top of page
Läran och förbunden 129-132
Vecka 45
 8-12 nov 2021
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 8 nov

Seminarie TV 34: (Ses i klass eller med förälder)​

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 9 nov

L&F 129    Läs   Lyssna   Elevbok

 • v. 1-3: På vilket sätt skiljer sig änglar från andar?

 • v.4-8: Vad är ett enkelt sätt att skilja  en sann budbärare från Guds närhet från en ond ande som försöker bedra?

​​

L&F 130:1-11    Läs   Lyssna   Elevbok​​

 • L&F 130:2: Vad lärde Joseph Smith om våra relationer i himlen?

________________________

Onsdag 10 nov

L&F 130:12-23   Läs   Lyssna   Elevbok

 • v.18-19: Vad kan vi ta med oss från det här livet när vi dör?, Hur kan vi enligt vers 19 erhålla större kunskap och intelligens?

 • v.20-21: Hur vi kan erhålla välsignelserna som vår himmelske Fader önskar ge oss?

 • v.22-23: Vad lär du dig om Gudomen i dessa verser?

_________________________

Torsdag 11 nov

 

L&F 131    Läs   Lyssna   Elevbok​​

 • v.1: Vad uppenbarade Joseph Smith om det celestiala riket?

 •  v.2-4: Vad måste vi göra för att uppnå den högsta graden i det celestiala riket?

 • v.6: Vad sa Joseph Smith skulle göra det omöjligt för oss att bli frälsta eller erhålla evigt liv?, Vilken sorts kunskap tror du behöver för att få evigt liv?

________________________

Fredag 12 nov

L&F 132    Läs   Lyssna   Elevbok​​​

 • v.6: Vilken välsignelse lovar Herren dem som är trofasta i det nya och eviga förbundet?

 • v.19-20: Försök hitta minst tre löften som ges till män och kvinnor som förblir i det nya och eviga äktenskapsförbundet.

 • v.34 (se även Jakobs bok 2:27, 30): Vad lär du dig om månggiftets princip från dessa verser?

 • v.40: Vad sa Herren att han skulle göra?

 • Försök formulera en princip om månggifte utifrån det du lär dig i  verserna 45 och 48., v.63: Vad är ett skäl till att Herren tidvis har instiftat månggifte?

Sammanfattning

Kapitel 129 beskriver hur man kan se skillnad sanna och falska änglar. Kapitel 130-131 innehåller viktiga instruktioner från profeten om kyrkans lära. Bland annat lär vi oss: våra relationer kan fortgå i den kommande världen; den intelligens vi har uppnått i detta liv tar vi med oss i nästa; Vi välsignas när vi håller Guds lag; Fadern och Sonen har en kropp av kött och ben; celestialt äktenskap är nödvändigt för upphöjelse i den högsta himlen; vi kan inte frälsas i okunnighet. Läran och förbunden 132 beskriver först det nya och eviga förbundet - alla förbund och förrättningar som beseglas av löftets Helige Ande och som utförs av någon med myndighet är evigt bindande. Sedan lär vi oss om evigt äktenskap, att detta är vägen till upphöjelse. Dessutom förklarar Herren att han i vissa tider har tillåtit månggifte - och att tiden nu var inne för att praktisera detta.

Veckans video

SeminarieTV 34:Läran och förbunden 132-133

Marcus och Heidi Brändh och Louis Herrey presenterar veckans läsning. (Klassiskt avsnitt)

Perspektiv på månggifte

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

lds-temple-marriage.jpeg

Binda samman familjer

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 42-46:

Äktenskap och familj

   Alla Nyckelläror

Frälsaren är en människa lik oss

Läran och förbunden 130:1

"När Frälsaren visar sig skall vi se honom som han är. Vi skall se att han är en människa lik oss."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Relationer kan fortsätta i nästa liv

Läran och förbunden 130:2

"Och samma sällskaplighet som finns bland oss här kommer att finnas bland oss där, men den kommer att vara förenad med evig härlighet, vilken härlighet vi inte nu åtnjuter."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Äktenskap och familj

Allt du lär dig på jorden tar du med dig i nästa liv

Läran och förbunden 130:18-19

"Oavsett vilken grad av intelligens vi uppnår i detta liv, kommer den att följa med oss i uppståndelsen. Och om en person genom sin flit och lydnad förvärvar mera kunskap och intelligens i detta liv än en annan, kommer han att ha motsvarande större fördelar i den kommande världen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

Alla välsignelser kommer genom laglydnad

Läran och förbunden 130:20-21

"Det finns en lag, oåterkalleligen fastställd i himlen före denna världs grundläggning, på vilken alla välsignelser är baserade, och när vi får någon välsignelse från Gud, så sker detta genom lydnad mot den lag på vilken den är baserad."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nyckelskriftställe: Fadern och Sonen har kroppar av kött och ben

Läran och förbunden 130:22-23

"Fadern har en kropp av kött och ben, lika påtaglig som en människas, och likaså Sonen, men den Helige Anden har inte en kropp av kött och ben, utan är en person som består av ande. Vore det inte så, skulle den Helige Anden inte kunna bo i oss. En människa kan ta emot den Helige Anden, och den kan sänka sig över henne utan att förbli hos henne."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Nyckelskriftställe: Det eviga äktenskapsförbundet krävs för upphöjelse i det celestiala riket

Läran och förbunden 131:1-4

"I den celestiala härligheten finns det tre himlar eller grader, och för att uppnå den högsta måste en människa ingå i denna prästadömets orden [det vill säga det nya och eviga äktenskapsförbundet]. Och om hon inte gör det kan hon inte uppnå den. Hon kan inträda i de andra, men det är slutet på hennes rike. Hon kan inte föröka sig."​

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Äktenskap och familj

Det nya och eviga förbundet = Alla förrättningar och förbund som beseglas av löftets helige Ande och utförs av den med myndighet blir evigt gällande

Läran och förbunden 132:7

"Alla förbund, avtal, förpliktelser, åtaganden, eder, löften, handlingar, förbindelser, föreningar eller förhoppningar, vilka inte sker och ingås och beseglas genom löftets Helige Ande av honom som är smord, både för tid och för all evighet och som dessutom är högst helig, genom uppenbarelse och befallning medelst min smorde som jag har utsett på jorden att inneha denna makt (och jag har utsett min tjänare Joseph att inneha denna makt i de sista dagarna, och det finns aldrig mer än en i sänder på jorden som har förlänats denna makt och detta prästadömes nycklar) har ingen effekt, verkan eller kraft i eller efter uppståndelsen från de döda, ty alla avtal som inte ingås i detta syfte upphör när människorna dör."​

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar, Förrättningar och förbund, Äktenskap och familj

Ett äktenskap utanför Guds eviga förbund är inte bindande efter döden

Läran och förbunden 132:15

"Om därför en man äktar en hustru i världen, och han inte gifter sig med henne enligt mig eller mitt ord och ingår förbund med henne så länge han är i världen, och hon med honom, så är deras förbund och äktenskap inte i kraft när de är döda och när de har lämnat världen. Därför är de inte bundna genom någon lag när de har lämnat världen.."​

Nyckellära:  Förrättningar och förbund, Äktenskap och familj

Evigt äktenskap enligt Guds eviga förbund är vägen till upphöjelse och gudaskap

Läran och förbunden 132:19-20

"Och vidare: Sannerligen säger jag er: Om en man äktar en hustru enligt mitt ord, som är min lag, och enligt det nya och eviga förbundet, och detta beseglas på dem genom löftets Helige Ande av honom som är smord och åt vilken jag har utsett denna makt och detta prästadömes nycklar, så skall det sägas dem: Ni skall komma fram i den första uppståndelsen. Och om det sägs efter den första uppståndelsen, i nästa uppståndelse. Och ni skall ärva troner, riken, furstendömen och makter, herradömen och alla höjder och djup... Då skall de vara gudar, eftersom de är oändliga. Därför skall de bestå från evighet till evighet, eftersom de fortsätter. Då skall de vara över allt, eftersom allting är dem underställt. Då skall de vara gudar, eftersom de har all makt och änglarna är dem underställda."​

Nyckellära:  Förrättningar och förbund, Äktenskap och familj

Nyckelskriftställen
joseph-smith-first-vision-father-son.jpg

Läran och förbunden 130:22-23

"Fadern har en kropp av kött och ben, lika påtaglig som en människas, och likaså Sonen, men den Helige Anden har inte en kropp av kött och ben, utan är en person som består av ande. Vore det inte så, skulle den Helige Anden inte kunna bo i oss. En människa kan ta emot den Helige Anden, och den kan sänka sig över henne utan att förbli hos henne."

Nyckellära: 

Gudomen

Nyckelskriftställen
marriage.jpg

Läran och förbunden 131:1-4

"I den celestiala härligheten finns det tre himlar eller grader, och för att uppnå den högsta måste en människa ingå i denna prästadömets orden [det vill säga det nya och eviga äktenskapsförbundet]. Och om hon inte gör det kan hon inte uppnå den. Hon kan inträda i de andra, men det är slutet på hennes rike. Hon kan inte föröka sig."

Nyckellära: 

Äktenskap och familj

bottom of page