top of page
Lorenzo Snow; Joseph F. Smith;
Läran och förbunden 138
Vecka 18
 29 april-3 maj 2019
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Måndag 29 april

Seminarie TV 32: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 30 april

Lorenzo Snow    Vittnesbörd     Elevbok

  • Läs igenom översikten av Lorenzo Snows liv (s 186): Hur gammal var Lorenzo Snow när han blev kyrkans femte president?, Nämn några platser där han tjänade som missionär., Nämn några viktiga händelser under hans tre år som president för kyrkan. 

  • Läs stycke 1–3, 11 av ”President Lorenzo Snow” i elevens studievägledning (s 186–187): Varför var det många medlemmar i kyrkan som slutade betala tionde under denna tid?, Hur tror du att den ökade tiondebetalningen har hjälpt kyrkan att växa sedan dess?, Vad tror du tiondepengar används till? 

Onsdag 1 maj

Första maj - ingen lektion

Torsdag 2 maj

Joseph F. Smith   Vittnesbörd  Elevbok

  • Läs igenom översikten av Joseph F. Smiths liv (s 189): Nämn några viktiga händelser under hans 18 år som president för kyrkan.

  • Läs styckena 1–3 av ”President Joseph F Smith” i elevens studievägledning (s 189): Nämn några svåra händelser som Joseph F Smith fick uppleva i sina barn- och ungdomsår.

  • Läs stycke 4.8: Hur tror du erfarenheterna från sin förberedde honom att bli president för kyrkan?

  • Vilket kapitel i L&F innehåller redogörelsen för den syn som president Joseph F. Smith tog emot år 1918?, Vad handlar denna syn om? 

Fredag 3 maj

L&F 138    Läs    Lyssna    Elevbok

  • v.1-4: Vilken lära begrundade president Joseph F. Smith?, v.11: Hur kan vi förbereda oss för att ta emot uppenbarelse?, v.7-10: Vad sa Petrus att Frälsaren gjorde efter att han blivit dödad (när han var i andevärlden)?, v.29-32: Hur var det möjligt för Herren att predika evangeliet för alla människor i andefängelset på bara tre dagar?, v.33-34: Vad undervisar Herrens rättfärdiga budbärare andarna i fängelset?, v.38-49: Nämn namnen på några av de "stora och mäktiga" andar som president Joseph F Smith såg i andevärlden., v.57: Vad fortsätter trofasta heliga att göra när de har dött? 

Please reload

Lorenzo Snow

Kyrkans 5:e president (1898-1901).

Lorenzo Snow förde kyrkan in i det tjugonde århundradet. Han var en visionär, en hängiven missionär och en ledare som engagerade sig i sitt folks behov.

Bland annat känd för:

- Visade hur tiondelagen skulle efterlevas, som till slut räddade kyrkan ur skuld.

- Sände ut systrar på mission.

- Såg Frälsaren i Salt Lake city tempel.

Lär mer om president Snow:

Elevbok

Citat på Pinterest

Prophets of the Restoration

Lärdomar och vittnesbörd  
Joseph F Smith

Kyrkans 6:e president (1901-1918).

Joseph F Smith var aldrig sen att försvara Guds rike och undervisa om den återställda kyrkans läror. Han gav en klar förståelse om Gudomens natur, människans ursprung och de dödas återlösning.

Bland annat känd för:

- Började flera program i kyrkan: seminariet, scouter, hemafton och söndagsskolan.

- Mottar synen om de dödas återlösning (L&F 138).

- Childrens Friend trycks.

Lär mer om president Smith:

Elevbok

Citat på Pinterest

Prophets of the Restoration

Vi har en himmelsk moder

”Jag antar att ni systrar har läst min syster, Eliza R Snow Smiths dikt, som hon skrev för några år sedan och som nu ofta sjungs på våra möten [Se ”O min Fader”, Psalmer, nr 190]. Den berättar för oss att vi inte bara har en Fader ’som tronar i din boning ovan skyn’, utan att vi också har en Moder. Ni systrar kommer att bli lika stora som er Moder, om ni är trofasta” (LeRoi C Snow, ”Devotion to a Divine Inspiration,” Improvement Era, June 1919, s 658).

Nyckellära: Gudomen, Frälsningsplanen, Familj och äktenskap

Betala ditt tionde

”Herrens ord till er är inte något nytt, det är helt enkelt detta: TIDEN HAR NU KOMMIT FÖR VARJE SISTA DAGARS HELIG, SOM RÄKNAR MED ATT VARA BEREDD FÖR FRAMTIDEN OCH HÅLLA SINA FÖTTER FAST PÅ EN SÄKER GRUND ATT GÖRA HERRENS VILJA OCH BETALA HANS TIONDE TILL FULLO. Detta är Herrens ord till er och det kommer att vara Herrens ord till varje bosättning i Sions land” (”Discourse by President Lorenzo Snow”,

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

President Snow såg Frälsaren i templet

"Mitt barnbarn, jag vill att du skall komma ihåg att detta är din morfars vittnesbörd, att han med sin egen mun talat om för dig att han verkligen såg Frälsaren här i templet och talade med honom ansikte mot ansikte [om att organisera första presidentskapet efter president Woodruffs död] ...

Morfar talade om för mig vilken underbar personlighet Frälsaren är och beskrev hans händer, fötter, ansikte och vackra vita skrud, som allt var av sådan härlig vithet och klarhet att han knappast kunde titta på honom.​" (LeRoi C Snow, ”An Experience of My Father’s”, Improvement Era, sept 1933, s 677).

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse

Vi kan bli som Gud

"Som människan nu är var Gud en gång. Som Gud nu är kan människan en gång bli." (Eliza R Snow, Biography and Family Record of Lorenzo Snow [1884], s 46).

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen

lorenzo-snow-mormon-prophet-893920-print
maxresdefault.jpg
Lärdomar och vittnesbörd  

Jag vet att min Förlossare lever

"Jag har mottagit Andens vittnesbörd i mitt eget hjärta. Jag vittnar inför Gud, änglar och människor . . . att jag vet att min Förlossare lever’” (Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph F Smith [1998], s v).

Nyckellära: Gudomen, Frälsningsplanen, Profeter och uppenbarelse

Varför kallas Jesus ibland för Fader?

"Det finns tre sätt varpå ordet Fader kan tillämpas på Jesus Kristus: Han är himlens och jordens Fader [Skaparen]. Han är Fader för dem som håller fast vid evangeliet [genom förbund föds vi på nytt genom honom, som hans andliga söner och döttrar] och han är Fader genom gudomligt förlänad auktoritet [Jesus gör Fader gärningar, med hans makt]."  (Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph F Smith, s 355).

Nyckellära: Gudomen

Kristus är en avbild av Fadern, liksom vi.

Om Guds son är en uttrycklig avbild av Faderns person, då har hans Fader en människas gestalt, för detta var Guds Sons gestalt, inte bara under sitt jordiska liv, utan före sin jordiska födelse och efter sin uppståndelse . . . Om då Gud skapade människan – den första människan – till sin avbild och likhet, måste han ha skapat honom lik Kristus, och följaktligen lik människorna på Kristi tid och i vår tid . .

 Nyckellära: Gudomen, Frälsningsplanen

Välsignelser av hemafton

”[Vi råder] till och vädjar om att en ’hemafton’ skall införas över hela kyrkan. Detta är en tidpunkt då fäder och mödrar samlar sina pojkar och flickor omkring sig i hemmet och undervisar dem om Herrens ord . . . Kärleken i hemmet och lydnaden till föräldrarna kommer att öka. Tron utvecklas i hjärtat hos Israels ungdomar och de får kraft att bekämpa onda inflytanden och frestelser som ansätter dem” (”Home Evening”, Improvement Era, jun 1915, s 733–734).

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, äktenskap och familj

"Jag är ren."

”[Jag drömde] att jag befann mig på en resa. Jag hade intrycket av att jag borde skynda mig . . . Slutligen kom jag till en underbar, stor och ståtlig byggnad . . . När jag gick fram emot den så fort jag kunde, såg jag ett anslag, ’Bad’. Jag gick snabbt åt sidan och in i badet och tvättade mig ren. Jag öppnade mitt lilla knyte, och där fanns vita och rena kläder . . . och jag satte på mig dem. Därefter rusade jag till vad som tycktes vara en kolossal öppning, eller dörr. Jag knackade och dörren öppnades. Mannen som stod där var profeten Joseph Smith. Han tittade litet förebrående på mig, och hans första ord var: ’Joseph, du är sen.’ Men jag fattade mod och sade: ’Ja, men jag är ren – jag är ren!’ (Evangeliets lära, s 459–460).

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

Vi tror på all sanning

”Vi tror på rättfärdigheten. Vi tror på all sanning, oavsett ämnesområde. Ingen sekt eller religiöst samfund i världen har en enda sann princip som vi inte accepterar eller som vi förkastar. Vi är villiga att motta all sanning, från vilken källa den än må komma... Gud är med detta verk, det är hans verk och inte människors verk. Det kommer att gå framåt, oavsett vilket motstånd som kan råda” (Conference Report, apr 1909, s 7).

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

Seminarie TV

STV 32: L&F 138, Lorenzo Snow, Joseph F Smith, Heber J Grant

Veckans läsning är tagen från elevboken: Lorenzo Snow, Joseph F Smith, Heber J Grant; samt Läran & förbunden 138.

Sketcher presenteras av seminarieelever i Malmö stav.

För fler videofilmer med kyrkans profeter klicka nedan:
lds.org/media-library/video/categories/prophets-of-the-restoration?lang=eng

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 18-22

Profeter och uppenbarelse

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror

Inspiration när vi begrundar skrifterna

Läran och förbunden 138:11

"Medan jag begrundade det som står skrivet öppnades mitt förstånds ögon och Herrens Ande vilade på mig..."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

Återlösning för de döda: Evangeliet predikas i andevärlden

Läran och förbunden 138:18-19

"Medan denna väldiga skara väntade och samtalade med varandra och gladdes över timmen för sin befrielse från dödens bojor, visade sig Guds Son och förkunnade frihet för de fångna som hade varit trofasta. Och där predikade han för dem det eviga evangeliet, läran om uppståndelsen och mänsklighetens återlösning från fallet och från personliga synder på villkor att de omvände sig."

Läran och förbunden 138:29-30

"Och medan jag förundrades öppnades mina ögon och mitt förstånd upplivades, och jag insåg att Herren inte personligen gick för att undervisa de ogudaktiga och olydiga som hade förkastat sanningen. Men se, bland de rättfärdiga organiserade han sina styrkor och utsåg budbärare, klädda med makt och myndighet, och bemyndigade dem att gå ut och föra evangeliets ljus till dem som befann sig i mörker, ja, till alla människors andar, och på så sätt blev evangeliet predikat för de döda."

Nyckellära: Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Läran och förbunden 138
Mottaget av Joseph F Smith
Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page