top of page
Ljudfiler : Nya testamentet

Matteus evangelium

1   2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28

Markus evangelium   

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   12    13    14    15    16 

Lukas evangelium   

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   12    13    14    15    16   17    18    19    20    21    22    23    24

Johannes evangelium   

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   12    13    14    15    16   17    18    19    20    21    22    23    24

Apostlagärningarna

1   2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16   17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28

 

Romarbrevet

1   2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16

1 Korintierbrevet

1   2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16

2 Korintierbrevet

1   2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13  

 

​Galaterbrevet

1   2    3    4    5    6

 

Efesierbrevet

1   2    3    4    5    6   

Filipperbrevet

1   2    3    4 

Kolosserbrevet

1   2    3    4    

1 Tessalonikerbrevet

1   2    3    4    5  

2 Tessalonikerbrevet

1   2    3    4    5  

1 Timoteusbrevet

1   2    3    4    5   6

2 Timoteusbrevet

1   2    3    4   

Brevet till Titus

1   2    3   

Brevet till Filemon

1  

Hebreerbrevet

1   2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   

Jakobsbrev

1   2    3    4  

Petrus första brev

1   2    3    4    5    

  

Petrus andra brev

1   2    3     

Johannes första brev

1   2    3    4    5    

 

Johannes andra brev

1  

Johannes tredje brev

1   

 

Judas brev

1   

Uppenbarelseboken

1   2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16   17    18    19    20    21    22

Markus 1
Markus 2
Markus 3
Markus 4
Markus 5
Markus 6
Markus 7
Markus 8
Markus 9
Markus 10
Markus 11
Markus 12
Markus 13
Markus 14
Markus 15
Markus 16
Lukas 1
Lukas 2
Lukas 3
Lukas 4
Lukas 5
Lukas 6
Lukas 7
Lukas 8
Lukas 9
Lukas 10
Lukas 11
Lukas 12
Lukas 13
Lukas 14
Lukas 15
Lukas 16
Lukas 17
Lukas 18
Lukas 19
Lukas 20
Lukas 21
Lukas 22
Lukas 23
Lukas 24
Johannes 1
Johannes 2
Johannes 3
Johannes 4
Johannes 5
Johannes 6
Johannes 7
Johannes 8
Johannes 9
Johannes 10
Johannes 11
Johannes 12
Johannes 13
Johannes 14
Johannes 15
Johannes 16
Johannes 17
Johannes 18
Johannes 19
Johannes 20
Johannes 21
Apg 1
Apg 2
Apg 3
Apg 4
Apg 5
Apg 6
Apg 7
Apg 8
Apg 9
Apg 10
Apg 11
Apg 12
Apg 13
Apg 14
Apg 15
Apg 16
Apg 17
Apg 18
Apg 19
Apg 20
Apg 21
Apg 22
Apg 23
Apg 24
Apg 25
Apg 26
Apg 27
Apg 28
Romar 1
Romar 2
Romar 3
Romar 4
Romar 5
Romar 6
Romar 7
Romar 8
Romar 9
Romar 10
Romar 11
Romar 12
Romar 13
Romar 14
Romar 15
Romar 16
1 Kor 1
1 Kor 2
1 Kor 3
1 Kor 4
1 Kor 5
1 Kor 6
1 Kor 7
1 Kor 9
1 Kor 8
1 Kor 10
1 Kor 11
1 Kor 12
1 Kor 13
1 Kor 14
1 Kor 15
1 Kor 16
2 Kor 1
2 Kor 2
2 Kor 3
2 Kor 4
2 Kor 5
2 Kor 6
2 Kor 7
2 Kor 8
2 Kor 9
2 Kor 10
2 Kor 11
2 Kor 12
2 Kor 13
Gal 1
Gal 2
Gal 3
Gal 4
Gal 5
Gal 6
Ef 1
Ef 2
Ef 3
Ef 4
Ef 5
Ef 6
Filipp 1
Filipp 2
Filipp 3
Filipp 4
Kolosser 1
Kolosser 2
Kolosser 3
Kolosser 4
1 Tess 1
1 Tess 2
1 Tess 3
1 Tess 4
1 Tess 5
2 Tess 1
2 Tess 2
2 Tess 3
1Tim1
1Tim2
1Tim3
1Tim4
1Tim5
1Tim6
2Tim1
2Tim2
2Tim3
2Tim4
Titus1
Titus2
Titus3
Filemon
Hebreerbrevet 1
Hebreerbrevet 2
Hebreerbrevet 3
Hebreerbrevet 4
Hebreerbrevet 5
Hebreerbrevet 6
Hebreerbrevet 7
Hebreerbrevet 8
Hebreerbrevet 9
Hebreerbrevet 10
Hebreerbrevet 11
Hebreerbrevet 12
Hebreerbrevet 13
Jakob 1
Jakob 2
Jakob 3
Jakob 4
Jakob 5
1 Petrus brev 1
1 Petrus brev 2
1 Petrus brev 3
1 Petrus brev 4
1 Petrus brev 5
2 Petrus brev 1
2 Petrus brev 2
2 Petrus brev 3
1 John 1
1 John 2
1 John 3
1 John 4
1 John 5
2 John 1
3 John 1
Judas 1
Upp 1
Upp 2
Upp 3
Upp 4
Upp 5
Upp 6
Upp 7
Upp 8
Upp 9
Upp 10
Upp 11
Upp 12
Upp 13
Upp 14
Upp 15
Upp 16
Upp 17
Upp 18
Upp 19
Upp 20
Upp 21
Upp 22
bottom of page