top of page
3 NEPHI 17-19
Vecka 40
28 sept - 2 okt 2020

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Veckans läsning

Sammanfattning 3 Nephi 17-19

Jesus botar de betryckta. Han ber till Fadern för folket och välsignar barnen - som får ta emot änglabetjäning. Han instiftar sakramentet och ordinerar 12 lärjungar. Nephi döper dem. De omsluts också av eld och av änglar. Jesus ber med iver och lär folket vad uppriktig bön är. Till sist talar han mer om Israels insamling i de sista dagarna.

Onsdag 30 sept

3 Nephi 18     Läs   Lyssna   Elevbok

Torsdag 1 okt

3 Nephi 19     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 8-9. Vad önskade sig lärjungarna mest av allt? Varför är den Helige Andens gåva så önskvärd enligt din erfarenhet?​

Fredag 2 okt

Nyckellära: Återställelsen

Läs texten i länken ovan. Diskutera sedan med en vuxen i familjen: Är återställelsen av kyrkan bara en enskild händelse, eller är det en pågående process? På vilket sätt i så fall? Notera svaren i din studiedagbok. 

Please reload

Varför är 3 Nephi så viktig?

Boken 3 Nephi ses som höjdpunkten i Mormons bok. Från tiden då Lehis familj lämnade Jerusalem har alla profeter vittnat om Jesu Kristi mission och ankomst. I början av 3 Nephi ser vi hur folket mognar i ondska, vilket resulterar i stor straffdomar från Herren. Men mitt i denna mörka tid kommer ljuset från himlen. Den uppståndne Frälsaren uppenbarar sig folket. Han visar att han är den som profeterna har vi vittnat om i alla tider. Han undervisar dem om sitt evangelium och kallar tolv lärjungar till leda kyrkan efter att han har lämnat dem. Kristus undervisar dessutom att nephiterna och lamaniterna är en del av Israels hus, en del av Kristi fårahjord. Precis som i Jerusalem utför han underverk och botar de sjuka, allt för att visa att han är den utlovade Messias. 3 Nephi är ett bevis för att Herren är Gud över hela världen - över hela jordens folk.

Veckans filmer

Seminarie TV 28: 3 Nephi 17-19

Louis Herrey och Marcus Brändh lyfter fram guldkorn från veckans läsning.

Äldre STV: 3 Nephi 15-21

Louis Herrey och V Frölunda seminarium bjuder på tankar, samt en roligt kanotberättelse.

Jesus i Amerika, del 2

Jesus fortsätter sin undervisning. Folket får erfara stora mirakel. Från "Scripture Project".

Kom och följ mig: Generalkonferens special

För den som vill fördjupa sig i kyrkans lärosatser. Från Book of Mormon Central.

Nyckelskriftställen

3 Nephi 18:15, 20-21

"Sannerligen, sannerligen säger jag er att ni alltid måste vaka och be så att ni inte blir frestade av djävulen och bortförda som hans fångar. 

Och vad ni än ber Fadern om i mitt namn, som är rätt, med tro på att ni skall få, se, det skall bli er givet. Be i era familjer till Fadern och alltid i mitt namn så att era hustrur och era barn kan bli välsignade."

Nyckellära: 

Förvärva andlig insikt

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Begrunda och be för att förstå Guds ord

3 Nephi 17:3

"Gå därför till era hem och begrunda det som jag har sagt, och be till Fadern i mitt namn, så att ni kan förstå, och bered era sinnen för morgondagen, och jag kommer åter till er."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

Israels förlorade stammar ska också få höra Herrens röst

3 Nephi 17:4

"Men nu går jag till Fadern, och även för att visa mig för Israels förlorade stammar, ty de är inte förlorade för Fadern, ty han vet vart han har fört dem."

​3 Nephi 16:1-3

"Och sannerligen, sannerligen säger jag er att jag har andra får, som inte finns i detta land, inte heller i Jerusalems land... Ty de som jag talar om är de som ännu inte har hört min röst... de skall höra min röst och räknas bland mina får så att det kan bli en hjord och en herde. Därför går jag för att visa mig för dem."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Förrättningar och förbund

Jesus har medli

3 Nephi 17:4

"Men nu går jag till Fadern, och även för att visa mig för Israels förlorade stammar, ty de är inte förlorade för Fadern, ty han vet vart han har fört dem."

​3 Nephi 16:1-3

"Och sannerligen, sannerligen säger jag er att jag har andra får, som inte finns i detta land, inte heller i Jerusalems land... Ty de som jag talar om är de som ännu inte har hört min röst... de skall höra min röst och räknas bland mina får så att det kan bli en hjord och en herde. Därför går jag för att visa mig för dem."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Förrättningar och förbund

De som omvänder sig blir en del av Herrens förbundsfolk

3 Nephi 18:31

"Men om han inte omvänder sig skall han inte räknas bland mitt folk, för att han inte skall kunna förstöra mitt folk, ty se, jag känner mina får och de är räknade."

 

3 Nephi 16:13

"Men om icke-judarna omvänder sig och återvänder till mig, säger Fadern, se, då skall de räknas bland mitt folk, o Israels hus."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund, Buden

Please reload

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 37-40:

Återställelsen

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page