top of page
2 NEPHI 31-33
Vecka 12
18-22 mar 2024
Veckans läsning

Varje alternativ ger 1 lektions närvaro

Seminarie TV: Se på avsnitt och svara på frågan.

Dagens skriftställe: Gör minst 4 av 5 i veckan.

Veckorapporten: Gör den i slutet av veckan.

Måndag 18 mars

Seminarie TV 11

Se avsnitt

?

Besvara STV-frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 19 mars

2 Nephi 31

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 20 mars

2 Nephi 32

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 21 mars

Nyckelläror: 2 Nephi 32:2

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 22 mars

Nyckelläror: 2 Nephi 32:8-9

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

bmvl_season_2_gold_plates.webp
Veckans filmer

Sammanfattning

Nephi avslutar sin uppteckning genom att vädja till oss alla att följa Kristi lära: tro, omvända oss, döpa oss, lyssna till Andens vägledning och sträva ståndaktigt framåt. Nephi vill även att vi ska "mätta oss med Kristi ord" (32:3) och aldrig tröttna på att be (32:8-9). Tills sist skriver han att om vi tror på Kristi ord kommer vi att tro på det som Nephi skriver - för han vittnar i sanning om Kristus.

Seminarie TV 10: 2 Nephi 26-30

Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. 

Living Scriptures

En tecknad och underhållande sammanfattning av veckans läsning. 

2 Nephi 31-32: Nephi undervisar Kristi lära

(5:17) Varför döptes Jesus? Vad är vägen jag behöver vandra för att komma tillbaks till Gud?

2 Nephi 33: Nephis sista vittnesbörd

(2:20) Nephi säger att skrifterna innehåller Kristi ord. Vi bör följa dem, för de lär oss att göra gott.

Nyckelskriftställe
feast-on-the-word-of-god-daily.jpg

2 Nephi 32:3

 

Änglar talar genom den Helige Andens kraft. Därför talar de Kristi ord. Därför sa jag till er: ”Mätta er med Kristi ord”, för se, Kristi ord ska tillkännage för er allt ni bör göra.​

Nyckelskriftställe
39944.jpg

2 Nephi 32:8-9

 

Och nu, mina älskade bröder, märker jag att ni fortfarande begrundar detta i era hjärtan, och det smärtar mig att jag måste tala om detta. För om ni ville hörsamma Anden som lär människan att be skulle ni veta att ni måste be. För den onde anden lär inte människan att be utan lär henne att hon inte ska be. Men se, jag säger er att ni alltid måste be och inte tröttna, och att ni inte får göra något för Herren utan att först be till Fadern i Kristi namn att han ska helga era gärningar åt er så att era gärningar kan bli till er själs välfärd.​

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Glöm inte! 

Läs skrifterna

VARJE dag!

För lärare: Veckans läsning

John Hilton III undervisar Book of Mormon Master om veckans läsning.

Viktiga verser

som du inte vill missa

Jesus döptes för att vara lydig Faderns bud

2 Nephi 31:5-7

"Och om nu Guds Lamm, han som är helig, behöver döpas i vatten för att uppfylla all rättfärdighet, o, hur mycket mer behöver då inte vi som är oheliga döpas, ja, i vatten! Och nu vill jag fråga er, mina älskade bröder: På vilket sätt uppfyllde Guds Lamm all rättfärdighet genom att döpas i vatten? Vet ni inte att han var helig? Men trots att han är helig visar han människobarnen att han i köttet ödmjukar sig inför Fadern och betygar för Fadern att han vill vara honom lydig genom att hålla hans bud."

Porten är omvändelse och dop

2 Nephi 31:17

"Gör därför det som jag har berättat för er att jag har sett er Herre och Återlösare göra, ty detta har visats för mig av det skälet att ni skall kunna veta genom vilken port ni måste gå in. Ty porten genom vilken ni måste gå in är omvändelse och  dop med vatten, och sedan kommer era synders förlåtelse genom eld och genom den Helige Anden."

Sträva framåt med ståndaktighet i Kristus

2 Nephi 31:19-20

"Och nu, mina älskade bröder, sedan ni kommit in på den trånga och smala stigen vill jag fråga er om allt är gjort. Se, jag säger er: Nej, för ni hade inte kommit så långt utom genom Kristi ord, med orubblig tro på honom och med fullkomlig förtröstan på hans förtjänster som är mäktig att frälsa. Därför måste ni sträva framåt med ståndaktighet i Kristus, med fullkomligt klart hopp och kärlek till Gud och till alla människor. Om ni alltså strävar framåt, mättar er med Kristi ord och håller ut intill änden, se, så säger Fadern: Ni skall få evigt liv."

Nyckelskriftställe: Mätta er med Kristi ord

2 Nephi 32:3

Änglar talar genom den Helige Andens kraft. Därför talar de Kristi ord. Därför sa jag till er: ”Mätta er med Kristi ord”, för se, Kristi ord ska tillkännage för er allt ni bör göra.​

Nyckelskriftställe: Ni måste alltid be​

2 Nephi 32:8-9​

Och nu, mina älskade bröder, märker jag att ni fortfarande begrundar detta i era hjärtan, och det smärtar mig att jag måste tala om detta. För om ni ville hörsamma Anden som lär människan att be skulle ni veta att ni måste be. För den onde anden lär inte människan att be utan lär henne att hon inte ska be. Men se, jag säger er att ni alltid måste be och inte tröttna, och att ni inte får göra något för Herren utan att först be till Fadern i Kristi namn att han ska helga era gärningar åt er så att era gärningar kan bli till er själs välfärd.​

Nephi ber i tårar för sitt folk. (Hur ivriga är vi för andras välfärd i våra böner?)​

2 Nephi 33:3-4

"Men jag, Nephi, har skrivit det jag har skrivit, och jag anser det vara av stort värde, och särskilt för mitt folk. Ty jag ber ständigt för dem om dagen, och mina ögon väter min kudde om natten för deras skull. Och jag ropar till min Gud i tro, och jag vet att han skall höra mitt rop. Och jag vet att Herren Gud skall helga mina böner för mitt folks bästa. Och de ord som jag har skrivit i svaghet skall göras starka för dem, ty de förmår dem att göra gott. De berättar för dem om deras fäder, och de talar om Jesus och förmår dem att tro på honom och att hålla ut intill änden, vilket är evigt liv."

Tror vi på Kristi ord tror vi på Mormons bok - för den vittnar om honom​

2 Nephi 33:10-11

"Och nu, mina älskade bröder, och även judarna och alla ni jordens ändar: Hörsamma dessa ord och tro på Kristus. Och om ni inte tror på dessa ord så tro på Kristus. Och om ni tror på Kristus kommer ni att tro på dessa bord, ty de är Kristi ord, och han har givit dem till mig, och de lär alla människor att de skall göra gott. Och om de inte är Kristi ord så döm själva – ty Kristus skall visa er med makt och stor härlighet att de är hans ord, på den yttersta dagen. Och ni och jag skall stå ansikte mot ansikte inför hans skrank, och ni skall veta att jag har fått befallning av honom att skriva detta, trots min svaghet."

bottom of page