagens skriftställe: Gör minst 4 av 5 i veckan.

Veckorapporten: Gör den i slutet av veckan.

Måndag 15 jan

Seminarie TV 2

Se avsnitt

?

Besvara STV-frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 16 jan

Förvärva andlig insikt, del 3

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 17 jan

1 Nephi 6-7

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 18 jan

1 Nephi 8

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 19 jan

1 Nephi 9-10

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

Introduktion 

Lehis dröm – med ledstången av järn, mörkrets dimmor, den rymliga byggnaden och trädet med den ”mycket söta” frukten – är en inspirerande inbjudan att ta emot välsignelserna av Frälsarens kärlek och försoningsoffer. Men för Lehi handlade den här synen också om hans familj: ”Tack vare det jag har sett har jag anledning att glädjas i Herren för Nephis skull och likaså för Sams … Men se, för er skull, Laman och Lemuel, fruktar jag storligen” (1 Nephi 8:3–4). När Lehi hade beskrivit sin syn vädjade han till Laman och Lemuel ”att de skulle hörsamma hans ord, så att Herren kanske skulle vara barmhärtig mot dem” (1 Nephi 8:37). Även om du har studerat Lehis syn många gånger, tänk den här gången på den på samma sätt som Lehi gjorde – tänk på någon du älskar. När du gör det får tryggheten i ledstången av järn, farorna med den rymliga byggnaden och sötman i frukten en ny innebörd. Du förstår också på ett djupare plan ”[den ömsinta förälderns] hela känsla” som fick den här anmärkningsvärda synen.

lehi_with_tree_of_life.webp
Veckans filmer

Seminarie TV 2: 1 Nephi 6-10

Med hjälp av ungdomar från Bolliaden sammanfattar Louis Herrey veckans läsning

Vägvisaren

En tecknad, informativ och rolig  sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Ismaels familj följer med Lehis familj

1 Nephi 7

Lehi ser en syn om livets träd

1 Nephi 8

Glöm inte! 

Läs skrifterna

VARJE dag!

Glädje från frukten av livets träd

Marcus Brändh ger en tanke från 1 Nephi 8.

För lärare: Veckans läsning

John Hilton III undervisar Book of Mormon Master om veckans läsning.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Viktiga verser

som du inte vill missa

Nephis hela avsikt är att hjälpa oss komma till Gud

1 Nephi 6:4-5

"För hela min avsikt är att förmå människor att komma till Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud och bli frälsta. Därför skriver jag inte sådant som behagar världen, utan sådant som behagar Gud och dem som inte är av världen."

 

Herren kan göra allt om vi tror på honom

1 Nephi 7:12

"Herren kan göra allt enligt sin vilja för människobarnen om det är så att de utövar tro på honom."

 

Förlåter vi uppriktigt?

1 Nephi 7:21

"Och det hände sig att jag uppriktigt förlät dem allt de hade gjort, och jag uppmanade dem att de skulle be Herren sin Gud om förlåtelse."

Frukten på livets träd = Guds kärlek

1 Nephi 8:11-12

"... jag såg ett träd vars frukt var begärlig eftersom den gjorde människan lycklig... jag gick fram och åt av dess frukt... sötare än allt annat jag någonsin tidigare smakat... och dess vithet överträffade allt jag någonsin hade sett... fyllde den min själ med mycket stor glädje... mer begärlig än all annan frukt."

1 Nephi 11:21-23

"Förstår du vad trädet betyder som din far såg?... Ja, det är Guds kärlek som utgjuts i människobarnens hjärtan. Därför är den det mest begärliga av allt... och det mest glädjande för själen."

 

Ledstången av järn = Guds ord

1 Nephi 8:19

"Och jag såg en ledstång av järn, och den sträckte sig längs flodens strand och ledde till trädet bredvid vilket jag stod."​

1 Nephi 8:24 (30)

"... och de kom fram och grep tag i änden på ledstången av järn. Och de strävade framåt genom mörkrets dimma och klamrade sig fast vid ledstången av järn, ända till dess de kom fram och åt av trädets frukt."​

1 Nephi 11:25

"...  ledstången av järn som min far hade sett var Guds ord som ledde till källan med levande vatten, eller till livets träd."

 

Mörkrets dimma = frestelser

1 Nephi 8:23

"Och det hände sig att en mörkrets dimma uppstod, ja, en mycket tät mörkrets dimma, så att de som börjat gå på stigen gick vilse så att de vandrade bort och gick förlorade."

 

Stor och rymlig byggnad = världens högmod

1 Nephi 8:26-27

"... en stor och rymlig byggnad, och den stod liksom i luften, högt över marken. Och den var fylld med människor... och deras sätt att klä sig var utsökt. Och de föreföll håna och peka finger åt dem som hade kommit fram och som åt av frukten."

1 Nephi 11:35

"...den stora och rymliga byggnaden var världens högmod och den föll, och dess fall var mycket stort... Så skall alla... förgöras som kämpar mot Lammets tolv apostlar."

 

Bry dig inte om de som pekar finger

1 Nephi 8:33-34

"Och stor var skaran som gick in i den främmande byggnaden. Och sedan de kommit in i byggnaden pekade de hånfullt finger åt mig och även åt dem som åt av frukten. Men vi gav inte akt på dem...Ty alla som gav akt på dem hade avfallit."

 

Föräldrars kärleksfulla undervisning

1 Nephi 8:37

"Och [Lehi] förmanade dem sedan med en ömsint förälders hela känsla att de skulle hörsamma hans ord, så att Herren kanske skulle vara barmhärtig mot dem"

 

Herren vet allt

1 Nephi 9:6

"Men Herren vet allt från begynnelsen. Därför bereder han en utväg att utföra alla sina verk bland människobarnen, ty se, han har all makt att uppfylla alla sina ord. Och så är det. Amen."

Lehi profeterar om Messias ankomst

1 Nephi 10:4-6

"Ja, sex hundra år från den tid då min far lämnade Jerusalem skulle Herren Gud uppresa en profet bland judarna – ja, en Messias...en världens Frälsare... profeterna... hade vittnat om dessa ting rörande denne Messias... Därför befann sig hela människosläktet i ett förlorat och i ett fallet tillstånd, och skulle evigt så förbli om de inte förlitade sig på denne Återlösare."

 

Nephi ÖNSKADE att få ett vittnesbörd om Kristus - genom Anden

1 Nephi 10:17 (2:16; 11:1)

"... sedan jag, Nephi, hade hört alla min fars ord om det han sett i en syn, och likaså det han talade genom den Helige Andens kraft, den kraft som han fick genom tro på Guds Son – och Guds Son var den Messias som skulle komma – önskade jag, Nephi, att även jag skulle få se och höra och veta allt detta genom den Helige Andens kraft, vilken är Guds gåva till alla dem som flitigt söker honom..."

bottom of page