top of page
Läran och förbunden 133-134
Vecka 46
 15-19 nov 2021
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 15 nov

Seminarie TV 35: (Ses i klass eller med förälder)​

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 16 nov

 

L&F 133:1-35    Läs   Lyssna   Elevbok​​

  • v.1-3: Vilken händelse måste vi förbereda oss för, och varför måste vi förbereda oss för den?, v.5: Vad tror du det betyder att "dra ut från Babylon"?, v.8-10: Vad är ett viktigt syfte med missionsarbetet?, v.16: Försök identifiera en princip som hjälper oss vara beredda att möta Herren när han kommer?, Hur kan omvändelse förbereda oss för Jesu Kristi andra ankomst?, v.20-22: Försök att med egna ord förklara hur Frälsarens andra ankomst kommer att skilja sig från hans första ankomst.

________________________

Onsdag 17 nov

 

L&F 133:36-74    Läs   Lyssna   Elevbok​​

 

  • v.36-39: Vilka bevis ser du i de här verserna på att Frälsaren önskar att alla människor ska vara beredda vid hans andra ankomst?, Vilka är Guds tjänare som ska predika det återställda evangeliets budskap?, v.45: Vad lovar Herren dem som väntar på honom?, Vad tror du det innebär att vänta på Herren?, v.48-49: Vad kommer att vara utmärkande med Frälsarens utseende vid hans andra ankomst?, v.52-52: Vad kommer de rättfärdiga att minnas och tala om vid tiden för Kristi andra ankomst?, v.62: Vilken är den yttersta välsignelsen vi kan få (se även L&F 14:7)?

_________________________

Torsdag 18 nov

 

L&F 134    Läs   Lyssna   Elevbok​​

 

v.1: Vad tror vi är syftet med regeringar, och vad kommer Gud hålla regeringstjänstemän ansvariga för?, v.2: Vilka rättigheter bör regeringar skydda åt sina medborgare?, Vad tror ni det innebär att följa sitt samvete?, Varför är det viktigt att ha friheten att följa sitt samvete?, v.5-6: Vilken skyldighet har vi gentemot vår regering?, v.6: Vad anser Gud om vår lydnad mot himmelska lagar och människolagar?,

________________________

Fredag 19 nov

Nyckellära: Äktenskap och familj

  • text...

Sammanfattning

L&F 133: Denna uppenbarelse gavs redan 1831, men placerades mot slutet av Läran och förbundet som ett "tillägg". De heliga befalls att förbereda sig för Kristi ankomst och fly ut från Babylon.

L&F 134: En trosförklaring om regeringar och lagar. Ett lands regering bör bevara folkets fri-och rättigheter. Vi bör respektera lagen. En kyrkan eller religion kan inte styra över andra som inte tillhör dem.

Veckans video

Seminarie TV 35: Läran och förbunden 134

Louis Herrey och Isak Herrey presenterar veckans läsning. (Klassiskt avsnitt)

Förbered er för Herren

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

SecondComing.png

Bered er! Bered er!

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Förbered dig för Frälsarens ankomst

Läran och förbunden 133:2, 4, 10

"den Herre som plötsligt ska komma till sitt tempel, den Herre som ska komma ner över världen med förbannelse för att hålla dom, ja, över alla nationer som glömmer Gud och över alla de gudlösa bland er... Bered er därför, o mitt folk, bered er, heliggör er, samla er, o ni min kyrkas folk, i Sions land, alla ni som inte fått befallning att stanna kvar...

Ja, låt ropet gå ut bland alla människor: ”Vakna och stå upp och gå ut och möt brudgummen. Se och ge akt, brudgummen kommer, gå ut och möt honom. Bered er för Herrens stora dag."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Frälsningsplanen

Dra ut från Babylon (världen) och kom till Sion

Läran och förbunden 133:5-14

"Dra ut från Babylon. Var rena, ni som bär Herrens kärl.

7 Ja, sannerligen säger jag er på nytt: Tiden är inne då Herrens röst ljuder för er: Dra ut från Babylon, aamla ihop er från nationerna, från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.

9 Och se och ge akt, detta ska vara deras rop och Herrens röst till alla människor: ”Dra ut till Sions land så att mitt folks gränser kan utvidgas och så att hennes stavar kan stärkas och så att Sion kan nå ut till områdena runt omkring.”

10 Ja, låt ropet gå ut bland alla människor: ”Vakna och stå upp och gå ut och möt brudgummen. Se och ge akt, brudgummen kommer, gå ut och möt honom. Bered er för Herrens stora dag.

14 Dra ut från nationerna, ja, från Babylon, från ogudaktighetens mitt, som är ett andligt Babylon."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Allt du lär dig på jorden tar du med dig i nästa liv

Läran och förbunden 130:18-19

"Oavsett vilken grad av intelligens vi uppnår i detta liv, kommer den att följa med oss i uppståndelsen. Och om en person genom sin flit och lydnad förvärvar mera kunskap och intelligens i detta liv än en annan, kommer han att ha motsvarande större fördelar i den kommande världen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 42-46:

Äktenskap och familj

   Alla Nyckelläror

bottom of page