top of page
1 NEPHI 16-22
Vecka 5
29 jan - 2 feb  2024
Veckans läsning

Varje alternativ ger 1 lektions närvaro

Seminarie TV: Se på avsnitt och svara på frågan.

Dagens skriftställe: Gör minst 4 av 5 i veckan.

Veckorapporten: Gör den i slutet av veckan.

Måndag 29 jan

Seminarie TV 4

Se avsnitt

?

Besvara STV-frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 30 jan

1 Nephi 16-18: Liahona - en vägvisare i vildmarken

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 31 jan

1 Nephi 16-17: Agera i tro i svåra situationer

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 1 feb

1 Nephi 17-18: Jag vände mig till Gud

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 2 feb

1 Nephi 19-22

Läs

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

Sammanfattning

Lehis familj fortsätter sin resa genom ödemarken. Genom svåra prövningar kommer de efter åtta år till platsen Ymnighet, med hjälp av vägvisaren Liahona. Där bygger de en båt som tar dem till det utlovade landet. Nephi möter ofta motstånd från sina bröder. Han uppmanar dem ständigt till rättfärdighet. Nephi citerar Jesaja för att leda oss till Kristus och påminna om våra förbund med Gud.

Apocalypse of Enosh (pondering).jpg.jpeg.jpg
Veckans filmer

Seminarie TV 4: 1 Nephi 16-22

Louis Herrey och hans nordiska kollegor sammanfattar veckans läsning. Från Köpemhamn. 

Se! Se!

En tecknad, informativ och rolig  sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Gud leder Lehis familj genom vildmarken

(16:24) Ett förunderligt kompass, Liahona, ges till Lehi av Herren. Den leder deras väg i vildmarken, men fungerar bara när familjen är rättfärdig. 

Gud befaller Nephi att bygga ett skepp

(15:19) Nephi bygger ett skepp med Herrens hjälp. Laman och Lemual hjälper till, efter att ha tillrättavisats av Anden.

Resan till det utlovade landet

(13:01) Lehis och Ismaels familj seglar äntligen iväg till det förlovade landet. De möter svåra prövningar på vägen, men kommer fram med Herrens hjälp.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

För lärare: Veckans läsning

John Hilton III undervisar Book of Mormon Master om veckans läsning.

Glöm inte! 

Läs skrifterna

VARJE dag!

Viktiga verser

som du inte vill missa

Liahona - Gud åstadkommer stort med små medel

1 Nephi 16:10, 16, 28-29

"[Lehi] såg till sin stora förvåning på marken ett runt klot tillverkat med utsökt konstfärdighet, och det var av fin mässing. Och i klotet fanns två visare, och den ena visade den väg vi skulle färdas i vildmarken... Och vi följde klotets anvisningar som ledde oss genom de mer fruktbara delarna av vildmarken... jag, Nephi, såg att visarna som var i klotet fungerade alltefter den tro och flit och uppmärksamhet vi ägnade dem... Och sålunda ser vi att Herren med små medel kan åstadkomma stora ting."

Gud stärker oss så att vi kan hålla buden

1 Nephi 17:3 (se 1 Nephi 3:7)

"Och om så är att människobarnen lyder Guds befallningar ger han dem näring och stärker dem och förser dem med medel varmed de kan utföra det som han har befallt dem. Sålunda försåg han oss med medel medan vi vistades i vildmarken."

1 Nephi 17:50

"Om Gud har befallt mig att göra allt, så skulle jag kunna göra det."

Anden, inte änglar, leder oss till omvändelse

1 Nephi 17:45, 52

"Ni är snara att göra ont, men sena att komma ihåg Herren er Gud. Ni har sett en ängel, och han talade till er. Ja, ni har hört hans röst tid efter annan... men ni var så känslolösa att ni inte kunde förnimma hans ord."

"... de tystades och inte kunde tvista med mig. Inte heller vågade de bära hand på mig... Så mäktig var Guds Ande, och så hade den påverkat dem."

Gå ofta till templet - få se stora ting

1 Nephi 18:3

"Och jag, Nephi, gick ofta upp på berget, och jag bad ofta till Herren, varför Herren visade mig stora ting."​

"Berget" är ofta en symbol för templet, en plats de forna profeterna gick för att få uppenbarelse när det inte fanns något fysiskt tempel att gå till.

Nephi vill att vi minns Kristus och hans kärleksfulla försoning

1 Nephi 19:8-9, 18

"Och se, han kommer, enligt ängelns ord, sex hundra år från den tid då min far lämnade Jerusalem. Och världen skall på grund av sin ondska akta honom för intet. Därför gisslar de honom, och han låter det ske. Och de slår honom, och han låter det ske. Ja, de spottar på honom, och han låter det ske på grund av sin kärleksfulla godhet och sitt tålamod med människobarnen."

"Och jag, Nephi, har skrivit detta till mitt folk för att om möjligt kunna förmå dem att komma ihåg Herren, sin Återlösare."

Skrifterna ger nytta, lärdom och stärker vår tro på Kristus

1 Nephi 19:23

"Och jag läste mycket för dem av det som stod skrivet i Moseböckerna. Men för att än mer kunna förmå dem att tro på Herren sin Återlösare läste jag för dem det som skrivits av profeten Jesaja. Ty jag tillämpade all helig skrift på oss för att det skulle kunna vara oss till nytta och lärdom."

Det finns ingen frid för de ogudaktiga

1 Nephi 20:18, 20, 22

"O, att du hade hörsammat mina befallningar! Då hade din frid varit som en flod och din rättfärdighet som havets vågor."

"Dra ut från Babylon..."

"... finns det ingen frid för de ogudaktiga, säger Herren."

Herren förbarmar sig över sitt folk och leder dem.

1 Nephi 21:10

"De skall varken hungra eller törsta, inte heller skall vare sig hettan eller solen skada dem, ty han som förbarmar sig över dem skall leda dem, ja, till vattenkällor skall han föra dem."

Herren överger oss aldrig - vi är tecknade på hans handflator

1 Nephi 21:14-16

"Men se, Sion har sagt: Herren har övergivit mig och min Herre har glömt mig – men han skall visa att det har han inte. Ty kan en kvinna glömma sitt dibarn så att hon inte har medlidande med sitt skötes son? Ja, de kan glömma, men jag skall inte glömma dig, o Israels hus. Se, jag har inristat dig på mina handflator. Dina murar står alltid inför mina ögon."

Profeterna får uppenbarelser genom Anden

1 Nephi 21:14-16

" Se, det uppenbarades för profeten genom Andens röst, ty genom Anden tillkännages allt för profeterna som skall ske människobarnen i köttet."

Varför Satan inte längre kommer ha makt över oss

1 Nephi 22:15, 26

"... tiden kommer med hast då Satan inte längre har makt över människobarnens hjärtan."

"Och tack vare hans folks rättfärdighet har Satan ingen makt. Därför kan han inte släppas lös på många år, ty han har ingen makt över folkets hjärtan, ty de lever i rättfärdighet, och Israels Helige regerar."

bottom of page