top of page
Veckans läsning

Måndag 6 feb

STV 5: Johannes 2-4

(Se gärna tillsammans med föräldrar)

Svara på avsnittets fråga i Justcoach appen

Tisdag 7 feb

Johannes 2     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 1-3: Vilket problem uppstod under bröllopsfesten?

 • v. 5: Vad lär Marias instruktioner till tjänarna oss om hennes tro på Jesus Kristus?,

 • v. 6-7: Vad sa Jesus till tjänarna att göra? 

 • v.8: Om du hade varit en av dessa tjänare, hur tro du då att du hade känt eller tänkt när du tog med er glaset till festens värd?

 • v. 11: Vilken inverkan hade detta underverk på lärjungarna?

 • v. 16: På vilka sätt är tempel Guds hus?

Onsdag 8 feb

Johannes 3     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 3: Vad lärde Frälsaren Nikodemos?, Vad trodde Nikodemos att Frälsaren menade med ”född på nytt”?  
 • v. 5: Vilka två saker är nödvändiga för att vi ska kunna komma in i Guds rike?, Vad tror du menas med att bli ”född av vatten och Ande”? 
 • v. 13: Vad sa Frälsaren om sig själv?
 • v. 15: Vilka välsignelser får de som fäster blicken på Frälsaren?
 • v. 16-17: Vilken lärosats om vår himmelske Fader lär du dig från dessa verser?, 

Torsdag 9 feb

Nyckelskriftställe: Johannes 3:16

Fredag 10 feb

Johannes 4     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 6-9: Vad bad Jesus kvinnan (vid brunnen) om? 
 • v. 10: Vad erbjöd Frälsaren kvinnan?,
 • v. 13-14: Vad sa Jesus om det vatten han kunde ge?
 • v. 14: Försök att med egna ord sammanfatta Frälsarens ord i denna vers som en princip? 
 • v. 15-18: Vad bad kvinnan Jesus om och hur svarade Frälsaren henne?
 • v. 17-18: Vilken sanning om Frälsaren kan du lära dig från de här verserna?
 • v. 19-20: Vad sa kvinnan som visade att hennes uppfattning om Jesus höll på att förändras? 
 • v. 21-23: Hur tillber sanna tillbedjare vår himmelske Fader?
Johannes 2-4
Vecka 6
6 - 10 feb 2023
living_water_jesus_christ-scaled-1.jpeg

Viktiga händelser i veckans läsning

 • Jesus förvandlar vatten till vin (2). Jesus utför sitt första underverk på ett bröllop i Kana.

 • Templet rensas (2). Jesus driver ut köpmän och penningväxlare från templet.

 • Profetia om uppståndelsen (2). Jesus säger att hans "tempel" (kropp) skulle uppstå tredje dagen.

 • Samtal med Nikodemus (3). En rådsherre får veta av Jesus att han måste födas på nytt (döpas) för att komma in i Guds rike; Gud älskade världen så att Han gav sin Enfödde Son.

 • Johannes Döparens andra vittnesbörd (3). Igen vittnar profeten: tro på Kristus ger evigt liv. 

 • Den samaritiska kvinnan (4). Hon får veta av Jesus att Han är det Levande vattnet som ger evigt liv.

 • En kunglig tjänares son botas (4). Genom en fars tro botas sonen från dödlig feber

Ladda ner JUSTCOACH

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png
Nyckelskriftställe

Johannes 3:5

Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. 

Nyckelskriftställe

Johannes 3:16

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.

Veckans video

Seminarie TV 5: Johannes 2-4

Louis Herrey och två elever sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar.

Levande vatten

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Bible videos: Jesus förvandlar vatten till vin

Jesus är med sin mor Maria på ett bröllop, där han utför sitt första mirakel.

Bible videos: Jesus undervisar Nikodemos

Jesus lär Nikodemos om vikten av att bli född på nytt och att rikta blicken på Frälsaren.

Bible videos: Jesus och kvinnan vid brunnen

Jesus samtalar med en samaritisk kvinna, och erbjuder henne levande vatten.

The Chosen: Jesus undervisar Nikodemos

Jesus lär Nikodemos om vikten av att bli född på nytt och att rikta blicken på Frälsaren.

The Chosen: Jesus och kvinnan vid brunnen

Jesus samtalar med en samaritisk kvinna, och erbjuder henne levande vatten.

För lärare: Levande Vatten

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

För lärare: Johannes 2-4

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Viktiga verser du inte vill missa!

Gör vad Jesus säger

Johannes 2:5

Hans mor sade till tjänarna: "Gör vad han säger till er."

Jesus driver ut penningväxlarna från templet

Johannes 2:14-17

På tempelplatsen såg han dem som sålde oxar, får och duvor och dem som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans från tempelgården med både får och oxar. Han slog ut växlarnas mynt och välte deras bord, och till duvförsäljarna sade han: "Ta bort det härifrån! Gör inte min Fars hus till en marknadsplats!" Hans lärjungar kom då ihåg att det står skrivet: Brinnande iver för ditt hus ska förtära mig.

Jesus förutsäger sin uppståndelse

Johannes 2:18-22

Då reagerade judarna och frågade honom: "Vad kan du visa oss för tecken eftersom du gör så här?" Jesus svarade: "Riv ner det här templet, så ska jag resa upp det på tre dagar." Judarna sade: "I fyrtiosex år har man byggt på det här templet, och du ska resa upp det på tre dagar!" Men templet han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på Skriften och på ordet som Jesus hade sagt.

Jesus känner oss från insidan

Johannes 2:24-25

Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste själv vad som fanns i människan.

Vi måste bli födda på nytt

Johannes 3:3

Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."

En annan översättning säger "född ovanifrån", dvs född av Gud. 1 Johannesbrevet 2:29 säger dessutom att den som gör rätt är född av Gud.

 

Nyckelskriftställe: Vi måste bli födda av vatten och Ande

Johannes 3:5

Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.

Hur känns det att vara född av Anden?

Johannes 3:8

Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden.

Jesus ville visa på ett naturligt fenomen: vinden. Våra sinnen kan inte fullt uppfatta själva vinden (vi kan inte ta på den och vi vet inte vart den kommer ifrån. Men vi kan känna dess effekt. Samma sak är det med den helige Anden.

Jesus blev människa för att erbjuda oss evigt liv

Johannes 3:13-15

Ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen.  Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste Människosonen bli upphöjd,  för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv.

Nyckelskriftställe: Gud utgav sin enfödde Son för att vi, genom tro på honom, kunde få evigt?

Johannes 3:16-17

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom.

Den som lever i sanningen kommer till ljuset (Kristus)

Johannes 3:19-21

Och detta är domen: ljuset [Kristus] kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud."

Fadern har lagt allt i Sonens hand

Johannes 3:34-36

Den som Gud har sänt talar Guds ord, för Gud ger Anden utan begränsning. Fadern älskar Sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på Sonen har evigt liv. 

Kristus ger oss det levande vattnet - så vi aldrig törstar mer

Johannes 4:10, 13-14

Jesus svarade henne: "Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig: Ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom, och han hade gett dig levande vatten.

Jesus svarade henne: "Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen.  Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv."

Felskrivning: Gud är inte en ande

Johannes 4:23-24

Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning."

Många kristna tolkar denna vers att betyda att Gud inte är har en fysisk kropp, utan att han bara är en ande. Här har vi flera problem med den tolkningen:

     1. Joseph Smith anmärkte att ett stycke är borttaget från originalet: Istället för "Gud är ande" borde det stå "och för sådana har Gud lovat sin Ande" (Joseph Smith översättning). Alltså, läser man versen innan så blir helheten nu tydlig: De som tillber Fadern på rätt sätt (vilket samarierna inte gjorde) kommer få del av Guds Ande.

     2. Om vi leker med tanken att texten är korrekt, så ser vi ändå att Jesu budskap inte handlar om Guds fysiska karaktär i första hand utan hur sann tillbedjan bör gå till. Samarierna dyrkade nämligen falska avbilder och Jesus ville bara förklara för kvinnan att Gud är inte en avbild av sten eller trä utan av ande - och att vi måste dyrka honom med VÅR ande (men det betyder t ex inte att vi lämnar vår kropp hemma när vi går till kyrkan). 

     3. Det står att Gud är ande, inte EN ande. Gud kan liknas med många saker, men det betyder inte att han ÄR de sakerna : T ex, Gud är "eld" (Heb 12:29), Gud är "ljus" (Joh 1:5), Gud  är"kärlek" (1 Joh 4:8). Gud uppenbarar sig för oss på många sätt, och alla dessa är viktiga egenskaper som symboliserar hans kraft. Men det vore fel att rycka ur en vers i sitt sammanhang och säga att Gud är BARA en ande, eller BARA eld, eller Bara ljus. Han är så mycket mer.

     4. Det finns många ytterligare problem med denna tolkning . Om Gud bara är en ande, hur kunde Jesus, som vår uppståndne Herre och Gud visa sig i kroppslig gestalt. Hans lärjungar trodde att de hade sett en ande, men han säger tydligt: "En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. 

Jesus förkunnar att han Messias

Johannes 4:25-26

Kvinnan sade till honom: "Jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss." Jesus sade till henne: "Det Är Jag, den som talar med dig."

Effekten av att vittna om Kristus

Johannes 4:28-29, 39, 41-42

Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in [genast] i staden och sade till folket: "Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias?

Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord, när hon vittnade: "Han har sagt mig allt jag har gjort." 

Många fler kom till tro på grund av hans ord, och de sade till kvinnan: "Nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört, och vi vet att han verkligen är världens Frälsare."

Fältet har vitnat till skörd

Johannes 4:35-36

Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. 

bottom of page