top of page
I förberedelse för Allmänna konferensen
JOSEPH SMITH OCH DEN FÖRSTA SYNEN
Vecka 14
30 mar-3 apr 2020
Veckans läsning

Måndag 30 mars

Seminarie TV 13: (Ses i klass eller med förälder)

​Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

__________

Tisdag 31 mars

Joseph Smith Historien 1:1-20     
Läs   Lyssna   Elevbok

Video: Joseph Smiths födelseort

Video: Familjen Smiths familjehem

Video: Den heliga lunden

__________

 

Onsdag 1 april

Joseph Smith - Historien 1:21-54     
Läs   Lyssna   Elevbok

Video: Kullen Cumorah

__________

Torsdag 2 april

Joseph Smith - Historien 1:55-67    

Läs   Lyssna   Elevbok

Video: Harmony, Pennsylvania

__________

Fredag 3 april

Nyckellära: Återställelsen​

Nyckelskriftställen
Första synen2.jpg

Joseph Smith - Historien 1:15-20

"När ljuset vilade på mig såg jag två personer,vilkas glans och härlighet trotsar all beskrivning, stående över mig i luften. En av dem talade till mig och nämnde mig vid namn och sade, medan han pekade på den andre: Denne är min älskade Son. Hör honom!" (JS-H 1:17)"

Nyckellära: 

Återställelsen

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

År 1838 började Joseph Smith skriva sin officiella historia. I den berättar han om sin familj och platserna där de hade bott. Han skildrar också den stora upphetsning över religion som rådde i västra delen av delstaten New York år 1820. Den religiösa ivern där ledde ”till allvarlig begrundan och stor oro” hos Joseph om vilken kyrka han skulle gå med i (JS-H 1:8).

Joseph hade även andra frågor... Bland annat om sin själs välfärd och hur han kunde få förlåtelse för synder? 

Efter att ha studerat Bibeln, särskilt Jakobs brev 1:5, beslöt sig Joseph för att be till Gud för att få svar på sina frågor. Som svar på hans bön visade sig Gud Fadern och hans Son Jesus Kristus för honom.

Den korta berättelsen i Joseph Smith - Historien återger, med profetens egna ord, hur återställelsen inleddes.

Om du är flitig och bedjande kommer dina studier av profeten Josephs liv, de evangelieprinciper som uppenbarades genom honom, och hans vittnesbörd om Herren Jesus Kristus att förändra ditt liv. När du läser Josephs vittnesbörd och hans historia försök då att föreställa dig vad för slags person den unge Joseph Smith var. Vad var det hos den unge Joseph som visade att han skulle bli återställelsens profet?

First Vision.jpg

Veckans filmer

Marcus Brändh berättar om kyrkans historiska platser

STV 13: Joseph Smith - Historien

(6:44) Marcus Brändh introducerar veckans läsning som kommer handla mycket om den första synen.

Joseph Smith - Återställelsens profet

(1:01:57)

Ask of God

(6:38)

Joseph Smiths första syn

(4:15) 

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 14-17:

Återställelsen

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
saints_book.jpg

Läs eller lyssna till De Heliga

The First Vision - Now You Know

(5:23) 

President Gordon B Hinckleys vittnesbörd

(3:41)  

Äldste Jeffrey R Hollands vittnesbörd

(4:38)  

Äldste Uchtdorf: Den första synens frukter

(15:27)  

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Tecken på avfallet i Joseph Smiths dagar

Kyrkor strider mot varandra - Joseph Smith - Historien 1:6

"... både prästernas och de omvändas till synes så vänliga känslor var mera låtsade än verkliga, ty det uppstod en scen med stor förvirring och negativa känslor. Präst stred mot präst och omvänd mot omvänd, så att alla de goda känslor de hyst för varandra, om de verkligen hade hyst några, gick helt förlorade i ordstriden och kampen för olika åsikter."

Avskyvärda trosbekännelser - Joseph Smith - Historien 1:19

"Och [Jesus] som talade till mig sade att alla deras trosbekännelser var avskyvärda i hans ögon, att alla dessa trosbekänna var fördärvade, att: De nalkas mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. De läror de förkunnar är människobud, och de har ett sken av gudaktighet, men de förnekar dess kraft."

Uppenbarelse förnekas - Joseph Smith - Historien 1:21

"Han behandlade inte bara det jag sade lättvindigt, utan med stort förakt, och sade att alltsamman kom från djävulen, att det inte fanns något sådant som syner och uppenbarelser i dessa dagar, att allt sådant hade upphört med apostlarna och attdet aldrig skulle komma fler sådana."

Nyckellära:  Avfallet; Profeter och uppenbarelse

Vad Joseph Smith gjorde för att få svar på sina frågor

Joseph Smith - Historien 1:11-13

"Aldrig har något skriftställe gjort större intryck på en människas hjärta än vad detta den gången gjorde på mitt. Det tycktes med stor kraft tränga in i mitt hjärtas innersta känslor. Jag begrundade det om och om igen eftersom jag visste att om någon människa behövde visdom från Gud så var det jag, ty jag visste inte vad jag skulle göra, och om jag inte fick mera visdom än jag då hade, skulle jag aldrig kunna veta det...
...Omsider kom jag till slutsatsen att jag antingen måste förbli i mörker och förvirring, eller också måste jag följa Jakobs råd, det vill säga be till Gud." (JS-H 1:12-13)

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Förvärva andlig insikt

Joseph Smith - Historien 1:20

"...jag har för egen del fått veta..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt; Återställelsen; Profeter och uppenbarelse

Den första synen

Joseph Smith - Historien 1:15-20

"När ljuset vilade på mig såg jag två personer, vilkas glans och härlighet trotsar all beskrivning, stående över mig i luften. En av dem talade till mig och nämnde mig vid namn och sade, medan han pekade på den andre: Denne är min älskade Son. Hör honom!" (JS-H 1:17)

Nyckellära:  Gudomen; Återställelsen; Profeter och uppenbarelse

Även om Joseph känner sig hatad och förföljd står han fast vid sitt vittnesbörd

Joseph Smith - Historien 1:24-25

"Jag hade faktiskt sett ett ljus, och mitt i det ljuset såg jag två personer, och de talade verkligen till mig, och trots att man hatade och förföljde mig för att jag sade att jag hade sett en syn var det ändå sant...jag hade sett en syn. Jag visste det, och jag visste att Gud visste det och jag kunde inte förneka det, inte heller vågade jag göra det." (JS-H 1:25)

Nyckellära: Förvärva andlig insikt; Profeter och uppenbarelse

Ängeln Moroni visar sig för Joseph Smith

Joseph Smith - Historien 1:32-33

"Han kallade mig vid namn och sade till mig att han var en budbärare sänd från Guds närhet till mig och att hans namn var Moroni, att Gud hade ett verk för mig att utföra och att mitt namn skulle hållas för gott och ont bland alla nationer, släkter och tungomål, eller att man skulle tala både gott och ont om det bland alla folk." (JS-H 1:33)

Nyckellära: Återställelsen, Profeter och uppenbarelse

Joseph Smith ber om förlåtelse

Joseph Smith - Historien 1:29

"... sedan jag gått till sängs för natten, ägnade jag mig åt bön och vädjan till den allsmäktige Guden om förlåtelse för alla mina synder och dårskaper, och även om att få tillkännagivet för mig, så att jag kunde få veta hur min ställning och mitt förhållande till honom var, ty jag hade full förtröstan på att få ett gudomlig tillkännagivande, eftersom jag förut fått en sådan."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt; Jesu Kristi försoning; Profeter och uppenbarelse

Mormons bok innehåller evangeliets fullhet

Joseph Smith - Historien 1:34

[Moroni] sade att det fanns en bok förvarad, skriven på guldplåtar, som innehöll en berättelse om denna kontinents forna invånare och varifrån de härstammade. Han sade också att det eviga evangeliets fullhet fanns däri, så som Frälsaren gav detill de forna invånarna."

Nyckellära: Återställelsen, Profeter och uppenbarelse

Please reload

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

Hemstudier detalj
bottom of page