top of page
Veckans läsning

Måndag 22 maj

STV 19: Matteus 24-25; Markus 12-13; Lukas 21

(Se gärna tillsammans med föräldrar)

Svara på avsnittets fråga i Justcoach appen

Tisdag 23 maj

Joseph Smith - Matteus (24)   Läs/Lyssna    Elevbok

 • v.  4: Vilka två frågor lärjungarna ställde till Jesus på Oljeberget? (När du läser Joseph Smith - Matteus/Matteus 24 så leta gärna efter svaren på dessa två frågor)

 • v. 11: Vad lovade Jesus dem som ”förblir ståndaktiga och inte låter sig övervinnas”?

 • v. 27-31: Vilka tecken som ska föregå Kristi andra ankomst?, Vilka svårigheter kommer folk att möta före Kristi andra ankomst?

 • v. 37: Hur kan de utvalda undvika att bli bedragna?

Onsdag 24 maj

Lukas 21      Läs/Lyssna        Elevbok

 • v. 32-38: Skriv upp åtminstone sju sätt varpå du kan förbereda dig för Jesu Kristi andra ankomst.

Torsdag 25 maj

Matteus 25:1-13      Läs/Lyssna        Elevbok

 • v. 5-13: Vad gjorde de fem förståndiga jungfrurna i väntan på Brudgummen (Jesus Kristus)? Vad gjorde de fem oförståndiga jungfrurna? Vad tror du oljan i liknelsen representerar? Vilken sanning kan vi lära oss av liknelsen om hur vi kan förbereda oss för Kristi andra ankomst?

Fredag 26 maj

Matteus 25:14-46      Läs/Lyssna        Elevbok

 • v. 14-30: Vilken princip kan vi lära oss av den första tjänarens upplevelse? Vilken princip kan vi lära oss av det som mannen som fick två talenter upplevde? Vilka principer kan vi lära oss av tjänaren som gömde talenten?

 • v. 31-46: Hur skiljer Herren mellan de som älskar honom (får) och de som inte gör det (getter)?

Matteus 23-24; Markus 12-13
Lukas 21
Vecka 21
 22-26 maj 2023
image_the_parable_of_the_ten_virgins_-_gospel_images_normal.jpeg

Sammanfattning

Jesus har varit i Jerusalem med sina lärjungar i snart en vecka nu och förbereder sig för de sista dagarna i hans liv då han ska utföra sitt försoningsverk.

 • Änkans offergåva (Mark 12; Luk 21) De ören som en fattig änkan la i offerkistan var mer än de rikas bidrag. 

 • Sista tidens tecken (Matt 24; Luk 21). Jesus beskriver de sista dagarnas tillstånd: laglöshet, kärlek som svalnar, falska profeter träder fram, naturkatastrofer, etc.

 • Templets ödeläggelse (Mark 13) Jesus profeterar att Jerusalems tempel ska bli förstört.

 • Kristi andra ankomst (Matt 24; Mark 13). Människosonens ankomst kommer som en tjuv om natten. Vi måste vaka.

 • Liknelsen om de tio junfrurna (Matt 25). Vikten av att vara förberedd när Kristus återkommer.

 • Liknelsen om talenterna (Matt 25). Vikten av att ta vara på det man får samt utveckla sina talanger.

 • Människosonens dom (Matt 25). Jesus domer oss på hur vi har behandlat vår nästa.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Ladda ner JUSTCOACH

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

OLJA

I DIN LAMPA?

Matteus 25:1-13

"Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig."

Matteus 25:40

Veckans video

Seminarie TV 18: Veckans läsning

Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar.

Priset för de visa

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Bible videos: Det har ni gjort mig mig

Jesus förklarar att varje god gärning vi gör, det gör vi mot honom.

Bible videos: Liknelsen om talenterna

Liknelsen som handlar om att du inte ska begrava dina gåvor utan vara en god förvaltare.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

För lärare: Jesus undervisar om evigt äktenskap

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

Viktiga verser du inte vill missa!

Falska profeter kan bedra även de utvalda

Matteus 24:24

"Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda."

Många av "de utvalda" som slutit förbund med Herren i de sista dagarna kommer vackla i sin tro, detta på grund av att de lyssnar mer på världens "profeter" än Herrens profeter.

Tecken vid tiden för Jesu andra ankomst

Matteus 24:5-14

5. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. 

6. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig.

7. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar.

9. Ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.

11. Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 

12. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 

13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 

14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Guds ord består alltid

Matteus 24:35

"Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå."

Människosonen kommer som en tjuv om natten - håll er vakna!

Matteus 24:42-44

"Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer.  Men det förstår ni att om husägaren visste när på natten tjuven kom, då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var därför beredda också ni, för i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen."

 

De tio jungfrurna - vikten av att vara förberedd

Matteus 25:1-12

"Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor... Och de... gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer."

Är vi trogna i det lilla blir belöningen större

Matteus 25:21-22

"Bra, du gode och trogne tjänare! Du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje!"

Allt vad ni vill att andra ska göra för er det ska ni göra för dem

Matteus 25:34-36, 45

"Då ska Kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig..."

Då ska han svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig."

Offrar vi allt vi har?

Markus 12:41-44

Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket lade pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig änka och lade i två små kopparmynt✱, ett par ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sade till dem: "Jag säger er sanningen: Den här fattiga änkan gav mer än alla de andra som lade något i offerkistan. Alla andra gav av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på."

bottom of page