top of page
Veckans läsning

Måndag 29 maj

STV 20: Matteus 26; Markus 14; Johannes 13

(Se gärna tillsammans med föräldrar)

Svara på avsnittets fråga i Justcoach appen

Tisdag 30 maj

Johannes 13     Läs/Lyssna    Elevbok

 • v. 4-5: Hur tjänade Frälsaren sina lärjungar? 

 • v. 12-17: Vad lärde Frälsaren sina apostlar? 

 • v.34-35: Hur skulle andra första att apostlarna var Jesu Kristi lärjungar? Hur kan vi tillämpa detta lärdom i våra egna liv?

Onsdag 31 maj

Matteus 26      Läs/Lyssna       Elevbok

 • v. 1-2: Vad sa Jesus skulle hända efter påsken? 

 • v. 26-29: Vad representerar sakramentets emblem enligt de här verserna? Varför tror du att Jesus instiftade sakramentet? 

 • v. 37-39: Vilka ord eller formuleringar beskriver den svåra bördan Jesus upplevde i Getsemane? 

 • v. 41: Vad innebär det för dig att "vaka och be" för att motstå frestelser?

Torsdag 1 juni

Markus 14      Läs/Lyssna        Elevbok

 • v. 3: Vad hände Frälsaren när han låg till bords hos Simon?

 • v. 4-9: Hur reagerade Judas Iskariot på att Maria smörjde Frälsaren med dyrbar olja? Hur reagerade Frälsaren på Judas kritik mot Maria?  Vilka sanningar kan vi lära oss av dessa verser om hur Frälsaren känner när vi ger vårt bästa till honom?

 • v. 32-34: Hur kände Jesus sig i Getsemane örtagård? 

 • v. 35-42: Vad gjorde Frälsaren på grund av sitt intensiva lidande? Varför var detta viktigt?

Fredag 2 juni

Nyckelskriftställe: Lukas 22:19-20  

 • Klicka här för att göra uppgifterna som hör till detta nyckelskriftställe 

Matteus 26; Markus 14;
Johannes 13
Vecka 22
 29 maj-2 jun 2023
jesus_washing_apostles_feet_edited.jpg

Sammanfattning

För några dagar sedan hade Jesus ridit in i Jerusalem på ett åsneföl. Han hade undervisat folket om att han var deras Gode Herde samt Världens ljus. Nu var tiden snart kommen för Jesus att fullborda sin mission. Men innan dess skulle han äta påskmåltid med sina lärjungar i det övre rummet. Där tvättar han deras fötter (som ett tecken för oss att följa - att tjäna och älska varandra) och instiftar sakramentet (se nyckelskriftställe: Lukas 22:19-20). Denna kväll kommer också Judas, medan Frälsaren är i Getsemane, förråda sin Mästare. Därpå tas Jesus till fånga av judarnas ledare. 

Ladda ner JUSTCOACH

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png
Nyckelskriftställe

Lukas 22:19-20

Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: "Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig." På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: "Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som utgjuts för er."

Veckans video

"Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig."

Matteus 25:40

Seminarie TV 20: Veckans läsning

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar.

Den sista måltiden

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Bible videos: Den sista måltiden

Jesus tvättar lärjungarnas fötter och instiftar sakramentet. Judas går iväg för att förråda Jesus.

Bible videos: Jesu lidande iGetsemane

Jesu påbörjar sin försoning i Getsemane, blir förråd av Judas och tagen till översteprästen Kaiafas.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

För lärare: Lidandet i Getsemane

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

Viktiga verser du inte vill missa!

Varför tvättar Jesus lärjungarnas fötter?

Johannes 13:5-8, 12-17

"Sedan hällde han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med linneduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus, sade denne till honom: 'Herre, skall du tvätta mina fötter?'  Jesus svarade: 'Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram skall du förstå det.' Petrus sade: 'Aldrig någonsin skall du tvätta mina fötter.' Jesus svarade: 'Om jag inte tvättar dig, har du ingen del i mig.' "

"Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort mot er... Tjänaren är inte förmer än sin herre, och budbäraren är inte förmer än den som har sänt honom."

​När Jesus tvättade lärjungarnas fötter gjorde han det som de lägsta av alla tjänarna egentligen gjorde. Men det var en symbolisk handling: att han, den högste av alla, sänkte sig i ödmjukhet för att vara allas tjänare genom sitt försoningsoffer. Jesu handling var viktig för lärjungarna av två orsaker: 1) Om vi inte tar emot hans offer så kan vi inte vara en del av honom; 2) Som Jesus hade gjort, det skulle också lärjungarna - och vi - göra för våra medmänniskor.

Inte är det väl jag, Herre?

Matteus 26:21-22

Medan de åt, sade han: "Amen säger jag er: En av er kommer att förråda mig." Då blev de mycket bedrövade och började fråga honom, den ene efter den andre: "Inte är det väl jag, Herre?" 

Detta är en ödmjuk inställning från lärjungarnas sida; istället för att se utåt för att finna fel hos andra, så ser de inåt för att veta vad de bör göra bättre.

Nyckelskriftställe: Sakramentet instiftas

Lukas 22:19-20 (Matteus 26:26-28; Markus 14:22-24)

Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: "Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig." På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: "Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som utgjuts för er."

Matteus tillägger: "Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse."

Om någon tar emot den som Herren sänder tar de emot honom

Johannes 13:20

"Jag säger er sanningen: Den som tar emot någon som jag sänder tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig."

Älska varandra

Johannes 13:34-35

"Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar."

Inte som jag vill - utan som du vill

Matteus 26:37-39, 42

Han tog med sig Petrus och Sebedeus båda söner, och han greps av sorg och ångest och sade till dem: "Min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka med mig." Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad: "Min Far! Om det är möjligt, så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill."...

Sedan gick han bort för andra gången och bad: "Min Far, om den inte kan gå förbi mig utan jag måste dricka den, så ske din vilja."

Anden är villig men köttet är svagt

Matteus 26:41

"Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt."

Jesus tillkännager att han är Messias

Matteus 26:63-64

Då sade översteprästen till honom: "Jag besvär dig vid den levande Guden: Säg oss om du är Messias, Guds Son." Jesus sade till honom: "Du själv har sagt det. Men jag säger er: Härefter ska ni se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln."

bottom of page