top of page
Veckans läsning

Måndag 20 mars

STV 11: Matteus 11-12, Lukas 11

(Se gärna tillsammans med föräldrar)

Svara på avsnittets fråga i Justcoach appen

Tisdag 21 mars

Matteus 13     Läs/Lyssna     Elevbok

 • Profeten Joseph Smith sa följande: ”Inget annat som finns nedtecknat i Bibeln ger oss större klarhet i det viktiga ämnet insamlingen, som Frälsarens ord som de återfinns i det trettonde kapitlet i Matteus evangelium” (i History of the Church,2:264).

 • När du läser liknelserna i Matteus 13 (Liknelserna om Såningsmannen, Ogräset, Senapskornet, Surdegen, Skatten och Pärlan & Fisknoten) , begrunda och skriv ner i din studiedagbok vad du tror de lär ut om Israels insamling och om Frälsarens kyrkas tillväxt från hans verksamhets dagar på jorden till hans andra ankomst. 

Onsdag 22 mar

Lukas 8     Läs/Lyssna     Elevbok

 • Kapitel 8. Läs om de olika mirakel/helande Jesus utför. Vilket mirakel är mest tilltalande för dig? Förklara.

 • v. 16-17. Varför tror du denna uppmaning är mer viktig idag än någonsin tidigare?

 • v. 38-39. Vad var det Jesus uppmuntrade mannen till att göra? Hur kan detta tillämpas på ditt eget liv?

Torsdag 23 mar

Lukas 13     Läs/Lyssna     Elevbok

 • Lukas 13:1-5: Varför tror du att omvändelse är en sådan viktig princip i Jesu Kristi evangelium?

 • ​v. 6–9. Vad är det för ”frukt” som Herren letar efter hos oss? Hur kan vi ge näring åt vår jord så att vi ”bär frukt”?

 •  v. 30: Vad tror du Jesus menar med sin undervsning i denna vers?

Fredag 24 mar

Repetition nyckelskriftställen

Klicka här och gå igenom den markerade delen.

Matteus 13; Lukas 8, 13 
Vecka 12
 20-24 mar 2023
Significance-of-Jesus-Speaking-in-Parables.jpeg

Jesus Kristus undervisade i liknelser

Jesus Kristus undervisade ofta genom att använda enkla berättelser som kallas liknelser. I dessa liknelser jämförde Jesus välkända föremål eller situationer med andliga sanningar.

Varför liknelser?

”Liknelsen förmedlar till åhörarna religiösa sanningar i exakt förhållande till deras tro och intelligens. För de tröga och oinspirerade är den mest bara en berättelse, ’de ser utan att se’, medan den för dem som tagit emot undervisning och de andliga avslöjar himmelrikets mysterier eller hemligheter. På så sätt visar liknelsen på villkoren för all sann kunskap. Endast den som söker finner” (Bible Dictionary, ”Parables ”).

Matteus 13:11–13, 16 -  Varför Frälsaren undervisade i liknelser.

Ladda ner JUSTCOACH

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Veckans video

Seminarie TV 11: Matteus 13, Lukas 8, 13

Fröken Svahn, med hjälp av elever från Västra Frölunda församling, sammanfattar veckans läsning.

Vad är grejen med liknelser

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Bible videos: Liknelsen om såningsmannen

Matteus 13:1-23. Såningsmanneb sår frön (Guds ord) i olika jordmån. Var växer det bäst?

Bible videos: Jesu liknelser

Jesus ger liknelserna om skatten i fältet, den kostbara pärlan och fisknätet i havet.

För lärare: 8 liknelser

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

Bygg huset
på klippan
Lukas 6:46-49

För lärare: Matteus 13, Lukas 8, 13

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Viktiga verser du inte vill missa!

Den som har kommer få mer

Lukas 8:18 (Matteus 13:12)

"Var därför noga med hur ni lyssnar. Den som har ska få, men den som inte har ska bli fråntagen också det han tror sig ha."

 • Den som "har" är den som har samlat på sig kunskap och ljus från Gud. Och hon kommer att få mer andligt ljus ("i överflöd") eftersom hon har öppnat sitt hjärta för sanningen. Men den som har stängt sitt hjärta - den som "inte har" - kommer bli "fråntagen" den lilla strimma av ljus de en gång hade eftersom de vände sig bort från Gud. 

 • Jesus tog upp detta som en av orsakerna varför han talade i liknelser. (Se nedan)

 

Varför Jesus undervisade i liknelser

Matteus 13:10-15

Lärjungarna kom fram och frågade Jesus: "Varför talar du till dem i liknelser?" Han svarade dem: "Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men de har inte fått det. Den som har ska få, och det i överflöd. Men den som inte har ska bli fråntagen också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser, för de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. För dem uppfylls Jesajas profetia: Ni ska höra och höra men inte förstå, och ni ska se och se men ändå inte se, för detta folks hjärta är förhärdat. De hör illa med sina öron och de sluter sina ögon, så att de inte ser med sina ögon eller hör med sina öron eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör."

Matteus 13:34-35

Allt detta talade Jesus till folket i liknelser. Han talade bara i liknelser till dem, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: Jag vill öppna min mun för att tala i liknelser, förkunna vad som varit dolt sedan världens skapelse.

 • Så här säger Bible Dictionary om vikten av liknelser: ”Liknelsen förmedlar till åhörarna religiösa sanningar i exakt förhållande till deras tro och intelligens. För de tröga och oinspirerade är den mest bara en berättelse, ’de ser utan att se’, medan den för dem som tagit emot undervisning och de andliga avslöjar himmelrikets mysterier eller hemligheter... Endast den som söker finner."

 • Så här står det i Handledning för skrifterna om liknelser: "En enkel berättelse som används för att illustrera en andlig sanning eller princip. En liknelse går ut på att man jämför en vardaglig sak eller händelse med en sanning, och den underliggande betydelsen, eller budskapet, i en liknelse är ofta fördolt för de lyssnare som inte är andligt beredda att ta emot det. Jesus undervisade ofta med liknelser."

 

Liknelsen om såningsmannen

Lukas 8:4-15 (Matteus 13:1-8, 18-23)

Liknelsen handlar om en såningsman som sår frön (liknelse = Guds ord). En del av dessa frön hamnar vid sidan av vägen, på stenig mark, bland tistlar eller i god jord. Vers 15 är den viktiga, sådana som vi bör vara: 

"Men det som föll i god jord är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och uppriktigt hjärta och uthålligt bär frukt."

Dölj inte ditt ljus

Lukas 8:16-17

Ingen tänder ett ljus och täcker det med ett kärl eller sätter det under en bänk. Man sätter det på hållaren, så att de som kommer in får se ljuset. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras, och inget gömt som inte ska bli känt och komma i dagen. 

Lyssna på Kristus

Matteus 13:9

"Hör, du som har öron!"

De rättfärdiga ska lysa som solen

Matteus 13:41-43

I liknelsen om ogräset berättar Jesus vad som händer de orättfärdiga och rättfärdiga vid hans andra ankomst:

"Människosonen ska sända ut sina änglar, och de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och alla som gör orätt och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin Fars rike. Hör, du som har öron!"

Liknelsen om skatten och pärlan

Matteus 13:44-46

"Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. Himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den."

 • När vi har funnit evangeliet, vad är vi villiga att ge upp i våra liv och offra för att följa det?

En profet blir alltid föraktad i sin hemstad 

Matteus 13:57

Och de [i Jesus hemstad Nasaret] tog anstöt av honom. Men Jesus sade till dem: "En profet föraktas inte utom i sin hemstad och i sin egen familj."

Ingen tro, inget helande

Matteus 13:58

Och han gjorde inte många kraftgärningar [i Nasaret], eftersom de inte trodde på honom.

Den som följer Guds ord är Jesu "bror" och "syster"

Lukas 8:21

Han svarade dem: "Min mor och mina bröder, det är de som hör Guds ord och handlar efter det."

Jesus undervisar om tro...

När han stillar stormen (Lukas 8:23-25)

Då kom en stormvind ner över sjön, och båten tog in så mycket vatten att den höll på att fyllas och de var i fara. De kom fram och väckte honom och sade: "Mästare, Mästare, vi går under!" Han vaknade och talade strängt till vinden och vågorna, och de lade sig och det blev stilla. Sedan frågade han dem: "Var är er tro?" Förskräckta och förundrade sade de till varandra: "Vem är han? Till och med vindarna och vattnet befaller han, och de lyder honom!"

När han botar kvinnan med blödningarna (Lukas 8:46-48)

Men Jesus sade: "Någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig." När kvinnan insåg att hon var upptäckt, kom hon darrande fram och föll ner för honom. Hon förklarade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och hur hon genast hade blivit botad. Jesus sade till henne: "Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid.

När han uppväcker Jairus dotter (Lukas 8:49-50)

Medan han ännu talade, kom någon från synagogföreståndarens hus och sade: "Din dotter är död. Besvära inte Mästaren mer." Jesus hörde det och svarade honom: "Var inte rädd. Bara tro, så blir hon räddad." 

Berätta för alla om Jesus

Lukas 8:38-39

Mannen som de onda andarna hade farit ut ur bad att få följa med honom, men Jesus skickade i väg honom med orden: "Gå hem igen och berätta om allt som Gud har gjort med dig." Då gick han och ropade ut över hela staden allt som Jesus hade gjort med honom.

Herren känner inte de som gör orätt

Lukas 13:24-27

"Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Många, säger jag er, ska försöka komma in men inte lyckas. När husets Herre har stigit upp och stängt porten och ni står utanför och bultar på porten och säger: Herre, öppna för oss, då ska han svara er: Jag känner er inte, varifrån är ni? Då kommer ni att säga: Vi åt och drack med dig, och du undervisade på våra gator. Men han ska svara er: Jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni som gör orätt."

Andra handskrifter: "känner er inte och vet inte".

bottom of page