top of page
Läran och förbunden 135-136
Vecka 47
 22-26 nov 2021
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 22 nov

Vittnesbörd om Joseph Smith

Seminarie TV 36

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 23 nov

 

L&F 135    Läs   Lyssna   Elevbok​​

 • v.1: Varför tror ni Joseph var ”lugn som en sommarmorgon” när han visste att han skulle gå ”som ett lamm till slakt”?

 • v.5: Varför tror ni de här verserna i Ethers bok kan ha varit meningsfulla för Hyrum att läsa just då?

 • v.3: Vad är den här versens budskap?, Vad har profeten Joseph Smith gjort för vår frälsning och upphöjelse?, Hur har Joseph Smiths roll under återställelsen fört dig närmare din himmelske Fader och Jesus Kristus?

 • v.6: Varför fördes Mormons bok och Läran och förbunden fram? Vad kan du göra för att visa din tacksamhet för det offer Joseph och Hyrum Smith gjorde för att föra fram dessa böcker?

________________________

Onsdag 24 nov

 

Successionsordningen      Elevbok​​

 • Vem blir nästa president för kyrkan när den nuvarande presidenten dör? Hur väljs han?

 • Hur får kyrkans president den nödvändiga prästadömsmyndigheten att presidera över kyrkan?

 • Vad händer med första presidentskapet när kyrkans president dör?

 • Vem är seniorapostel idag?

_________________________

Torsdag 25 nov

 

L&F 136    Läs   Lyssna   Elevbok

​​

 • v.1: Hur tror du det var till hjälp för de heliga att veta att Herren fortsatte uppenbara sin vilja för dem?, 2-5: Vad sa Herren att de heliga skulle göra för att förbereda sig för resan västerut? 

 • v.7: Vilket ord syftar på personer som bereder vägen för andra?, v.11: Vad lovade Herren dem som hjälper andra och förbereder vägen för dem?, v.24: Vad bör våra ord göra för dem omkring oss?

 • v.30-40: Försök identifiera några principer i dessa verser som du tror kan ha uppmuntrat de heliga.

________________________

Fredag 26 nov

Handkärrepionjärer     Elevbok​​

 • Läs stycke 4-12, 20–22, 26–29 i ”Färden västerut (1845–1847)” i elevens studievägledning (s 160–163) i länken här bredvid: Vilka tror du var de fem svåraste prövningarna som de första pionjärerna ställdes inför?

 • Vilka är några av de utmaningar som kyrkans medlemmar ställs inför idag, som pionjärerna inte ställdes inför?, På vilka sätt är dessa utmaningar annorlunda?, Hur liknar de varandra?

Sammanfattning

Kapitel 135 är skriven av aposteln (och senare profeten) John Taylor. Han beskriver Joseph och hans bror Hyrums martyrdöd i Carthage fängelset. Han förklarar högtidligt att profeten Joseph Smith, undantaget Jesus, har gjort mer för människornas frälsning än någon annan person.

Genom det som kallas successionsordningen får kyrkan en ny profet. Joseph Smith hade lämnat nycklarna till de Tolvs råd att leda kyrkan efter hans död. Och eftersom Brigham Young var president för de Tolv, och senior bland dessa apostlar blev han kallad som prophet. Under svåra omständigheter och förföljelser år 1846 förbereder profeten folket för färden västerut, först över Mississippifloden till Iowa och sedan vidare mot Saltsjödalen. Läran och förbunden 136 talar om hur medlemmarna ska organisera sig i kompanier för trygga färden för alla. De befalls också av Herren att visa tacksamhet i form av sång, dans och bön.

Veckans video

Seminarie TV 36: Läran och förbunden 135-136; Successionsordningen; Färden västerut

Louis Herrey presenterar veckans klassiska avsnitt.

Vittnesbörd om Joseph Smith

Marcus Brändh vittnar om profeten Joseph Smiths gudomliga kallelse.

Skärmavbild 2021-11-21 kl. 16.38.00.png

BD

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Joseph Smith har gjort mycket för människornas frälsning

Läran och förbunden 135:3

"Joseph Smith, Herrens profet och siare, har med undantag endast av Jesus gjort mer för människornas frälsning i den här världen än någon annan människa som någonsin levt i den. Under den korta tidrymden av tjugo år har han fört fram Mormons bok, som han översatte genom Guds gåva och kraft, och har varit redskapet till att ge ut den på två kontinenter. Han har sänt det eviga evangeliets fullhet, som boken innehåller, till jordens fyra hörn, har fört fram de uppenbarelser och befallningar som utgör denna bok, Läran och förbunden, och många andra dokument fyllda med visdom samt undervisning till människobarnens nytta. Han har samlat flera tusen sista dagars heliga, grundlagt en stor stad och lämnat efter sig ett rykte och namn som inte kan utplånas. Han var stor i livet och han dog stor i Guds och hans folks ögon, och liksom de flesta av Herrens smorda i forna dagar har han beseglat sin mission och sitt verk med sitt eget blod, och detsamma har hans bror Hyrum. I livet var de inte söndrade och i döden var de inte åtskilda!"

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

joseph_smith_kirtland.jpeg

Joseph Smiths martyrskap

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Kris i successionsordningen

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 47-50:

Buden

   Alla Nyckelläror

Vårt förbund: att hålla Herrens alla förordningar

Läran och förbunden 136:4

"Och detta skall vara vårt förbund: Att vi skall vandra enligt Herrens alla förordningar."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund, Buden

Välsignelser när vi bygger upp Sion

Läran och förbunden 136:10-11

"Låt var och en bruka allt sitt inflytande och alla sina ägodelar till att föra detta folk till den plats där Herren skall upprätta en Sions stav. Och om ni gör detta med ett rent hjärta, i all trofasthet, skall ni bli välsignade. Ni skall bli välsignade i fråga om era flockar och era hjordar och era åkrar och era hus och era familjer."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Äktenskap och familj, Buden

Fienden kan inte hejda Guds verk

Läran och förbunden 136:17-18

"Gå er väg och gör som jag har sagt er och frukta inte era fiender, ty de skall inte ha makt att hejda mitt verk. Sion skall återlösas i min egen rätta tid."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Ingen kraft från Gud för den som upphöjer sig själv

Läran och förbunden 136:19

"Och om någon försöker upphöja sig själv och inte söker mitt råd, skall han inte ha någon kraft och hans dårskap skall uppenbaras."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Goda levnadsråd och bud

Läran och förbunden 136:20-27

20. Sträva efter och håll alla era löften till varandra och ha inte begärelse till det som är din broders.

21 Håll er ifrån det onda i att missbruka Herrens namn...

23 Upphör att strida med varandra, upphör att tala illa om varandra.

24 Upphör med dryckenskap och låt era ord bidra till att bygga upp varandra.

25 Om du lånar något av din nästa skall du återlämna det som du har lånat...

26 Om du hittar något som din nästa har förlorat skall du göra flitiga efterforskningar tills du kan återlämna det till honom.

27 Du skall vara flitig i att ta vara på vad du har så att du kan bli en vis förvaltare, ty det är Herren din Guds fria gåva och du är hans förvaltare.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Buden

Prisa Herren med sång, dans och bön

Läran och förbunden 136:28

"Om du är glad, prisa då Herren med sång, med musik, med dans och med en bön i pris och tacksamhet."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Be till Gud om du är sorgsen

Läran och förbunden 136:29

"Om du är sorgsen, åkalla då Herren din Gud med ödmjuk vädjan så att era själar kan glädjas."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Guds folk måste prövas

Läran och förbunden 136:31

"Mitt folk måste prövas i allt, så att de kan bli redo att ta emot den härlighet jag har för dem, nämligen Sions härlighet, och den som inte uthärdar tuktan är inte värdig mitt rike."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Joseph Smith la grunden till Guds verk

Läran och förbunden 136:37-39

"Ni kan ännu inte uthärda min härlighet, men ni skall se den om ni trofast följer alla mina ord som jag har givit er från Adams dagar... till Joseph Smiths, som jag kallade genom mina änglar, mina tjänande änglar, och genom min egen röst från himlarna, till att frambringa mitt verk, vars grund han lade, och han var trofast och jag tog honom till mig. Många har förundrats över hans död, men det var nödvändigt att han skulle besegla sitt vittnesbörd med sitt blod, så att han skulle kunna hedras och de ogudaktiga kunna fördömas."

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse, Buden

bottom of page