top of page
2 NEPHI 1-2
Vecka 6
5-9 feb 2024
Veckans läsning

Varje alternativ ger 1 lektions närvaro

Seminarie TV: Se på avsnitt och svara på frågan.

Dagens skriftställe: Gör minst 4 av 5 i veckan.

Veckorapporten: Gör den i slutet av veckan.

Måndag 5 feb

Seminarie TV 5

Se avsnitt

?

Besvara STV-frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 6 feb

2 Nephi 1

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 7 feb

Nyckelskriftställe:

2 Nephi 2:25

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 8 feb

2 Nephi 2:1-26

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 9 feb

2 Nephi 2:26-30

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

Varför är 2 Nephi en viktig bok?

Boken, som skrevs av Nephi ca 570 f Kr, 30 år efter hans familj lämnade  Jerusalem, hjälper dig att förstå evangeliets grundsatser som Adams och Evas fall, Jesu Kristi försoning och handlingsfrihet. Boken är också fylld med profetior av Nephi, Jakob och Jesaja, som var särskilda vittnen om Frälsaren. De vittnar kraftfullt om Kristi mission  samt profeterar om evangeliets återställelse i de sista dagarna, om att Guds förbundsfolk skulle  och om Jesu Kristi andra ankomst och om tusenårsriket. 

Skärmavbild 2024-01-31 kl. 23.30_edited.jpg
Veckans filmer

Seminarie TV 5: 2 Nephi 1-2

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning. 

Lehis sista undervisning

En tecknad enkel sammanfattning av veckans läsning. 

Lehi välsignar sin familj

(13:46) Lehi välsignar och undervisar sin familj. Han talar bl a om frihet i Kristus.

Om 2 Nephi 1-2

Innan Lehi dör undervisar och profeterar han för sin familj om de sista dagarna, om Adams fall och om behovet av en Frälsare.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

För lärare: Veckans läsning

John Hilton III undervisar Book of Mormon Master om veckans läsning.

Glöm inte! 

Läs skrifterna

VARJE dag!

Nyckelskriftställe

2 Nephi 2:22-25

 Vers 25:

 "Adam föll för att människorna skulle kunna bli till, och människorna är till för att de skall kunna ha glädje."

Nyckelskriftställe

2 Nephi 2:27

 "Därför är människorna fria i köttet, och allt som är lämpligt för människorna är givet åt dem. Och de är fria att välja frihet och evigt liv genom alla människors store Medlare, eller att välja fångenskap och död enligt djävulens fångenskap och makt. För han strävar efter att göra alla människor lika olyckliga som han själv är."

 

Viktiga verser

som du inte vill missa

Vakna upp, var män och skaka av er helvetets kedjor!

2 Nephi 1:13-14, 21, 23

"O, att ni ville vakna, vakna från en djup sömn, ja, från helvetets sömn och skaka av de hemska kedjor varmed ni är bundna... Vakna upp! och res er ur stoftet."

"Stå upp ur stoftet mina söner och var män, och var beslutsamma, av ett sinne och ett hjärta, förenade i allt, så att ni inte faller i fångenskap..."

"Vakna upp, mina söner! Sätt på er rättfärdighetens rustning. Skaka av de kedjor som ni är bundna med och kom fram ur dunklet och stå upp ur stoftet."

Håll buden - få framgång i landet

2 Nephi 1:20 (5:4)

"I den mån som ni håller mina bud skall ni få framgång i landet. Men i den mån som ni inte håller mina bud kommer ni att bli avskurna från min närhet."

Frälsningen kommer genom Messias

2 Nephi 2:4, 6-9

"Och vägen är beredd alltsedan människans fall, och frälsningen är fri... Därför kommer återlösningen i och genom den helige Messias, ty han är full av nåd och sanning. Se, han frambär sig själv som ett offer för synd för att uppfylla lagens syftemål för alla dem som har ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande. Hur viktigt är det därför inte att tillkännage dessa sanningar för jordens invånare så att de kan veta att intet kött kan vistas i Guds närhet utom genom den helige Messias förtjänster och barmhärtighet och nåd – han som lägger ned sitt liv i köttet och tar det åter genom Andens kraft så att han, eftersom han är den förste som skall uppstå, kan åstadkomma de dödas uppståndelse... Och de som tror på honom skall bli frälsta."

Motsats måste finnas för att handlingsfrihet ska fungera. Enda sättet att känna glädje.

2 Nephi 2:11, 13, 15-16

"Ty det måste nödvändigtvis finnas en motsats till allting. Om inte... skulle ingen rättfärdighet kunna finnas, inte heller någon ogudaktighet, inte heller någon helighet eller något elände, inte heller något gott eller något ont... Om ni säger att det inte finns någon synd säger ni också att det inte finns någon rättfärdighet. Och om det inte finns någon rättfärdighet finns det ingen lycka. Och om det inte finns vare sig rättfärdighet eller lycka finns det varken straff eller elände. Och om allt detta inte finns, finns det inte någon Gud. Och om det inte finns någon Gud finns inte vi till... Och för att hans eviga avsikter med människan skulle uppfyllas, sedan han skapat våra första föräldrar... måste det nödvändigtvis finnas en motsats, nämligen den förbjudna frukten som motsats till livetsträd, den ena söt och den andra bitter. Därför gav Herren Gud människan förmågan att handla av sig själv. Ty människan kunde inte handla av sig själv såvida hon inte lockades av den ena eller den andra."

Djävulen, en fallen ängel som söker hela mänsklighetens olycka

2 Nephi 2:17-18

"... en Guds ängel, enligt det som står skrivet, hade fallit från himlen. Därför blev han en djävul eftersom han sökte det som var ont inför Gud. Och eftersom han fallit från himlen och blivit för evigt olycklig sökte han också hela mänsklighetens olycka. Därför sade han till Eva, ja, den gamle ormen som är djävulen, vilken är alla lögners fader, sade därför: Ät av den förbjudna frukten så skall ni inte dö utan ni skall bli som Gud, med kunskap om gott och ont."

Nyckelskriftställe: Människan är till för att ha glädje (Adams fall var inget misstag)

2 Nephi 2:22-25

"Och se, om Adam inte hade brutit mot befallningen skulle han inte ha fallit, utan han skulle ha blivit kvar i Edens lustgård. Och allt som var skapat skulle ha förblivit i samma tillstånd som det var omedelbart efter skapelsen. Och det skulle ha förblivit så för evigt och ha varit utan ände. Och de skulle inte ha fått några barn varför de skulle ha förblivit i ett oskuldsfullt tillstånd: Utan glädje eftersom de inte kände till sorg och utan att göra gott eftersom de inte kände till synd. Men se, allt har gjorts enligt hans visdom som vet allt. Adam föll för att människorna skulle kunna bli till, och människorna är till för att de skall kunna ha glädje."

Nyckelskriftställe: Vi är fria att välja frihet eller fångenskap

2 Nephi 2:27

"Därför är människorna fria i köttet, och allt som är lämpligt för människorna är givet åt dem. Och de är fria att välja frihet och evigt liv genom alla människors store Medlare, eller att välja fångenskap och död enligt djävulens fångenskap och makt. Ty han strävar efter att göra alla människor lika olyckliga som han själv är.​

bottom of page