top of page

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 22 feb

Seminarie TV 7: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

________________________

Tisdag 23 feb

L&F 18:1-16    Läs   Lyssna   Elevbok​​​

  • L&F 18:10: Försök sätta ord på ditt värde i Guds ögon. Varför tror du att du är så värdefull för Gud?

  • L&F 18:14-16: Vad kallade Herren Oliver Cowdery och David Whitmer att göra? Vilka välsignelser ges till dem som hjälper andra att komma till Jesus Kristus?

_________________________

Onsdag 24 feb

 

L&F 18:17-47    Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 18: När i ditt liv har du sett att detta fungerar? Fråga en förälder samma sak.

  • Vers 21-25: Vad innebär det för dig att "ta på dig Kristi namn"?

  • Vers 27-36: Vad är de tolv apostlarna kallade att göra? Varför tror du deras uppdrag är viktigt?

_________________________​

Torsdag 25 feb

L&F 19:1-22   Läs    Lyssna    Elevbok

​​

  • L&F 19:1-3: Vad lär du dig om Frälsaren i dessa verser?

  • L&F 19:16-19: Vad sa Frälsaren var anledningen till att han led för våra synder? Vad möjliggjorde att våra synder skulle bli förlåtna, enligt de här verserna?

_________________________

Fredag 26 feb

L&F 19:23-41     Läs    Lyssna    Elevbok

  • Vers 26-35: Vilka befallningar och råd gav Herren till Martin Harris?

  • Vers 38-39: Vad är det som ska ge oss så mycket glädje? HUR kan det ge oss glädje?

Läran och förbunden 18-19
Vecka 8
22-26 feb 2021
Veckans läsning
neweralp.nfo_o_97d.jpg

Seminarie TV 7: Läran och förbunden 18-19

Marcus Brändh och Rebecca Lindfors presenterar veckans läsning och ger oss fina tankekorn. 

Kom och följ mig: Kristi försoning

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Veckans video

Sammanfattning:

L&F 18: Kyrkan är uppbyggd på Kristi evangelium. Varje själ är värdefull i Guds ögon. Ta på er Kristi namn. Tolv apostlar ska kallas.

L&F 19: Befallning till Martin Harris att predika evangeliet, hjälpa Joseph Smith med medel att trycka Mormons bok och be högt såväl som i hjärtat. Han befalls också att omvända sig. Frälsaren har lidit för att vi inte ska behöva göra det - bara vi omvänder oss (Nyckelskriftställe: LF 19:16-19)

L&F 18-19: Martin Harris ger allt

Martin Harris bidrar med medel till tryckandet av Mormons bok. Video från Scripture Project. 

A Day For The Eternities

Fin filmatisering om de tre vittnena till Mormons boks plåtar.

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 6-9:

Gudomen

   Alla Nyckelläror

Nyckelskriftställen
v.12b.jpg

Läran och förbunden 18:10-11

"Kom ihåg att själarna är mycket  värdefulla i Guds ögon, ty se, Herren er Återlösare led döden i köttet, varför han led alla människors smärta för att alla människor skall kunna omvända sig och komma till honom."

Nyckellära: 

Jesu Kristi försoning

Nyckelskriftställen
missionaries-elders-mormon.jpg

Läran och förbunden 18:15-16

"Och om det vore så att ni arbetade alla era dagar med att ropa omvändelse till detta folk, och endast förde en enda själ till mig, hur stor skall då inte er glädje vara tillsammans med honom i min Faders rike! Och om nu er glädje blir stor över en enda själ som ni har fört till mig i min Faders rike, hur stor blir då inte er glädje om ni för många själar till mig!"

Nyckellära: 

Buden

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Nyckelskriftställe: Själarna är värdefulla i Guds ögon

Läran och förbunden 18:10-11

"Kom ihåg att själarna är mycket  värdefulla i Guds ögon, ty se, Herren er Återlösare led döden i köttet, varför han led alla människors smärta för att alla människor skall kunna omvända sig och komma till honom."​

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen, Buden

Nyckelskriftställe: Stor glädje när vi för själar till Kristus

Läran och förbunden 18:15-16

"Och om det vore så att ni arbetade alla era dagar med att ropa omvändelse till detta folk, och endast förde en enda själ till mig, hur stor skall då inte er glädje vara tillsammans med honom i min Faders rike! Och om nu er glädje blir stor över en enda själ som ni har fört till mig i min Faders rike, hur stor blir då inte er glädje om ni för många själar till mig!"​

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen, Buden

Svåra lidanden för den som inte omvänder sig

Läran och förbunden 19:15

"Därför befaller jag dig att omvända dig – omvänd dig så att jag inte slår dig med min muns stav och med min vrede och med min harm, och dina lidanden blir svåra – hur svåra vet du inte och hur intensiva vet du inte, ja, hur svåra att uthärda vet du inte."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nyckelskriftställe: Frälsaren led så att vi inte behöver lida - om vi omvänder oss

Läran och förbunden 19:16-19

"Ty se, jag, Gud, har lidit detta för alla, för att de inte skall behöva lida om de omvänder sig. Men om de inte omvänder sig måste de lida liksom jag. Detta lidande fick mig, ja, Gud, den störste av alla, att skälva av smärta och blöda ur varje por samt lida till både kropp och själ – och jag önskade att jag inte skulle behöva dricka den bittra kalken och rygga – dock, ära vare Fadern, och jag drack och fullbordade mina förberedelser för människobarnen."​

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen, Buden

Ha frid i Kristus

Läran och förbunden 19:23

"Lär av mig och lyssna till mina ord. Vandra i min Andes ödmjukhet, och du skall ha frid i mig."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Ha inte begärelse till person eller ägodelar

Läran och förbunden 19:25-26

"Och vidare befaller jag dig att du inte skall ha begärelse till din nästas hustru, inte heller trakta efter din nästas liv. Och vidare befaller jag dig att du inte skall ha begärelse till dina egna ägodelar"​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Mormons bok innehåller sanningen och Guds ord

Läran och förbunden 19:26-27 (20:9)

"... Mormons bok, som innehåller sanningen och Guds ord, som är mitt ord till icke-juden, så att det snart kan gå till juden, av vilka lamaniterna är en återstod, så att de kan tro på evangeliet..."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Återställelse

Be alltid - få Andens utgjutande över dig

Läran och förbunden 19:28, 38-39

"Och vidare befaller jag dig att du skall be högt såväl som i ditt hjärta, ja, inför världen såväl som i det fördolda, offentligt såväl som i enskildhet."

"Be alltid, och jag skall utgjuta min Ande över dig, och stor skall din välsignelse bli – ja, större än om du skulle få jordens skatter och den förgänglighet som följer med dem. Se, kan du läsa detta utan att fröjdas och lyftas i ditt hjärta av glädje?"​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Bli fri från skuld (träldom)

Läran och förbunden 19:35

"Betala den skuld du har skrivit kontrakt om... Gör dig fri från träldom."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nyckelskriftställen
atonement-what-can-the-scriptures.jpg

Läran och förbunden 19:16-19

"Ty se, jag, Gud, har lidit detta för alla, för att de inte skall behöva lida om de omvänder sig. Men om de inte omvänder sig måste de lida liksom jag. Detta lidande fick mig, ja, Gud, den störste av alla, att skälva av smärta och blöda ur varje por samt lida till både kropp och själ – och jag önskade att jag inte skulle behöva dricka den bittra kalken och rygga – dock, ära vare Fadern, och jag drack och fullbordade mina förberedelser för människobarnen."

Nyckellära: 

Jesu Kristi försoning

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page