top of page
Moses 1-3, 6; 1 Mos 1-3,5
Vecka 3
 17-21 jan 2022
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 17 jan

Seminarie TV 2

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 18 jan

 

Moses 1          Läs    Elevbok​​

  • Vers 4-7: Vad är det Gud kallar Mose? Varför har detta en så stor betydelse? Vad innebär det personligen för dig?

  • Vers 12-22: Vilka vilka lärdomar tar du med dig av Moses möte med Satan? Vad hjälpte Mose att motstå Satans frestelser?

  • Vers 39 (Nyckelskriftställe): Vad betyder orden odödlighet och evigt liv? (Fråga gärna en förälder om du är osäker.) 

________________________

Onsdag 19 jan

 

Moses 2           Läs      Elevbok

1 Mos 1           Läs/lyssna

Abraham 4     Läs     

  • 1 Mos 1:26-27 (nyckelskriftställe); läs också Moses 6:8-9: Vad tror du det menas med att vi är skapta i Guds avbild? Vad har det för betydelse för dig i ditt liv? Finns det något annat som är viktigt att lyfta fram i dessa verser? Förklara.

  • 1 Mos 1:28 (Moses 2:28): Att vara "fruktsamma", vad har det med frälsningsplanen att göra? Hur ser du som människans roll som en som "råder" över allt annat levande på jorden? Ge förslag på vad vi människor bör göra för att bli bättre på detta förvaltarskap.

_________________________

Torsdag 20 jan

 

Moses 3            Läs      Elevbok

1 Mos 2             Läs/lyssna     

Abraham 5      Läs      

  • Moses 3:17: Varför var det viktigt för Adam och Eva att från första början få välja om de ville lyda Gud eller inte? Varför är det viktigt för dig att ha handlingsfrihet?

  • 1 Mos 2:18: Enligt denna vers, hur bör man och hustru vara mot varandra?Varför är det viktigt?

  • 1 Mos 2:24 (nyckelskriftställe): Vad betyder det att vara "ett kött"? Om du skulle ge ett råd till dina föräldrar (eller dina vänners föräldrar) om hur de bättre kan skapa enighet, vad skulle du säga och varför?

________________________

Fredag 21 jan

Moses 6      Läs    Elevbok

1 Mos 5      Läs/lyssna

  • Moses 6:25-34: Varför var Enok rädd att ta emot kallet att predika Guds ord? Vad säger Gud som hjälper honom övervinna sin rädsla? Vad betyder det att "vandra med Gud"? Kan du ge exempel på när du har känt att du har vandrat med Gud (eller när han har vandrat med dig)? Hur kändes det?

  • Moses 6:48-68: Dessa verser innehåller Enoks budskap om frälsning. Vilka är de viktiga lärdomar han vill att folket ska lära sig? Vilken av dessa verser tycker du mest om? Förklara.

Sammanfattning

Mose 6 (1 Moseboken 5) är de kapitel som vi läser denna veckan i Kom och följ mig. De handlar om profeten Enoks kallelse. Men eftersom vi under jullovet "missade" att läsa några viktiga kapitel som handlade om skapelsen lägger vi in dessa i veckans läsning. De är Mose 1-3 i Kostbara pärlan samt 1 Moseboken 1-3.

Missa inte tre underbara nyckelskriftställen:

Mose 1:39 - Guds verk är att ge oss odödlighet och evigt liv.

1 Mos 1:26-27 - Vi är skapade i Guds avbild.

1 Mos 2:24 - Mannen och hans hustru befalls att vara ett.

Veckans video

Seminarie TV 2: Moses 1-3, 6

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

enok.jpeg

Vandra med mig

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Jag är en Guds son

En dramatisering av Mose 1, där Herren uppenbarar sig för Mose och visar honom sitt verk och härlighet.

Mose 1:39

"För se, detta är mitt verk och min  härlighet – att åstadkomma  odödlighet och evigt liv för människan.

1 Moseboken 1:26-27

Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden.” Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

Enok, vandra med mig!

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

1 Moseboken 2:24

"Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött."

Skrift-ställen du inte bör missa!

Mose 1:2 (31)

Mose talade med Herren ansikte mot ansikte.

Mose 1:6

Mose är "Guds son", skapad i hans Enföddes avbild.

Mose 1:18 (19-21)

Mose upphör inte att åkalla Gud. Och han befaller Satan att gå bort.

Mose 1:39 (Nyckelskriftställe)

Guds verk är att ge oss odödlighet och evigt liv

Mose 2:1

Gud skapade allt genom sin Enfödde.

1 Moseboken 1:26-27; 5:1; Mose 2:26-27 (Nyckelskriftställe)

Gud skapade man och kvinna till hans avbild

Mose 2:31

Allt Gud skapade var "mycket gott".

Abraham 4:1

"Gudarna" organiserade och formade himlen och jorden.

 

2 Moseboken 2:18 (Abraham 5:14)

Det är inte bra att mannen är ensam. Eva skapades att vara Adams like och medhjälpare.

2 Moseboken 2:24; Mose 3:24 (Nyckelskriftställe)

En man och hans hustru ska vara "ett kött".

Mose 6:8-10

Gud skapade människan till sin egen kropps avbild. Adam födde en son som var i hans avbild.

Mose 6:32

Öppna din mun och den ska bli fylld.

Mose 6:33

Välj idag att tjäna Herren som skapade er.

Mose 6:34

Förbli i Herren och vandra med honom.

Mose 6:39

Fruktan kom över alla människor när de såg hur Enok "vandrade" med Herren.

Mose 6:52

Jesus Kristus är det enda namnet som kan ge frälsning till människobarnen.

Mose 6:54

Barn är ren, genom Kristi försoning, från världens grundläggning.

Mose 6:59-60

Vi måste födas på nytt av vatten, bli renade i Kristi blod och rättfärdiggjorda genom Anden.

bottom of page