top of page
ORDSSPRÅKSBOKEN; PREDIKAREN; HÖGA VISAN
Vecka 35
  29 aug-2 sep 2022
Veckans läsning

Måndag 29 aug

Seminarie TV 24

Svaret på frågan ställd i avsnittet skriver du ner i 'Justcoach' appen.

Klicka här för info om nedladdning.

_________________________

Tisdag 30 aug

Ordspråksboken 1-4; 15-16; 22; 31

Läs/Lyssna   Elevbok

  • Somliga tycker att Ordspråksboken 1:7; 9:10 är temat för Ordspråksboken. Läs dessa verser och sätt en överskrift över Ordspråksboken.  

  • Förklara varför enligt din erfarenhet det som dessa två verser undervisar om är sant.

________________________

Onsdag 31 aug

 

Nyckelskriftställe: Ords 3:5-6 

  • Lär dig dessa korta verser utantill.

  • Vad betyder det för dig att förtrösta på Herren? 

  • Vem har du läst om i Gamla testamentet som var exempel på Ordspråksboken 3:5–6? Förklara varför

_________________________

Torsdag 1 sep

 

Predikaren 1-3

Läs/Lyssna   Elevbok

  • Lista minst fem saker ur Predikaren 1–2 som författaren säger borde göra honom lycklig men inte gjorde det. Skriv efter varje sak på din lista hänvisningen till den vers där du fann den. Stryk gärna under de fem orden som du valde.

  • Vad är huvudbudskapet i Predikaren 3:1–8?

________________________

Fredag 2 sep

Predikaren 11-12

Läs/Lyssna   Elevbok

Höga Visan (frivilligt)

  • Vad är Predikarens slutord? Håller du med honom? Förklara hur du tänker.

GettyImages-171079055-2a3f12ea6a204594abfc5d2325a035b5.webp

Ordspråksboken

 

Vi läser i 1 Kungaboken 4:32 att Salomo författade många ordspråk (praktiska råd om hur man lever efter sin religion och uppför sig moraliskt korrekt). Ordspråksboken 1:1 säger att Salomo är författaren till Ordspråksboken, även om andra författare också nämns (se Ords 30:1; 31:1). Ordspråksboken innehåller uttalanden om en mängd olika ämnen, och många av dessa citat och ordspråk används fortfarande av samhället idag.

 

Predikaren

 

Bokens författare nämns inte vid namn men vi förmodar att det är Salomo. Predikarens huvudord är "förgänglighet", det vill säga inget varar för evigt. Allt jordiskt är förgängligt, hur fint det än är. När människan glömmer det blir livet ett "jagande efter vind" (1:14). Med andra ord, vi ska inte jaga efter fåfänga och rikedom och det som inte består, utan sträva efter att göra gott, frukta Gud och hålla hans bud. Detta är nyckeln till att känna verklig frid och förnöjsamhet i livet, menar Predikaren. Bara det som kommer från Gud består.

 

Höga visan

 

Även om Höga visan inte hör till de mest framträdande böckerna i Bibeln (Joseph Smith tillskriver den inte samma värde som övriga bibeltexter) så är den dock känd och omtyckt för sin poetiska beskrivning av kärleken mellan en man och hans hustru - ett tydligt uttalande från Herren att detta unika förhållande mellan man och kvinna var en del av Guds skapelses plan. Även här tror man att författaren är Salomo.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Ladda ner JUSTCOACH appen

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Ordspråksboken 3:5-6

"Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna."

Veckans video

Seminarie TV 24

Louis Herrey och Marcus Brändh presenterar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Ett ord till den vise

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Helande ord

För den som vill fördjupa sig mer i Gamla testamentet. Video från Book of Mormon Central.

Ordspråksboken

Skaparna av Bible Project ger oss denna lärorika presentationen av Ordspråksboken. 

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skrift-ställen du inte bör missa!

Nyckelskriftställe: Förtrösta på Herren

Ordspråksboken 3:5-6

"Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna."

Förstår vi att Gud alltid förstår bäst? Det handlar inte om att vi inte ska använda vårt förstånd. Det handlar om att vi måste LITA på Gud, han som ser helheten och kan ge oss de bästa råden för lycka i livet. Att förströsta på Gud är också att visa tillit och kärlek till honom, och att låta honom, som vår himmelske Fader få leda oss tryckt genom livet.

FRUKTA / VÖRDA HERREN

Ordspråksboken 1:7

Att frukta Herren är början till kunskap, men vishet och förmaning föraktas av dåren.

Ordspråksboken 8:13

Att vörda Herren är att hata det onda. Högfärd, högmod, ond väg och falsk mun, det hatar jag.

Ordspråksboken 9:10

Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd

Ordspråksboken 14:26-27

Den som vördar Herren har ett tryggt fäste, hans barn får där en tillflykt. Vördnad för Herren är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror.

Ordspråksboken 22:4

Lön för ödmjukhet och vördnad för Herren är rikedom, ära och liv.

Ordspråksboken 28:14

Salig är den som alltid fruktar Gud, den som förhärdar sitt hjärta faller i olycka.

Ordspråksboken 29:25

Människofruktan blir en snara, men den som förtröstar på Herren blir beskyddad.

VAR VIS

Ordspråksboken 2:12, 16 

Visheten ska rädda dig från det ondas väg, från dem som talar det som är förvridet... Visheten ska rädda dig

från den främmande kvinnan... som talar hala ord.

Ordspråksboken 4:6-7

Överge inte visheten, så ska hon bevara dig. Älska henne, så ska hon skydda dig. Visheten är det viktigaste.

Vinn vishet, vinn förstånd med allt du äger.

Ordspråksboken 3:13

Lycklig den människa som funnit visheten, den människa som får förstånd.

Ordspråksboken 16:16

Att vinna vishet är bättre än guld, att vinna insikt är mer värt än silver.

Ordspråksboken 20:15

Det finns guld och pärlor i mängd, men den dyrbaraste skatten är läppar med kunskap.

VAR INTE EN DÅRE

Ordspråksboken 5:22

Den gudlöse fångas av sina egna missgärningar och fastnar i sina synders snaror.

Ordspråksboken 12:16

Dåren visar genast sin vrede, klok är den som döljer en skymf.

Ordspråksboken 17:12

Hellre möta en björn som mist sina ungar än en dåre i hans oförnuft.

Ordspråksboken 17:16

Vad hjälper pengar i dårens hand? Kan han köpa vishet när han saknar vett?

Ordspråksboken 18:7

Dårens mun är hans fördärv, hans läppar en snara för hans liv.

Ordspråksboken 29:11

Dåren släpper lös all sin vrede, men den vise håller den tillbaka.

SKILLNADEN MELLAN DE RÄTTFÄRDIGA OCH ORÄTTFÄRDIGA

(MELLAN DE VISA OCH DÅRAKTIGA)

Ordspråksboken 4:18-19

De rättfärdigas stig är som gryningens ljus, som växer i klarhet tills dagen når sin höjd. Men de gudlösas väg

är som djupaste mörker, de märker inte vad som blir deras fall.

Ordspråksboken 10:3

Herren låter inte en rättfärdig själ hungra, men han avvisar de ondas begär

Ordspråksboken 10:7

Den rättfärdiges minne blir till välsignelse, de gudlösas namn multnar bort.

Ordspråksboken 10:14

De visa sparar på kunskap, dårens mun bjuder in olycka.

Ordspråksboken 10:28

De rättfärdigas väntan leder till glädje, de gudlösas hopp blir till intet.

Ordspråksboken 13:9

De rättfärdigas ljus lyser klart, men de gudlösas lampa slocknar.

Ordspråksboken 28:1

De gudlösa flyr fast ingen förföljer dem, de rättfärdiga är trygga som lejon.

Ordspråksboken 28:13

Den som döljer sina brott går det inte väl, den som bekänner och överger dem får barmhärtighet.

Ordspråksboken 29:7

Den rättfärdige känner de fattigas sak, den gudlöse visar ingen förståelse.

HÅLL FAST VID BUDEN

Ordspråksboken 7:2-3

Håll mina bud så får du leva, bevara min undervisning som din ögonsten. Bind dem runt dina fingrar, skriv dem på ditt hjärtas tavla.

Ordspråksboken 6:23-24

Budet är en lykta och undervisningen ett ljus, förmanande tillrättavisning är en väg till livet. De ska bevara dig från den onda kvinnan, från den främmandes hala tunga.

Ordspråksboken 24:12

Han ska ge åt var och en efter hans gärningar.

LYSSNA PÅ DINA FÖRÄLDRAR / BARNUPPFOSTRAN

Ordspråksboken 1:8

Hör, min son, din fars förmaning och förkasta inte din mors undervisning, för de är en skön krans för ditt huvud och en vacker kedja för din hals.

Ordspråksboken 4:1

Lyssna, barn, till er fars förmaning, ta vara på den så att ni får förstånd.

Ordspråksboken 6:20-22

Min son, håll fast vid din fars bud och förkasta inte din mors undervisning. Bär dem alltid bundna vid ditt hjärta, fäst dem vid din hals. Låt dem leda dig när du går, vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar.

Ordspråksboken 22:6

Vänj den unge vid den väg han ska vandra, så viker han inte av från den när han blir gammal.
Ordspråksboken 23:13-14

Låt inte pojken vara utan fostran, slår du honom med riset kommer han inte att dö. När du slår honom med riset räddar du hans själ från dödsriket. (Detta handlar om tillrättavisning)

VAR ÖDMJUK - INTE HÖGMODIG

Ordspråksboken 3:7

Var inte vis i dina egna ögon, vörda Herren och undvik det onda.

Ordspråksboken 11:2

När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.

Ordspråksboken 16:5

Herren avskyr de högmodiga, de blir verkligen inte ostraffade.

Ordspråksboken 16:18-19

Stolthet går före undergång och högmod går före fall. Bättre vara ödmjuk bland de ringa än dela byte med de stolta.

Ordspråksboken 18:12

Hjärtats högmod går före fall, ödmjukhet föregår ära.

Ordspråksboken 21:4

Stolta ögon och högmodigt hjärta – de gudlösas lykta är synd.

Ordspråksboken 25:27

att söka sin egen ära är inte ärofullt.

Ordspråksboken 26:12

Ser du en man som är vis i egna ögon, då är det mer hopp om dåren än om honom.

Ordspråksboken 27:2

Låt en annan berömma dig och inte din egen mun, en främmande och inte dina egna läppar.

VAR FLITIG - INTE LAT

Ordspråksboken 10:4-5

Lat hand gör fattig man, flitig hand ger rikedom. En klok son samlar om sommaren, en odåga till son sover i skördetid.

Ordspråksboken 10:26

Som syra för tänderna och rök för ögonen är den late för den som skickar honom.

Ordspråksboken 12:14

Av munnens frukt blir man mättad med gott, vad människans händer har gjort får hon tillbaka.

Ordspråksboken 12:27

Den late får inte tag i sitt villebråd, flit är för människan en dyrbar skatt.

Ordspråksboken 13:11

Lätt fånget är lätt förgånget, men den som samlar efter hand får mycket.

Ordspråksboken 14:23

Av all möda kommer någon vinst, tomt prat leder till fattigdom.

Ordspråksboken 26:14

Dörren vänder sig på sina gångjärn, den late vänder sig i sin säng.

Ordspråksboken 28:19-20

Den som brukar sin åker får bröd så det räcker, den som jagar efter tomhet får fattigdom så det räcker. En pålitlig man får mycket välsignelse, den som snabbt vill bli rik blir inte ostraffad.

VAR GOD OCH SANN - INTE FALSK

Ordspråksboken 3:3-4

Låt inte godhet och sanning lämna dig. Bind dem runt din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla, så finner du nåd och gott förstånd i Guds och människors ögon.

Ordspråksboken 3:32

för Herren avskyr den som är falsk men är förtrolig med de ärliga.

Ordspråksboken 4:23

Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet.

Ordspråksboken 6:16-19

Sex saker är det som Herren hatar, sju som han avskyr: stolta ögon, en falsk tunga, händer som spiller oskyldigt blod, ett hjärta som smider onda planer, fötter som skyndar till det som är ont, ett falskt vittne som främjar lögn och den som skapar gräl mellan bröder.

Ordspråksboken 15:27

Den som söker oärlig vinst drar olycka över sin familj, men den som hatar mutor får leva.

Ordspråksboken 17:20

Den som har falskt hjärta finner ingen lycka, den som har oärlig tunga faller i olycka.

Ordspråksboken 20:17

Bröd man fått genom svek smakar gott, men sedan blir munnen full av grus.

LYSSNA TILL ANDEN

Ordspråksboken 1:23

Vänd om till mig när jag varnar er. Se, jag ska låta min Ande flöda över er, jag ska låta er lära känna mina ord.

Ordspråksboken 20:27

Anden i människan är en Herrens lykta, den utforskar varje rum i hennes inre.

Ordspråksboken 29:18

Utan uppenbarelsen går folket vilse, lycklig är den som tar vara på Guds undervisning.

DRICK INTE

Ordspråksboken 20:1

Vinet hånar, starka drycker larmar, ingen som raglar av det är vis.

Ordspråksboken 23:31-32

Se inte på vinet, att det är så rött, att det glänser så i bägaren och rinner ner så lätt. Till slut biter det som en orm och hugger som en giftorm.

TA HAND OM DE FATTIGA

Ordspråksboken 3:27

Neka inte en behövande något gott när det står i din makt att hjälpa.

Ordspråksboken 14:31

Den som förtrycker den fattige smädar hans Skapare, den som förbarmar sig över de behövande ärar honom.

Ordspråksboken 17:5

Den som hånar den fattige smädar hans Skapare, den som är skadeglad blir inte ostraffad.

Ordspråksboken 19:17

Den som ömmar för den fattige lånar åt Herren och lönas av honom för det goda han gjort.

Ordspråksboken 21:13

Den som stänger sitt öra för den fattiges rop ska själv ropa utan att få svar.

VÄLJ BRA VÄNNER

Ordspråksboken 13:20

Den som vandrar med de visa blir vis, den som umgås med dårar går det illa.

Ordspråksboken 14:14

Den avfällige mättas av sina egna vägar, och en god man håller sig borta från honom.

Ordspråksboken 17:17

En väns kärlek består alltid, en broder föds för att hjälpa i nöd.

Ordspråksboken 23:20-21

Umgås inte med drinkare eller med dem som frossar i kött, för drinkare och frossare blir fattiga och dåsighet ger trasiga kläder.

VAR GLAD OCH MILD

Ordspråksboken 15:13, 15

Ett glatt hjärta gör ansiktet ljust, hjärtesorg ger modlöshet... Den betryckte har aldrig en glad dag, men ett glatt hjärta har ständig fest.

Ordspråksboken 15:30

En mild blick gör hjärtat glatt, ett gott budskap ger märg åt benen.

Ordspråksboken 17:22

Glatt hjärta ger god läkedom, brutet mod suger märgen ur benen.

TA EMOT TILLRÄTTAVISNING

Ordspråksboken 3:11-12

Min son, förakta inte Herrens fostran och förarga dig inte när han tuktar dig, för den Herren älskar tuktar han likt en far den son han har kär.

Ordspråksboken 13:10

Vishet finns hos dem som tar emot råd.

Ordspråksboken 15:31-32

Den som lyssnar till livets tillrättavisning får bo bland de visa. Den som avvisar fostran föraktar sitt liv, den som lyssnar på tillrättavisning får förstånd.

GRÄLA INTE

Ordspråksboken 17:1

Bättre en torr brödbit med ro än huset fullt av festmat och gräl.

Ordspråksboken 17:14

Att börja ett gräl är att öppna en dammlucka, sluta innan striden bryter ut.

Ordspråksboken 18:19

En kränkt broder är svårare att vinna än en befäst stad, gräl är som bommar för en borg.

Ordspråksboken 26:20

När veden tar slut slocknar elden, när baktalaren är borta tystnar grälet.

VAR EN MISSIONÄR

Ordspråksboken 11:30

Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, den som vinner själar är vis.

UTÖVA SJÄLVKONTROLL

Ordspråksboken 16:32

Bättre en tålmodig man än en hjälte, bättre styra sitt sinne än inta en stad.

Ordspråksboken 19:2

Att sakna kunskap är illa nog, men den som rusar i vägmissar målet.

Ordspråksboken 25:28

Som en nerbruten stad utan murar är den man som inte kan styra sitt sinne.

Ordspråksboken 27:4

Vreden är grym och harm en störtflod, men vem kan uthärda svartsjuka?

BEGÅ INTE ÄKTENSKAPSBROTT

Ordspråksboken 6:32

Den som begår äktenskapsbrott saknar vett, den som gör så fördärvar sitt liv.

TÄNK PÅ VAD DU SÄGER - LYSSNA MER

Ordspråksboken 4:24

Gör dig fri från munnens falskhet, låt läpparnas svek vara fjärran från dig.

Ordspråksboken 10:18-19

Den som sprider förtal är en dåre. Där orden är många uteblir inte synd, klok är den som styr sina läppar.

Ordspråksboken 11:12

Den som har förstånd tiger.

Ordspråksboken 12:18

Tanklösa ord kan hugga som svärd, men de visas tunga ger läkedom.

Ordspråksboken 12:25

Bekymmer tynger en mans hjärta, ett vänligt ord ger det glädje.

Ordspråksboken 15:1

Ett mjukt svar stillar vrede, sårande ord väcker harm.

Ordspråksboken 15:4

En läkande tunga är ett livets träd, en falsk tunga ger hjärtesår.

Ordspråksboken 16:24

Milda ord är som rinnande honung, ljuva för själen och en läkedom för kroppen.

Ordspråksboken 16: 27

En illasinnad man gräver upp det onda, brännande eld är på hans läppar.

Ordspråksboken 17:27-28

Den som har vett spar sina ord, en förståndig man håller huvudet kallt. Också dåren anses vis när han tiger, klok när han stänger sina läppar.

Ordspråksboken 18:8

Baktalarens ord är som läckerbitar, de tränger ner i människans inre.

Ordspråksboken 18:13

Att svara innan man lyssnat är dårskap och skam.

Ordspråksboken 18:21

Tungan har makt över död och liv, de som gärna brukar den får äta dess frukt.

Ordspråksboken 25:11

Som guldäpplen i silverinfattning är ord som talas i rätt tid.

NÄR KVINNAN / HUSTRUN ÄR JOBBIG

Ordspråksboken 5:3

För en trolös kvinnas läppar dryper av honung, hennes mun är halare än olja.

Ordspråksboken 12:4

En driftig hustru är sin mans krona, en skamlös är som röta i hans ben.

Ordspråksboken 11:22

Som en guldring i grisens tryne är skönhet hos en kvinna utan vett.

Ordspråksboken 19:13

En hustrus gnat [är] ett ständigt takdropp.

Ordspråksboken 21:9

Bättre bo i en vrå på taket än dela huset med en grälsjuk kvinna.

Ordspråksboken 21:19

Bättre bo i ett öde land än tillsammans med en grälsjuk och elak kvinna.

Ordspråksboken 27:15-16

Som ett ständigt takdropp en regnig dag är en grälsjuk kvinna. Att hejda henne är som att hejda vinden och gripa i olja med sin högra hand.

NÄR KVINNAN / HUSTRUN ÄR EN VÄLSIGNELSE

Ordspråksboken 14:1

Visa kvinnor bygger upp hemmet, dårskapen river det med egna händer.

Ordspråksboken 18:22

Den som funnit en hustru har funnit något gott, han har fått nåd från Herren.

Ordspråksboken 19:14

En förståndig hustru får man från Herren.

Ordspråksboken 31:10-11

Vem kan finna en driftig hustru? Långt mer än pärlor är hon värd. Hennes mans hjärta litar på henne och han saknar ingenting

Ordspråksboken 31:25-30

Kraft och värdighet är hennes klädnad, och hon ler mot dagen som kommer. Hon öppnar sin mun med vishet och har vänlig förmaning på sin tunga. Hon vakar över ordningen i sitt hem och äter inte lättjans bröd. Hennes barn står upp och lovordar henne, och hennes man berömmer henne... Charm är bedräglig och skönhet förgänglig, men prisas ska den kvinna som vördar Herren. 

Ordspråksboken 11:4

Rikedom hjälper inte på vredens dag, men rättfärdighet räddar från döden.

Ordspråksboken 12:11

Den som brukar sin åker får bröd så det räcker, den som jagar tomhet saknar vett.

Ordspråksboken 15:22

Där samråd saknas slår planerna fel, med många rådgivare lyckas de.

Ordspråksboken 16:8

Bättre äga lite med rättfärdighet än tjäna mycket med orätt.

Ordspråksboken 20:22

Säg inte: ”Jag ska löna ont med ont!” Vänta på Herren, han ska hjälpa dig.

Ordspråksboken 24:10

Tappar du modet i nödens stund, då blir din kraft liten.

Ordspråksboken 24:17

Gläd dig inte när din fiende faller, låt inte ditt hjärta jubla när han störtar omkull.

Ordspråksboken 25:21

Om din fiende är hungrig, ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka.

Ordspråksboken 29:14

Den kung som dömer de fattiga rätt, hans tron ska bestå för alltid.

Ordspråksboken 30:33

För som ost pressas ur mjölk och blod pressas ur näsan, så pressas strid ur vrede

bottom of page