top of page
Veckans läsning

Måndag 27 mars

STV 12: Matteus 14; Markus 6; Johannes 5-6

(Se gärna tillsammans med föräldrar)

Svara på avsnittets fråga i Justcoach appen

Tisdag 28 mars

Matteus 14     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 12-13: Vad gjorde Jesus när han fick höra om Johannes död?

 • v. 14: Vilket exempel visade Frälsaren oss som vi kan följa när vi upplever sorg?

 • v. 28: Vad ville Petrus göra när han hörde Herrens röst?

 • v. 29-30: Varför började Petrus sjunka?, Vad kan vi lära oss av Petrus upplevelse om hur vi kan undvika att övervinnas av rädsla eller tvivel?

 • v. 30-32: Vad gjorde Petrus när han insåg att han höll på att sjunka?, Vad kan vi lära oss av den här berättelsen om vad Herren gör om vi söker hans hjälp när vår tro sviktar?

Onsdag 29 mars

Markus 6     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 1-16: Varför utförde Jesus inga underverk i sin hemstad Nasaret? Vem trodde Herodes det var som gjorde de underverk som Jesus utförde? 

 • v. 17-29: Vad hade Herodes gjort med Johannes Döparen? Vilken princip kan Herodes val lära oss om vad som händer när vi försöker vara andra till lags i stället för att göra det som är rätt? Vad kan hjälpa dig att välja det rätta framför att vara andra till lags?

 • v. 34: Vad tror du menas med att ”de var som får utan herde”?, 

Torsdag 30 mars

Johannes 5     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 2-4: Vilka slags människor hade samlats kring dammen Betesda? 

 • v. 5-7: Vem fick Frälsaren syn på som låg nära dammen?

 • v. 8-9: Vad svarade Frälsaren mannen? Hur liknar vi alla denne man vid dammen Betesda?

 • v. 19-22, 26-27, 30: Vad sa Frälsaren om sitt förhållande till vår himmelske Fader?

Fredag 31 mars

Johannes 6     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 14-15: Vad ville folket göra när Jesus mirakulöst hade mättat dem med fem bröd och två fiskar?

 • v. 15: Vad gjorde Jesus? Varför tror du att han gjorde så?

 • v. 28-31: Vad ville folket att Jesus skulle göra för att ytterligare bevisa att han var Messias?

 • v. 49-54: Hur skiljer sig livets bröd från vanligt bröd?

 • v. 67: Vad frågade Frälsaren sina lärjungar?

 • v. 68-69: Vad svarade Simon Petrus Frälsaren?Vilken sanning kan vi lära oss av Petrus svar, som hjälper oss att förbli trofasta under tider då det kan vara svårt att följa Frälsaren eller leva efter hans lärdomar?

Matteus 14; Markus 6; Johannes 5-6
Vecka 13
 27-30 mar 2023
5.png

Sammanfattning

 • Förkastas i Nasaret (Mark 6) - I Jesu hemstad är det få som tror att "snickaren" kan vara profet.

 • De Tolvs mission (Mark 6) - Apostlarna sänds ut att predika omvändelse och bota sjuka och besatta.

 • Johannes Döparens död (Matt 14; Mark 6) - Herodes låter avrätta Johannes genom halshuggning.

 • Stora underverk (Matt 14; Mark 6; Joh 6) - Jesus mättar fem tusen, går på vattnet och botar alla som rör vid honom.

 • Jesus botar en sjuk man vid Betesda (Joh 5). En lam man helas, tar sin bädd och går.

 • Jesu förhållande till sin Fader (Joh 5). Jesus gör Faderns vilja. Ärar vi Sonen ärar vi Fadern.

 • Livets bröd (Joh 6). Jesus är Livets bröd. Tar vi del av det han ger oss att "äta" får vi evigt liv.

Ladda ner JUSTCOACH

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Veckans video

Seminarie TV 12: Matt 14, Mark 6; Joh 5-6

Fröken Svahn, med hjälp av elever från Västra Frölunda församling, sammanfattar veckans läsning.

Föröka och förstora

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Bible videos: Jesus mättar fem tusen

Jesus utför en av sina största underverk och mättar fem tusen - och visar därmed att han är livets bröd.

Bible videos: Jesus går på vattnet

Petrus går också på vattnet, men tappar fokus på Jesus och börjar sjunka.

Bible videos: Jesus är livets bröd

Jesus förklarar att på samma sätt fäderna fick manna från himlen så ger han nu "levande" bröd.

Bygg huset
på klippan
Lukas 6:46-49

För lärare: Gå på vattnet

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Viktiga verser du inte vill missa!

Svårt att bli profet i sin egen hemstad

Markus 6:4-6

"Men Jesus sade till dem: 'En profet föraktas alltid i sin hemstad, bland sina släktingar och i sin egen familj.' Och han kunde inte göra någon kraftgärning där. Bara några få sjuka botade han genom att lägga händerna på dem. Och han förundrade sig över deras otro."

Folk i Nasaret, Jesu hemstad, hade svårt att tro att "snickaren, Marias son" kunde vara profet, än mindre Guds Son. Därför kunde han inte bota många där, därför att deras tro var så svag.

 

Apostlarna kallas att missionera och bota

Markus 6:7, 12-13

"Och han kallade till sig de tolv och sände ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna... De gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig, och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem."

 

Fåren får nogrann undervisning

Markus 6:34

"När Jesus steg ur båten, fick han se en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, eftersom de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt."

 

Alla kan mättas av Jesus

Markus 6:41-44 (Matteus 14:19-21; Johannes 6:10-13)

"Och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud och bröt bröden och gav åt sina lärjungar, för att de skulle sätta fram åt folket. Han delade också ut de två fiskarna så att alla fick. Och alla åt och blev mätta. Sedan plockade lärjungarna upp brödstyckena och det som blev över av fiskarna, tolv korgar fulla. Det var fem tusen män som hade ätit."

Att Jesus mättar så många människor visar på hans gudomlighet, att han är "livets bröd", att alla som kommer till honom "skall aldrig hungra" (Joh 6:35). Mormons bok lär oss också att vi ska "mätta oss med Kristi ord" (2 Nephi 32:3)

Jesus går på vattnet

Matteus 14:23-33 (Johannes 6:16-21)

När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna, eftersom de hade motvind.  Mot slutet av natten kom Jesus till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön, blev de förskräckta och sade: "Det är ett spöke!" Och de skrek av rädsla. Men genast sade Jesus till dem: "Var lugna! Det Är Jag. Var inte rädda." Petrus svarade: "Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet." Han sade: "Kom!" Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var, blev han rädd. Han började sjunka och ropade: "Herre, rädda mig!" Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sade: "Så lite tro du har! Varför tvivlade du?" De steg i båten och vinden lade sig. Och de som var i båten tillbad honom och sade: "Du är verkligen Guds Son!"

Ivriga att bli botade av Jesus

Markus 6:55-56 (Matteus 14:36)

"Och folk skyndade ut i hela den trakten och förde de sjuka på bårar till den plats där de hörde att han var. Överallt där han gick in, i byar, städer eller gårdar, lade man de sjuka på de öppna platserna och bad att de åtminstone skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev friska."

Hur ivriga är vi att komma till Kristus och bli botade?"

Jesus jämställer sig med Gud - därför vill judarna döda honom

Johannes 5:17-18

"Men han sade till dem: 'Min Fader verkar ännu i denna stund. Så verkar även jag.' Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också sade att Gud var hans Fader och gjorde sig själv lik Gud. "

Sådan Fadern är, sådan är Sonen

Jesus Kristus är på alla sätt likställd sin Fader.

Johannes 5:19  Sonen gör det som Fadern gör

"Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen." 

Johannes 5:21, 26  Både Fadern och Sonen ger liv

"Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger Sonen liv åt vilka han vill."

"Ty liksom Fadern har liv i sig själv, så har han gett åt Sonen att ha liv i sig själv."

Johannes 5:23  Ärar vi Sonen ärar vi Fadern

"Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom."

Jesus är Domaren

Johannes 5:22, 27, 30

"Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen."

"Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människoson."

"Efter det jag hör dömer jag, och min dom är rättvis. Ty jag söker inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig."

De döda ska höra Guds röst

Johannes 5:25, 28

"Den stund kommer, ja, den är nu inne, när de döda skall höra Guds Sons röst, och de som hör den skall få liv... Förvåna er inte över detta, ty den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans röst."

Fadern vittnar om Sonen

Johannes 5:31-32, 37

"Om jag själv vittnar om mig, är mitt vittnesbörd inte giltigt. Det är en annan som vittnar om mig... Fadern som har sänt mig har vittnat om mig."​

Denna vers är en av många i Bibeln som motbevisar att Fadern och Sonen skulle vara samma väsen (som den falska Treeninghetsläran undervisar). Enligt judisk lag var det av största vikt att en person i försvarande ställning kunde framkalla trovärdiga vittnen. Om Jesus och hans Fader var en och samma person, som Treeninghetsläran säger, så skulle Jesus aldrig kunna säga till judarna att det fanns "en annan" som vittnade om honom. Då skulle han ljuga.

Skrifterna och profeterna vittnar om Kristus

Johannes 5:39, 46

"Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig."

"Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit."

Jesus är livets bröd

Johannes 6:31-35, 47-51, 57-58

"Våra fäder fick äta manna i öknen, som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta." Jesus sade till dem: "Jag säger er sanningen: Det var inte Mose som gav er brödet från himlen, det är min Far som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv." Då sade de till honom: "Herre, ge oss alltid det brödet!" Jesus svarade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta."

"Jag säger er sanningen: Den som tror har evigt liv. Era fäder åt mannat i öknen, och de dog. Här är brödet som kommer ner från himlen för att man ska äta av det och inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är mitt kött, för att världen ska leva."

"Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen, inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Den som äter det här brödet ska leva i evighet." 

Jesus gör Faderns vilja - att inte låta någon gå förlorad

Johannes 6:38-40

"Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig: att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min Fars vilja: att var och en som ser Sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen."

Anden ger liv

Johannes 6:63

"Det är Anden som ger liv, köttet hjälper inte. De ord som jag har talat till er är Ande och liv. "

Vem annars än Jesus kan vi gå till - han har det eviga livets ord

Johannes 6:66-69

"Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Då sade Jesus till de tolv: "Inte tänker ni väl också gå?" Simon Petrus svarade honom: "Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds Helige."

bottom of page