top of page
Läran och förbunden 134-135, 137
Vecka 13
 25-29 mars 2019
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Måndag 25 mars

Seminarie TV 28: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 26 mars

L&F 134    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.1: Vad tror vi är syftet med regeringar, och vad kommer Gud hålla regeringstjänstemän ansvariga för?, v.2: Vilka rättigheter bör regeringar skydda åt sina medborgare?, Vad tror ni det innebär att följa sitt samvete?, Varför är det viktigt att ha friheten att följa sitt samvete?, v.5-6: Vilken skyldighet har vi gentemot vår regering?, v.6: Vad anser Gud om vår lydnad mot himmelska lagar och människolagar?, 

Onsdag 27 mars

L&F 135 (del1)    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.1: Vad är en martyr?, v.4: Vad sa Joseph skulle hända med honom?, Hur tror ni det var för profeten att lämna sin familj när han visste att han inte skulle komma tillbaka till dem?Varför tror ni Joseph var ”lugn som en sommarmorgon” när han visste att han skulle gå ”som ett lamm till slakt”?, v.5: Varför tror ni de här verserna i Ethers bok kan ha varit meningsfulla för Hyrum att läsa just då?Vad tror du orden ”alla människor skall veta att mina kläder inte är befläckade med ert blod” (L&F 135:5) betyder?, v.7: Vad beseglade Joseph och Hyrum Smith sina vittnesbörd om genom döden och martyrskapet?

Torsdag 28 mars

L&F 135 (del2)    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.3: Vad är den här versens budskap?, Vad har profeten Joseph Smith gjort för vår frälsning och upphöjelse?, Hur har Joseph Smiths roll under återställelsen fört dig närmare din himmelske Fader och Jesus Kristus?, v.6: Varför fördes Mormons bok och Läran och förbunden fram?, Hur bidrar dessa böcker till världens frälsning?, Vad gör Mormons bok och Läran och förbunden till några av de mest värdefulla böcker ni kan äga?, Vad kan du göra för att visa din tacksamhet för det offer Joseph och Hyrum Smith gjorde för att föra fram dessa böcker?, 

Fredag 29 mars

L&F 137    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.1-4: Vilka ord och uttryck beskriver det celestiala riket?, v.5-6: Vem såg Joseph Smith i det celestiala riket?, Varför förundrades Joseph Smith när han såg att hans bror Alvin skulle vara i det celestiala riket?, v.7-8: Vad undervisar dessa verser om vem som kommer att ärva det celestiala riket?, v.9: Hur ska Herren döma oss?, v.10: Vem mer kommer att bli frälst i det celestiala riket?

Please reload

Joseph och Hyrum Smith led martyrdöden i Carthage fängelse, 27 juni 1833. "...härlighet är deras eviga belöning." (L&F 135:6)

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Sammanfattning

Kapitel 134 är en trosförklaring angående den världsliga makten: regeringar är instiftade av Gud och har till ansvar att skydda sina medborgare och försäkra religionsfrihet. Kapitel 135 är skriven av aposteln (och senare profeten) John Taylor. Han beskriver Joseph och hans bror Hyrums martyrdöd i Carthage fängelset. Han förklarar högtidligt att profeten Joseph Smith, undantaget Jesus, har gjort mer för människornas frälsning än någon annan person. Kapitel 137 är en syn om det celestiala riket, där Joseph bland annat ser sin döda bror Alvin. Herren förklarar att alla som dör utan evangeliet, men som hade tagit emot det om de tilläts, blir frälsta i celestiala riket.

Carthage-Jail-2002-06-1.jpg

Nyckelskriftställe: Joseph Smith har gjort mycket för människornas frälsning

Läran och förbunden 135:3

"Joseph Smith, Herrens profet och siare, har med undantag endast av Jesus gjort mer för människornas frälsning i den här världen än någon annan människa som någonsin levt i den. Under den korta tidrymden av tjugo år har han fört fram Mormons bok, som han översatte genom Guds gåva och kraft, och har varit redskapet till att ge ut den på två kontinenter. Han har sänt det eviga evangeliets fullhet, som boken innehåller, till jordens fyra hörn, har fört fram de uppenbarelser och befallningar som utgör denna bok, Läran och förbunden, och många andra dokument fyllda med visdom samt undervisning till människobarnens nytta. Han har samlat flera tusen sista dagars heliga, grundlagt en stor stad och lämnat efter sig ett rykte och namn som inte kan utplånas. Han var stor i livet och han dog stor i Guds och hans folks ögon, och liksom de flesta av Herrens smorda i forna dagar har han beseglat sin mission och sitt verk med sitt eget blod, och detsamma har hans bror Hyrum. I livet var de inte söndrade och i döden var de inte åtskilda!"

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Seminarie TV

STV 28: Läran & förbunden

134, 135, 137

Sammanfattning och höjdpunkter från veckans läsning: L&F 134, 135, 137.
Delvis filmad under Almedalsveckan, Visby.

Nyckelskriftställen
closupofJS.jpg

Läran och förbunden 135:3

"Joseph Smith, Herrens profet och siare, har med undantag endast av Jesus gjort mer för människornas frälsning i den här världen än någon annan människa som någonsin levt i den. Under den korta tidrymden av tjugo år har han fört fram Mormons bok, som han översatte genom Guds gåva och kraft, och har varit redskapet till att ge ut den på två kontinenter. Han har sänt det eviga evangeliets fullhet, som boken innehåller, till jordens fyra hörn, har fört fram de uppenbarelser och befallningar som utgör denna bok, Läran och förbunden, och många andra dokument fyllda med visdom samt undervisning till människobarnens nytta. Han har samlat flera tusen sista dagars heliga, grundlagt en stor stad och lämnat efter sig ett rykte och namn som inte kan utplånas. Han var stor i livet och han dog stor i Guds och hans folks ögon, och liksom de flesta av Herrens smorda i forna dagar har han beseglat sin mission och sitt verk med sitt eget blod, och detsamma har hans bror Hyrum. I livet var de inte söndrade och i döden var de inte åtskilda!"

Nyckellära: 

Profeter och uppenbarelse

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 11-13

Äktenskap och familj

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page