Ljudfiler : Nya testamentet

Matteus evangelium

1   2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28

Markus evangelium   

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   12    13    14    15    16 

Lukas evangelium   

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   12    13    14    15    16   17    18    19    20    21    22    23    24

Johannes evangelium   

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   12    13    14    15    16   17    18    19    20    21    22    23    24

Apostlagärningarna

1   2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16   17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28

 

Romarbrevet

1   2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16

1 Korintierbrevet

1   2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16

2 Korintierbrevet

1   2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13  

 

​Galaterbrevet

1   2    3    4    5    6

 

Efesierbrevet

1   2    3    4    5    6   

Filipperbrevet

1   2    3    4 

Kolosserbrevet

1   2    3    4    

1 Tessalonikerbrevet

1   2    3    4    5  

2 Tessalonikerbrevet

1   2    3    4    5  

1 Timoteusbrevet

1   2    3    4    5   6

2 Timoteusbrevet

1   2    3    4   

Brevet till Titus

1   2    3   

Brevet till Filemon

1  

Hebreerbrevet

1   2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   

Jakobsbrev

1   2    3    4  

Petrus första brev

1   2    3    4    5    

  

Petrus andra brev

1   2    3     

Johannes första brev

1   2    3    4    5    

 

Johannes andra brev

1  

Johannes tredje brev

1   

 

Judas brev

1   

Uppenbarelseboken

1   2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16   17    18    19    20    21    22