top of page
Ezra Taft Benson; Howard W. Hunter;
Gordon B. Hinckley; Thomas S. Monson
Vecka 21
 20-24 maj 2019
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Måndag 20 maj

Seminarie TV 35: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 21 maj

Benson   Vittnesbörd   Elevbok

 • Läs igenom översikten av Ezra Taft Benson liv (s 216): Nämn några viktiga händelser under hans åtta år som president för kyrkan.

 • Läs styckena 1–2, 12-16 (s 216-218): Vad angav president Benson för motiv till att på nytt betona Mormons bok? Varför tror du att Mormons bok behövde betonas igen under denna tidsperiod? Välj ut några av president Bensons uttalanden om Mormons bok som gör intryck på dig och skriv ner dem i din studiedagbok. Vad kan du göra för att Mormons bok ska få större betydelse i ditt liv? 

Onsdag 22 maj

Hunter     Vittnesbörd   Elevbok

 • Läs igenom översikten av Howard W Hunters liv (s 219-220): Nämn några viktiga händelser under året som han var president för kyrkan.

 • Vart och ett av följande fem uttalanden återger en av president Hunters lärdomar på ett felaktigt sätt. Skriv om dem så att de blir rätt: 
  ”Jag vill uppmana alla människor överallt att i sitt liv ägna mer uppmärksamhet åt sina vänners liv och exempel” (se stycke 1).
  ”Jag ber att vi må behandla varandra med större vänlighet, större artighet, mer glädje, tålamod och förlåtelse” (se stycke 2).
  ”Det är mitt hjärtas djupaste önskan att varje medlem i kyrkan skall vara en missionär” (se stycke 3).
  ”Våra omvägar och besvikelser är bara ojämnheter på vägen till vår Frälsare” (se stycke 5).
  ”När Frälsaren gav någonting förväntade han sig ofta att få någonting tillbaka. Han gav fritt och utan att döma, och hans gåvor var av ringa världsligt värde” (se stycke 11).

 • Välj ett av ovanstående uttalanden och förklara varför den rätta versionen är bättre än den felaktiga versionen.

Torsdag 23 maj

Hinckley    Vittnesbörd   Elevbok

 • Läs igenom översikten av Gordon B Hinckleys liv (s 223): Nämn några viktiga händelser under de 13 år som han var president för kyrkan.

 • President Hinckley har ofta uppmanat kyrkans medlemmar att göra bättre ifrån sig. Utgå från styckena 12–37 (s 225-226) och skriv i din studiedagbok tio sätt som vi kan förbättra oss på.

 • Välj ut en egenskap från din lista som du vill förbättra dig i under den kommande veckan. Förklara kortfattat vad du kommer att göra för att följa president Hinckleys råd.

Fredag 24 maj

Monson    Vittnesbörd    Elevbok

 • Läs om President Monsons tio år som kyrkans president och nämn några viktiga händelser under hans ledarskap: Du hittar informationen under rubriken "Kyrkans president" i länken "Elebok" ovan.

 • Fråga dina föräldrar, din seminarielärare eller någon annan medlem i kyrkan hur de minns President Monson. 

Please reload

lds-president-ezra-taft-benson-83244-wal
Howard W Hunter

Kyrkans 14:e president (1994-95).

Viktiga lärdomar:

- Ge mer uppmärksamhet åt Herren Jesu Kristi liv och föredöme. Inget i livet kan då gå fel.

- Behandla varandra med större vänlighet, större artighet, mer ödmjukhet och tålamod och förlåtelse.

- Varje medlem bör vara värdig att besöka templet - den viktigaste symbolen för vårt medlemsskap.

- Det är i hemmet sann framgång skapas.

Viktiga händelser:

Inviger två tempel.

- Organiserar kyrkans 2000:e stav.

Lär mer om president Hunter:

Elevbok

Citat på Pinterest

Prophets of the Restoration

Ezra Taft Benson

Kyrkans 13:e president (1985-94).

Viktiga lärdomar:

- Medlemmar måste ta Mormons bok på större allvar. Boken för oss närmare  Kristus. 

- Högmod är världssynden, den stora lasten. Botemedlet mot heter ödmjukhet.

- Det viktigaste i Guds verk är Anden.

- Jesu Kristus kan förändra oss.

- Att älska Gud är det viktigaste budet.

Viktiga händelser:

- Nio tempel invigs.

- Missioner upprättas i Ryssland och flera andra öststater som tidigare inte tillåtit missionärsarbete.

- Flera länder i Afrika invigs för evangeliets  predikande.

Lär mer om president Benson:

Elevbok

Citat på Pinterest

Prophets of the Restoration

11785.jpg
2012-05-1510-gordon-b-hinckley-testimony
Gordon B Hinckley

Kyrkans 15:e president (1995-2008).

Viktiga lärdomar:

- Stå stadig i din tro, allting kommer att ordna sig.

- Försök vara lite bättre idag än igår.

- Var alltid tacksam och ha en positiv attityd.

- Lyckligast är den människa som tjänar andra.

Viktiga händelser:

- "Familjen - ett tillkännagivande för världen".

- Börjar byggandet av mindre, funktionella tempel.

- Nytt konferenscenter i Salt Lake City färdigställs.

- Nauvoo tempel återuppbyggs.

- Är aktiv i media och ställer upp i flera TV-program.

Lär mer om president Hinckley:

Elevbok

Citat på Pinterest

Prophets of the Restoration

president-thomas-s-monson-lds-591264-wal
Thomas S Monson

Kyrkans 16:e president (2008-2018).

Viktiga lärdomar:

- Att sätta upp mål och arbeta hårt för att uppnå dem skapar framgång.

- Inget är viktigare och skapar större lycka än att tjäna sin medmänniska.

- Kärlek är grunden i evangeliet.

- Att välja Kristus är det rätta valet.

- En ljus framtid står alltid i relation till en stark tro.

Viktiga händelser:

- Kyrkan ger mycket humanitär hjälp till länder i kris.

- Kyrkan samarbetar mer med andra kyrkor för att försvara religionsfrihet.

- Genom sin informationstjänst blir kyrkan mer aktiv i media, bl a genom kampanjen "I am a Mormon."

- Missionärsåldern ändras till 18 år för män och 19 år för kvinnor.

- Nya studieplanen "Kom och följ mig" introduceras.

Lär mer om president Monson:

Elevbok

Citat på Pinterest

Prophets of the Restoration

Seminarie TV

STV 35: President Benson, Hunter, Hinckley och Monson

En presentation av Norrköping seminarium.


Undervisning av Marcus Brändh.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 18-22

Profeter och uppenbarelse

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page