top of page
Successionsordningen,
Färden Västerut, L&F 136
Vecka 14
 1-5 april 2019
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Måndag 1 april

Seminarie TV 29: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 2 april

Successionsordningen     Elevbok

  • Vem blir nästa president för kyrkan när den nuvarande presidenten dör? Hur väljs han?Hur får kyrkans president den nödvändiga prästadömsmyndigheten att presidera över kyrkan?, Vad händer med första presidentskapet när kyrkans president dör, Vem är seniorapostel idag?

Onsdag 3 april

De heliga lämnar Nauvoo     Elevbok

  • Läs stycke 1–3 i ”Färden västerut (1845–1847)” i elevens studievägledning (s 159) i länken här bredvid: Vad tror du att de heliga tänkte och kände när de förberedde sig för att lämna Nauvoo?, 

  • Läs stycke 13–19: Vad ansåg de heliga om att behöva lämna sina familjer för att ge sig ut i krig?, Vad skulle kunna få dig att gå ut i krig?, Varför förenade sig många heliga med mormonbataljonen?Varför stannade inte alla kvar i Kalifornien efter att ha fullgjort sin militärtjänst?Hur kan vi visa samma trofasthet idag?

Torsdag 4 april

Färden västerut     Elevbok

  • Läs stycke 4-12, 20–22, 26–29 i ”Färden västerut (1845–1847)” i elevens studievägledning (s 160–163) i länken här bredvid: Vilka tror du var de fem svåraste prövningarna som de första pionjärerna ställdes inför?Vilka är några av de utmaningar som kyrkans medlemmar ställs inför idag, som pionjärerna inte ställdes inför?På vilka sätt är dessa utmaningar annorlunda?Hur liknar de varandra?

Fredag 5 april

L&F 136    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.1: Hur tror du det var till hjälp för de heliga att veta att Herren fortsatte uppenbara sin vilja för dem?, 2-5: Vad sa Herren att de heliga skulle göra för att förbereda sig för resan västerut?, v.7: Vilket ord syftar på personer som bereder vägen för andra?, v.11: Vad lovade Herren dem som hjälper andra och förbereder vägen för dem?, v.24: Vad bör våra ord göra för dem omkring oss?, v.28-29: Vilket råd hittar du i de här verserna?, v.30-40: Försök identifiera några principer i dessa verser som du tror kan ha uppmuntrat de heliga.

Please reload

cca-christensen-saints-crossing-the-miss

Från februari till september 1846 lämnade de sista dagars heliga Nauvoo för färden västerut.

Sammanfattning

Genom det som kallas successionsordningen får kyrkan en ny profet. Joseph Smith hade lämnat nycklarna till de Tolvs råd att leda kyrkan efter hans död. Och eftersom Brigham Young var president för de Tolv, och senior bland dessa apostlar blev han kallad som prophet. Under svåra omständigheter och förföljelser år 1846 förbereder profeten folket för färden västerut, först över Mississippifloden till Iowa och sedan vidare mot Saltsjödalen. Läran och förbunden 136 talar om hur medlemmarna ska organisera sig i kompanier för trygga färden för alla. De befalls också av Herren att visa tacksamhet i form av sång, dans och bön.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Vårt förbund: att hålla Herrens alla förordningar

Läran och förbunden 136:4

"Och detta skall vara vårt förbund: Att vi skall vandra enligt Herrens alla förordningar."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund, Buden

Välsignelser när vi bygger upp Sion

Läran och förbunden 136:10-11

"Låt var och en bruka allt sitt inflytande och alla sina ägodelar till att föra detta folk till den plats där Herren skall upprätta en Sions stav. Och om ni gör detta med ett rent hjärta, i all trofasthet, skall ni bli välsignade. Ni skall bli välsignade i fråga om era flockar och era hjordar och era åkrar och era hus och era familjer."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Äktenskap och familj, Buden

Fienden kan inte hejda Guds verk

Läran och förbunden 136:17-18

"Gå er väg och gör som jag har sagt er och frukta inte era fiender, ty de skall inte ha makt att hejda mitt verk. Sion skall återlösas i min egen rätta tid."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Ingen kraft från Gud för den som upphöjer sig själv

Läran och förbunden 136:19

"Och om någon försöker upphöja sig själv och inte söker mitt råd, skall han inte ha någon kraft och hans dårskap skall uppenbaras."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Goda levnadsråd och bud

Läran och förbunden 136:20-27

20. Sträva efter och håll alla era löften till varandra och ha inte begärelse till det som är din broders.

21 Håll er ifrån det onda i att missbruka Herrens namn...

23 Upphör att strida med varandra, upphör att tala illa om varandra.

24 Upphör med dryckenskap och låt era ord bidra till att bygga upp varandra.

25 Om du lånar något av din nästa skall du återlämna det som du har lånat...

26 Om du hittar något som din nästa har förlorat skall du göra flitiga efterforskningar tills du kan återlämna det till honom.

27 Du skall vara flitig i att ta vara på vad du har så att du kan bli en vis förvaltare, ty det är Herren din Guds fria gåva och du är hans förvaltare.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Buden

Prisa Herren med sång, dans och bön

Läran och förbunden 136:28

"Om du är glad, prisa då Herren med sång, med musik, med dans och med en bön i pris och tacksamhet."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Be till Gud om du är sorgsen

Läran och förbunden 136:29

"Om du är sorgsen, åkalla då Herren din Gud med ödmjuk vädjan så att era själar kan glädjas."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Guds folk måste prövas

Läran och förbunden 136:31

"Mitt folk måste prövas i allt, så att de kan bli redo att ta emot den härlighet jag har för dem, nämligen Sions härlighet, och den som inte uthärdar tuktan är inte värdig mitt rike."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Joseph Smith la grunden till Guds verk

Läran och förbunden 136:37-39

"Ni kan ännu inte uthärda min härlighet, men ni skall se den om ni trofast följer alla mina ord som jag har givit er från Adams dagar... till Joseph Smiths, som jag kallade genom mina änglar, mina tjänande änglar, och genom min egen röst från himlarna, till att frambringa mitt verk, vars grund han lade, och han var trofast och jag tog honom till mig. Många har förundrats över hans död, men det var nödvändigt att han skulle besegla sitt vittnesbörd med sitt blod, så att han skulle kunna hedras och de ogudaktiga kunna fördömas."

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse, Buden

Seminarie TV

STV 29: Läran & förbunden 136; Färden västerut

Sammanfattning av veckans läsning.
Louis Herrey undervisar om de sista dagars heligas färd västerut. Jerry Vennerholm förklarar om successionsordningen i kyrkan.
Elever delar med sig av skriftställen och tankar från L&F 136.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 14-17

Förrättningar och förbund

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page