top of page
Läran och förbunden 103-105
Vecka 5
 28 jan-1 feb 2019
Veckans läsning

Måndag 28 januari

Seminarie TV 21: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 29 januari

L&F 103    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.3-4: Vad är två anledningar till att Herren tillät sina fiender att förfölja de heliga?, Vad tror du menas med uttrycket ”de inte helt och hållet hörsammade”?, v.57: Vilka välsignelser skulle de heliga få om de följde Herrens råd från den stunden?, v.8-10: Vad kan hända om vi väljer att inte lyda alla Herrens ord?, v.27-28: Vad kallar Herren enligt de här verserna den som är villig att ge sitt liv för hans skull?, v.36-36: Vad behövde de heliga göra för att lyckas i sina ansträngningar att återlösa Sion?

Onsdag 30 januari

Nyckellära: Buden

Läs igenom grundmaterialet för nyckelläror - Buden (Finns på länken här eller i din studiedagbok)

9.1: Varför tror du att lydnad till Guds bud är så viktigt? Ge några exempel på hur Herren kan välsigna dig när du håller hans bud.

9:2: Varför tror du att kärlek till Gud och till din nästa är de två största och mest grundläggande buden? Vad är några specifika saker som du kan göra för att visa att du älskar Gud?

9.5: Skriv ner några bud i din studiedagbok som du känner är speciellt viktiga för dig att lyda just nu. Skriv också ner några saker som kan hjälpa dig att vara trofast mot just dessa bud (särskilt när du är frestad att inte hålla dem).   

 

Torsdag 31 januari

​L&F 104    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.14: Vem ägde egendomen som skulle ges till medlemmarna i Förenade orden?, v.15-17: Vad sa Herren till sina förvaltare om hur de skulle använda det som finns på jorden?, Vad lär du dig i verserna 17–18 om att hjälpa andra?, v.23, 25, 31, 33, 35, 38, 42, 46: Försök hitta ett mönster i Herrens löften till varje medlem i orden (vilka ord eller uttryck som upprepas i de här verserna). Vad lär oss uttrycket ”i den mån” om hur vår lydnad påverkar de välsignelser vi får?, v.80-82: Vilken betydelse tror du att ödmjukhet, trofasthet och bön har för att du ska kunna utföra det som Herren har bett dig att göra?

Fredag 1 februari

L&F 105     Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.1-6: Hur hade kyrkans medlemmar varit oeniga och olydiga?, Vad måste vi göra, enligt de här verserna, för att bygga upp Sion?, v.18-19: Varför befallde Herren Sions läger att de skulle resa hela vägen till Missouri, för att sedan uppenbara att Sion inte skulle återlösas än?, Försök formulera en princip av det du lär dig i dessa verser., v.40: Vilken välsignelse skulle de heliga i Missouri få om de strävade efter att skapa fred med andra?

Please reload

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page