top of page
Jakobs brev
Vecka 46
13-19 nov 2023
Veckans läsning

Tisdag 14 nov

Nyckelskriftställe: 

Jakobs brev 1:5-6

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 15 nov

Jakobs brev 2

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 16 nov

Nyckelskriftställe:

Jakobs brev 2:17-18

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 17 nov

Jakobs brev 3

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Lördag 18 nov

Dagens

skriftställe

Måndag  13 nov

SEMINARIE TV 33

Se avsnitt

?

Besvara frågan

Dagens

skriftställe

2048px-Guido_Reni_-_Saint_James_the_Greater_-_Google_Art_Project-57d5b6623df78c58335ab3cb.

Sammanfattning

Jakobs brev är förmodligen välbekant för dig på grund av det viktiga skriftstället i Jakob 1:5 som ledde den unge Joseph Smith att söka efter sanning från Gud. Hela brevet igenom, betonar Jakob att vi ska vara "ordets görare, inte bara dess hörare" (Jak. 1:22). Jakob lär dig att visa din tro genom sina gärningar, eller handlingar, och inspirerar dig att sträva efter "livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom." (Jak 1:2).​

Enlig kristen tradition var denna Jakob en av Marias och Josephs söner, alltså en av Jesu Kristi halvbröder. Likt Herrens andra halvbröder, blev Jakob till en början inte en Jesu lärjunge. Men när Jesus hade upstått, var Jakob en av dem som Kristus visade sig för som uppstånden varelse. Men Jakob blev senare en apostel och enligt kristna författare, kyrkans första biskop i Jerusalem.

Veckans video

Seminarie TV 33: Veckans läsning

Louis Herrey och två seminarieelever sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar. 

Att växa upp med Jesus 

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Sammanfattning: Jakobs brev

Från Bible Project - Svenska (inte producerad av kyrkan).

Ordets görare 

Jakob, Jesu bror, undervisar om att vi måste "göra"  ordet, inte bara höra det . Av kyrkans Bible Videos.

Söndag 19 nov

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

För lärare: Brister i visdom? Fråga Gud.

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Nyckelskriftställen

Jakobs brev 1:5-6

Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan att kritisera, och han ska få. Men han ska be i tro, utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden.

 

Nyckelskriftställen

Jakobs brev 2:17-18

Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Nu kanske någon säger: "Du har tro." – Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar.

 

Viktiga verser

som du inte vill missa

Välsignelser som kommer av prövningar

Jakobs brev 1:2-4

"Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende."

Jakobs brev 1:12

"Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom."

Nyckelskriftställe: Gud svarar när vi ber i tro

Jakobs brev 1:5-6

"Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan att kritisera, och han ska få. Men han ska be i tro, utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden."

Är det Gud som frestar oss?

Jakobs brev 1:13-15

"Ingen som frestas skall säga: 'Det är Gud som frestar mig.' Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död."

Det är sant att det inte är Gud som frestar oss. Det är Djävulen så klart. Men det är också sant att Gud låter Djävulen fresta oss. Det är en del av frälsningsplanen att vi har vår handlingsfrihet - och då måste vi lockas av både det goda såväl som det onda. Så är det då inget fel i att vi frestas? Nej, frestelser kommer till alla. Vad Jakob varnar för är vad som kan hända om vi låter frestelsen gro inom om, då växer till begär, vidare till synd och till slut död (andlig död).

 

Tungans onda makt

Jakobs brev 1:19-20

"En människa skall vara snar att höra och sen att tala och sen till vrede. Ty en mans vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud."

Jakobs brev 1:26

"Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst ingenting värd."​

Jakobs brev 3:2, 5, 8

Om någon inte felar i sitt tal, är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp... Så är också tungan en liten lem men kan skryta över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld är tungan, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvarons hjul i brand... Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift.

 

Var ordets görare - så visar du din tro

Jakobs brev 1:22

"Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva"

Jakobs brev 2:17-18

"Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon: 'Du har tro.' - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar."

 

En sann Kristi lärjunge tar hand om de behövande

Jakobs brev 1:27

"Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern."

 

Gör inte skillnad på människor - behandla alla lika

Jakobs brev 2:1, 8-9, 13

"Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor... Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: 'Du skall älska din nästa som dig själv', då handlar ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd... Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen."

 

Nyckelskriftställe: Tro utan gärningar är död

Jakobs brev 2:17-18

Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Nu kanske någon säger: "Du har tro." – Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar.

Övrigt om varför gärningar är viktiga för att visa vår tro:

Jakobs brev 2:14-17

Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: 'Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta', men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar."​

Jakobs brev 2:20-22

"Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar, när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad."

Jakobs brev 2:26

"Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död." 

Himmelsk visdom är vänlighet, inte stridslystenhet

Jakobs brev 3:13, 16-17

"Är någon bland er vis och förståndig, då skall han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande... Ty där avund och stridslystnad råder, där råder också oordning och allt som är ont. Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig.

bottom of page