top of page

5. Profeter och uppenbarelse

 

En profet är en person som har kallats av Gud att tala för honom (se Jer. 1:4–5; Amos 3:7; Joh. 15:16; L&F 1:37–38). Profeter vittnar om Jesus Kristus och undervisar om hans evangelium. De tillkännager Guds vilja och sanna karaktär. De fördömer synd, varnar för dess följder och hjälper oss undvika att bli bedragna (se Hes. 3:16–17; Ef. 4:11–14). Ibland profeterar de om framtida händelser. Profeter kan utföra dessa ansvar eftersom de får myndighet och uppenbarelser från Gud. 

Uppenbarelse

Uppenbarelse är kommunikation från Gud till hans barn. Uppenbarelse kommer oftast som intryck, tankar och känslor från den Helige Anden. Uppenbarelser kan också komma i form av syner, drömmar och besök av änglar. 

Profeter och apostlar - grunden för kyrkan

Under Herrens jordiska verksamhet, och återigen i vår tid, organiserade han sin kyrka på apostlarnas och profeternas grund (se Ef. 2:19–20). Presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är Guds profet för alla folk på jorden i dag.Vi stöder kyrkans president som profet, siare och uppenbarare och som den ende på jorden som får uppenbarelse till vägledning för hela kyrkan. Om vi trofast tar emot och lyder den undervisning som kyrkans president ger, välsignar Gud oss med förmågan att övervinna bedrägeri och ondska (se L&F 21:4–6).Vi stöder också rådgivarna i första presidentskapet och medlemmarna i de tolv apostlarnas kvorum som profeter, siare och uppenbarare. 

Skrifterna - uppenbarelser till profeterna

Skrifterna – Bibeln, Mormons bok, Läran och förbunden och Den kostbara pärlan – innehåller uppenbarelser till forntida och nutida profeter. När vi studerar profeternas ord kan vi lära oss sanningen och få vägledning. 

Gud uppenbarar sin vilja till både profeter och individer

Gud uppenbarar sin vilja för sina profeter för att vägleda alla sina barn, men även enskilda kan få uppenbarelser för att hjälpa dem med deras specifika behov, ansvar och frågor och för att stärka deras vittnesbörd. Men personlig inspiration från Herren kommer aldrig att motsäga den uppenbarelse som Gud ger genom sina profeter. 

Please reload

Nyckelskriftställen som förklarar nyckelläran "Profeter och uppenbarelse"

  • Jeremia 1:4–5. Jeremia förutordinerades till att bli profet.

  • Hesekiel 3:16–17. Herren väktare varnar oss på hans vägnar.

  • Amos 3:7. Gud uppenbarar sin hemlighet för sina profeter.

  • Johannes 15:16. Herren utväljer och ordinerar apostlar och profeter.

  • Efesierbrevet 2:19–20. Herrens kyrka är uppbyggd på apostlarnas och profeternas grund.

  • Efesierbrevet 4:11–14. Apostlar och profeter bidrar till att fullkomliggöra de heliga.

  • L&F 1:37–38. Herrens och hans tjänares röst är densamma.

  • L&F 21:4–6. När vi tar emot profetens ord med tålamod och tro, skingrar Gud mörkrets makter. 

Andra skriftställen:​ 

Abraham 3:22–23; Matteus 16:15–19; 2 Timoteusbrevet 3:15–17; 2 Nephi 32:3; L&F 8:2–3; L&F 76:22–24

Liknande nyckelläror:

Förvärva andlig insikt; Prästadömet och prästadömsnycklar 

bottom of page