top of page
Läran och förbunden 84, 94-97
Vecka 35
 30 aug - 3 sep 2021
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 30 aug

Seminarie TV 25: (Ses i klass eller med förälder)​

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 31 aug

L&F 84:1-61    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 84:19-22: Vilka välsignelser kan vi få genom melkisedekska prästadömet?, Varför är det viktigt att vi mottar melkisedekska prästadömets förrättningar enligt vers 22?, v.33-44 ("Prästadömets ed och förbund): Vad lovar den som tar emot prästadömet?, Vilka löften ger Herren till trofasta prästadömsbärare?, v.45-46: Hur välsignas vi om vi ger akt på Herrens ord?, v.47: Hur välsignas vi om vi hörsammar Andens röst?

________________________

Onsdag 1 sep

L&F 84:62-120    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 84:62: Var förväntas Herrens tjänare predika evangeliet?, v.80, 85, 87-88: Hur välsignar Herren oss när vi delar med oss av evangeliet till andra?, v.85: Hur kan det hjälpa dig som missionär att ha läst seminariet och lärt dig nyckelskriftställen och nyckelläror?, v.106: Vad sa Herren att medlemmarna skulle göra för att stärka varandra?, v.118-119: Vad lovade Herren att hans trofasta tjänare skulle se enligt dessa verser?,  Hur har ni sett Herren använda himlens krafter i vår tid?

_________________________

Torsdag 2 sep

L&F 94    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 95    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 96    Läs   Lyssna   Elevbok​​

  • L&F 94:1, 3, 10: Vilka tre byggnader befallde Herren de heliga att bygga i Kirtland i Ohio? Vad visar de här tre byggnaderna är viktigt för Herren? 

  • L&F 95:1-3: Vad gör Herren för dem han älskar?, Vad menas med att tukta? Enligt de här verserna, varför tuktar Gud dem han älskar?, v.4, 8-9: Varför befallde Herren de heliga att bygga templet i Kirtland?, v.11: Vilken princip kan vi lära oss av denna vers? 

  • L&F 96:4-5: Hur skulle publicerandet av Guds ord hjälpa de heliga?

________________________

Fredag 3 sep

L&F 97     Läs   Lyssna   Elevbok​​

  • v.1: Hur beskrev Herren många av bröderna i Missouri? 

  • v.2: Vad lovade Herren dessa män?

  • v.8: Vad tror du menas med att ha ett ”förkrossat hjärta och botfärdig ande”?, Vad tror du menas med att hålla förbund genom offer?, Vilka offer har du gjort för att hålla dina förbund?

  • v.15-17: Hur kvalificerar vi oss för att få erfara Herrens härlighet och närvaro i templet

Sammanfattning

Vi börjar med L&F 84 (En av sommarens kapitel). Den kallas ofta uppenbarelsen om prästadömet.

Två huvudteman präglar sedan kapitel 94-97. För det första talar Herren om vikten av att bygga tempel i både Kirtland, Ohio och Jackson County, Missouri (det senare blev aldrig byggt). Medlemmarna tillrättavisar hårt av Herrren (L&F 95) för att de inte uppmärksammat budet. 

För det andra lär vi oss att svåra förföljelser drabbar medlemmarna i Missouri under sommaren 1833. Herren ger tröstande ord och råd till de heliga i L&F 97 (och även 98).

Veckans video

Seminarie TV 25: Läran och förbunden 94-97

Ett klassiskt avsnitt presenterar denna veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Vittnesbörd under uppbyggnad

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Kyrkans medlemmar i Missouri var utsatta för svåra förföljelser och hade den 23 juli 1833 tvingats att underteckna en överenskommelse om att lämna Jackson County.

Förföljelser ökar

En rolig och annorlunda sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

trouble.jpg
         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 33-37:

Prästadmet och prästadömsnycklar

   Alla Nyckelläror

Melkisedekska prästadömet innehar Guds rikes nycklar

Läran och förbunden 84:17-19

"[Melkisedekska prästadömet] fortsätter i Guds kyrka i alla släktled och är utan dagars begynnelse och års ände. Och Herren stadfäste [Aronska prästadömet] även på Aron och hans avkomlingar genom alla deras släktled, vilket prästadöme även fortsätter och förblir för evigt tillsammans med det prästadöme som är enligt Guds heligaste orden. Och detta större prästadöme förvaltar evangeliet och innehar nyckeln till rikets hemligheter, ja, nyckeln till kunskapen om Gud."​

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar

Nyckelskriftställe: Gudaktighetens kraft är uppenbar i dess förordningar

Läran och förbunden 84:20-22

"Därför är gudaktighetens kraft uppenbar i dess förordningar. Och utan dess förordningar och prästadömets myndighet är gudaktighetens kraft inte uppenbar för människor i köttet, ty utan detta kan ingen människa se Guds, ja Faderns, ansikte och leva."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar, Förrättningar och förbund

Varför tog Herren bort det Melkisedekska prästadömet från de forna israeliterna?

Läran och förbunden 84:23-26

"Detta undervisade Mose tydligt Israels barn om i öknen [om gudaktighetens kraft i Melkisedekska prästadömet] och försökte flitigt heliggöra folket, så att de skulle kunna skåda Guds ansikte, men de förhärdade sina hjärtan och kunde inte uthärda hans närvaro. Därför svor Herren i sin vrede, ty hans vrede var upptänd mot dem, att de inte skulle få komma in i hans vila medan de var i öknen, den vila som utgör hans härlighets fullhet. Därför tog han Mose från deras mitt, och även det heliga prästadömet, och det lägre prästadömet [Aronska prästadömet] fortsatte..."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar

Vad är det Aronska prästadömet?

Läran och förbunden 84:26-27

"och det lägre prästadömet [Aronska prästadömet] fortsatte, det prästadöme som innehar nyckeln till änglars betjäning och det förberedande evangeliet, det evangelium som är evangeliet om omvändelse och om dop och syndernas förlåtelse, och de köttsliga budens lag, som Herren i sin vrede lät kvarstå i Arons hus bland Israels barn intill Johannes, som Gud uppreste och som var uppfylld av den Helige Anden ända från moderlivet."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar

Prästadömets ed och förbund: Om du ärar din kallelse tar du emot allt vad Fadern har

Läran och förbunden 84:33-40

"Ty de som är trofasta och får dessa båda prästadömen varom jag talat, och som ärar sin kallelse, blir heliggjorda genom Anden till sina kroppars förnyelse. De blir Moses och Arons söner och Abrahams avkomlingar och kyrkan och riket och Guds utvalda. Och vidare: Alla de som tar emot detta prästadöme tar emot mig, säger Herren, ty den som tar emot mina tjänare tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot min Fader, och den som tar emot min Fader tar emot min Faders rike. Därför skall allt vad min Fader har ges åt honom. Och detta är i enlighet med den ed och det förbund som tillhör prästadömet. Alla de som tar emot prästadömet tar därför emot min Faders ed och förbund, vilka han inte kan bryta, inte heller kan de upphävas."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar, Förrättningar och förbund

Lev av varje ord som utgår från Guds mun

Läran och förbunden 84:43-44

"Och nu ger jag er budet att ni skall ta er tillvara och ge noga akt på det eviga livets ord. Ty ni skall leva av varje ord som utgår från Guds mun."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Kristi Ande är ljuset som upplyser alla

Läran och förbunden 84:45-47

"Ty Herrens ord är sanning, och allt som är sanning är ljus, och allt som är ljus är Ande, ja, Jesu Kristi Ande. Och Anden ger ljus åt varje människa som kommer till världen, och Anden upplyser varje människa i hela världen som hörsammar Andens röst. Och alla som hörsammar Andens röst kommer till Gud, ja, Fadern."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Fördömelse om vi ringaktar det nya förbundet - Mormons bok och befallningarna

Läran och förbunden 84:54-57

"Och era sinnen har i gångna tider varit förmörkade på grund av otro och för att ni har ringaktat det som ni har tagit emot. Denna fåfänga och otro har bragt hela kyrkan under fördömelse. Och denna fördömelse vilar över Sions barn, ja, alla. Och de skall förbli under denna fördömelse tills de omvänder sig och kommer ihåg det nya förbundet, det vill säga Mormons bok och de tidigare befallningar som jag har givit dem, inte bara för att tala om, utan för att handla enligt det som jag har skrivit"​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund, Buden

Samla livets ord i era sinnen

Läran och förbunden 84:85

"Bekymra er inte heller i förväg för vad ni skall säga, utan samla ständigt livets ord i era sinnen, och det skall i samma stund bli givet er den del som skall tilldelas var och en."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Herren är med oss och hans änglar upprätthåller oss

Läran och förbunden 84:88

"Och den som tar emot er, hos honom skall även jag vara, ty jag skall gå framför ert ansikte. Jag skall vara på er högra sida och på er vänstra, och min Ande skall vara i era hjärtan och mina änglar runt omkring er för att upprätthålla er."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Prästadömet och prästadömsnycklar

 

Den starke lyfter den svage

Läran och förbunden 84:106

"Och om någon bland er är stark i Anden, låt honom då ta med sig den som är svag, så att denne kan bli uppbyggd i all ödmjukhet, så att även han kan bli stark."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar

Varje medlem är viktig

Läran och förbunden 84:109-110

"Låt därför var och en verka i sitt eget ämbete och arbeta i sin egen kallelse, och låt inte huvudet säga till fötterna att det inte behöver fötterna, ty hur skulle kroppen kunna stå utan fötter? Och även kroppen behöver varje lem, så att alla kan byggas upp tillsammans, så att ordningen kan bevaras fullkomlig."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar

Herren tuktar den han älskar

Läran och förbunden 95:1-2

"Sannerligen, så säger Herren till er som jag älskar, och dem jag älskar tuktar jag också så att deras synder kan förlåtas, ty med tuktan bereder jag en väg för deras befrielse ur alla slags frestelser, och jag har älskat er. Därför måste ni tuktas och stå tillrättavisade inför mitt ansikte,"​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Bygg templet - en viktig befallning

Läran och förbunden 95:3, 8, 11

"ty ni har begått en mycket allvarlig synd emot mig eftersom ni inte i allt har givit akt på den viktiga befallning som jag har givit er som rör uppförandet av mitt hus,"

"Ja, sannerligen säger jag er: Jag gav er en befallning att ni skulle bygga ett hus, i vilket hus jag ämnar begåva dem som jag har utvalt med kraft från höjden,"

"Sannerligen säger jag er: Det är min vilja att ni uppför ett hus. Om ni håller mina bud skall ni få kraft att uppföra det."​

Nyckellära:  Förrättningar och förbund, Buden

Håll buden - förbli i Faderns kärlek och undvik mörkret

Läran och förbunden 95:12

"Om ni inte håller mina bud skall inte Faderns kärlek förbli i er och därför kommer ni att vandra i mörker."​

Nyckellära:  Förrättningar och förbund, Buden

Herren godtar de uppriktiga och botfärdiga

Läran och förbunden 97:8

"Sannerligen säger jag er: Alla bland dem som vet att deras hjärtan är uppriktiga och förkrossade, och att deras ande är botfärdig, och är villiga att hålla sina förbund genom offer, ja, varje offer som jag, Herren, skall kräva, de godtas av mig."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund, Buden

Varför templet är viktigt

Läran och förbunden 97:13-16

"[Templet], en plats för tacksägelse för alla heliga och som en plats för undervisning av alla dem som är kallade till tjänandeverket i alla sina olika kallelser och ämbeten, så att de kan fulländas i insikten om sin andliga verksamhet, i teori, i princip och i lära, i allt som rör Guds rike på jorden, vars rikes nycklar har förlänats er. Och om mitt folk uppför ett hus åt mig i Herrens namn och inte tillåter något orent komma dit in så att det förorenas, skall min härlighet vila däröver, ja, och min närvaro skall vara där ty jag skall komma dit in, och alla de renhjärtade som kommer dit in skall se Gud."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund

Sion är de renhjärtade

Läran och förbunden 97:21

"Låt Sion glädja sig, ty detta är Sion – de renhjärtade."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Nyckelskriftställen
mp-restoration.jpg

Läran och förbunden 84:20-22

"Därför är gudaktighetens kraft uppenbar i dess förordningar. Och utan dess förordningar och prästadömets myndighet är gudaktighetens kraft inte uppenbar för människor i köttet, ty utan detta kan ingen människa se Guds, ja Faderns, ansikte och leva."

Nyckellära: 

Prästadömet och prästadömsnycklar

bottom of page