top of page
Veckans läsning

Måndag 8 maj

STV 17: Matteus 19-20; Markus 10; Lukas 18

(Se gärna tillsammans med föräldrar)

Svara på avsnittets fråga i Justcoach appen

Tisdag 9 maj

Matteus 19      Läs/Lyssna     Elevbok

 • Matteus 19:4-6: Vilka sanningar undervisade Frälsaren om äktenskap och skilsmässa?, v.29: Vad kommer alla som försakar allt för att följa Frälsaren att få ärva?, 

Onsdag 10 maj

Matteus 20      Läs/Lyssna        Elevbok

 • v. 1-6: Om lönen i liknelsen om vingårdsarbetarnas lön symboliserar evigt liv, vad kan då arbetet symbolisera? Varför tror ni det är viktigt för oss att veta att Gud ger evigt liv till alla människor som väljer att ingå och hålla heliga förbund med honom oavsett när det sker? 

 • v. 15.16: Hur svarade vingårdens herre dem som klagade på hans godhet mot de arbetare som inte hade arbetat i vingården lika länge?

Torsdag 11 maj

Markus 10     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 13-14: Hur reagerade lärjungarna när människorna bar fram små barn till Frälsaren? Hur reagerade Frälsaren mot lärjungarna?

 • v. 15-16: Vad tror du menas med att ta emot evangeliet ”som ett barn”? Vilken princip kan vi lära oss ur dessa verser om vad som händer när vi tar emot evangeliet som små barn?

 • v. 28: Vad lovade Frälsaren dem som är villiga att ge upp allting för att följa honom?

 • v. 42-45: Vad undervisade Frälsaren sina lärjungar om storhet? Varför kan någon som tjänar och hjälper andra (som Frälsaren) anses vara verkligt stor?

Fredag 12 maj

Lukas 18     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 1-8, 9-14, 35-43: Vad önskade huvudpersonen (änkan, publikanen, den blinde mannen eller Sackeus) i berättelsen? Vad gjorde huvudpersonen som visade att hans eller hennes önskan var uppriktig? Vad hände tack vare huvudpersonens trofasta handlingar? Vilka principer (eller lärosatser) hittar du i berättelsen?  

Matteus 19-20;
Markus 10; Lukas 18
Vecka 19
 8-12 maj 2023
christ_rich_young_ruler_hofmann.jpeg

Sammanfattning

 • Äktenskapet (Matt 19, Mark 10) Jesus undervisar om allvaret i äktenskap och skilsmässa. 

 • Den rike mannen (Matt 19, Mark 10, Luk 18). En rik ung man vill inte överge sina rikedomar och följa Jesus.

 • Vingårdsarbetarna (Matt 20). All arbetare i Herrens vingård som gör sin del får samma lön.

 • Om Jesu död (Matt 20, Luk 18). Jesus talar för tredje gången om sin död och uppståndelse.

 • Den störste (Matt 20). Den som vill vara störst i himmelriket måste minst (de andras tjänare).

 • Jesus och barnen (Mark 10) - Barnen kom ofta till Jesus. Som ett barn (ödmjukt) tar vi emot Guds rike.

 • En blind botas (Matt 20, Mark 10, Luk 18) - Den blinde Bartimeus gör allt han kan för att bli botad av Jesus.

 • Liknelsen om den orättfärdige domaren (Luk 18). Gud hör och besvarar våra böner.

 • Farisén, publikanen och barnen (Luk 18). Om vi är ödmjuka ska vi bli upphöjda av Gud.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Ladda ner JUSTCOACH

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Veckans video

Seminarie TV 17: Veckans läsning

Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar.

Goda välsignelser för alla

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Bible videos: Jesus och den rike mannen

Jesus ber en rik ung man att ge allt han har till de fattiga och sedan följa honom

Bible videos: Arbetarna i vingården

Jesus ger liknelsen om arbetarna i vingården som alla får samma lön, fast de arbetar olika lång tid.

Bible videos: Låt barnen komma till mig

Jesus visar att man måste bli ödmjuk som ett barn för att nå himmelriket.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

För lärare: Lita på Guds nåd

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

Viktiga verser du inte vill missa!

Äktenskapet: Vad Gud har sammanfogat, låt inte människan skilja åt

Matteus 19:3-6 (Markus 10:1-10)

Några fariseer kom fram till honom för att pröva honom och sade: "Får man skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst?" Han svarade: "Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt."

Låt barnen komma till Kristus

Markus 10:13-16 (Matteus 19:13-14; Lukas 18:15-17)

Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det, blev han upprörd och sade till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de. Jag säger er sanningen: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem.

Svårt att nå himmelriket med kärlek till pengar

Matteus 19:21-24 (Lukas 18:18-26)

"Jesus svarade: 'Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig.' När den unge mannen hörde detta, gick han bedrövad sin väg, ty han ägde mycket. Jesus sade till sina lärjungar: 'Amen säger jag er: det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.' "

 

För Gud är allt möjligt

Matteus 19:25-26

"När lärjungarna hörde det, blev de mycket förskräckta och sade: 'Vem kan då bli frälst?' Jesus såg på dem och sade: 'För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.' "

 

Som Jesus tjänar andra ska vi vi också tjäna

Matteus 20:25-28 (Markus 10:42-46)

"Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk. Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare... Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många."

Offra allt för Kristus och få hundrafalt tillbaka

Markus 10:28-29

Petrus sade till honom: "Vi har lämnat allt och följt dig." Jesus sade: "Jag säger er sanningen: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att få hundrafalt igen.

 

Jesus öppnar våra ögon

Matteus 20:30-34

"Två blinda satt där vid vägen... 'Förbarma dig över oss, Herre, Davids son!' Folket uppmanade dem strängt att tiga. Men de ropade ännu högre: 'Förbarma dig över oss, Herre, Davids son!' ... 'Vad vill ni att jag skall göra för er?' De svarade honom: 'Herre, öppna våra ögon!'  Då förbarmade sig Jesus över dem och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se, och de följde honom."

Markus 10:46-52

De kom fram till Jeriko. Och när Jesus lämnade Jeriko med sina lärjungar och en stor folkskara, satt det en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, son till Timeus. När han fick höra att det var Jesus från Nasaret som kom, började han ropa: "Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!" Många sade åt honom strängt att vara tyst, men han ropade bara ännu högre: "Davids son, förbarma dig över mig!" Jesus stannade och sade: "Kalla hit honom!" De gjorde det och sade till den blinde: "Lugn! Res dig, han kallar på dig." Då kastade mannen av sig manteln, hoppade upp och kom fram till Jesus, och Jesus frågade honom: "Vad vill du att jag ska göra för dig?" Den blinde sade: "Rabbuni, gör så att jag kan se igen!" Jesus sade: "Gå, din tro har frälst dig." Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen.

Viktiga lärdomar: 1) De blinda gjorde allt för att få hjälp av Kristus. Hur ivriga är vi? 2) Jesus frågade vad de ville. Gud vet redan vad vi behöver, så han frågar inte får hans skull, utan för vår skull, så vi kan lära oss kommunicera med honom. 3) Efter att Jesus hade helat dem sprang de inte hem. De följde honom, dvs gjorde ett förbund om att vara hans lärjunge.

Den ödmjuke ska bli upphöjd

Lukas 18:9-14

För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse: "Två personer gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre tullindrivare. Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor: roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag får in. Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig mot bröstet och bad: Gud, förlåt en syndare som mig. Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd."

bottom of page