top of page
Brigham Young; Handkärrepionjärer;
Utah-kriget
Vecka 15
 8-12 april 2019
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Måndag 8 april

Seminarie TV 30: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 9 april

Brigham Young     Elevbok (stycke 1-11)

  • Hur gammal var Brigham Young och hur länge hade han varit medlem i kyrkan när han blev ordinerad till apostel?, Vilket namn gav Brigham Young en rund klippa på bergssluttningen?, Vad symboliserar detta namn?, Vilka utmaningar ställdes de heliga inför när de kom till Saltsjödalen?, Försök att med egna ord berätta om "Fiskmås-miraklet" 1848., Vad var syftet med "den ständiga emigrationsfonden" som upprättades under ledning av president Young?

Onsdag 10 april

Handkärrekompaniet      

Elevbok (stycke 12-22)​ 

  • Varför började kyrkan bilda handkärrekompanier på 1850-talet?, Om du hade varit en av de här handkärrepionjärerna, vilka materiella ägodelar hade du valt att ta med dig? Varför?, Varför tror du de heliga var villiga att offra så mycket för att komma till Utah?, Hur har du lärt känna Gud genom de prövningar som du har mött?

Torsdag 11 april

Missionärer och kolonisering     

Elevbok (stycke 23-39)

  • Hur kallade president Brigham Young heltidsmissionärer? Hur tror du att det skulle kännas att få en missionskallelse från talarstolen på en generalkonferens? Nämn vilka platser som dessa missionärer kallades att tjäna på (stycke 24-29). Hur många kolonier hade grundlagts i nuvarande Utah och omgivande stater när Brigham Young avled 1877?, Vad är en biorganisation i kyrkan?   

Fredag 12 april

Arvet från Brigham Young     

Elevbok (stycke 1-16)

  • Hur länge presiderade Brigham Young över kyrkan?, Vilka utmaningar tror du att han ställdes inför genom att samtidigt vara både president för kyrkan och guvernör i Utah?Vilka program i kyrkan organiserades under Brigham Youngs presidentskapsperiod?, 

  • Läs stycke 11 i ”Arvet från president Brigham Young” i elevens studievägledning (s 173): Hur rekommenderar president Brigham Young att vi läser skrifterna?Hur kan vi genom att läsa skrifterna på detta sätt lättare bli bekanta med de forntida profeterna och deras lärdomar?Varför är det också viktigt att bli bekant med de profeter som lever idag?

Please reload

Brigham Young, kyrkans andra president.

Brigham Youngs lärdomar och vittnesbörd  
(som belyser evangeliets nyckelläror)

Se här vad Brigham Young kan förklara om  evangeliets nyckelläror !

Sammanfattning

Från dagen då han döptes 1832 var Brigham Young en trofast medlem i kyrkan, alltid loyal mot Herren och hans utvalda profet Joseph Smith. Brigham tjänande många missioner, bland annat till England. Efter Joseph Smiths martyrskap, 27 juni 1844, tar Brigham över ledarskapet för kyrkan som president för de Tolvs kvorum. 1847 inröstas has officiellt som kyrkans president, ett kall han förvaltar väl fram till sin död, 29 augusti 1877. Brigham Young är känd som "American Moses" eftersom han på ett mirakulöst sett ledde uttåget av de heliga från Nauvoo till Saltsjöbaden, åren 1846-47. 

1846361.jpg
Skärmavbild 2019-04-07 kl. 10.23.03.png
Var fullkomlig = gör ditt bästa

Nyckelläror: Förvärva andlig insikt, Buden

Ha alltid Herrens Ande med dig
Seminarie TV

STV 30: Brigham Young; Handkärrekompaniet

Denna lektion är kopplad till veckans läsning i elevens studevägledning, s 165-174 (om Brigham Young)

Programmet undervisar om vikten att stå upp för sin tro, ödmjukhet, Brigham Young och handkärrekompaniet (Gbg stav:s majhajk 2014)

Medverkande: Louis Herrey, President Ulf Strömbom, Christian Strömberg, Alexandra Tittus, ungdomar från Malmö och Göteborg stav)

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 14-17

Förrättningar och förbund

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
Skärmavbild 2019-04-07 kl. 10.36.23.png

Nyckelläror: Förvärva andlig insikt, Gudomen, Buden

Faran med rikedomar
Skärmavbild 2019-04-07 kl. 10.55.30.png

Nyckelläror: Förvärva andlig insikt

Be alltid - även om du inte känner för det
Skärmavbild 2019-04-07 kl. 10.55.30.png

Nyckelläror: Förvärva andlig insikt

Hur läser du skrifterna?
Skärmavbild 2019-04-07 kl. 10.55.30.png

Nyckelläror: Förvärva andlig insikt

Skärmavbild 2019-04-07 kl. 15.34.23.png
Följ inte blint dina ledare
Skärmavbild 2019-04-07 kl. 23.36.09.png
Skärmavbild 2019-04-07 kl. 23.46.10.png
Skärmavbild 2019-04-07 kl. 23.55.00.png

Nyckelläror: Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Stanna kvar på skeppet - håll fast vid tron
Skärmavbild 2019-04-07 kl. 15.42.10.png

Nyckelläror: Förvärva andlig insikt

Joseph Smiths storhet
Skärmavbild 2019-04-07 kl. 15.49.52.png

Nyckelläror: Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page