top of page
Veckans läsning

Måndag 28 aug

SEMINARIE TV 23

Se avsnitt

?

Besvara frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 29 aug

1 KORINTIERBREVET 10 

(sammanfattning)

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 30 aug

1 KORINTIERBREVET 11:11

(Nyckelskriftställe)

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 31 aug

1 KORINTIERBREVET 12

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 1 sept

1 KORINTIERBREVET 13

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Lördag 2 sept

Dagens

skriftställe

Söndag 3 sept

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

1 Korintierbrevet 8-13
Vecka 35
 28 aug - 2 sep 2023

Sammanfattning

Paulus uppmanade medlemmarna att undvika att synda likväl som att förolämpa andra i deras trosuppfattningar. Paulus tog upp konflikter bland de heliga i Korint rörande religiösa sedvänjor. Han betonade att män och kvinnor har eviga och gudomliga roller och är beroende av varandra i Herrens plan. Han undervisade också kyrkans medlemmar om att rätt förbereda sig för att ta del av sakramentet. Paulus skrev om Andens många gåvor. Han jämförde kyrkan med en fysisk kropp och förklarade att precis som kroppen behöver varje del för att fungera på rätt sätt, kan varje medlem i kyrkan använda Andens gåvor för att bidra till och stärka kyrkan. Paulus rådde de heliga i Korint att uppnå och sträva efter kärleken och söka andra andliga gåvor. Paulus lärde att profetians gåva är större än tungomålsgåvan och ges till kyrkans medlemmar så att de kan stärka varandra andligen. 

bernardbaruch_33_The_Apostle_Paul_writing_the_Corinthians_high__6a71f4b2-1af1-41b0-9f65-08

Sammanfattning: 1 Korintierbrevet

Från Bible Project - Svenska

Nyckelskriftställe

1 Korintierbrevet 11:11

Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan.

Veckans video

"Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig."

Matteus 25:40

Seminarie TV 23: Veckans läsning

Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar.

Förena er, ni heliga!

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Bible videos: Kärleken upphör aldrig

Petrus skriver till korintierna om vad det betyder att utöva Kristi rena kärlek. (1 Kor 13)

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

För lärare: Ni är Guds tempel

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

Viktiga verser

(som du inte vill missa)

Paulus anpassar undervisningen till dem han undervisar

1 Korintierbrevet 9:19-22

"Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som står under lagen har jag, som inte själv står under lagen, blivit som den som står under lagen för att vinna dem som står under lagen... För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt, för att jag i varje fall skall frälsa några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att jag själv skall få del av det."

9:24 "Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det."

Undervisa med målet i sikte

1 Korintierbrevet 9:25-27

"Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften... för att jag inte själv på något sätt skall komma till korta vid provet, när jag predikar för andra."

Kristus var israeliterna andliga klippa under uttåget från Egypten 

1 Korintierbrevet 10:1-5

"Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus."

Gud frestar oss inte mer än vad vi klarar av

1 Korintierbrevet 10:13

"Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut."

Bara för att man kan göra något betyder det inte att det är bra

1 Korintierbrevet 10:23

"Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp.

Mannen och kvinnan är skapta för varandra

1 Korintierbrevet 11:11-12

"Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, men allt kommer från Gud.

Ta inte sakramentet ovärdigt

1 Korintierbrevet 11:27

"Den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, han syndar mot Herrens kropp och blod."

Andens gåvor ges till alla människor

1 Korintierbrevet 12:4, 7-11

"Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme.... Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.

Vi är alla en del av "Kristi kropp" - alla behövs i hans kyrka

1 Korintierbrevet 12:12-14

"Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar - och de är många - utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många."

1 Korintierbrevet 12:18-22

"Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat.  Om alltsammans vore en enda lem, var vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen: "Jag behöver dig inte", inte heller huvudet till fötterna: "Jag behöver er inte." Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga."

1 Korintierbrevet 12:26-28

"Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål."

Utan kärlek är vi ingenting

1 Korintierbrevet 13:1-3

"Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna."

"Kärlekens lov" - hur man agerar när man har Kristi rena kärlek

1 Korintierbrevet 13:4-8

Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte på det onda. Den gläder sig inte över orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig."

Störst av allt är kärleken (Kristi rena kärlek)

1 Korintierbrevet 13:13

"Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken."

bottom of page