top of page
3 NEPHI 12-16
Vecka 39
12-16 sept 2020

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 21 sept

Seminarie TV 26:

(Ses med förälder)

___________________________

Tisdag 27 mars

3 Nephi 12     Läs   Lyssna   Elevbok

___________________________

Onsdag 28 mars

3 Nephi 13     Läs   Lyssna   Elevbok

___________________________

Torsdag 24 sept

3 Nephi 14     Läs   Lyssna   Elevbok

___________________________

Fredag 25 sept

3 Nephi 15     Läs   Lyssna   Elevbok

3 Nephi 16     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 1-3 (se även 3 Nephi 15:16-21 och 17:4). Vem är de "andra fåren" som får höra Herrens röst? Varför är det viktigt att detta sker? Vad säger detta om Gud och hur han ser på alla människor?

Sammanfattning 3 Nephi 12-16

Jesus kallar och bemyndigar hans tolv lärjungar, bland andra Nephi, följt av en undervisning som påminner om  bergspredikan: salighetsprisningarna; Kristus uppfyller moselagen; Var fullkomlig som Fadern och Sonen; Herrens bön; Samla skatter i himlen; Döm inte; Vilka är de falska profeterna; Frälsning till dem som gör Faderns vilja. Nephiterna får veta att de är de "andra" fåren Jesus skulle besöka. Han profeterar att hela jorden ska få höra hans ord och få chans att ingå förbund med Herren.

Christ_in_America_Joseph_Brickey_web_a8f

Varför är 3 Nephi så viktig?

Boken 3 Nephi ses som höjdpunkten i Mormons bok. Från tiden då Lehis familj lämnade Jerusalem har alla profeter vittnat om Jesu Kristi mission och ankomst. I början av 3 Nephi ser vi hur folket mognar i ondska, vilket resulterar i stor straffdomar från Herren. Men mitt i denna mörka tid kommer ljuset från himlen. Den uppståndne Frälsaren uppenbarar sig folket. Han visar att han är den som profeterna har vi vittnat om i alla tider. Han undervisar dem om sitt evangelium och kallar tolv lärjungar till leda kyrkan efter att han har lämnat dem. Kristus undervisar dessutom att nephiterna och lamaniterna är en del av Israels hus, en del av Kristi fårahjord. Precis som i Jerusalem utför han underverk och botar de sjuka, allt för att visa att han är den utlovade Messias. 3 Nephi är ett bevis för att Herren är Gud över hela världen - över hela jordens folk.

Veckans läsning

Veckans filmer

Seminarie TV 26: 3 Nephi 8-11

Louis Herrey delar några tankar om ämnet: Hur Kristus uppfyller lagen. 

Äldre STV: 3 Nephi 9-14

Jönköping seminarium bjuder på andliga tankar. Med Shara Hofmann Robayo.

Predikan vid templet 

Jesus undervisar sitt evangelium, liknande de ord som vi finner i Bergspredikan (Matteus 5)

Kom och följ mig: 3 Nephi 12-16

För den som vill fördjupa sig i veckans läsning. Från Book of Mormon Central.

Nyckelskriftställen

3 Nephi 12:48

"Därför vill jag att ni skall vara fullkomliga så som jag, eller er Fader som är i himlen, är fullkomlig."

Nyckellära: 

Gudomen

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 37-40 :

Återställelsen

   Alla Nyckelläror

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Begrunda och be för att förstå Guds ord

3 Nephi 17:3

"Gå därför till era hem och begrunda det som jag har sagt, och be till Fadern i mitt namn, så att ni kan förstå, och bered era sinnen för morgondagen, och jag kommer åter till er."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

Israels förlorade stammar ska också få höra Herrens röst

3 Nephi 17:4

"Men nu går jag till Fadern, och även för att visa mig för Israels förlorade stammar, ty de är inte förlorade för Fadern, ty han vet vart han har fört dem."

​3 Nephi 16:1-3

"Och sannerligen, sannerligen säger jag er att jag har andra får, som inte finns i detta land, inte heller i Jerusalems land... Ty de som jag talar om är de som ännu inte har hört min röst... de skall höra min röst och räknas bland mina får så att det kan bli en hjord och en herde. Därför går jag för att visa mig för dem."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Förrättningar och förbund

Jesus har medli

3 Nephi 17:4

"Men nu går jag till Fadern, och även för att visa mig för Israels förlorade stammar, ty de är inte förlorade för Fadern, ty han vet vart han har fört dem."

​3 Nephi 16:1-3

"Och sannerligen, sannerligen säger jag er att jag har andra får, som inte finns i detta land, inte heller i Jerusalems land... Ty de som jag talar om är de som ännu inte har hört min röst... de skall höra min röst och räknas bland mina får så att det kan bli en hjord och en herde. Därför går jag för att visa mig för dem."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Förrättningar och förbund

De som omvänder sig blir en del av Herrens förbundsfolk

3 Nephi 18:31

"Men om han inte omvänder sig skall han inte räknas bland mitt folk, för att han inte skall kunna förstöra mitt folk, ty se, jag känner mina får och de är räknade."

 

3 Nephi 16:13

"Men om icke-judarna omvänder sig och återvänder till mig, säger Fadern, se, då skall de räknas bland mitt folk, o Israels hus."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund, Buden

Please reload

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

bottom of page